sobota 5. května 2018

Karetní výklad strážných andělů pro květen 2018

Milí přátelé,

máme tady květen, jehož první noc nám začala úplňkem a tradičním svátkem hojnosti, a v tomto duchu nynější energie také pokračují - byť se to mnohým z nás může zdát být přesně opačně. Do našeho života zcela přirozeně proudí všechno, co potřebujeme, ať už v hmotné či duševní rovině. Jsme-li v kontaktu se svou vlastní intuicí, pak víme, kdy máme něco udělat a kdy máme naopak nechat věci plynout. Protože však máme svou svobodnou vůli a necháváme do velké míry rozhodovat svůj rozum a racionální úvahy, narušujeme tento přirozený proud hojnosti v našem životě snahou všechno řídit sami, protože věříme, že sami víme, co by jak mělo být. Naše Vyšší Já však vidí dál než náš logikou omezený rozum, a tak k nám přitahuje zážitky, události a zkušenosti, které se často zdají být v rozporu s tím, co jsme si přáli, ale které nám přitom právě k tomu pomáhají - obvykle je to nepříjemné jen tehdy, když jsme nuceni vzdát se něčeho, co nám stojí v cestě ke štěstí, ale na čem přitom lpíme právě proto, že věříme, že zrovna to nám ke štěstí pomůže. Nechme si tedy Životem pomoci a nechme proud hojnosti, aby z našeho života ODNESL to, co nám ve skutečné hojnosti brání, a potom přirozeně vzniklé místo zaplnil novou hojností, kterou PŘINESE. Naše ego, které chce mít všechno pod kontrolou a které "sídlí" právě v oblasti rozumu, se tomu bude samozřejmě bránit, protože to znamená pustit otěže a dovolit něčemu "nejistému", aby nahradilo to "jisté", ať už to bylo sebevíc nefunkční nebo dokonce škodlivé. Z našeho života nikdy neodejde nic, co je pro nás skutečně dobré. Všechno, co se děje, má v sobě skrytý dar, který do našeho života zapadá jako další kousek puzzle. Možná zatím nevidíme celý obrázek - zatím nevidíme, k čemu je to vlastně dobré a proč se co děje - ale jednou všechny kousky zapadnou na své místo, a my to pochopíme. A ze všeho nejvíce si uvědomíme, jak moc nás má vlastně Život rád. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu května nám vychází Dvojka Myšlenek, karta pochybností a racionální nerozhodnosti. Vypovídá o tom, že se nyní zmítáme mezi dvěma či více možnostmi, co jak udělat, zda to vůbec udělat či nikoli, atd. Možná stojíme na místě a nevíme, jak dál. Tato karta nás vyzývá, abychom si v rámci možností zjistili více informací, které nám pomohou učinit konečné rozhodnutí. Zároveň však varuje před neustálým přešlapováním, které nás nikam nedovede a kterým jen marníme čas. Mnozí z nás jsou v určité oblasti života paralyzováni strachem, a přestože možná vědí, co by měli udělat, zkrátka to nedělají, protože se bojí, že by mohli něco pokazit. Nebo se bojí hnout se z místa a vydat se za svými sny ze strachu, že by se tyto sny nesplnily. Nedělat nic, ale doufat, že se jednoho dne splní, je pro některé příjemnější, než se za nimi vydat a zjistit, že se nesplní. Strach ze zklamání nás takto ovládá a vede nás k neustálému odkládání kroků, k nimž jsme na své cestě vedeni. Tato karta vypovídá o tomto strachu a o jeho markantním vlivu na naše rozhodování. Říká nám: "Ano, rozmysli se moudře, ale nezůstávej stát."

Pro druhou čtvrtinu května tu máme Oslavy, kartu naděje a pozitivní dlouhodobé budoucnosti. Říká nám, že bez ohledu na to, jak bezútěšně se nám momentální období může jevit, všechno slouží našemu vyššímu dobru, a to do dlouhodobé budoucnosti. Možná, že kdybychom si "vydupali", aby se věci děly podle nás, byli bychom na chvíli spokojeni, ale z dlouhodobého hlediska by nám to štěstí nepřineslo. A my si přece přejeme kvalitní, dlouhotrvající výsledky. Mějme tedy víru, že vše se děje přesně tak, jak má, aby nám to právě k těm kvalitním a dlouhotrvajícím výsledkům pomohlo, a to i tehdy, když to tak vůbec nevypadá. Tato karta nám přináší poselství o tom, že na nás čeká štěstí, i když ho zatím nevidíme. 

O třetí čtvrtině května vypovídá Léčitel Hojnosti. Vyzývá nás, abychom nepochybovali o sobě ani o své schopnosti vytvořit si život, jaký chceme. Rovněž nám připomíná, abychom v dobrém slova smyslu "zůstali nohama na zemi" a žili přítomným okamžikem. To znamená přestat žít v minulosti (a neustálém připomínání si starých bolestí, litování nad uplynulými šťastnými časy, atd.) a v budoucnosti (a nekonečném přemýšlení nad všemi "co když" a "co kdyby" a strachování se, co "by mohlo být"). Energie, kterou máme teď, má být také teď využita. Minulost je uplynulý čas, budoucnost je čas, který ještě nenastal. Ani jedno momentálně neexistuje. Minulost UŽ není, budoucnost JEŠTĚ není. Jediné, co JE, je tento okamžik, dnešek. Přestaňme tedy plýtvat svou energií na minulost nebo budoucnost a začněme místo toho využívat tuto energii pro tvoření. To, co TEĎ vytvoříme, bude i v našem každém dalším dni. Každý další zítřek bude jednou naším dneškem. A tak se soustřeďme na ten nynější. Když se přestaneme ohlížet za minulostí nebo se strachovat o budoucnost, více se uvolníme, získáme větší sebejistotu a všechno v našem životě se bude moci snáze rozvíjet tím správným směrem - směrem k naší přirozené hojnosti.

Na poslední čtvrtinu května nám přichází Trojka Myšlenek, která nás vede k rozpuštění všeho, co nám zamrzlo v našich srdcích. Mohou to být staré bolesti, staré křivdy, zrady a zklamání, ale i něco, co třeba vůbec nebylo špatné, ale co jsme my sami subjektivně špatně vnímali. Je to karta léčení srdce, které ale většinou nebývá příjemné, neboť je od nás vyžadováno přiznat si bolest, kterou v sobě nosíme a která nás i náš život neustále ovlivňuje z temných koutů našeho vědomí, kam jsme ji zatlačili, abychom se s ní nemuseli potýkat. Pokud někdo neumí cítit radost, neumí se bavit, má neustálý zvláštní pocit smutku nebo prázdnoty, je permanentně unavený přes veškerý odpočinek a pořád mu někudy utíká energie, je velmi pravděpodobné, že je tato jeho životní energie pohlcována právě potlačenou bolestí. A máme-li mít v životě skutečnou hojnost - tedy i citovou - musíme ze svého nitra tuto bolest propustit. Naši andělé každého z nás individuálně povedou, a tak věnujme pozornost nejrůznějším znamením a vnitřnímu vedení, které nám vždy řekne, kdy, co a jak udělat. Je také možné, že v nás budou tyto staré emoce nebo i myšlenky vyvolány nějakou novou situací. Mějme však na paměti, že nám tato situace přišla POMOCI, ne uškodit. Nenechme se strhnout okamžitou reakcí a zamysleme se napřed, zda jsme tento pocit neprožili už někdy dříve; zda se nám tím jen nekopíruje nějaká původní rána, která pak v našem srdci zůstala nedoléčená. Pokud ano, přijměme tuto situaci jako příležitost dostat své staré city ven a vyčistit své srdce ode všeho, co nebyla láska. Když si dovolíme toto podstoupit, bude nám velkou odměnou nová schopnost cítit štěstí - a pak i samotné štěstí, které se přirozeně dostaví, neboť mu už nebude nic stát v cestě.

* * *

SHRNUTÍ
Květen je pro nás zejména očistným měsícem, kdy budeme pokračovat v propouštění všeho, co není v souladu s naším vytouženým životem v přirozené hojnosti. Týká se to zejména citových a myšlenkových břemen, která nás zbytečně zatěžují a brání vstupu nových citů a nových myšlenek a nápadů do našeho života. Navíc, tato duševní tíha se může promítat také do tíhy fyzické, a tedy nadbytku tělesné hmotnosti. Kdo má sklon zadržovat lásku, bránit si v cítění, aby nebyl náhodou zraněn, může mít analogicky zadržovanou vodu či tuk v těle. Naše tělo nám do jisté míry slouží jako zrcadlo. Každá jeho buňka je ovlivňována tím, co cítíme a jak přemýšlíme. Prokažme si tedy laskavost už kvůli němu a přestaňme si ubližovat lpěním na starých bolestech a křivdách nebo jejich opakovaným oživováním a připomínáním. Minulost nezměníme, můžeme se s ní jen srovnat. A když se s ní srovnáme a obnovíme ve svém nitru mír, snáze budeme moci utvářet svůj život tak, aby jím mohla volně proudit hojnost - a aby tento proud mohl volně odnášet vše nepotřebné a volně přinášet vše potřebné. Mějme důvěru v tento proud, neboť on ví, proč co odnáší a proč co přináší. Důvěřujme mu, že nám pomáhá s utvářením našeho života tak, jak je to pro nás i pro všechny ostatní nejlepší. Plujme volně s tímto proudem Života a nikdy nepoplujeme špatně. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 9. dubna 2018

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 9. do 15.4. 2018

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je ta část týdne, kdy si vytáhneme kartu pro následující týden, abychom dostali poselství o tom, na co se zaměřit. Ještě než se tak stane, můžete svým andělům sami položit otázku ohledně čehokoli, co vás trápí nebo co si přejete více vyjasnit. Naši andělé jsou neustále s námi.

A kartou pro tento týden je Vzdejte se úzkosti. Ta nám říká, že si máme dělat čas na to, abychom se zastavili, uklidnili, odstoupili od dané situace a umožnili si tak lépe slyšet Boží hlas. Vaši andělé jsou s vámi na každém kroku vaší cesty a neexistuje jediný okamžik, kdy byste nebyli božsky podporováni. Když se necháme příliš chytit do stresu a úzkosti kvůli svým povinnostem a všemu možnému, co se v našem životě děje, pak na tuto skutečnost zapomínáme. Když panikaříme, upadáme zcela do stavu strachu, což je přesně opačná frekvence, než je frekvence lásky, na jejíchž vlnách s námi komunikují naši andělé. 
Naučme se tedy v tomto stavu včas přistihnout, přiznat si, že jsme se vyděsili, že se stresujeme nebo že si děláme starosti, zastavme se a prostě dýchejme. Dopřejte si chvíli na to, abyste se znovu dostali do svého středu, abyste se znovu naladili na své srdce a mysleli jasněji, protože právě skrze jasnou mysl k vám může přicházet Božské vedení. Vnímat toto vedení ve stavu strachu je velmi těžké. 
Andělé vám proto pro tento týden radí, abyste se vzdali své úzkosti a stresu a uvědomili si, že jsou neustále s vámi, vždy připraveni vám pomoci. 

Posílám vám mnoho vděčnosti a požehnání a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreeves444/videos/1593554660681355/
překlad: Magda Techetová


sobota 7. dubna 2018

Karetní výklad strážných andělů pro duben 2018

Milí přátelé,

omlouvám se za pozdější uveřejnění výkladu pro tento měsíc, ale sešlo se mi najednou mnoho záležitostí, které bylo třeba neodkladně řešit. Z tohoto důvodu tedy bude tento výklad pouze pro tři týdny, protože ten první už je za námi.
Duben se nese ve znamení plnění našich snů, resp. rozvržení a budování plánů a nápadů, jak si tyto sny naplnit. Ať už toužíme po čemkoli, je třeba něco pro to fyzicky udělat nebo něco změnit sami v sobě. Mít sny je důležité, ale stejně tak důležité je vykonávat lidské, fyzické kroky k jejich uskutečnění. 
Momentálně probíhá retrográdní fáze Merkuru (během prvních dvou týdnů v dubnu), během níž se můžeme setkávat se zvýšeným množstvím mezilidských konfliktů (které nám ale mají pomoci pročistit vzduch, vyjasnit si své vztahy, a tak přehodnotit, s kým a jak trávíme čas, abychom mohli případně učinit ony důležité pozitivní změny), a jiných problémů v komunikaci včetně elektronické, psané a dopravní. Retrográdní fáze Merkuru je klasicky obdobím vhodným pro přehodnocování, retrospektivu, korekci našich plánů a celkově ohlédnutí se za naším životem a posouzení, zda se opravdu pohybujeme směrem, kterým chceme, a nebo jsme sešli z cesty a potřebujeme se na ni dostat zpátky. Ať se v tomto období děje cokoli, má to velký význam pro návrat na naši pravou cestu. Jsme vedeni k tomu, abychom byli věrní především sami sobě a tomu, co sami cítíme jako správné. Pokud v našem životě něco neodpovídá naší vnitřní pravdě, přirozeně s tím nejsme skutečně v souladu a je to tedy vedeno z našeho života pryč. Všechno je to však dobré, byť to může být dočasně nepříjemné. Všechno nám to má pomoci hnout se dál tím správným směrem, až se energie znovu uvolní a planeta Merkur se vrátí zpět do přímého směru. Toto období je vhodné spíše pro zvažování, přehodnocování a plánování kroků, než pro jejich samotné konání. Pokud jsme však svou vlastní intuicí vedeni ke konání některých kroků právě teď, poslechněme ho - naše vlastní vnitřní vedení má vždy přednost před obecnými doporučeními. Naše vnitřní vedení ví, proč nás k něčemu vede právě teď. Nemějme tedy strach jednat v souladu se svým nitrem, i kdyby se to třeba úplně rozcházelo s tím, co nám kdo zvenku radí. 
Naši andělé nám pro duben připomínají, že všechno, i ty nepříjemné věci, nám přichází pomoci plnit naše přání a uvést do souladu svůj život s tím, jaký ho opravdu chceme mít. Pokud nemáme ještě jasno v tom, co bychom vlastně chtěli, vedou nás současné okolnosti k tomu, abychom si to vyjasnili. A pokud jasno máme, jsme nyní vedeni k tomu, abychom zvážili, co můžeme už konkrétně udělat, abychom své záměry začali skutečně naplňovat. Všechno, co se děje, je pro naše dobro. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro druhý dubnový týden nám vychází karta Organizace. Krásně doplňuje celkové ladění tohoto měsíce. Vypovídá o logickém zvážení toho, co můžeme udělat, abychom uspěli. Je to karta rozumu, která nás vede k tomu, abychom mu dali nyní prostor a využili ho k tomu, k čemu jsme ho dostali - tedy k logickým úvahám, analýze té či oné situace a vyvození možných řešení. Samozřejmě přitom nesmíme zapomínat na své srdce a intuici, které vidí mnohem dál než rozum omezený výhradně na logiku. Logika a další rozumové aspekty však mají nyní dostat možnost být kreativní a něco vymyslet, všechno zhodnotit a navrhnout další možné cesty. Pokud dostaneme nějaký nápad - např. se podívat po nějaké informaci na internetu, někoho kontaktovat, nebo něco jiného konkrétního udělat, následujme to bez odkládání. Pokud to nemůžeme hned udělat, zapišme si to, abychom na to nezapomněli (doporučuji nosit s sebou pro tento účel malý zápisník nebo využít poznámkový blok v mobilu). Celý tento proces nám pomůže udělat si v životě pořádek, rozlišit a rozhodnout se, co ve svém životě chceme a co ne, příp. co v něm chceme mít jinak, a podle toho pak volit své priority. Jakmile budeme mít setříděné priority, bude pro nás jednodušší se rozhodovat a jednat.

Pro třetí týden dubna zde máme kartu Posel Hojnosti, která značí, že jsme připraveni posunout se dál na novou úroveň. Retrográdní fáze Merkuru kolem 15.dubna končí, bude to tedy období nového rozjezdu. Vypovídá o našem vnitřním růstu i vnějším rozvoji - tedy krocích, které jsme připraveni udělat nebo které už děláme. Vyzývá nás k tomu, abychom se nebáli nových zkušeností, abychom byli ochotni učit se nové věci a přijímat do svého života i zatím nepoznané. Pokud poplyneme s proudem a budeme dělat to, k čemu pocítíme vedení, pomůže nám to otevřít nové příležitosti a přijmout do svého života mnoho hojnosti, ať už ve formě financí, nebo i kariérního naplnění, lepšího zdraví, většího množství času či energie nebo samozřejmě také lásky. Potřeba hojnosti se týká u každého z nás právě toho, čeho podle vlastního pocitu máme málo a v čem strádáme. Jsou-li to peníze, budeme tedy pracovat na tom, jak si do života přitáhnout více peněz a jak odstranit vše, co nám v tom dosud bránilo (včetně vlastního myšlení, postojů nebo špatného zacházení s penězi). Je-li to nedostatek lásky, budeme pracovat na tom, jak si do života přitáhnout více lásky a jak si sami přestat bránit v jejím cítění, jak přestat podmiňovat, kdy se můžeme nebo nemůžeme cítit milovaní, jak být na lásku naladění pořád, bez ohledu na to, co se v našem životě děje, jak vyléčit stará zranění a nedůvěru jimi způsobenou... aj. Obdobně to platí v jakékoli jiné oblasti. Musíme být ale ochotni zkoušet nové věci a začít dělat věci jinak než doposud. Pokud děláme všechno pořád stejně, přirozeně dostáváme také pořád stejné výsledky. 

Pro poslední dubnový týden je tady Pomocník Myšlenek, což je karta velké akce, kdy nabereme obrátky a pustíme se do toho, co jsme si v předešlých týdnech poctivě promysleli, naplánovali a na co jsme se připravili. Otevřeli jsme se novým příležitostem, a ty nyní přicházejí. Je to karta akce zejména racionální. V tomto období se toho může hodně dít, ale přichází to jako reakce na naši ochotu se změnit nebo změnit něco ve svém životě. Ať už tedy přijde cokoli, přivítejme to jako první důkaz, že se náš život opravdu mění, a to k lepšímu, i kdyby nám to tak zatím nepřipadalo. Nechme se unést tímto proudem a dělejme to, k čemu se budeme cítit vedeni. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 16. března 2018

Březnové novoluní v Rybách - čas mocného léčení

17.března bude Slunce, Měsíc v novoluní i asteroid Cheiron v citlivém znamení Ryb. To zní docela blaženě, protože Cheiron přináší silné léčení, znamení Ryb je intuitivní, jemné a vnímavé, a Slunce je hřejivé, nabíjející a zářivé. Měsíc je však ve své nejtemnější fázi a nachází se ve stínu. Což znamená, že všechny bolestivé lekce, kterým jsme se snažili vyhnout, zapřít je nebo je přehlížet, si budou probíjet svou cestu na povrch, a neodejdou, dokud se jim nepostavíme čelem a nevypořádáme se s nimi.
Emocionální a citlivé znamení Ryb udělá všechno pro to, aby zesílilo naše nedoléčené citové rány, strachy a nejistotu. Cheiron nám přitom však poskytne mnoho empatie, soucitu a jemné, zklidňující, laskavé péče.

Během tohoto novoluní si pravděpodobně všimneme, jak moc velký máme sklon utíkat k druhým v naději, že oni tu práci udělají za nás a že nám potvrdí naše iracionální myšlenky a pocity, přestože by bylo mnohem lepší, kdybychom místo toho své ego utišili sami tím, že zapracujeme na lásce k sobě samým a na vlastním sebepřijetí. Vymyká-li se naše ego naší kontrole, začíná vytvářet chaotické okolnosti, a pokud všemu tomu dramatu, které se odehrává uvnitř naší hlavy, věříme, pak vše, co prožíváme uvnitř, se rychle promítá i do vnějšího světa, kde kvůli tomu vzniká chaos, nepořádek a dysfunkční situace. Kvůli tomu se i maličkosti mohou nafouknout do obřích rozměrů a vyústit ve ztrátu přátel, konce vztahů, přerušení kontaktu se členy rodiny, opuštění zaměstnání nebo obecně v rapidní konec se vším a se všemi, s kým nesouhlasíme, během jediného okamžiku.

Během měsíčních fází, kdy se vesmírná energie nabíjí a zintenzivňuje, je třeba, abychom pozorně naslouchali a snažili se pochopit to, co nás mají dané okolnosti naučit. Neděláme-li to, je pak typické, že nastává peklo a vyvstávají emočně vyhrocené dramatické situace. Všechno je to však pro naše nejvyšší dobro. A tak, i když můžeme mít pocit, že je všechno proti nám, všechno se děje přesně tak, jak má, tak abychom dostali cenné vhledy o sobě samých i o lidech, kteří jsou nám nejblíž.

Jedna z hlavních záležitostí, které nám vyvstanou během tohoto novoluní, bude naše nízké sebevědomí, a to i u těch, kdo se považují za poměrně sebejisté. Najednou budeme všichni potřebu vyhledávat podporu, povzbuzení a vedení u druhých, přestože bychom si měli tyto věci dát hlavně my sami. Uznání nás může dobře spojovat s lidmi, přesto bychom ho však neměli od nikoho vyžadovat, i když tak mnozí z nás často činí. Uznání má smysl jedině tehdy, když nám ho někdo nabídne dobrovolně a upřímně, a ne když ho musíme z někoho mámit svými citovými výlevy nebo manipulací. Není k tomu třeba žádných slov. Potřebujeme jen vědět, že jsme v bezpečí, podporováni a hluboce přijímáni. To stačí k tomu, abychom zklidnili naše nejistoty a strach. Nezáleží přitom na tom, zda si toto uznání dáme sami nebo nám ho dá někdo jiný. 

Cheiron odpočívá ve znamení Ryb již od roku 2010 a neopustí ho až do března 2019. Během této doby vykoná ohromné množství práce na tom, aby nám pomohl uvědomit si zranění, která nás neustále dráždí a provokují. Kdykoli se Slunce a Měsíc ocitnou v blízkosti Cheironu, dostává se nám příležitosti zjistit, co způsobuje většinu naší citové bolesti a uvidět, kde přesně jsou její kořeny.

Většina ran, ke kterým nás Cheiron vede, jsou ty, které jsme utržili v raném dětství nebo během dospívání, a tak jsou v nás pevně zakořeněny - máme pocit, že jsou součástí toho, kdo jsme. V momentě, kdy si uvědomíme, co přesně nás tolik zranilo a co od té doby trýzní naši mysl, ohromně se posuneme a budeme moci racionálně zpracovat vše, čím jsme si prošli, pochopit, proč stále lpíme na určitých emocích a přesvědčeních, a co je nejdůležitější, jak tím vším můžeme projít, abychom dosáhli vnitřního míru a blaženosti.

I když se může zdát jednodušší se něčím rozptýlit a nevěnovat pozornost ničemu z toho, co se děje pod povrchem, ve skutečnosti je to ještě horší, protože všechny rány, které ignorujeme, začnou volat po naší pozornosti, a to spoustou bolestivých způsobů. To může vyústit v mnohá ublížení nebo poničení našich osobních vztahů. Podvědomě totiž opakujeme tentýž příběh zranění stále dokola v naději, že všechno to, co v nás zůstalo znepokojené, odmítnuté, potlačené nebo navztekané, bude konečně vyslyšeno, uzdraveno a osvobozeno. 


Cheiron má přesně takovou energii, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli kopat hodně hluboko a jemně se dostali k těm částem sebe samých, které zůstaly ztracené a opuštěné, zatímco jsme se nechávali rozptylovat uspěchaností a vytížeností života. Možná jsme se snažili tyto své části přebít pomocí návykových látek, závislostí nebo intenzivními škodlivými vztahy. Některé tyto návyky se mohly zdát ze začátku neškodné, ale v duševní rodině na nás páchají velké škody, protože v nás udržují nadále zranění, která v sobě takto nosíme roky. 

Tyto vnitřní pohmožděniny, které téměř všichni přechováváme ve svých emocionálních tělech, jsou pravidelně provokovány a připomínány. Když se jich někdo nebo něco dotkne, naše emoce zničehonic vyletí. Úplňky a novoluní jsou intenzivními obdobími, kdy se zesilují a zvětšují naše nedoléčené a potlačené emocionální rány. Proto během těchto měsíčních fází často cítíme velké vnitřní napětí a sebemenší impuls nás rozhodí. 

Cheiron přichází podpořit náš osobní růst, tak abychom se mohli posunout od zraněných, bolestí přeplněných bytostí ke svobodným, srdečným a volným duším, čístě skrze uvědomění a přijetí toho, že naše temné stránky - které jsme tak schovávali - vlastně nejsou nic, čeho bychom se měli bát nebo za co bychom se měli stydět. Můžeme podat ruku svému vnitřnímu dítěti, které tak dlouho sedělo v temném koutě, opuštěné a odmítnuté. Pomalu začneme získávat důvěru v ty části sebe samých, které jsme tak dlouho odstrkovali a odmítali, a nabídneme jim nepodmíněné milující objetí. Přijmeme každou svou část - temnou i světlou, i každý stín mezi nimi. 

Novoluní jsou obdobími nových začátků a otevírají brány k naší podvědomé mysli - proto je tato měsíční fáze ideálním časem pro pozvolné a jemné putování do našeho nitra, kde si můžeme důvěrně pohovořit se vším, co jsme odstrčili stranou. Když tak učiníme, všimneme si úžasné proměny nejen v tom, jak se cítíme a jaký máme pocit sami ze sebe, ale také v tom, jak se spojujeme a jak komunikujeme s druhými lidmi, zejména v našich nejdůvěrnějších vztazích.

Zatímco vstupujeme do fáze léčení, je důležité se o sebe dobře starat a dostatečně se vyživovat. Zejména voda je mocným léčivým prostředkem, který nám významně poslouží, ať už co se týká pitného režimu nebo koupelí s esenciálními oleji či mořskou solí. Je-li to možné, vykoupejte se i venku pod hvězdným nebem.
Zůstáváme-li doma během novoluní, můžeme si pustit také hudbu, která promlouvá k naší duši a pomáhá nám plně se uvolnit s vědomím, že jsme v bezpečí a podporováni měsíční energií, která k nám přichází shora. Jakmile se usadíme a zklidníme, můžeme začít klást otázky, na které si přejeme najít odpovědi, tak abychom se spojili s našimi nejhlubšími přáními. Když zjistíme, po čem naše srdce touží, objevíme zároveň také bolestivé emoce, které tomu kladou odpor. Pak můžeme najít a vyléčit rány, odkud vycházejí všechny tyto emoce, kvůli kterým cítíme neustálou tíhu, kvůli kterým jsme zaseknutí na jednom místě a opakujeme pořád dokola tytéž scénáře. 

Vše, co k tomu potřebujeme, je ticho, víra a odvaha vydat se dovnitř s vědomím, že ať už se nám odkryje cokoli, můžeme to bez obav přijmout, neboť my všichni jsme božské bytosti a již teď jsme přesně takoví, jací máme být. Jsme hodnotní, bez ohledu na to, co všechno nám vykládá naše kritická mysl. 

Toto novoluní v Rybách s nápomocným vlivem Cheirona je skvělou příležitostí k léčení ran, která nám pomůže pro celý tento rok. Je to dočasný portál, který nám umožňuje přístup k těm nejtemnějším částem naší duše, ale abychom jím mohli projít, musíme se zhluboka nadechnout, dovolit si být zranitelní a statečně se ponořit do jádra své vlastní bytosti.
V momentě, kdy posvítíme na temná místa, se temnota rozplyne, a pak uzříme, jak nádherné ve skutečnosti naše stinné stránky jsou a že navzdory vší nejistotě, problémům a těžkostem, které vnímáme, že máme, jsou tyto stránky stále tím, co dělá každého z nás člověkem, a že na nich proto není nic, čeho bychom se měli bát. 


- Alex Myles


* * *

zdroj: https://www.elephantjournal.com/2018/03/march-17th-the-most-powerful-healing-new-moon-of-the-year/
překlad: Magda Techetová


čtvrtek 15. března 2018

Zneužívání a jeho vliv na náš výběr partnerů

Bez ohledu na to, jak moc se o to snažíme, nemůžeme se vymanit z vlivu, který na nás měli naši rodiče. Například si někdy záměrně vybíráme partnery podle toho, aby hlavně nebyli jako naši rodiče. To však jen dokazuje, jak velkou moc nad námi stále mají. Funguje to takto: Ke svým partnerům či partnerkám jste přitahováni z důvodu zoufalé touhy po naplnění potřeb, které jste nedostali jako děti. 

Jste-li žena, můžete si vybrat partnera, který je zdánlivě velmi pečující, ochranitelský, nápomocný a podporující, protože váš otec vám tyto věci nikdy nebyl schopen dát. Naneštěstí však to, co jste považovala za ochranitelský sklon, je nakonec nezdravá dominance; to, co se ze začátku zdálo být jako milá starostlivost a rady z jeho strany, je nakonec snaha vás ovládat a vlastnit; a co vypadalo jako jeho podpora vašeho individuálního postavení vůči své rodině a přátelům je nakonec jeho snaha vás ode všech ostatních oddělit, tak aby se o vás nemusel s nikým dělit. Přestože jste zdánlivě našla někoho, kdo není jako váš otec, nakonec jste s někým úplně stejným, a to kvůli nedořešeným věcem, které mezi vámi a vaším otcem zůstaly. 

Jste-li heterosexuální muž nebo lesbička a vaše matka byla chladná a nemilující, můžete být přitahováni k nepřístupným, odtažitým, necitlivým ženám, protože je vnímáte jako výzvu. Dokážete-li takovou ženu pootevřít nebo se do vás dokonce zamiluje, je to opravdu úspěch. Naneštěstí se však z tohoto úspěchu nebudete radovat dlouho. Možná dosáhnete toho, že si vás vezme nebo s vámi naváže vztah, ale nikdy nezměníte podstatu její osobnosti. Což znamená, že budete den za dnem muset znovu a znovu prožívat svá zranění z odmítání a opuštění. Čím více se budou vaše staré rány otevírat, tím nahněvanější budete, a to do doby, než budete schopni rozeznat staré rány od těch nových, stejně jako toho, kdo vás zneužíval dříve a kdo vás zneužívá nyní. 

Ti z vás, kdo máte sklony zneužívat druhé, můžete být obdobně přitahováni ke svým partnerům nebo partnerkám kvůli stejnému přání - odstranit nebo napravit minulost. Pokud váš otec fyzicky a citově zneužíval vaši matku, mohli jste o ni mít starost a toužit ji chránit. Hluboce jste ji milovali a přáli si, abyste ji mohli zachránit z jejího utrpení. Když jste dospěli, nadále jste měli potřebu chránit ženy před utrpením a byli jste tak přitahováni k ženám v nouzi - k ženám, které zdánlivě potřebovaly před něčím zachránit. Možná jste si takovou ženu nakonec vzali a zjistili, jak protivná vám začala být její slabost a tendence dělat ze sebe oběť. Mohli jste zjistit, že je tak slabá, že by od vás ani nedokázala odejít, a tak jste pochopili, že si od vás nechá líbit cokoli - včetně ubohého zacházení, urážek nebo jejího ponižování, když před ní hledíte na jiné ženy. Čím více vám dovolovala, tím méně jste si jí vážili, dokud jste ji nakonec nezačali verbálně a citově zneužívat.

Člověk, který je kořenem všeho tohoto zneužívání ve vašem životě, je ten (nebo ti), kdo vás nejvíce ovlivnil v tom, jak se chováte ve svých vztazích. Přestože jste mohli být emocionálně, fyzicky či sexuálně zneužití více různými lidmi, když jste byli děti nebo dospívající, existuje mezi nimi jeden (případně dva) zneužívající, který mezi nimi vyčnívá. Původce zneužívání ve vašem životě nemusel být nutně první v pořadí, kdo vás zneužil, ale byl první, který vás svým zneužíváním nebo zanedbáváním vážně a trvale poznamenal. Nejčastěji je to jeden nebo oba z rodičů, protože rodiče mají na naše životy zásadně větší vliv než kdokoli jiný, ale stejně tak to mohl být sourozenec nebo někdo, kdo se o nás staral a kdo nám byl blízký. 

* * *

CVIČENÍ: Zjistěte původce zneužívání ve vašem životě

1. Na kousek papíru udělejte doprostřed stránky svislou čáru. Vyberte si jednoho z lidí, kteří vás v dětství zneužili, a sepište do jednoho sloupce pozitivní vlastnosti této osoby a do druhého ty negativní. 

2. Pokud vás zneužilo více lidí, udělejte totéž i u nich.

3. Na jiný papír si obdobně sepište pozitivní a negativní vlastnosti svého současného partnera. 

4. Srovnejte seznam partnerových vlastností s těmi, které jste sepsali pro osoby, které vás zneužívaly. Jsou mezi nimi nějaké podobnosti? Pokud ano, zakroužkujte je.

5. Je mezi lidmi, kteří vás zneužívali, někdo, kdo má mnoho stejných vlastností jako váš současný partner? Pokud ano, pak je tato osoba původcem zneužívání ve vašem životě.


* * *

- z knihy: The Emotionally Abusive Relationship, Beverly Engel 
překlad: Magda Techetová


pondělí 12. března 2018

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 12. do 18.3. 2018

Ahoj, tady je Robert Reeves a vítám vás u týdenního duchovního vedení. Doufám, že jste měli příjemný víkend a měli aspoň menší příležitost si odpočinout. Je snadné nechat se smést energií roku a tento rok se zdá, jako bychom měli dělat jednu věc za druhou, a znovu a znovu, dál a dál, jako by neexistovala ani chvíle na to, abychom si odpočinuli. Takže pokud budete mít chvíli, kterou byste si mohli zabrat sami pro sebe, neváhejte a hned se jí chopte! A nepouštějte! Potřebujeme se pravidelně regenerovat a dobíjet!
Andělé také říkají, že se v tomto týdnu odehrává velká spousta OSOBNÍHO LÉČENÍ, a tak ať už se vyskytne cokoli, ať už si procházíte čímkoli, je to pro vás příležitost se vyléčit a uzdravit. Budete procházet léčením, a tak, pokud ve vás vyvstanou nějaké emoce, nechte je vyplout a nechte je vyjít ven. Nepotlačujte je!
Pojďme se tedy podívat, co nám vyšlo pro tento týden.

Je to karta s názvem Vaše přání se plní! Tato karta je vždy dobrým znamením, že všechno bude v pořádku. Říká vám, že i když nevidíte, jaká bude budoucnost, a nevíte, co se jak stane, tak všechno bude dobré. Na všem už se pracuje, všechno už je v pohybu. Existuje celá symfonie všelijakých jevů a událostí, které se všechny dějí, ale které nevidíte, až do okamžiku, kdy to všechno vygráduje do finále a všechno do sebe zapadne a vše bude dávat smysl. Napřed jsou to všechno jen kousíčky, které samy o sobě nedávají smysl, ale potom dohromady ho dávají. A neuplynul na vaší cestě jediný okamžik, kdy byste nebyli božsky chráněni. 
Andělé také říkají, že lidé, kteří jsou nyní ve vašem životě a se kterými se budete tento týden setkávat, vám přišli pomoct. Přišli vám pomoci se uzdravit, milovat a cítit se lépe. Přijměte tedy jejich pomoc a pamatujte, že vaši andělé vám pro tento týden vzkazují, že všechno dopadne dobře.

Posílám vám tedy mnoho lásky a požehnání a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreeves444/videos/1565990416771113/
překlad: Magda Techetová
středa 7. března 2018

Retrográdní fáze Merkuru v roce 2018

Nepříliš oblíbené období ovlivněné energií retrográdního pohybu planety Merkur obnáší zvýšenou koncentraci problémů v komunikaci, a to jak slovní (mluvené i psané), tak i elektronické a komunikaci ve smyslu cestování. Tato fáze nadchází třikrát do roka a trvá 3 týdny - vliv její energie však vnímáme (zejména jsme-li vysoce vnímaví) už i několik týdnů před jejím začátkem a stejně tak i její doznívání po jejím ukončení. 

* * *

1. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU V BERANU (22.3.-14.4.)
Pokud nastává retrográdní fáze Merkuru ve znamení Berana, je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, jak komunikujete s ostatními. Lidé mívají v tomto období sklon rychleji mluvit než myslet a říkat věci "na plnou hubu" i tehdy, kdy se to vůbec nehodí. To, co uslyšíte od druhých, můžete vnímat překrouceně, neboť máte nutkání jednat. Jste netrpěliví a chcete, aby se věci hýbaly, kvůli čemuž můžete volit slova impulzivně a vyvolat tak v druhých rozhořčení. Jednou z nejtěžších, avšak nejdůležitějších lekcí, které si v tomto období máme osvojit, je držet sebe samé na uzdě, obzvláště v těch chvílích, kdy cítíme největší nutkání jednat. Budeme-li totiž jednat impulzivně, dostane se nám stejně impulzivních odezev, a ty mohou mít neblahé následky. Ujistěte se tedy, že z úst nevypustíte nic, čeho byste později mohli litovat - zvlášť co se týká kritiky a hrubých slov. Vaše slova mohou být špatně pochopena i tehdy, když je vyslovíte s dobrým záměrem. Stejně tak si i vy můžete špatně vyložit něco, co vám řekne někdo druhý. K tomu, abyste obešli potenciálně nepřátelskou konverzaci, je třeba volit neutrální, nezastrašující vyjadřování. Pokud možno, vyhýbejte se v tomto období citlivým tématům. 


2. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU VE LVU (25.7.-17.8.)
Retrográdní fáze Merkuru ve Lvu obnáší vášnivé vyjadřování, které vyvolávají reakce jak ve vás, tak i ze strany druhých. Tento ohnivý planetární vliv vyvolává za pouhými slovy a myšlenkami mnohem silnější emoce, které pak zpětně vyvolávají vášnivé reakce, jež plní vzduch elektřinou. Podle toho, jaká je vaše osobnost a jakou máte zrovna náladu, se buď budete a nebo nebudete chtít ocitnout přímo ve středu všeho dění. Můžete mít nutkání říct bez obalu všechno, co cítíte. Vaše vůle je silná a nechcete, aby ji kdokoli umlčoval. Můžete být agresivnější v prosazování svého. Vaše síla vůle a způsob, jakým věci podáváte, se však mohou setkat s odporem jiných, kteří se také chtějí prosadit. Vaše schopnost přesvědčování nemusí obstát a přinést vám tak vytoužený výsledek. Namísto toho, abyste se zaplétali do hlasitých hádek a tlačili se dopředu, využijte raději svůj čas tím, že se budete věnovat tvořivé činnosti. Zaměřte svou vášeň jinam a dejte jí průchod skrze umělecká vyjádření jako například malování, psaní nebo hudbu. Vraťte se k něčemu, co bylo dosud zanecháno rozdělané, a znovu se tomu věnujte. V tomto období si také dejte pozor na své návyky v utrácení peněz.


3. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU VE STŘELCI (16.11.-6.12.)
Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Střelce nás může vést k útočným výměnám názorů, které by měly raději zůstat nevyřčené. Pod tímto planetárním vlivem mívají lidé onu pověstnou tendenci "vrážet druhému pěst do úst". Můžete cítit silné nutkání se projevovat, s pocitem, že přispět svou troškou do mlýna je naprosto nezbytné. Vaše komentáře, o nichž máte tak vysoké mínění, však mohou vyvolat rovněž vysoce hlasitou odezvu. Přestože můžete cítit potřebu na něco konkrétného poukázat, můžete to tím všechno ještě zhoršit. V tomto období mohou být vaše soudy mimo mísu. Můžete být velmi optimističtí a očekávat, že druhý vyslechne a vřele přijme všechny vaše úhly pohledu. Můžete mít dojem, že máte ve všem pravdu, zatímco váš mýlící se přítel prostě jen nevidí jednoduché řešení, které je přímo před ním. Nepředpokládejte, že ostatní jsou vašim náhledům tak otevření. Podstupujete riziko, že se pro ně stanete starými mravokárci nebo budou mít pocit, že se prosazujete na jejich úkor. Nikdo nemá rád všeználky. Využijte tedy tento čas k tomu, abyste se soustředili sami na sebe a hleděli si svého. Proberte staré pracovní poznámky nebo zápisky ze seminářů. Věnujte se rekreačním aktivitám, ale necestujte daleko od domova. Začněte se učit nový cizí jazyk. Napřed myslete, než někomu něco nabídnete. 


* * *

text a překlad: Magda Techetová
zdroje: http://www.astrologyhoroscopereadings.com/2018-mercury-retrograde-calendar.html
https://new.theastrologer.com/mercury/mercury-retrograde/mercury-retrograde-in-aries/
https://new.theastrologer.com/mercury/mercury-retrograde/mercury-retrograde-in-leo/
https://new.theastrologer.com/mercury/mercury-retrograde/mercury-retrograde-in-sagittarius/