neděle 26. února 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 27.2. do 5.3. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 27.února do 5.března. Dnes jsem tady u našeho kachního jezírka. Michael před časem zachránil hejno káčátek, která vyrostla v dospělé kachny a vytvořily tady takovou roztomilou skupinu. 
V tomto čase se cítím hluboce spojena s Matkou Zemí a posílám jí spoustu lásky. Chtěla bych proto dnes pracovat s kartami přírodních andělů, víl - Léčení s vílami. Na vílách se mi moc líbí jejich indigová, přímá povaha. Mají velmi důležitý úkol, a to chránit tuto planetu a životní prostředí. Jsou doslova strážnými anděly každého stébla trávy, zvířete, vzduchu, Slunce, oblohy a celé přírody. Když jdeme ven do přírody, spojujeme se s těmito anděly přírody.
Mám tady tedy 44 karet a zeptám se Boha, co si přeje, abychom pro tento týden věděli, jaká požehnání se pro nás skrývají v současných situacích. Víly lidé často považují za mýtus, ale pravdou je, že jsou stejně tak skutečné jako vy a já. Mají ovšem ego, a tak bývají chápány jako zlomyslné, i když nejsou. Jsou důležitými ochránci přírody.

Pondělí a úterý budou o introspekci. Vyšla tu karta Pohlédněte do svého nitra. Ta vám říká, že všechno, co potřebujete, máte v sobě samých. To zahrnuje i sílu, schopnost vypořádat se s jakoukoli krizí, zklamáním nebo čímkoli jiným, s čím se potýkáte, např. s nějakou životní změnou, na kterou se necítíte připravení. Pohlédněte do svého nitra a najdete to.
Udělejme to hned teď.

Drahý Bože, Svatý Duchu, Ježíši, strážní andělé i andělé přírody, děkujeme vám, že nám pomáháte cítit se dobře v našich fyzických tělech a fyzickém životě. Děkujeme vám, že nám pomáháte být ve svých fyzických tělech zdravě ukotvení a čelit pocitům, které jsou nám nepříjemné a kterých se bojíme. Které jsou spojeny s pravdami, které si nechceme připustit.

Říkají, že tato karta souvisí hlavně s tím, že si máte připustit, že potřebujete změnu. Přiznejte si to tedy. Může vás to děsit, protože změna je něco jako jít do neznáma. Vlastně to tak je. A my potřebujeme kráčet s vírou. Vím, že to dokážete!

Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Pozitivní očekávání. Obrázek je velmi symbolický - je na něm víla v naprosté temnotě, nevidí žádné světlo, a přesto je osvícená, protože vzhlíží vzhůru a modlí se. Pokud procházíte tím, čemu se říká "temná noc duše", kdy je vaše víra zkoušena a vy si nemůžete být jistí sami sebou ani ničím jiným ve svém životě, např. když se vaše vztahy vyvíjejí úplně jinak, než jste čekali, máte přesto věřit, že v každé okolnosti se nachází požehnání, i když to tak vůbec nevypadá. Někdy je tím požehnáním to, že se něco naučíte. 
V tomto čase jsme hodně spojeni se svou intuicí. Dostáváte mnoho podnětů, vnuknutí a také pochopení. Najednou vám dochází, proč se některé věci dějí. Najednou vidíte vzorce, které opakujete a proč se rozhodujete tak, jak se rozhodujete. A začínáte sami sebe chápat, rozumíte si, máte se sebou soucit a odpouštíte si. Je to tedy nádherný čas, kdy je vnášeno světlo do vaší temnoty. A to skrze vaše pozitivní očekávání. 
Jak zůstat pozitivní a pravdiví, když se ve vašem životě nebo ve světě dějí ošklivé, negativní věci? Modlete se za ŘEŠENÍ dané situace. Zaměřte se na to, jak můžete pomoci. Řekněte: "Drahý Bože, tato situace mě opravdu rozčiluje (-protože je to pravda). Dej mi prosím vedení ohledně toho, jak mohu já sám/sama napomoci ke zlepšení této situace." A pak dostanete odpovědi - ve formě pocitu, myšlenek, znamení, vizí, snů nebo zprávy od někoho jiného. Věřte tomu, protože je to odpověď na vaše modlitby! Nemusíte se bát, že byste dostali za úkol něco, na co byste nestačili! Můžete být vedeni i k tomu, abyste se prostě modlili. Prosím, neshazujte sílu modlitby tím, že budete říkat, že se "jen" modlíte. Modlitba má velkou sílu a je to velká pomoc!

Na konec týdne tady máme kartu Odpoutání. To znamená pustit se problémů a nechat Boha, aby do nich mohl také zasáhnout. Vše, z čeho jste zmatení, co vám dělá starosti, nebo co vás rozčiluje nebo tíží, nyní odevzdejte Bohu:

Drahý Bože, prosím, pomoz nám se těchto věcí pustit. 

Vidím s námi archanděla Michaela, který může být s každým z nás současně. Není ničím omezený, nemá ego a není možné ho "obtěžovat", stejně jako nikdy nemůžete "obtěžovat" Boha. 

Archanděli Michaeli, přesekni prosím svým světelným mečem jakákoli pouta strachu, kterými sami sebe sabotujeme, i závislosti na dramatech, kterou možná máme. Prosím, pomozte nám toto všechno propustit a dovolit vaši pomoc, neboť víme, že Bůh je Nekonečná Moudrost, která v sobě obsahuje řešení na všechno. 

Pustit se problému neznamená, že vám na něm nezáleží nebo že se nebudete podílet na jeho řešení. Právě naopak - znamená to, že se BUDETE podílet na řešení, a to prostřednictvím spolutvoření s Bohem. Takže, pusťte se!

Je to tedy týden o důvěře v Boha v sobě, v Boha kolem nás a v odpovědi, které budeme dostávat. V tomto týdnu si všechno zapisujte, pište si deník, vypisujte si odpovědi, které budete dostávat. Je to čas, kdy k nám proudí hodně informací, protože hranice mezi světy je velmi tenká. Je to tedy vhodná doba pro psaní vašich článků, blogů, knih, pro vaše rádiové vysílání, nebo další tvořivé projekty. Nechte to přicházet a proudit skrze vás. 

Pojďme se na závěr pomodlit:
Drahý Bože, Vyšší Já, posíláme nyní od srdce požehnání tomuto krásnému světu, našim milovaným, jak na Zemi, tak i v Nebi, i všem ostatním lidem a zvířatům na této planetě, kteří potřebují pomoc a modlitby, i našemu životnímu prostředí. Nechť všechny tyto modlitby obklopí tento svět a navrátí se zpět k nám. Protože když se modlíme za svět, modlíme se zároveň i sami za sebe. I sebe je třeba do modliteb zahrnout. 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/lf2Bg1Dktpo
překlad: Magda Techetová

 

pátek 24. února 2017

Nedostatek peněz a zákon přitažlivosti

„Telefonoval mi kamarád a chtěl, abychom šli na jídlo a do kina, ale nemohl jsem si to dovolit. To není jen o tom, že šetřím. Já nemám peníze. Za dva dny dostanu výplatu, ale nyní jsem na mizině. Mám v bytě něco k jídlu, i když nic zdravého, ale nezemřu hlady. Už mě to nebaví. Někteří z mých přátel mají více peněz než já a nepracují. Jejich rodiny jim posílají peníze. Chci se vrátit do školy, abych si mohl najít lepší práci, ale to bude trvat hrozně dlouho, než se dostaví nějaká patrná změna. Nejsem schopen si představit, jak bude možné chodit do práce a zároveň do školy. Kdyby mi tak někdo dal peníze."

* * *

Kdykoli se naleznete uprostřed tísnivé situace, tak je těžké si toho nevšimnout. Je logické, že budete palčivě prožívat současný nedostatek peněz, protože vaše finanční situace ovlivňuje mnoho stránek vašeho života - mnoho věcí, které jsou právě nyní pro vás důležité, je spojených s vaší movitostí. Chápeme, že je nepravděpodobné, abyste si najednou přestal všímat skutečnosti, že peníze nemáte, ale začněte si uvědomovat, že si můžete vybrat, jak se v této situaci cítíte. Jinými slovy - můžete nemít peníze a cítit strach a hněv, anebo můžete nemít peníze a brát to lehce. Většina z vás se domnívá, že způsob, jak se cítí, je závislý na okolnostech: Kdybych neměl žádné peníze, ale věděl, že dostanu brzy zaplaceno, pak bych se cítil lépe, než kdybych neměl žádné peníze, ale nevěděl, kdy dostanu zaplaceno.

Většinou se lidé cítí tak, jak vnímají své okolí. Když jde vše dobře, cítí se dobře. Když narazí na nesnáze, tak se necítí dobře a to je důvod, proč mají lidé obvykle snahu a potřebu kontrolovat okolnosti a osoby, které je obklopují.

Chápeme, jak vzrušující je pro vás pokoušet se o kontrolu okolností, protože je to do určité míry možné prostřednictvím akce a úsilí. Ale když začnete vnímat svět jako vibraci a když namísto fyzické akce vynaložíte to úsilí na vibrační soulad, potom se vám odhalí schopnost a moc myšlenky. Objevíte to, co majetní a vlivní lidé vašeho světa znali a používali v průběhu historie.
Zajímavé věci se odehrávají, zatímco se rácháte v nesnázi, že jste bez peněz. Z té nesnáze pramení vědění, co nechcete, a z toho touha po tom, co chcete: Chcete pocit zabezpečení a více peněz. Chcete objevit radostné aktivity, které vám zároveň přinesou příjem. Chcete, abyste si mohl dovolit věci a zážitky, které vám budou zpříjemňovat život. Jinými slovy, vaše současná situace je odrazovým můstkem, ze kterého žádáte o mnoho věcí. A ty věci jsou v důsledku vaší žádosti připravovány, dokonce i když ještě prožíváte své nesnáze.
Ale, pokud v sobě pociťujete nesnáze, nebudete mít k žádanému splněnému přání přístup. Vaše nesnáze znamenají, že vaše myšlenky míří proti proudu, zatímco vše, o co žádáte, se nachází po proudu. Aby vůbec došlo k nějaké změně, musíte najít nějaké myšlenky po proudu, které se týkají vás a peněz.
Snažte se přijít na myšlenku, která by vám poskytla jen sotva znatelný pocit úlevy:

V pátek po výplatě budu mít peníze.

Je zde patrná úleva, ale nemá dlouhého trvání, protože si uvědomujete vaši obvyklou šablonu: Dostanete výplatu a po několik dní máte peníze. Rychle je utratíte a skončíte znova tam, kde jste začal. A nesnáze, kterou prožíváte, se netýká jen vaší dočasné insolvence, ale i dlouhodobého nedostatku peněz a pocitu, že jich nemáte dostatek k žití života podle vašich představ. Můžete být se sebou nespokojený, protože jste se dříve nesnažil více. Jste stále bez vzdělání a zvolené kariéry, zatímco přátelé vašeho věku toho již dosáhli. Můžete si s nelibostí povzdechnout, že vám rodiče nezajistili podmínky a dostatek prostředků pro univerzitní vzdělání nebo že nemáte rodinný podnik, ve kterém byste mohl pokračovat, ani rozsáhlé dědictví, na které byste se mohl těšit....

Problém peněz má často mnoho vrstev a skrytých důvodů, od kterých musíte najít úlevu. Jinak se vám nepodaří otočit se a plynout směrem k touhám, které vám váš život pomohl identifikovat. Opravdu stojí za to se zastavit, najít si čas a dát si práci s hledáním pozitivních myšlenek, které poskytnou úlevu, kdykoliv se přistihnete uprostřed negativních emocí. S každým takovým úsilím uvolníte trochu vzdoru a za čas nebudete klást odpor ani v otázkách peněz.

Připomeňte si, že se nacházíte právě tam, kde se nacházíte - a to je v pořádku. Začněte, kde jste, s výroky tak, jak vám budou přicházet, a postupujte směrem PO PROUDU, k myšlenkám, které vám poskytnou úlevu.

V pátek dostanu výplatu, ale v pondělí již budu zase na mizině.
Nevydělávám dost na to, abych si mohl užívat.

Začal jste, kde právě jste a jak se právě cítíte, ale s trochou úsilí se můžete cítit podstatně lépe:

Mám práci.
Mám ji docela nerad.
Ale nebylo těžké takovou práci najít.
Přišel jsem k ní relativně snadno.
Měl jsem (a stále mám) další nabídky.
Bylo by snadné najít lepší práci, kdybych chtěl.

Je zde patrné mírné zlepšení vašich pocitů a to je velmi dobře. S každým, byť mírným zlepšením vašich pocitů se otevírá přístup k novým sférám pozitivních myšlenek.

Tato práce se zdála být svého času adekvátní.
Ačkoliv jsem snil o lepším místě, nedovedl jsem si tehdy představit, že bych dělal lepší práci.
Představy o tom, co bych chtěl dělat, se změnily.
Kdybych chtěl, mohl bych dělat něco lepšího.

Slova vašeho posledního výroku jsou téměř shodná s posledním výrokem předchozí části, ale tentokrát je cítíte. Úleva je nyní zřejmá.

Jsem schopen najít si dobře placenou práci.
Když může tato osoba vydělávat tolik, tak já mohu také.
Každý musí začít tam, kde je.
Existuje mnoho milionářů úspěšných jen díky vlastním schopnostem.

To se podívejme. Od starostí spojených s penězi jsem pokročil k přemýšlení o milionářích. Množství peněz ve vaší kapse se dnes nezměnilo, ale mnoho vibračních změn se událo během posledních několika minut. Uvědomte si, že rozdíl mezi tím, jak jste se cítil ještě před chvílí, a tím, jak se cítíte nyní, představuje rozdíl mezi žádnými penězi a miliony. Ale vezme to více než jedno cvičení, než se uvedou do pohybu změny, které přinesou hmatatelné výsledky. Jinými slovy, čeho jste právě dosáhl, je dostačující, budete-li schopen udržet svobodnější, sebejistější, a dokonce i humornější vztah k penězům, jaký právě teď máte. Je ale pravděpodobné, že vaše současné životní okolnosti si vyžádají vaši pozornost a že sklouznete zpět k vašim předešlým pocitům.

Vytrváte-li chvíli u těchto zlepšených pocitů a rozhodnete-li se vědomě usilovat o myšlenky, které míří po proudu, tak přivedete vaši vibraci do souladu s vašimi touhami. Potom nejenže se budete neustále cítit lépe finančně zabezpečený, ale i vaše skutečná finanční situace bude těm vibračním změnám odpovídat. Zanedlouho potom k vám začnou plynout finanční prostředky tak snadno a v takovém množství, že se jen pousmějete nad tím, jak jste se tomu tak dlouho bránil.

Pokračujte v hledání pozitivnějších myšlenek:

Vždy mám dostatek finančních prostředků.
Chci mnoho drahých a krásných věcí.
Nyní chápu, že vše, po čem toužím, je mi snadno k dispozici.
Stačí, abych to identifikoval, a přijde mi to.
Nyní rozumím finanční lehkosti, kterou jsem dosud pozoroval u druhých.
Nyní mohu peníze z rovnice vyjmout.
Když mi život pomůže porozumět tomu, po čem toužím, zjeví se mi perfektní okolnosti, jak toho dosáhnout.
Vždy jsem schopen cítit, která z cest k úspěchu bude nejradostnější.
Je zajímavé, kolik možných cest se mi nyní nabízí.
Je zde tolik možností a každá cesta je příjemná po svém. A všechny vedou k finančnímu úspěchu, který hledám.

Takže jestli jste tomu věnoval čas a dal si práci s hledáním pocitů, které jsme naznačovali v předchozích výrocích, posunul jste se od nedostatku peněz do pozice finanční nezávislosti.

Jste, kde právě jste. Nezáleží na tom, jak málo či jak mnoho peněz máte v poměru k ostatním - pro vás zde neexistuje hranice. Život vám pomáhá určit vaše současné cíle a přijdete-li na myšlenky směřující PO PROUDU a k úlevě, tak těch cílů dosáhnete. ZÁKONY VESMÍRU vás v tomto podpoří. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI vám bude nadále ukazovat cestu nejmenšího odporu. Je neomezené množství způsobů, jak se bude váš život měnit k lepšímu. Cesty, které budou měnit váš život k lepšímu, jsou neomezené.

* * *

- z knihy Úžasná síla emocí, Esther a Jerry Hicksovi

neděle 19. února 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 20. do 26.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 20. do 26.února. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Poselství archandělů. Jsou jedny z mých nejoblíbenějších a moc ráda se k nim vracím, protože jsou velmi přímé, mají vysokou energii a také nás učí o jednotlivých archandělech. Nejprve je zamíchám a modlím se k Bohu za poselství pro tento týden pro nás všechny, jak osobně, tak globálně. 

Pro pondělí a úterý tady máme kartu Jasnocítění. To znamená intuici, jasné cítění a vnímání. Ze začátku týdne budete silně vnímat svou intuici, budete hodně cítit, můžete být obzvláště citliví a brát si osobně věci, které byste si normálně osobně nebrali, a můžete být podráždění - stejně jako lidé kolem vás. Proto jsou karty dobré, říkají nám o tom předem, abychom věděli, o co jde, a nebrali si to pak špatně. Pokud můžete, vezměte si den volna a zůstaňte doma. A vězte, že pokud jste hodně emocionální, nejste to jen vy, ale i všichni ostatní. 
Andělé poukazují na vztahy mezi dospělými a dětmi - i děti budou hodně cítit, a tak jim pomozte své citlivosti porozumět. Děti nás ale také mohou velmi pozvednout, protože jsou velmi moudré a zkrátka vědí

Středa bude skvělý den, co se týká Andělských čísel, protože bude mít datum 22.2. a tři dvojky znamenají "Udržte si víru!" To znamená, že bez ohledu na to, co se bude dít kolem vás, zůstaňte soustředěni uvnitř. Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Příroda, která vás zve k pobytu venku. Samozřejmě, pokud právě počasí ve vaší lokalitě prochází extrémy, je důležité dbát na své bezpečí. Ale pokud to jde, běžte do přírody, je to důležité.
Také se to týká očištění energie ve vašem domově. Všechny zdi a celé budovy vstřebávají energie, a ty v nich pak zůstávají - např. po hádkách nebo nedejbože nějakém zneužívání. A když počasí dovolí a vy si otevřete okna a pustíte dovnitř světlo, čerstvý vzduch, nebo si přírodu vnesete domů ve formě rostlin, krystalů, olejovou lampu - šalvějová je na očisty skvělá.
Znamená to také změny naší Země, takže přírodní změny a záležitosti životního prostředí vyvstanou. Modlíme se za všechny, kdo jsou postiženi nějakými katastrofami. Posílejme léčivé modlitby Matce Zemi. Udělejme to teď hned:

Drahá Matko Země a drahý Bože, Stvořiteli Matky Země, žádáme vás o přijetí našich modliteb za to, aby byla naše Země stabilizovaná, uzdravená a ctěná. A pokud jde o lidi, kteří ji zneužívají, prosíme, aby byly jejich záměry zahaleny do neprostupného obalu, aby už ničemu neuškodily - obzvláště kvůli sobeckým zájmům a zisku. Žádáme vás, abychom byli co nejlepšími strážci této nádherné planety a všech jejích obyvatel. Pomozte nám získat peníze a všechny prostředky k tomu, abychom žili ekologicky a používali věci šetrné k přírodě. Posíláme nyní energii míru naší planetě i všem, kdo na ní žijí.

Podívejme se na konec týdne. V neděli 26.února budeme mít novoluní ve znamení Ryb a tentýž den nastane také sluneční zatmění, což je velmi neobvyklá kombinace. Novoluní je z historického hlediska časem přijímání a sklizně úrody, přijímání hojnosti. Ale zatmění nám právě pomůže uvolnit bloky, které v souvislosti s přijímáním hojnosti máme.  
Pojďme se pomodlit hned teď:

"Drahý Bože, pomoz mi prosím odstranit jakýkoli strach, který mohu mít z přijímání, pocitů zasloužení si, z žádání o pomoc a jejího přijetí. Zbav mě prosím těchto obav vycházejících z ega, neboť ty jsi náš skutečný Zdroj a dáváš vše potřebné nám všem. Pomoz nám prosím setrvávat ve stavu vděčnosti za všechno dobré, co máme, a být otevření ještě většímu množství dobra."

Kartou pro konec týdne je Jemnost, což souvisí s kartou pro začátek týdne - že na sebe máte být hodní, máte poslouchat jemnou hudbu, udělat si kolem sebe příjemné, jemné prostředí, obklopit se jemnými lidmi, máte-li tu možnost, a nebo také zvířátky. Je to také o zjemnění své stravy. Je to vhodné období k detoxikaci, vyškrtání intenzivních pokrmů ze svého jídelníčku. Obecně je to však o detoxikaci od čehokoli ve vašem životě, co vám škodí.
Někdo, kdo sleduje tento výklad, byl podle andělů sám na sebe velmi hrubý v poslední době. Shazoval se a verbálně si ubližoval, snažil se být dokonalý a trestal se za to, že něco nestíhá. Těm, kterých se to týká, andělé vzkazují, že mají mít se sebou trpělivost a brát toto všechno jako proces učení.
Dále vzkazují těm, kdo považují jemnost za slabost, že si tyto významy pomýlili a že to není jedno a totéž. Zvlášť pokud máte například práci, kde jste zvyklí soutěžit a mohli jste se nechat pohltit agresivní energií, vám andělé vzkazují, že můžete být velmi úspěšní i tehdy, budete-li jemní a brát věci zlehka. 

Než to uzavřeme, pomodleme se spolu. Představme si sebe samé v bublině z růžového světla, skrze kterou může projít pouze láska a nic jiného. Všechno ostatní se od bubliny odrazí a bude proměněno na čistou energii. A pokud něco takového máte sami v sobě, bude to vyléčeno. Nechť je tato koule ze světla všude s vámi, ať půjdete kamkoli. Ať jste na sebe hodní a ctíte sami sebe. Nechť se staráte o své tělo jako o Boží dar, kterým skutečně je. Je to vaše schránka pro tento život, mí drazí. A tak se o něj starejte s jemnou, láskyplnou péčí. 

Posílám vám andělská požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/yTLLuHA_2x8
překlad: Magda Techetová


sobota 18. února 2017

Karetní výklad strážných andělů pro druhou polovinu února 2017

Milí přátelé, 

po období zkoušek a příprav na ně mám konečně prostor na výklad pro aktuální měsíc. Přestože již polovina února uběhla, stále nám zbývá spousta dní do jeho konce, a tak je tento výklad věnován všem těmto dnům bez ohledu na pořadí karet. Nejsou řazeny chronologicky - všechny vypovídají o celém zbytku února a mají pro nás význam v průběhu celého tohoto období. 
Při čtení výkladu si všímejte myšlenek, pocitů, vnuknutí, vizí, slov či znamení, která budete dostávat, protože představují individuální vedení od vašich strážných andělů specificky pro vás a vaši situaci. Přestože je výklad společný všem, kdo si k němu najdou cestu, naše individuální cesty se v některých věcech liší, a právě pro ně pak dostáváme zvláštní osobní vedení prostřednictvím již zmíněných pocitů, myšlenek, apod. Nejlépe si je zapište hned, jakmile se dostaví, a teprve pak pokračujte ve čtení. Nevadí, pokud vám přijatá poselství nebudou dávat smysl, zvlášť pokud jste nebyli zvyklí je přijímat a vnímat. Chce to čas, trpělivost a víru.
Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

- Magda

* * *

První kartou, která nám pro zbytek února vyšla, je Intuice a vhledy. Vypovídá o tom, že nám v tomto období spousta věcí není jasná a tápeme v temnotě. V takových situacích nás vede naše nitro. Nabádá nás k tomu, abychom více naslouchali své intuici a hledali odpovědi v sobě místo v druhých lidech nebo ve svém okolí. V tento čas k nám bude naše intuice více promlouvat a my jí potřebujeme více naslouchat. To mimo jiné znamená, že se potřebujeme ve svých životech zbavit přebytečného hluku a stresu - eliminovat to, co naši mysl a vnímání pouze ruší, rozptyluje a vyčerpává. Ne vždy to jde, ale pokud to možné je, udělejme to. Vypněme televizi a pišme si deník; odmítněme setkání, na které se necítíme, vypněme facebook či messenger a raději si dejme horký čaj v klidu o samotě; dopřejme si zdravý spánek namísto zbytečných starostí a nikam nevedoucího analyzování situace. Každý z nás (nejen) nyní potřebuje poslouchat svou intuici a jednat tak, jak cítí, že jednat má. Abychom ji však slyšeli, potřebujeme s ní být ve spojení. Pokud nám v tomto spojení něco brání, postarejme se o to, abychom si ho zajistili, alespoň na nějaký čas. Deset klidných minut, které si během dne dopřejeme o příjemné samotě, nikomu neublíží a svět se kvůli tomu nerozpadne.
Obecně nás touto kartou andělé vedou k obrácení se do svého nitra namísto vyhledávání vnějších autorit a k uvolnění a uklidnění se namísto panikaření a zoufalé snahy co nejdříve něco vyřešit.

Druhá karta je Dvojka Činu, která vypovídá o tom, že jsme v určité záležitosti nerozhodní a že máme více věřit ve svou schopnost se správně rozhodnout. To souvisí s první kartou, protože můžeme přešlapovat na místě jen proto, že pořád čekáme, až nám někdo potvrdí, že to či ono je správné. Ve svém nitru víme, co je pro nás správné; naše intuice tam JE a promlouvá k nám, ale protože pořád chceme, aby nám někdo potvrzoval každý náš krok, jen abychom náhodou neudělali chybu, tak pak neděláme nic, a tím pádem se také nemůže nic změnit. 
Tato karta může také znamenat náš neutrální až vlažný postoj či pohled na život, tj. že nám chybí nadšení a schopnost se do něčeho radostně pustit. To může souviset s tím, že věnujeme až příliš mnoho pozornosti denní rutině, povinnostem, všedním věcem a odpíráme si to, co by nás potěšilo, protože všechno ostatní považujeme za důležitější. Je čistě na nás, abychom se rozhodli to změnit a dopřávali si čas na potěšení stejně samozřejmě jako na povinnosti. Péče o sebe samé, jak fyzická, tak duševní, je TAKÉ povinnost. Když nebudeme v pořádku my, nebude v pořádku ani nic z toho, co my zajišťujeme. Prvořadí jsme tedy my a ne naše problémy. 

Třetí karta pro únor je Sedmička Citů a úplně stejně jako předchozí Dvojka Činu vypovídá o nerozhodnosti a odkládání něčeho důležitého, tentokrát kvůli smíšeným pocitům. Obecně tyto karty dohromady vypovídají o tom, že se nedokážeme hnout z místa, protože vlastně pořád nevíme, kudy se vydat. Nosíme v sobě pochybnosti, které v nás mohly probudit jiné osoby, nečekané zvraty, nové zkušenosti nebo také nesplněná přání, a nedokážeme učinit rozhodnutí. 
Jako lidé fungujeme především logicky - většinou se ptáme: "Co musím udělat, aby se stalo tohle a aby se to stalo takhle?" Ale ne vždy je to, co si MY myslíme, že se má stát nebo jak se to má stát, opravdu to nejlepší, a tak nás Vesmír přesměrovává jinou cestou. Když jednáme logicky a s přesvědčením, že "uděláme-li tohle a tohle, stane se to a tamto a stane se to tím a tím způsobem" a ono se to pak nestane a nebo se to stane jinak, než jsme čekali, ztrácíme víru a pochybujeme, aniž bychom pomysleli na to, že nejsme vševědoucí a že může existovat mnohem lepší cesta než ta, kterou jsme ze svého lidského pohledu viděli jako nejlepší. Touto kartou nás andělé vybízejí k tomu, abychom ponechali ve svém životě prostor i Vyšší Moudrosti než jen svému lidskému rozumu a egu, které je přesvědčeno, že má ve všem pravdu, a které se snaží mít všechno pod svou kontrolou. Je to právě ego, které chce mít pojištěný a zaručený výsledek a které vymýšlí výhradně logické postupy, podle kterých si hodlá samo zajistit to, co chce. Když se pak něco nevyvine podle "zaručeného" scénáře, ztrácí půdu pod nohama a dostává záchvat paniky. Přitom se nejedná o nic špatného, ani nás nic neohrožuje. Máme-li tedy strach, protože se v našem životě začalo něco měnit, a nebo pokud se bojíme učinit rozhodnutí ze strachu, že se něco začne měnit způsobem, který si nepředstavujeme, nabádají nás andělé k víře, že všechno dopadne nejlépe, jak může, pro nás i pro všechny ostatní, kterých se to týká. Naše ego bude vždy nenávidět změny - otázka je, zda se jeho strachem necháme ovládat a nebo sebereme odvahu, budeme si věřit a rozhodnutí, které cítíme jako nejlepší, prostě uděláme. Zjistíme pak, že učinit rozhodnutí nás zdaleka nestálo tolik energie, než jeho neustálé odkládání a strachování se "co by kdyby".

Poslední karta, která nám pro únorové období vyšla, je Čtyřka Činu, která vypovídá o odměnách za vynaložené úsilí, o radostných událostech, oslavách (např. narození dětí, svatby, úspěšné zkoušky, povýšení v práci, úspěch v projektu, uzdravení těla aj.) a pobytu v příjemné, povzbudivé společnosti. Ve své podstatě nás tato karta povzbuzuje v našem rozhodování a říká nám, že všechno bude dobré - hlavně ať už se hneme z místa! Naprostá většina starostí, které si děláme, je zcela zbytečné a pouze nás okrádá o energii a kalí naše vnímání, takže neslyšíme vedení své intuice, která nás jasně vede ke krokům, které potřebujeme udělat. 
Naši andělé nám touto kartou dávají radu, abychom se I PŘES PROBLÉMY ze života těšili. Mnozí z nás věří, že se nemohou cítit dobře, dokud nebudou všechny problémy vyřešeny - a dokud "nepomine nebezpečí", udržují se v krizovém pohotovostním stavu. To nám fyzicky i duševně škodí a nic to neřeší. Naopak, když se uvolníme a najdeme si chvíli pro potěšení i přes to, že máme v životě nějaké problémy, dobijeme si tak energii a snáze také uslyšíme vedení své intuice. Bez ohledu na to, jak vážné jsou věci, které v životě řešíme, můžeme se ze spousty věcí těšit. Problémy budeme na své cestě potkávat vždy, a pokud by naše štěstí a spokojenost měly být podmíněny tím, zda máme či nemáme problémy, nikdo by nikdy šťastný a spokojený nebyl.

SHRNUTÍ
Celý výklad vypovídá o tom, že máme zablokované vnímání vlastní intuice, která nás jasně vede, kvůli čemuž upadáme do zmatku a panikaření, protože nevíme, co máme dělat. A protože nevíme, co máme dělat, neděláme nic. Andělé nám těmito kartami říkají, že nejprve se musíme hnout z místa my sami, aby se mohlo hnout to ostatní. A abychom se hnuli z místa, je třeba se k tomu rozhodnout a k tomuto rozhodnutí potřebujeme vnímat svou intuici. Tu neslyšíme, pokud se necháváme neustále někým nebo něčím rozptylovat a běháme od jedné povinnosti k druhé. Nikdo neříká, že nemáme plnit své povinnosti, ale že nemáme mezi všemi těmi úkoly zapomínat na toho, kdo je plní - na sebe samé. Když si budeme pravidelně dopřávat čas sami na sebe a na utišení své rozjívené mysli, velmi brzy začneme vnímat své vnitřní vedení, a tím se také významně urychlí a usnadní vyřešení problémů, s nimiž jsme si nevěděli rady. Problémy, které vznikly v důsledků vlastního sebezanedbávání, přirozeně vymizí. 
Hlavním poselstvím celého výkladu je: UVOLNĚTE SE!! Budeme-li napjatí a vystresovaní, jen těžko uslyšíme jemné vedení, kterého se nám dostává. Zmatek v našich vztazích, práci či v jiné oblasti našeho vnějšího světa často pouze zrcadlí zmatek v nás samých, v našem nitru. Zklidníme-li své vlastní nitro a nastolíme v něm pořádek, mnohé věci v našem životě se zklidní a uspořádají zrovna tak. A o to ostatní se budeme moci v klidu postarat. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Odpusťte svým minulým partnerům

Váš milostný život formují vaše pocity z minulých vztahů. Vaše emoce vytvořily ve vaší duši bloky, které brání volnému prou­dění lásky. Nejdříve musíte prosekat cestu, aby mohl přijít nový milostný vztah.
Prakticky každý člověk, s nímž jsme se potkali, v sobě nese ně­jaké pocity vůči svým bývalým partnerům. Za to se nemusíte sty­dět. Osvoboďte se od břemena, které jste sebou vláčeli tak dlouho.
Začněte tím, že se zcela otevřete naší lásce. Nechte odejít všechny bolestivé pocity z minulosti. Lásku a to, co jste se naučili v každém vztahu, si vaše duše ponechá. Dnes očišťujeme vaši duši pouze od následků zraňujících vzpomínek.
Otevřete nám srdce a soustřeďte se na to, jak z něj odstraňu­jeme pavučiny, které je vězní v chladném mlčení. Zbavte se sta­rého hněvu, zášti, napětí, obav, pocitů viny a studu. Všechno bo­lestivé nebo nepříjemné teď nechávejte při každém výdechu odejít.
Vnímejte, jak vás vymaňujeme z kleští vaší minulosti. My od­vedeme svou práci a vy musíte odvést tu část, která je na vás. To znamená, že musíte být vnímaví, otevření a přístupní. Společně vyklidíme cestu lásce, aby mohla plynout skrze vás i váš život.

* * *

Myšlenka pro tento den
Odpouštím __________. Vzdávám se staré bolesti, aby mohl přijít nový vztah. Jsem bytostí, již ze sta procent tvoří láska, a utrpení je nemožné. Je pro mě bezpečné prožívat milostný vztah, protože mí andělé mě vedou a ochraňují mě.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


pátek 17. února 2017

"Proč nemohu najít partnerku?"

„Již dlouho toužím po tom, abych se usadil, ale nemohu najít tu pravou dívku. Chodil jsem s mnoha dívkami, které vyjádřily zájem o trvalý vztah, ale já jsem si nebyl nikdy jistý a necítil jsem to tak vůči nim. Nyní se téměř obávám jít na rande, protože nemohu najít nikoho, kdo by mi vyhovoval, ale zároveň nechci nikomu ublížit tím svým odmítnutím. Dokud jsem nehledal nic vážného, bylo to mnohem snazší. Nevím, co mám dělat. Chození na schůzky nefunguje, ale bez nich je málo pravděpodobné, že se s někým seznámím."

Když něco opravdu chcete, ale díváte se na něco jiného, na úplný protipól, tak budete vždy cítit negativní emoce. Když něco opravdu chcete, ale věříte, že je to nedostupné, tak budete vždy cítit negativní emoce. Ale když vám přijde na mysl něco, co je vám úplně lhostejné, tak vám to nevadí. Jinými slovy, kdyby vám telefonoval někdo, koho neznáte, a řekl by vám, že vám již nikdy nezavolá, nevadilo by vám to a neměl byste k negativním emocím žádný důvod.
Když po něčem silně toužíte, vaše emoce jsou také silné. Když se soustředíte na myšlenky, které vás povedou po proudu, směrem k tomu, po čem toužíte, vaše emoce budou nejen silné, ale také pozitivní. A obráceně: soustředíte-li se na myšlenky, které míří proti proudu, pryč od toho, po čem toužíte, tak budou vaše emoce silné a negativní.
Vaše touha po hlubokém, trvalém vztahu je silná - a to je dobře. V důsledku vašeho pozitivního očekávání se věci a události změní  natolik, že do vašeho života vejde perfektní partnerka. Lidé v podobné situaci často dělají chybu, když se na někoho fixují a snaží se z toho jedince  násilně vytvořit perfektního partnera. Když později kolem sebe vidí, že situace není právě ideální, zapomenou mířit po proudu  a situace se progresivně zhorší.

Zkuste si při tvorbě nového vztahu udržet hravý a méně vážný přístup. Místo „to je ta pravá", si říkejte, „to je někdo, s kým mám to potěšení dnes večeřet" nebo „to je někdo, s kým mám mám příjemnou konverzaci", nebo „to je osoba, v jejíž společnosti se dnes cítím dobře". Podaří-li se vám udržet hravý a méně vážný přístup k tvorbě nového vztahu, pak nebudete tuto chvíli používat jako výmluvu k popření vašich vlastních přání a vesmír se postará o rendezvous, které hledáte.

Když věříte ZÁKONŮM VESMÍRU a plynoucímu, životadárnému, produktivnímu proudu života, tak najdete vše, co hledáte. Ale vaším přesvědčením, že to musíte UDĚLAT prostřednictvím AKCE, se často držíte napříč proudu a odděleně od vlastních rozsáhlých přání. Přistupujete-li k lidem, se kterými trávíte čas, skutečně zlehka a bez usilovné snahy, potom budete podobné lidi přitahovat. Ale když je budete zkoumat, vyšetřovat a každého analyzovat, jestli jsou praví kandidáti pro váš život, pak budete přitahovat vám podobné vyšetřovatele a budete jen pokračovat ve vzájemných zklamáních.
Když budete vaším přístupem vyzařovat dobrý pocit, lehkost a radost z dnešního setkání (namísto záměru UDĚLAT Z toho trvalý vztah do konce života), pak budete mít větší příležitost setrvat ve vibračním souladu s tím, co od vztahu očekáváte, a vesmír se postará o splnění vašeho přání.
Když cítíte napětí a obavy spojené s novým vztahem nebo když se obáváte, že vás někdo chce, zatímco to vy necítíte stejně, tak míříte opačným směrem, pryč od vašich přání. Vytváříte vibrační soulad přesně s tím, co nechcete, a to, co nechcete, setrvává ve vašem životě.

Někdy je obtížné přijmout jednoduchost tohoto učení, ale opravdu to je tak jednoduché. Můžete mít radost z jídla, konverzace i z celého večera, přestože je vám jasné, že daná osoba není ženou vašich snů. Je možné zůstat namířen po proudu, směrem k vašemu přání. Ale jestli jste zahořklý, protože je již během večera patrné, že se k sobě nehodíte, nebo jestli se obáváte, že odmítnutím někoho zraníte, tak nemíříte po proudu.
Musíte přijít na způsob, jak se cítit dobře dokonce i v době zjevné nepřítomnosti toho, po čem toužíte. Jinak toho nedosáhnete. A i když budete mít nekonečně mnoho výmluv, proč se právě teď nemůžete cítit dobře, tak by bylo prospěšné ty výmluvy omezit na minimum, protože dokud se nebudete stále cítit dobře, nemůžete se dostat tam, kde chcete být.

Na vašem místě bychom se rozhodli nasměrovat po proudu  každé rande, každou konverzaci s možnou partnerkou, každou myšlenku na možnou partnerku a každou myšlenku na vztah. Nacvičovali bychom úlevu tak dlouho, až by všechny naše myšlenky mířily přirozeně po proudu. A potom nejenže povedete obnovený život plný dobrých pocitů a nejenže budete přitahovat ostatní, abyste spolu strávili radostné chvíle, ale znenadání se ve vašem životě někdo objeví a oba budete vědět, že jste si navzájem převtělenou odpovědí na vaše přání.
A když k tomu dojde, nikdo nebude hrát hry a nikdo se nebude škádlit a nikdo nebude říkat „miluji tě, ale potřebuji, aby ses trochu změnila". Budete se navzájem vnímat jako perfektní odpověď na vaše perfektní otázky, které jste oba formulovali většinu vašeho života. A to bude ten očekávaný vztah, který vás oba bude uspokojovat, naplňovat, a který se bude neustále rozvíjet. Jediným vaším cílem právě teď je najít úlevu v myšlenkách namířených po proudu. Začněte tedy v místě, ve kterém se právě nacházíte, a snažte se o zlepšení vašich pocitů:

Je obtížné najít pravého partnera.
Jsem žádaný, ale ostatní jsou mi nežádoucí.
Nechci nikoho zranit, ale zároveň se nechci spokojit s někým, koho bych neměl rád.
 
Je přirozené, že na začátku míří vaše výroky proti proudu. Nyní zkuste, abyste se cítil lépe:

Není nutné pojímat každé rande jako konkurz na životního partnera.
Rád poznávám nové lidi z různých důvodů.
Poznávám mnoho zajímavých lidí.
Rád prozkoumávám možnosti nových příležitostí.
Vize mé životní partnerky vyrostla ze schůzek, které jsem prožil v minulosti.
Každá osoba, kterou jsem v minulosti potkal, se podílela na mé současné vizi nové životní partnerky.
Každá životní zkušenost přispívá k vývoji našich myšlenek a tužeb.
Oceňuji přirozenost tohoto procesu.
Nevím, proč jsem to za každou cenu vždy tak komplikoval.

Každá takováto myšlenka přináší lepší pocity, úlevu a ještě něco velmi cenného: stavíte se do pozice přijmout nové zkušenosti prostřednictvím nových setkání se skupinou nových žen, které se budou od předchozích lišit. Jako vy, i ony budou hledat nové cesty, nové možnosti, budou vyhledávat radost a dobrou konverzaci. Nebudou žádostivé ani beznadějně zoufalé. Budou sebejisté, sebevědomé, se všestranným zájmem o život. Jedna z nich může být ta, kterou hledáte, nebo vás povede k další skupině, ale nebude trvat dlouho, než se tváří v tvář setkáte s tou, která vás pozná a kterou poznáte jako tu, co jste hledal. Za toto setkání budete vděčný všem vašim předchozím přítelkyním a partnerkám.

* * *

- z knihy Úžasná síla emocí, Esther a Jerry Hicks

neděle 12. února 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 13. do 19.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 13. do 19.února. A protože v tomto týdnu máme svátek sv. Valentýna, chtěla bych pracovat s kartami Andělů lásky, které jsou věnované milostnému životu. Dají se však použít pro jakoukoli oblast života - protože zamilovat se můžeme i do samotného života! Zeptáme se tedy Boha, co potřebujeme pro tento týden vědět, jak co se týká milostného života, tak i obecně.

Pro pondělí a úterý vychází karta Peníze a kariéra. Tato karta říká, že váš milostný život je nyní ovlivněn penězi. Možná se kvůli nim hádáte s partnerem nebo vám váš milostný život kazí starosti kvůli penězům. Ale první, co mě k této kartě napadlo, byla obecně vaše vášeň v životě. Co milujete? Co je vaší vášní? Co rádi děláte? Je to o tom, jakou činnost milujete, a o tom, abyste ji dělali jako svou kariéru. Když děláte práci, kterou milujete, dává vám to pocit naplnění a přináší vám to úspěch. Vždy si nejlépe vedeme v takové práci, která je naší vášní. Pokud existuje ve světě nějaký problém, kterému byste chtěli pomoci k vyřešení, požádejte o vedení ohledně toho, co byste vy mohli začít dělat, abyste přispěli ke zlepšení. Můžete začít v nějaké dobrovolnické činnosti - i já jsem tak začínala. A nakonec si z toho udělat kariéru.
Dny okolo svátku sv. Valentýna budou tedy především o tom znovu se zamilovat do života.
Pojďme se také pomodlit za to, aby vaše finance nezasahovaly do vašeho milostného života:

"Drahý Bože, zdroji všeho, pomoz prosím každému, kdo potřebuje pomoc, dej jim jasné vedení, kterému snadno porozumí a ze kterého snadno pochopí, co mohou sami udělat pro svou finanční jistotu, stejně jako jistotu v jakékoli jiné oblasti - v citech, ve vztazích, i ve všech ostatních. Prosíme o hojnost pro všechny. Amen."

Pro středu a čtvrtek tu máme dvě karty. Pomalu se z toho stává vzorec. První z těchto karet - věděla jsem, že vyjde! - je Vzdejte se potřeby mít nad vším kontrolu. To se týká hlavně spoluzávislosti ve vašich vztazích, kdy se snažíte mít pod kontrolou všechno, co druhý člověk dělá, a protože nikdo nemá rád, když ho někdo kontroluje či ovládá, přirozeně se brání a vrací se nám to. I když třeba v některých případech víte, co by pro daného člověka bylo lepší, lze mu to nabídnout lepšími způsoby než vnucováním své vůle.
Druhou kartou je Přijměte pomoc svých přátel. Tyto dvě karty spolu souvisejí. Máte-li totiž problémy s tendencí snažit se mít všechno a všechny pod kontrolou, nechcete, aby vám kdokoli pomáhal. Chcete to dělat sami, ať už proto, že si myslíte, že to víte lépe a nebo že když si necháte pomoci, budou vás považovat za slabé. Nebo máte strach, že vás budou držet v šachu, protože jim budete něčím zavázáni. Také je velmi častým problémem spoluzávislých lidí, že mají strach, že budou druhé obtěžovat. Nebo že budou obtěžovat Boha - jak by mohli, když Bůh není ničím omezený a je všudypřítomný? 
Dovolte si přijmout pomoc - je to důležitá součást lásky a péče o sebe! Je důležité přijímat a ne jen pořád dávat.

Podívejme se na konec týdne - ach, to se mi tak líbí! Opět tu máme dvě karty a první z nich je Důvěra, která souvisí se schopností věci odevzdat ze svých rukou Bohu a věřit jeho vůli. Vzdát se potřeby mít nad nimi naprostou kontrolu. Vůle vašeho vlastního Vyššího Já je zajedno s Boží vůlí a nejedná se tedy o cizí vůli, která by vám byla vnucována. Ve skutečnosti je tou cizí vůlí vaše ego. Vaše Vyšší Já chce pro vás to nejlepší. Jak by se váš život změnil, kdybyste přenechali otěže svému Vyššímu Já? V čem by byl váš život jiný, kdybyste se pustili a odevzdali svůj život Bohu? 
Je to samozřejmě také o důvěře ve vašem milostném životě - o důvěře vašemu partnerovi a propuštění jakéhokoli odporu. Pokud máte v sobě nějakou část, která odporuje a nechce otevřít srdce lásce, odevzdejte ji do rukou Bohu a podívejte se, co se stane:
Pravá láska. Tato karta má spoustu významů - jedním z nich je samozřejmě romantická láska a nalezení toho pravého nebo té pravé. Velká láska pro vás existuje! Ve světě je mnoho krásných a hodných lidí! Pokud jste byli zraněni a podvedeni, chápu vás, mně se to také stalo. Ale nemůžeme uzavřít své srdce nebo celý svůj život vůči lásce jen proto, aby nás zase někdo nezranil! To by bylo tragické! Můžeme své srdce udržovat stále otevřené, je však třeba, abychom zároveň neignorovali varovná znamení o různých lidech a nepopírali to, co upřímně cítíme. Je třeba být opatrní na to, do jakých vztahů vstupujeme, stejně jako být asertivní a ozvat se, když je to třeba. Místo abychom pocity potlačovali, je třeba je vyjádřit. 
Dále vzkazují některým z vás, kteří dlouho někoho hledali a nenašli a kteří se vzdali naděje, že "čeká hned za rohem", ale že máte chodit více ven a mezi lidi. Pokud sedíte doma a modlíte se za velkou lásku, tak se můžete seznámit maximálně s lidmi online, s pošťákem nebo doručovatelem pizzy. Musíte chodit ven a být v kontaktu s lidmi - nejlépe ve skupinách podobně zaměřených a naladěných lidí, kteří mají podobné koníčky a zájmy. Studie prokazují, že nejdéle trvající a kvalitní vztahy pocházejí z kontaktů s přáteli. Proč? Protože se svými přáteli máte mnoho společného, a ti mají zase hodně společného se svými dalšími přáteli. Je to tedy hlavně o tom vycházet z domu a potkávat lidi. 
Pojďme se nyní pomodlit za naplnění vašich milostných potřeb:

"Drahý Bože, Ježíši, Matko Marie, archanděli Michaeli a andělé lásky, žádáme vás, abyste nám pomohli se připravit a být otevřeni velké lásce. Pomozte nám všem si uvědomit, že si lásku zasloužíme, že jsme hodni lásky a že jsme sami milující. Pomozte nám být otevření vůči jiným typům partnerů a partnerek, než jaké jsme měli doposud. Pomozte nám umět se ozvat, kdykoli potřebujeme vyjádřit své potřeby, nebo si s partnerem či partnerkou něco vyjasnit, tak abychom měli neustále mezi sebou jasnou komunikaci. Ať dáváme prostor i našim vnitřním dětem, neboť více hravosti pomáhá nejen přitáhnout si vztah, ale také vnést nový život do již existujících vztahů. Dovolme si bavit se a dělat hlouposti, které chceme dělat. Ať si umíme užívat! A nechť jsme my všichni i naše vztahy chráněni. Představme si sebe, naše vztahy i náš celý svět v kouli z růžového světla lásky."

Pamatujte, že můžete požádat i strážného anděla svého partnera či partnerky duše, aby vám pomohl svést vás dohromady. I když nevíte, kdo konkrétně to je nebo bude, vždy můžete říct: "Milý strážný anděli mé spřízněné duše, pomoz nám prosím se setkat. Veď nás k sobě. A dej mi odvahu říct 'Ahoj' a usmát se, až se potkáme."

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/-BKYmORevkw
překlad: Magda Techetová