úterý 6. prosince 2016

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 5. do 11.12. 2016

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je vaše týdenní duchovní vedení. Udělal jsem si tady menší výzdobu, doufám, že se vám líbí, protože v tomto čase bychom si všichni měli užívat radost. Ať už Vánoce slavíte nebo ne, v tomto čase se máme těšit z radosti. Soustřeďme se tedy na vděčnost a na to všechno, za co jsme šťastní. 
Jako vždy bych tedy chtěl, abyste si nejprve pomysleli nějakou otázku, než vyložíme karty. Andělé říkají, že se v první řadě nemáte stresovat. Že mnozí z nás začali vyšilovat kvůli nadcházejícím svátkům a že se tím nemáme nechat strhnout, protože nás to pak odvádí od naší radosti, od našich cílů a udržuje nás to ve stresu místo ve vděčnosti.

Karta pro tento týden je Otevřete své třetí oko. Vypovídá o tom, že potřebujeme otevřít své centrum jasnovidění a uvědomili si, jak vnímaví ve skutečnosti jsme. Být citliví je opravdu velké požehnání a dar. Už jako malým se nám nelíbilo být tak citliví, všichni nám pořád říkali, že jsme přecitlivělí, že přeháníme a že se přes to máme přenést. Ale tato citlivost nás dělá výjimečnými. Neznamená to, že jsme PŘÍLIŠ citliví. Ale že jsme schopni vnímat věci, kterých si druzí lidé třeba ani nejsou vědomi. Můžeme díky tomu hodně pomáhat lidem, protože když si něčím procházejí a tvrdí, že jsou v pohodě, vy víte, že nejsou. A tak jim můžeme pomoci. Hlavně v tomto období v roce, kdy je tolik lidí ve stresu, dělají si starosti, jsou pod tlakem kvůli penězům, chtějí kupovat dárky, spěchají.... a my do toho nechceme spadnout. A pokud do toho spadne někdo z našich blízkých, pak je na nás, abychom jim svým soucitným srdcem pomohli. Aby si uvědomili, že to není o dárcích, ale o těch skutečných darech - o tom být spolu a sdílet hezké chvíle. Není to o těch hmotných věcech. Vnímám tedy tento týden jako velkou příležitost pro nás, abychom pomohli ostatním lidem pochopit skutečný smysl tohoto období. 

Doufám, že ať už budete dělat cokoli, tak si to užijete, že přitom budete ctít svou citlivost a budete se bavit. Ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://youtu.be/qCheEmg-pjE
překlad: Magda Techetová

 

pondělí 5. prosince 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 5. do 11.12. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 5. do 11.prosince roku 2016. Říkala jsem si, že v tomto období v roce by bylo příhodné pracovat s Vykládacími kartami archanděla Gabriela, který Panně Marii zvěstoval narození Ježíška. Jméno Gabriel znamená Boží síla, ale my ho známe spíše jako Božího posla, protože kdykoli přinášel nějaké poselství, přinesl ho jasně a nahlas. Jste-li tedy také poslové ve smyslu spisovatelství, zpravodajství, učitelství nebo léčitelství, Gabriel vás v tom pomůže. Napsala jsem o tom celou knihu, Zázraky archanděla Gabriela.
Karty tedy zamíchám a pomodlím se, abychom skrze ně dostali poselství ohledně toho, co můžeme v tomto týdnu očekávat a jak můžeme sami napomoci k tomu, aby byl co nejlepší.

Pro pondělí a úterý tady máme kartu, o které jsem opět věděla, že vyjde. Vždy mívám vnuknutí ohledně karty, která vyjde, a i tentokrát jsem ho měla. Je to karta Požádejte o to, co chcete. Říká, že nějaká vaše část je pasivní a nebo máte pocit, že vás má něco nebo někdo pod kontrolou zvnějšku, že má nad vámi někdo nebo něco moc. A tak jste možná hodně obviňovali - často to děláme i nevědomě. Nebo smýšlíte v tom stylu "mám štěstí/mám smůlu" a myslíte si, že nemáte kontrolu nad tím, co k vám přichází. Tato karta vás povzbuzuje k tomu, abyste využili svou Bohem danou schopnost tvoření. Někdy je dobře, když si nejste jisti, zda vás něco udělá šťastnými, protože to ego vás obvykle za něčím honí s příslibem, že TO vás učiní šťastnými. Obvykle vás žene za něčím hmotným. A protože ego se nedá nijak uspokojit, chce více a více a ještě více. Pak to dostanete a šťastní nejste, a nebo jste, ale jen minutu, a už si hledáte další cíl, za kterým se hnát. To je ego. Ego vám slibuje, že až dostanete to a to, budete šťastní. To se týká i slibování v případě podmínek - až nastanou ty a ty podmínky, tak budete šťastní. Ego se vás snaží neustále udržovat ve stavu hledání štěstí. Říká vám, že když dostanete to, co vyžaduje, budou vás mit druzí rádi, zapůsobíte na ně, zapadnete mezi ně, budou vám závidět, a další věci vycházející z ega. Boží vůle však vychází více zevnitř, a tak žádejte o zdraví, o mír, o štěstí, o Boží úkol. Máte stejnou moc jako on, protože jste byli stvořeni k Jeho obrazu!

Podívejme se na kartu pro střed týdne, tedy středu a čtvrtek. Je tady karta Psaní deníku. Samozřejmě, pokud jste spisovatelé, je pro vás Gabriel skvělým průvodcem, s nímž můžete pracovat. Já s ním hodně pracuji, kdykoli potřebuji něco stihnout v určitém termínu, protože on nám velmi pomáhá vytrvat v naší práci i tehdy, kdy se nás naše ego snaží rozptýlit a odrazovat. Odvádí vaši pozornost k jiným věcem a nakonec neuděláte nic.
Psaní deníku také slouží jako skvělý způsob k vyjádření vašich emocí. Cítím, že jste nyní vysoce citliví a velmi na vás působí i zprávy, ve kterých se objevuje mnoho tragických událostí. Je důležité, abyste tyto emoce nepotlačovali a nezaháněli je chemickými látkami. Vypište je do deníku! Je to jedna z cest, jakými je můžete dostat ven a vyjádřit je. Zjistíte také, jak je to všechno spojeno s vaším životem. Velmi často, když vás něco ze zpráv rozčílí nebo rozruší, připomíná vám to něco z vaší minulosti nebo z minulého života. Také to může být téma, o kterém máte napsat knihu. Mnohé z mých deníků se staly mými knihami. A tak si vylijte srdce, vylijte ho přímo Bohu. Andělé poukazují na přítomnost Matky Marie, která pomáhá vašemu srdci se uzdravit. Říkají, že vaše srdce je nyní otevřené dokořán a všechno hodně cítí, všechno je to pro něj syrové a bolestivé, a Matka Marie vám s tím chce pomoci. Přeje si, abychom nyní společně udělali menší léčení. 

Takže se nadechněte... Vidím Matku Marii, jak je nyní s každým z vás. Není omezena časem ani prostorem, ani nenáleží k žádnému náboženství. Mnozí lidé si myslí, že musejí být katolíci, aby se na ni mohli obracet. A přitom ona sama byla Židovka, sama nebyla katolička. Můžete si ji tedy zavolat na pomoc a je to velmi moudré, protože ona je jednou z nejmocnějších léčitelek srdce. 
Andělé říkají, že nejen v poslední době, ale i v průběhu celého vašeho života bylo vaše srdce zdrceno, a nyní se ve vás vyvolávají starosti a strach. Rovněž se to týká stresu kvůli nadcházejícím svátkům. Chtějí po vás, abyste odpočívali. 
Marie vám klade ruce na srdce. Je to největší a dokonalá matka, která pečuje o nás všechny. Vidím, jak vysílá léčivou energii přímo do vašeho zraněného srdce, aby vás opět probudila k životu. Její energie má krásnou modrou barvu. Máme tuto energii vdechovat. Ukazuje mi, že provádí léčení na mnoha vrstvách. 
Vidím s vámi také archanděla Michaela - samozřejmě - protože svým světelným mečem přesekává vaše pouta ke všemu a všem z vaší minulosti, kdo ve vás vyvolali emoční bolest, i k těm a k tomu, co je ve zprávách nebo obecně ve světě a co máte spojeno s emoční bolestí. Vzdát se těchto pout neznamená, že vám na tom nezáleží! Samozřejmě, že záleží! Ničemu však nepomůže vaše spoluzávislost, ani žádný jiný dysfunkční způsob, který vás jen zraňuje a nic neřeší! Pouze tedy očistíte svou energii od zbytečné bolesti. 
Matka Marie s vámi hluboce soucítí, protože ctí vaši citlivost a hluboké vnímání. Pomáhá vám udržovat si své srdce otevřené, aniž byste se však nechali zraňovat. Není to jako mít štít, ale spíše stěnu z vodopádu. Cítíte, co se ve světě děje, berete to na vědomí, vnímáte vše pravdivě, ale nestahuje vás to dolů, prostě to proproudí skrz a vy pak můžete pomoci tak, jak bude ve vašich silách. 
Posíláme tedy své modlitby všem na tomto světě, kdo trpí, kdo potřebuje ochranu a podporu. Nechť Bůh požehná vám i vašim milovaným.

Podívejme se na víkend - a to je dokonalé - Zůstaňte k sobě upřímní. Zejména to znamená být k sobě upřímní ohledně toho, co opravdu cítíte. O tom je vlastně celý tento výklad. Přiznejte si, co opravdu cítíte, neschovávejte své pocity, nepřebíjejte je, nepotlačujte je, ani je nezrazujte, nedovolte druhým, aby vám je vymlouvali, a pokud si potřebujete promluvit s někým opravdu důvěryhodným, promluvte si s Bohem. On je energie, ze které jste vzešli, která vás stvořila a která je s vámi zajedno. Bůh ví, jak se cítíte. Děláte to hlavně pro sebe, abyste se vyjádřili a projevili, ať už modlitbami nebo meditacemi. Přiznejte si, jak se cítíte, a vyjádřete to. Choďte do přírody, není-li počasí opravdu neúnosné, zkrátka dělejte cokoli, k čemu se budete cítit vedeni, a učiňte z toho živoucí hovor s Bohem. O tom jsou modlitby - o sdílení svého vnitřního deníku s Bohem. A pokud máte to štěstí a máte ve svém životě někoho, kdo dokáže naslouchat bez souzení, promluvte si s ním. Nebo vyhledejte podpůrnou skupinu či terapeuta. Hlavně to ale nedržte v sobě. Dovolte si cítit, ale také to všechno vyjadřovat.

V tomto měsíci, v prosinci, jsem vedena k tomu, abych každý týden vytáhla ještě jednu kartu ze sady Láskyplná slova Ježíše. A je to tak příhodné k našemu tématu: Uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: "Přiblížilo se k vám království Boží." Ježíš nás tímto povzbuzuje k tomu, abychom pomáhali těm, kdo trpí, ať už fyzicky, citově či duševně; těm, kdo postrádají naději a víru. Můžete jim pomoci, ať už slovně nebo vlastním příkladem, uvědomit si, že Boží království je všude. Že Bůh není nějaký soudce, který se vznáší někde nahoře na obláčku, ale je to láskyplná energie, která je ve všem, v každé situaci i v každé osobě. Vím, že když dochází k tragédiím, je snadné myslet si, že na nás Bůh zapomněl a že to dopustil, ale on respektuje svobodnou volbu všech. Pokud někdo pomoc odmítá, modleme se za ně, aby se svobodně rozhodovali pro léčivé možnosti. Protože taková je Boží vůle pro nás všechny.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/zfGOK0j4DR4
překlad: Magda Techetová


neděle 4. prosince 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.12. 2016

Milí přátelé,

v tomto období jsme našimi anděly vedeni především k meditacím a všem možným cestám k udržení si vnitřního míru. Připomínají nám, že i když máme své povinnosti a důležité věci k zařízení, nesmíme zapomínat na péči o svou duši a své tělo, protože nebýt jich, nic z toho, co potřebujeme udělat, bychom neudělali. Vždy by tedy měly mít prioritu před vším ostatním, a tak si uspořádejme svůj rozvrh tak, abychom v něm dopřávali svému tělu i duši to, co potřebují, ať už je to odpočinek, lepší strava, pohyb, poslech příjemné hudby, úklid prostředí, čtení knížek, tvořivé činnosti, pobyt s přáteli či cokoli jiného, co cítíme, že potřebujeme, ale co máme sklon si odpírat a odkládat to kvůli "důležitějším" věcem. Naše povinnosti JSOU důležité - ale nejsou důležitější než to ostatní; než naše potěšení, naše radosti a péče o sebe. 
Připomínají nám také, že stres, byť jsme si na něj zvykli jako na něco normálního, je jen zbytečným sebetrýzněním a ničím víc - a že bez ohledu na to, jak moc se kvůli něčemu stresujeme, stres sám o sobě na situaci nemění vůbec nic! Jen nám přidává bolest a tíhu; nemá žádný efekt, nemá žádný přínos a nijak nám nepomáhá v řešení. Naopak nás jen více blokuje a ke všemu, co chceme nebo potřebujeme řešit, nám přidává ještě problém stresu a jeho léčení. Rozhodnutí nestresovat se je naprosto vědomá volba vlastního zdraví, které je důležité i proto, abychom vůbec mohli něco řešit. Nestresovat se neznamená, že si "neuvědomujeme vážnost situace", ale že jsme si vědomi toho, že vystresovaní a nemocní nic opravdu nevyřešíme a že tedy, abychom mohli danou situaci vyřešit, potřebujeme být v první řadě zdraví a uvolnění. I když je přirozené na některé situace zareagovat strachem a úzkostí, mnohdy si působíme zbytečné utrpení jen kvůli svému zažitému názoru, že "když je situace vážná, musím se cítit hrozně". 
Jsme na tomto světě a právě v tomto čase se všemi dostupnými informacemi proto, abychom sami sobě i druhým pomohli objevit nové cesty a prolomili dosavadní bloky a problémy, které vznikly kvůli starým nefunkčním vzorcům. Nejsme jiní jen tak pro nic za nic - má to velký význam a smysl. Přišli jsme sem jiní, abychom dělali věci jinak, pohlíželi na věci jinak a rozhodovali se jinak, než jak tomu dosud bylo ve většině společnosti zvykem. Tam, kde lidé a další bytosti trpěly kvůli necitlivosti, přicházejí lidé s vysokou citlivostí; tam, kde vládne utrpení kvůli strachu ze změn, přicházejí lidé, kteří změny milují; tam, kde vládne utrpení kvůli omezování se, přicházejí lidé, kteří se ničím spoutat ani omezit nedají; tam, kde se trpí kvůli snaze mít všechno pod kontrolou, přicházejí ti, kdo se nedají nijak kontrolovat; tam, kde lidé trpí kvůli víře v chudobu a upírání si hojnosti, přicházejí lidé, kteří si dopřávají a vzkvétají. Bez ohledu na to, kde se nacházíme, jsme tam z určitého důvodu, a právě proto, že jsme takoví, jací jsme, a že potřebujeme to, co potřebujeme.
V mnohých směrech se rozcházíme s míněním druhých, protože my jsme průkopníci nových cest, které oni zatím neobjevili, a tak se na věci dívají svým omezeným způsobem, kterému se naučili a ve kterém ustrnuli, kdežto my už vidíme nové možnosti a perspektivy. Teprve když přijmeme svou odlišnost za zcela smysluplnou a významnou součást svého poslání, za přínos pro svět, a začneme dělat věci jinak, bude se svět moci změnit. Dokud se však budeme schovávat, snažit se přizpůsobovat většině, nechávat se unášet davem a jeho návyky, nic se nezmění. 
My jsme těmi, kdo mají měnit - a protože měnit můžeme pouze sami sebe a i rozhodovat můžeme pouze sami o sobě, nikoli o druhých (ze zákona svobodné vůle každého člověka), je pro nás důležité v první řadě SAMI žít tak, jak bychom si přáli, abychom žili jako společnost. Abychom sami byli příkladem míru a lásky, zdraví a hojnosti, a nešířili jen další stres, strach, problémy a chudobu. Jsme zodpovědní za svůj vlastní podíl v tomto světě. Byť si můžeme připadat jako jednotlivci nedůležití, naše energie se neomezuje pouze na nás, ale i na naše okolí a na svět jako celek. Přestože tedy můžeme rozhodovat pouze o svém vlastním životě, vliv toho, jakým způsobem ho žijeme, zdaleka přesahuje pouze nás samé. Buďme k sobě tedy laskaví nejen proto, že to dobré pro nás, ale i proto, že náš příklad, naše učení, dosáhne mnohem dál a bude přispívat k dobru všech, kteří budou chtít tento dar přijmout.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Posel Myšlenek, který může představovat pro nás nápomocnou osobu, která je velmi inteligentní, intelektuálně zaměřená, nad věcí, možná až chladná, ale která pro nás může mít důležité poselství, byť nám nemusí být příjemné ho slyšet. Jsou věci, které se potřebujeme dozvědět, i když se nám to nelíbí. Pokud se nám dostane nějaké kritiky či doporučení, vezměme si je k srdci, bude-li to připomínka konsktruktivní, sloužící k našemu poznání a růstu, nikoli ponížení nebo urážce. Rovněž buďme ochotni si sami připustit pravdy, které jsme si připustit nechtěli, protože dokud neuznáme svou vlastní chybu, své vlastní zapírání a skutečnost, že si my sami stojíme v cestě, a ne to všechno, na co házíme vinu, nehneme se z místa. Tato karta nám říká, že je třeba přestat si cokoli nalhávat a že nám bude pravda ukazována poměrně nekompromisně. To není nic špatného a v podstatě si o to sami říkáme, jestliže nejsme ochotni ji uvidět jiným způsobem. Nevztahujme si nic na sebe - berme to prostě jako fakt, který je třeba přijmout, a posuňme se dál. 
Tato karta nás také varuje před přílišným kritizováním druhých lidí nebo okolností, před stěžováním si a pesimismem. Necháváme-li své myšlenky, aby se utápěly v křivdách a soudech, pak plýtváme svou energií a vyčerpáváme se, aniž bychom cokoli dělali. Kdo trpí velkou únavou, aniž by se přitom nějak hodně namáhal, např. v práci nebo po nějakém citovém vytížení, může svou energii nevědomě ztrácet svým způsobem myšlení a souzení. Jakmile si to uvědomíme, můžeme to začít měnit, což je velmi pozitivní. Přiznat si to však není lehké, neboť ego za žádnou cenu nechce připustit omyl, a právě odpor ega je tím, co je třeba hodit stranou, už pro své vlastní dobro, a přijmout pravdu za svou, ať je to našemu egu jakkoli protivné. Navíc, ať už druzí dělají cokoli, co se nám nezamlouvá, svými soudy nikoho a nic nezměníme, jen tím ztrácíme energii. Svět měníme láskou a vlastním příkladem pozitivity, ne obviňováním a povyšováním se.

Druhá karta pro tento týden je Oslava, která říká, že nás brzy čeká konec období útrap a bezvýchodných situací. Zvěstuje nám příjemné změny a pozvednutí na duchu, které většina z nás jistě velmi potřebuje. V souvislosti s první kartou nám říká, že budeme-li ochotni přiznat si pravdu, připustit si své skutečné pocity a změnit svůj způsob myšlení nebo jednání, popř. učinit jiné potřebné změny, brzy se setkáme s potěšitelnými výsledky. Vypovídá také o tom, jak nám změny, které nyní učiníme, budou prospívat i v naší dlouhodobé budoucnosti, ne jen v současné situaci. Jsou to změny, díky kterým se nám změní k lepšímu celý život i do budoucna.

Poslední karta tohoto týdne je Eso Citů, karta nové lásky, zamilovanosti a citového naplnění. Vypovídá o tom, že jsme velmi milováni, nejen v romantickém smyslu, ale i ve spoustě jiných forem - a že si to máme uvědomit. Pokud se milováni necítíme, může to být tím, že postrádáme svou vlastní lásku a úctu, a nebo že se zaměřujeme na jednu konkrétní formu lásky, kterou očekáváme, a všechny ostatní ignorujeme.
Kdo touží po partnerovi či partnerce, má si uvědomit, že těšit se může i ze všech ostatních forem lásky - přátelské, rodinné, kolegiální, nebo i lásky ze strany přírody, zvířat, rostlin, Nebes. A že právě tato láska a naladění se na ni nám pomáhá přitáhnout si lásku i ve formě spřízněné duše pro milostný vztah. Pokud se někdo odmítá radovat z jakékoli jiné lásky než je ta milostná, okrádá se o mnoho radosti a přirozeně pak velmi strádá, což se následně projevuje i v dalších podobách strádání, např. nedostatku peněz, času, apod. 
Kdo se cítí milovaný, nevyzařuje energii zoufalé potřeby a závislosti, která na druhé lidi působí spíše odpudivě a nebo přitahuje ty, kdo mají sami sklony k závislosti a nezdravé připoutanosti. Těšit se z lásky, která je tu pro nás ve spoustě podob, a vnášet ji tam, kde podle nás chybí, je tou nejkrásnější cestou, jakou k sobě můžeme přivábit člověka, který se z lásky bude těšit stejně rád a se kterým budeme moci utvořit zdravý, vyrovnaný vztah. 
Obecně to znamená citové naplnění a nově probuzenou lásku, ať už lásku ke svému vlastnímu životu, ke svému poslání, k nějaké činnosti nebo k domovu. Je to láska, kterou velmi potřebujeme, a v kontextu tohoto týdne je to zejména láska a úcta k sobě, na kterou jsme možná dlouho zapomínali. Jakmile si dáme péči, kterou potřebujeme, a začneme se znovu milovat, napomůže to k uzdravením i všem oblastem v našem životě, v nichž jsme dosud měli nějaké potíže.

SHRNUTÍ 
V tomto týdnu bude naším hlavním úkolem nebát se si přiznat, že jsme se v některých věcech mohli mýlit a že ne všechno, čemu jsme věřili a za čím jsme si tvrdě stáli, bylo opravdu to nejlepší. NENÍ NIC ŠPATNÉHO NA TOM NEMÍT PRAVDU. Naše ego s tím nesouhlasí, protože "mít pravdu" pro něj znamená "být v bezpečí/mít jistotu", a možnost mýlit se je pro něj tudíž téměř smrtelnou hrozbou. Kolik zbytečných ran jsme utrpěli my sami nebo kolik jsme jich zasadili druhým, jen proto, že někdo chtěl mít nutně pravdu? Kolik zbytečných konfliktů a problémů si v životě způsobujeme a udržujeme, jen abychom si nemuseli připustit, že jsme neměli pravdu? Vzdejme se přesvědčení, že "mít pravdu" nás nějak ochrání, a přijměme svou lidskost i s její omylností a nedokonalostí. Mnohem snáze pak přijmeme tuto stránku i u druhých a přestaneme díky tomu zbytečně ztrácet energii souzením a obviňováním.
Tento návyk - za každou cenu udržovat svá přesvědčení neměnná - nás ve skutečnosti omezuje a brání nám ve svobodě. Ubližuje nám, a jestliže ho odmítáme měnit, pak si my sami ubližujeme. Připusťme si tedy tuto skutečnost, odpusťme si, přijměme svou lidskost a pociťme opět lásku ke svému lidskému já, které bylo tak dlouho souzeno, drženo zkrátka, odmítáno a kritizováno - tak jako jsme to dělali druhým. Kdo má sám sebe skutečně rád a má k sobě úctu, nemá potřebu kohokoli soudit nebo kritizovat, necítí-li se vyloženě veden svým srdcem k vyjádření nějaké důležité připomínky, kterou druhý člověk opravdu potřebuje slyšet. Zná hodnotu zdravé sebelásky a sebeúcty, a tak pomáhá druhým k tomutéž.
Chceme-li být ve svém životě podporováni a milováni, začněme s tím tedy v první řadě u sebe samých a začněme milovat a ctít i sebe. Není to nic sobeckého - je to stejná láska, jakou tak rádi dáváme i všem ostatním. I my jsme lidé a i my máme potřeby, které je důležité naplňovat. Nezapomínejme na to, jinak se zcela přirozeně budeme cítit opomíjeni a nemilováni. A to by nikomu nic dobrého nepřineslo.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 27. listopadu 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 28.11. do 4.12. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 28.listopadu do 4.prosince. Nemůžu uvěřit tomu, že už máme prosinec a schyluje se nám ke konci tohoto roku! Budu samozřejmě dělat i roční výklad na další rok - již jsem měla nějaké vhledy o dalším roce a mohu říci, že bude opravdu zajímavý! A s naším přispěním bude moci být ještě lepší!
Dnes bych chtěla pracovat s Vykládací i kartami archanděla Michaela, se kterými pracuji nejraději, kdykoli jsou ve světě intenzivní energie nebo stres. Archanděl Michael nám pomáhá na věci dohlížet a cítit se opravdu v bezpečí. Nedávno mi řekl něco, co bych ráda řekla i vám: "Na konci svého života se ohlédneš zpátky a uvidíš, že ani jednou jsi neměla důvod se o cokoli strachovat." Skutečně, dělání si starostí je TAKOVÁ ztráta času - a co je horší: my na základě svých starostí a strachu VYTVÁŘÍME to, čeho jsme se báli, protože jsme tak mocní tvůrci. Trochu se na to tedy ještě podíváme a uděláme něco pro to, abyste se uzdravili ze svého návyku dělání si starostí, protože vám může zničit život, a je spousta důležitých věcí, které jste sem přišli udělat, než abyste marnili svůj čas na strach.
Míchám tyto karty s modlitbou k Bohu, aby nám skrze ně ukázal, co podle něj máme vědět pro následující týden a co můžeme udělat my sami pro dobro své, svých blízkých i našeho světa.

Tento týden začínáme novoluním, které je z historického hlediska časem přijímání a zhmotňování, a tak je více než příhodné, že nám pro začátek týdne vyšla karta s názvem V této situaci vám pomůže modlitba. Hlavně je to skvělý dodatek k tématu starostí, protože kdykoli si děláte starosti, modlitba vám pomůže. Ať už si je děláte o cokoli, řekněte: "Na, Bože, dávám Ti to. Prosím, pomoz mi s tím."  a okamžitě pocítíte tu úlevu a uvolnění. Boží nekonečná moudrost je zajedno s tou vaší, a to znamená, že jakmile do své situace vpustíte Boha, začnete vidět i mnoho dalších nových možností, zatímco když jste polapeni svým strachem, vidíte všechno jen velmi omezeně a z celé situace vidíte jen malý zlomeček. Modlitba vám umožňuje uvažovat i za hranice a připustit řešení , která by vás nenapadla.
Udělejme to ted hned. Pomyslete na všechno, co vám dělá starosti, ať už se to týká vás, vašich blízkých, světa nebo budoucnosti, a modleme se:
Drahý Bože, prosím, pomoz mi s tím.
I když tomu třeba ani moc nevěříte, už vyslovení těch slov vám pomáhá. Andělé mi řekli, že i když třeba pouze opakujete slovo "Bůh, Bůh, Bůh...", má to na vás zklidňující účinek a situaci to pomůže.
Takže tento týden se nezapomínejte modlit, kdykoli budete mít nějaké starosti.

Kartou pro střed týdne je Věř a důvěřuj. To opravdu nevymyslíte. Andělé vám tímto dávají na vědomí, že po vás chtějí, abyste více věřili Bohu. Bůh je jediná skutečná síla, která existuje. Takže pokud se potýkáte osobně s nějakým člověkem nebo situací, nebo vás třeba rozčiluje nějaká společenská či globální záležitost, andělé vás varují před tím, abyste k tomu ještě přidávali energii svými negativními soudy. Kdykoli něco nebo někoho soudíte a říkáte, jak je ten člověk zlý nebo jak je vláda hrozná, přihazujete polínka do ohně. Musíme si dávat pozor na to, co vytváříme svou energií. Mějte tedy důvěru v Boha a v to, že on tyto lidi a situace dokáže pozvednout. Už teď vidím mnoho pozitivních změn a zvratů, které nastanou díky našim modlitbám. A to jak globálně, tak i u vás osobně.
Opravdu nezáleží na tom, že nevíte, JAK PŘESNĚ se co stane, JAK se vaše modlitby projeví. I když vy to nevidíte, Bůh to vidí.

Na konec týdne tady máme kartu Travte více času venku. To pro nás nyní znamená především vytvořit si odstup od svých problémů. Jít ven na procházku vám také pomůže provětrat si hlavu, přijmout nové nápady, odstranit některé bloky, očistit se od starých energií, snáze slyšet Boha a poznat, co můžete udělat dál. Pokud bydlíte ve městě, běžte alespoň do parku nebo si udělejte výlet někam úplně jinam, kde je příroda. Pokud nemůžete ven do přírody, vneste si přírodu domů. Pozvěte si tam zvířátko, vezměte si tam rostliny, pracujte s krystaly - vneste si přírodu k sobě. Příroda je dar pro nás všechny a tak jako my chráníme ji, ona chrání nás.

Když se tedy celkově podíváme na tento týden, je to celé o tom, že si máte uvědomit svou moc měnit věci k lepšímu, místo abyste se nad nimi rozčilovali a stěžovali si na to, jaké jsou. Jste opravdu schopni učinit velký rozdíl skrze své modlitby! Někteří řeknou: "Hm, ale to je tak všechno, co pro to můžu udělat." Přátelé, to je HODNĚ! Když se snažíte do věcí zasahovat jen na základě své lidské mysli, nemusí se to vždy shodovat s vyšším plánem a vy tak můžete danou záležitost ještě zablokovat nebo zpozdit. Ale když se modlíte, je to vlastně to nejlepší, co pro danou věc můžete udělat. Tento týden si tedy nezapomínejte volat na pomoc Boha prostřednictvím svých modliteb a přemýšlejte, než se do něčeho vrhnete. 

Pojďme se společně pomodlit:
"Drahý Bože,  dej nám prosím potřebnou odvahu, motivaci a sílu k tomu, abychom se svých problémů dokázali pustit a přenechat je Tobě. Abychom věděli, že nemusíme být na nic sami a že jsi s námi a dáváš nám potřebné vedení a podporu. Pomoz nám prosím být součástí Tvých naplněných modliteb a zůstat plni důvěry, víry, naděje a optimismu. Tak se staň."

I mé modlitby jsou s vámi a vidím nás všechny, jak se navzájem držíme spojeni za ruce, a to jak mezi sebou, tak i s našimi anděly. Dostali jsme je od Boha jako dar, a tak je neváhejme volat na pomoc.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooha!

* * *

Zdroj: http://youtu.be/oBPTre_emPA
Překlad: Magda Techetová
Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.11. do 4.12. 2016

Milí přátelé,

stejně jako v předchozích týdnech budeme i nyní pracovat na tom, abychom si ze své cesty za štěstím odstranili to, co si do ní sami klademe. Vesmír nám v tom pomáhá všemi možnými prostředky, zejména aby nás upozornil na to, CO vlastně potřebujeme změnit, protože teprve když pochopíme, kde a jak si vytváříme překážky, můžeme s nimi začít něco dělat. Situace, lidé či podmínky, které nás potkávají, nám mají za úkol ukázat, kde je třeba učinit potřebné změny. Místo však, abychom je takto brali a vzali si z nich to poučení a informace, které nám přišly dát, vztáhneme si je na sebe, postavíme se do role oběti, stěžujeme si a obviňujeme, a svou cestu si tak zbytečně prodlužujeme a blokujeme se. 
V tomto období jsou mnozí z nás stavěni tváří v tvář situacím, v nichž se setkáváme s tím, co jsme dříve odsuzovali. Pokud jsme byli zvyklí soudit určitý typ lidí, jejich jednání či názory, můžeme najednou zjistit, že jsme se ocitli přesně na jejich místě a že najednou chápeme, že ne všechno je takové, za jaké jsme to považovali. Můžeme je tak lépe pochopit a více s nimi soucítit, což nás vyvede z pozice soudícího ega a nasměruje nás místo toho k lásce. Existuje nespočet možných podob, jaké na sebe tato výzva může vzít, společným znakem je však to, že naše ega jsou konfrontovány láskou a skutečnou pravdou, která může mít nekonečně mnoho tváří, na rozdíl od "pravdy ega", která je ve skutečnosti jen velmi omezeným, nesoucitným soudem, který nám má zajistit jakousi jistotu; názor či přesvědčení, na které se můžeme spolehnout a které se nikdy nezmění. Ego vždy usiluje o neměnnost, jenže život je proměnlivý a neustále v pohybu, a proto nás snaha žít podle ega vede jen k bolesti a nic pak doopravdy nefunguje.
Právě soudy a úzkoprsá přesvědčení naší mysli jsou jednou z největších a nejčastějších překážek, které nám stojí v cestě za štěstím a za splněním našich přání. Zatvrzelé přesvědčení, že věci by měly být tak a tak, a že jedině tak a tak jsou správně, může být sice v některých případech pravdivé, ale stejně tak pravdivé být nemusí, změní-li se okolnosti nebo obsazení.
Učíme se mít otevřenou mysl. Je to hlavní téma tohoto období, které nás vede k tomu, abychom povolili, ve smyslu našeho stylu vnímání a souzení.
Čím budeme otevřenější a ochotnější pohlížet na věci jinak, nově, nezaujatě, se soucitem a s pokorou, s vědomím, že nemusíme vědět všechno nejlépe, tím snáze a tím rychleji se náš život znovu rozproudí a začne nám přinášet nové, pozitivní zkušenosti, které k nám dosud neměly přístup, protože jsme je svou odměřeností odháněli. Když se zbavíme svých škodlivých návyků souzení a omezování vlastního myšlení, otevřeme si tím cestu ke spoustě možností, příležitostí a zdrojů, k nimž jsme předtím přístup neměli. Je to další krok k našemu osvobození, štěstí, lásce a hojnosti. Vystupujeme z vězení vlastní mysli. I když můžeme mít pocit, že nás tato klec z pevných a neměnných přesvědčení a názorů chrání a dává nám určitou jistotu, stejně tak jsou tato přesvědčení a názory tím, co nás drží zavřené v kleci a co k nám nepřipouští to, co bychom si přáli. Nebesa toto vědí a povedou nás přesně tak, jak bude třeba, aby toto období naplnilo svůj účel. 
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Devítka Citů. Ta nás vybízí k tomu, abychom si vychutnávali život se vším, co k tomu patří, zejména v citové oblasti. Andělé poukazují na to, že silné city nemusíme zažívat pouze ve svých milostných vztazích, na které spousta z nás myslí především, ale také v jiných vztazích - rodinných, přátelských, pracovních - a nebo i mimo vztahy - pocity naplnění z toho, jací jsme, co děláme, čemu se věnujeme, jak si hrajeme, nebo z jiného požitku, jako je třeba čtení dobré knihy nebo příjemný odpočinek. Je to karta, která nám říká, že si máme dopřávat, a to bez výčitek svědomí nebo neustálého omezování se např. penězi. Je mnoho věcí, které si můžeme dopřát bez ohledu na aktuální podmínky v našem životě, a tak si na ně udělejme čas a nehledejme si výmluvy, proč tak neučinit. Tato péče je projevem zdravé sebeúcty a sebelásky, která se pozitivně promítne na naší energii a její přitažlivost - a v důsledku toho si k sobě přitáhneme další podobně naplňující příležitosti.

Druhou kartou je Nový začátek. Tato karta vypovídá o lehkosti, bezstarostnosti a svobodném myšlení nezkaleném negativitou. Každý člověk na své dosavadní cestě prožil mnoho bolestných a negativních zkušeností, je však důležité nenechat si jimi otrávit své myšlení a prožívání. Ve spojení s první kartou je toto důrazné vedení k tomu, abychom veškerý stres, strach, hněv a odpor ze své mysli vytěsnili tím, co nám dělá radost, co nás těší a co nás naplňuje. Místo toho, abychom pořád řešili, co nám život sebral a stále bere, se zaměřme na nové příležitosti, které jsme tím získali. Naši andělé nám rádi pomohou odlehčit našemu myšlení a dívat se na svět i svůj život z nové, radostnější a uvolněnější perspektivy.

Poslední kartou tohoto týdne je Tvořivost a hojnost, karta užívání si luxusu, požitků a radosti. Vypovídá o hojném a plodném období, ať už to pro nás individuálně znamená cokoli. Hojnost může mít spoustu podob, a tak ji přijímejme, ať už přijde v jakékoli z nich, protože jsme-li zaměřeni pouze na jednu jedinou konkrétní formu hojnosti, kterou očekáváme, může nám mezitím tato hojnost uniknout, buď proto, že ji ignorujeme a nebo ji dokonce odmítneme s tím, že jsme přece chtěli něco jiného. Máme být vděční za vše, čeho se nám dostává, bez ohledu na ztráty, kterými jsme možná prošli, a těšit se z toho, co máme, i z toho, co je zatím na cestě k nám. Tato příjemná energie je tím nejlepším prostředkem k tomu, abychom svým přáním napomohli k jejich splnění.

SHRNUTÍ
Tento týden jsme důrazně vyzýváni k tomu, abychom si odlehčili a přestali neustále řešit problémy. Andělé nám připomínají, že život není jen o problémech, a že i když jsou důležité, radosti našeho života jsou důležité úplně stejně. Varují nás před tím, abychom radost a potěšení odsouvali na vedlejší kolej jako něco, co "může počkat", jen co nejprve vyřešíme problémy. Stejně tak nám připomínají, že i když v životě máme problémy, stejně se můžeme radovat - nemáme svou radost podmiňovat a dělat ji závislou na tom, zda zrovna máme či nemáme nějaký problém. Radost a potěšení je otázkou volby a bez ohledu na podmínky v našem životě můžeme vždy najít něco, co pohladí naše srdce. Zaměřme se tedy právě na to - abychom nacházeli co největší potěšení a náležitě si ho vychutnali.
Kdo má problémy s přijímáním a dopřáváním si dobra, nechť požádá své anděly o pomoc a vedení, neboť pocity nezasloužení si nebo nedůležitosti vlastní osoby zbytečně blokují proud dobra v našem životě a způsobuje nám jen další zbytečné problémy navíc. Kdo si nedovoluje těšit se ze života, protože mu to přijde nepatřičné, nevhodné nebo méně důležité než řešení problémů, bude veden k důraznému přehodnocení tohoto postoje. 
V tomto týdnu pokračujeme v odstraňování toho, co nám stojí v cestě - zejména v oblasti našeho myšlení, našich přesvědčení a postojů, v nichž jsme zatvrdli - a to skrze emoční i fyzické potěšení. Masáže, objetí, dárky, milé hovory, sledování příjemných filmů nebo tvořivá činnost - to všechno má nyní svou chvíli. Jsme to však my, kdo si to musí z vlastní vůle dopřát. Pokud čekáme, až nám k tomu někdo dá svolení, až nám někdo odsouhlasí, že ano, že máme právo se z něčeho těšit, a nebo čekáme, až budou všechny naše problémy vyřešené, a teprve pak si dovolíme se uvolnit, SAMI podmiňujeme to, kdy můžeme nebo nemůžeme cítit radost a sami se děláme oběťmi okolností nebo mínění jiných lidí. My sami musíme uznat svou hodnotu a dát si svolení těšit se ze svého života, zvlášť pokud jsme dlouhodobě řešili těžkosti a byli jsme ve stresu. Toto dopřávání si a těšení se je stejné jako zdravá potrava pro naše tělo, vitamíny a další živiny, které potřebuje ke svému fungování a bez jejichž příjmu strádá a stůně. Budeme-li si potěšení a zábavu odpírat, život nám sám brzy připomene, co je opravdu důležité.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 25. listopadu 2016

Udržujte ve svých vztazích rovnováhu mezi dáváním a přijímáním

"Neustále dávat, aniž byste cokoli přijímali, vás dovede k vyčerpání. Vyjasněme si však, co to vlastně znamená. Samozřejmě tím neříkám, že byste měli dávat JEN tehdy, když za to něco dostanete. To by jen těžko vycházelo ze srdce.
Je ale třeba se ujistit, že vaše vztahy s vašimi milovanými, s rodinou, s přáteli, spolupracovníky nebo kýmkoli jiným ve vašem životě, jsou harmonicky vyvážené.
Druzí lidé vás někdy kvůli vaší laskavé povaze využívají. Zacházejí s vámi jako s rohožkou a čekají, že okamžitě přestanete se vším, co teď děláte, a přiběhnete jim na pomoc. Problém je v tom, že když potřebujete podporu vy, neudělají to.
Budete-li nadále dávat a dávat, ale vám nikdo nic nedá, vyčerpáte se. Dnes se tedy podívejte na všechny své vztahy a na způsob, jakým hospodaříte se svou energií. Pokud kolem sebe máte lidi, kteří vás vyčerpávají nebo využívají, pomodlete se za pomoc a vedení ohledně toho, jak to změnit: 

Drazí andělé, dejte mi prosím odvahu říct Ne. Povzbuďte mě prosím k vyhledání podpory dalších lidí z mého okolí a k sebevědomému vymezení jasných hranic. Rád/a dávám a pomáhám a stejně tak jsem ochotný/á přijímat všechno dobro, které je na cestě ke mně. Děkuji vám."
 
* * *

- Robert Reeves

Poselství andělů o důvěře ve vlastní intuici

"Jako vaši andělé máme na srdci vaše dobro i bezpečí a rádi bychom vás tedy vybídli k tomu, abyste věřili své intuici a jejímu vedení, i když zdánlivě neexistuje žádný důvod pro to, abyste danou věc, ke které vás vede, udělali. Někdy totiž své vnitřní vedení ignorujete či vyvracíte i ve velmi závažných případech, a to jen proto, že se nedá vysvětlit vaším rozumem.

Velmi často se stává, že je pro vás například kontakt s určitým člověkem škodlivý a máte z něj nepříjemný pocit, ale přitom zjevně neexistuje nic špatného, co by daný člověk dělal, a z racionálního hlediska je vše v naprostém pořádku. Nenechte se zmýlit - přestože si nedokážete racionálně zdůvodnit, proč vás vaše intuice vede pryč, důvod k tomu existuje, a ať už ho chápete či nikoli, je ve vašem vlastním zájmu své vedení poslechnout. Toto vedení a jeho následování nemusíte nikomu vysvětlovat ani ospravedlňovat - někdy to prostě nejde a jediné, co je vám jasné, je to, že to prostě MÁTE udělat. Nenechte si nikým - ani svou vlastní hlavou! - vyvracet to, o čem víte, že je to to správné. Spousta věcí se odehrává v rovinách, na nichž je neumíte postřehnout, a když o nich nevíte, těžko je můžete chápat. Vaše intuice není omezena smyslovým vnímáním ani racionalitou, a v každém okamžiku vašeho života vám poskytuje to nejlepší vedení směřující k vašemu bezpečí a nevyššímu dobru pro vás i všechny další bytosti, kterých se daná situace týká. Nevyvracejte ji tedy, nesnažte se ji oklamat, neignorujte ji a nezrazujte sami sebe.

Naučíte-li se následovat svou intuici i tehdy, kdy je její vedení zdánlivě naprosto nelogické a iracionální, naučíte se věřit sami sobě. Zjistíte, že se můžete spoléhat sami na sebe. Podkopávat vedení své intuice znamená podkopávat si důvěru v sebe samé. Nebojte se prosím věřit tomu, co vám vaše intuice říká, protože toto vedení je zajedno s Božím vedením, a vždy tedy vychází z lásky - a jednání vycházející z lásky vždy vede pouze k další lásce.

Nesnažte se sami sobě namluvit, že je něco v pořádku, když cítíte, že to v pořádku není, ani že něco v pořádku není, když cítíte, že to v pořádku je. Váš rozum, který v sobě nese všechna vaše přesvědčení, soudy a způsob uvažování, se často dostává do rozporu s vedením vaší intuice, protože můžete být vedeni ke krokům, které váš vlastní rozum odsuzuje a nesouhlasí s nimi, považuje je za špatné a má k tomu také nespočet důvodů a důkazů. Intuici to nezajímá. Intuice nepotřebuje žádné důvody ani podklady. Intuice prostě VÍ, a ví také, že někdy i kroky, které jsou podle rozumu nesprávné, mohou být v dané chvíli a za daných okolností tím nejsprávnějším rozhodnutím, jaké můžete udělat.

Nebojte se tedy prosím iracionality svého vnitřního vedení a následujte ho, přestože se to může zdát být v rozporu s vaším myšlenkovým přesvědčením. Intuice by vás nikdy nevedla k ničemu, co by bylo pro vás nebo pro další bytosti škodlivé. Ani když vás po cestě potkávají nějaké ztráty nebo změny, které se vám nelíbí, neznamená to, že vás intuice vede špatně. I když dané cesty mohou být někdy i trnitější, vaše intuice vás vede v souladu s přáními vaší duše, které jsou pro vás a váš život tou nejvyšší prioritou a které vás v konečném důsledku vedou k tomu největšímu štěstí. Není se tedy čeho bát, a tak neztrácejte čas ani energii zbytečnými hádkami s druhými či se sebou samými, ani snahou si za každou cenu najít důvod pro ten či onen krok. Nemusíte mít ke všemu důvod; nemusíte umět všechno vždy vysvětlit. Je to v pořádku a je to součást života. Pro vás je důležité, abyste žili v souladu s vedením své vlastní duše, která je odrazem Boha.
A Bůh se nikdy nemýlí."

* * *

(Poselství andělů, M.T.) 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)