neděle 16. července 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 17. do 23.7. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 17. do 23.července. Cítím, že pro tento týden bude kladen zvláštní důraz na dodání síly. Zvolila jsem si pro tento týden karty Andělů hojnosti, protože cítím, že potřebujete podpořit co se týká vašich zdrojů. Pojďme se tedy podívat na to, jaké poselství pro nás na toto období Bůh má. Zatímco dělám tento výklad, vnímejte také, co k vám přichází osobně, myšlenky, pocity, vize či slova, která pro vás má váš strážný anděl. Obvykle se toto vedení týká toho, že máte udělat nějakou změnu, aby se mohly vaše modlitby naplnit.

Kartou pro začátek týdne je Štědrá příroda. Říká, že pobyt v přírodě pozvedne vaši energii a připomene vám, že všeho je ve světě přirozeně dostatek. Vybízí vás k tomu, abyste se šli projít. Moc vám to pomůže, hlavně když řešíte nějaký problém. Také to pro někoho znamená, že má vnést přírodu dovnitř - například si pořídit pokojové rostliny, stolní fontánku, krystaly nebo něco dalšího. Také to znamená, že máte poslouchat zvuky přírody, třeba na YouTube nebo na Pandoře. Já ráda poslouchám zpěv ptáčků. Pomůže to zejména těm, kdo mají problémy se spaním - poslouchat zvuky vln moře nebo jiné přírodní uklidňující zvuky. Tato karta tedy obecně říká, že máme obnovit své spojení s přírodou. Andělé říkají, že když se spojíte s přírodou, spojíte se zároveň opět i se svou vlastní přirozeností. Pokud jste zapomněli, kdo opravdu jste, pokud jste zapomněli na svou skutečnou sílu, pokud je vaše kreativita zablokovaná a jste zaseklí, běžte ven do přírody! Tam se nacházíte uprostřed všech možných Božích nápadů uvedených ve skutečnost! Udělejte si tedy přestávku a vyjděte si ven a odpojte se na chvíli od světa.

Hmm, vypadá to, že poselství pro tento týden se týká hlavně našeho životního stylu! Pro střed týdne nám vyšla karta s názvem Cvičte, abyste zvýšili svou energii a posílili své schopnosti zhmotňování. O tom učím velmi ráda, protože je to tak pravdivé! Když pozitivně myslíte, modlíte se, říkáte afirmace a vizualizujete si, pak v první řadě záleží na tom, zda je vaše přání v souladu s vaším vyšším dobrem. Pokud ano, pak tomu nic nebrání v cestě. V druhé řadě pak záleží na tom, jak vysoká je vaše energie. Co to znamená prakticky? Že máte dobrou náladu, máte spoustu síly, máte pevnou víru a očekávání, jste plni naděje a jste optimističtí. Pokud se cítíte mizerně, ohromně vám pomůže kyslík - ať už se ho nadýcháte venku v přírodě a nebo ho do těla dostanete fyzickým cvičením. Kyslík probudí tu vaši část, která se někde uvnitř topí. My všichni si tím občas procházíme, ale je důležité v tom nesetrvávat pořád. Samozřejmě, pokud truchlíte kvůli nějaké ztrátě, potřebuje to více času, který záleží pouze na vás, protože je to delší proces. Ale i tak vám může fyzické cvičení pomoci rozhýbat všechno to, co ve vás zamrzlo, a dostat to ven. Mně samé se často stává, že když mi něco dělá starosti, tak po fyzickém cvičení už mě to tolik netrápí. Stalo se vám to také? Nejlepší způsob je fyzický pohyb v přírodě, např. turistika nebo plavání. Je jedno, kde bydlíte, vždy si můžete najít cestu, jak to udělat. Když se fyzicky hýbete, rozproudíte tím také hojnost ve svém životě. A hojnost neznamená jen finanční bohatství, ale obecně dostatek čehokoli, co potřebujete. Můžete potřebovat více nápadů, více času, více sebedůvěry, více inspirace nebo motivace, více prostoru na sebe samé, nebo něco jiného? Když si budete držet tento záměr, buďte optimističtí a neshazujte to hned nějakým "To není možné, protože..."! Když o něčem řeknete, že to není možné, sami to učiníte nemožným. Musíme tedy zůstat otevření zázrakům a různým pozitivním zvratům v naší situaci, které jí pomohou ke změně.

A na konec týdne - ach, to je úžasné. Je to karta Pobyt v tichosti. Říká, že když ustoupíte do ústraní a strávíte nějaký čas odpojeni od vnějšího světa, pak konečně budete moci rozpoznat a zpracovat vše, co leželo ve vašem nitru. Udělejte si více času sami na sebe, a bude vám mnohem jasnější, co máte udělat. To je velmi důležitá připomínka, protože když býváte hodně zaneprázdnění, získáváte také pocit, že na nějaký čas o samotě nemáte čas, a běháte od jedné povinnosti k další. Když si však nedopřejete tento čas o samotě v klidu, pak se vaše úzkost a energie vašich starostí začnou stupňovat tak, že vás nakonec přemohou. Jste neustále v napětí a v takovém stavu nedokážete od Boha přijímat žádné vedení. Nemůže k vám přijít nic, o co jste žádali ve svých modlitbách, protože nejste schopni vnímat vedení o tom, co máte udělat. Udělat si čas na sebe a odpojit se od vnějšího světa je ve skutečnosti naprosto zodpovědná investice, protože díky tomu začnete dostávat nové nápady nebo získáte nový náhled na již existující nápady, také můžete díky těmto nápadům ušetřit mnoho času v budoucnu. Mohou k vám přijít myšlenky, které vám změní život, jako že třeba dostanete nápad na knihu.
Pojďme to zkusit. Dýchejte... okysličujte se... Zhluboka se nadechujte... a vydechujte... A nebudeme teď dělat nic. V naší společnosti je zvykem, že všechno musí mít nějakou pointu nebo cíl. Když "jen dýcháte", může vám to připadat velmi pasivní. Ale není to tak! Je to ve skutečnosti velmi účelné! Když dýcháte, vdechujete energii. A čím větší máte energii, tím rychleji se zhmotní vaše přání. Zkuste to - cvičte venku v přírodě! A všímejte si, jak ty pozitivní myšlenky, které venku přirozeně máte, k vám přitahují výsledky ještě rychleji. Navíc budete mít sami ze sebe mnohem lepší pocit, protože se staráte o své tělo.

Pomodleme se společně:

"Bože, požehnej prosím nám všem a ukaž nám, jak se můžeme dostat na vyšší cestu, na které dostojíme všem svým povinnostem, ale přitom radostným způsobem. Nechť jsou naplněny všechny naše hmotné potřeby - i když to nemusí být přesně to, co chceme, ale co potřebujeme - které podpoří naše životní poslání, kterým je vnést mír do našeho vlastního života, do života našich milovaných a do světa."

Pokud si přejete k modlitbě připojit ještě nějakou další, abychom se za ni společně pomodlili, prosím, vyslovte ji buď nahlas nebo v duchu, a my se k vám připojíme. 

Nádherné. Nechť jsou všechny tyto modlitby vyslyšeny. Amen.

Doufám, že si opravdu dopřejete nějaký čas sami pro sebe, abyste se odpojili od okolního světa, že si venku zacvičíte a uvidíte, jak se k vám najednou dostane všechno, co jste si blokovali. Přijde k vám všechno to, co vám pomůže hnout se do další části vašeho života. 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/Fghfoq98JTc
překlad: Magda Techetová


pátek 14. července 2017

Přestaňte se bát a začněte jednat

(PROSÍM, pokud tento text KOPÍRUJETE někam jinam, učiňte tak v PLNÉM znění, tedy i s možností dobrovolného příspěvku uvedené na konci textu. Psaní je má práce, kterou chci pomáhat lidem a pokud si někdo přeje zaslat mi něco výměnou, má právo vědět kam. Nevyužívejte prosím mé texty ke svým reklamám a jiným zištným účelům - poskytuji je zde proto, aby pomáhaly, ne aby si někdo jejich prostřednictvím hromadil fanoušky či zákazníky. Děkuji a přeji vám příjemné čtení :)
* * *

Pokud jste měli v poslední době pocit, že ve vašem životě není nic tak, jak chcete, a že nemáte nad ničím ve svém životě moc, je toto pro vás poselstvím, že rozhodně nejste tak bezmocní, jak si připadáte. Přestože samozřejmě existují věci, které nemůžeme ovlivnit a které se zkrátka dějí, ať chceme nebo nechceme, existují také věci, které ovlivnit můžeme - ale z nějakého důvodu to neděláme.

Tato karta vychází, když se vzdáváme své vlastní síly a nebo jí nevěříme, a tak ji ani nepoužíváme. Tím se sami stáváme oběťmi, protože místo toho, abychom svou sílu využívali a aktivně utvářeli svůj život, necháváme ostatní lidi nebo vnější okolnosti, aby to dělali za nás. Síla přitom neznamená boj nebo něco agresivního - síla v pravém slova smyslu znamená čistou lásku a schopnost jednat v jejím jménu i přesto, že máme strach. Pokud někdo čeká, až se nebude bát, nebo až zmizí všechno, co v něm strach vyvolává, může čekat navěky, protože strach se bude objevovat v nových a nových podobách a kdyby na něm mělo záležet, co uděláme, nikdy bychom neudělali nic. Být silní a mít odvahu neznamená, že se nebojíme, ale že dokážeme jednat v souladu se svým srdcem I PŘESTO, že se bojíme.

Mnozí lidé se bojí být silní a jednat z pozice síly a sebevědomí hlavně ze strachu, že tím někomu jinému ublíží. Paradoxně jsou to přitom nejčastěji právě lidé, kteří jsou schopní ublížit nejméně. Právě ti, kdo jsou laskaví a které svět nejvíce potřebuje, se nejvíce schovávají, skrývají a raději nic nedělají, aby náhodou neudělali něco špatně. Pak se nám ovšem zdá, že je svět zlý a že v něm z většiny vládnou lidé necitliví a bezohlední - a ztrácíme naději a důvěru v budoucnost. Dobrých lidí je zde přitom MNOHO, problém je však v tom, že nejsou vidět a že nejednají, protože se bojí.

Kouzelník na kartě drží v jedné ruce vodní vír, který představuje schopnost citu a intuice. Schopnost cítit a vnímat většině z nás, kdo se tu setkáváme, opravdu nechybí. Co nám chybí, je odvaha aktivně konat v souladu se svým cítěním - kterou představuje oheň v kouzelníkově druhé ruce. Rovněž symbolizuje rovnováhu mezi intuicí a racionálnem, která je pro nás důležitá. Zrcadlo za kouzelníkem symbolizuje, jak se v našem vnějším světě odráží to, jak sami dokážeme sladit tyto dva elementy. Ať už nám chybí schopnost si důvěřovat a jednat a nebo naopak schopnost citu a vnímavosti, vnější svět a naše každodenní zážitky nás na to budou opakovaně upozorňovat, dokud to nezměníme. Kdo vnímá, ale nejedná, může být konfrontován se situacemi, které ho k jednání budou vyzývat. Kdo jedná, ale nevnímá, může narážet na překážky, které ho povedou k tomu, aby se zastavil a aby vnímat začal.

Tato karta promlouvá zejména k těm, kdo nekonají v souladu se svým srdcem kvůli nějakému svému strachu, a pak jen narážejí na důsledky tohoto nekonání. Pokud nám například někdo ubližuje, ale my s tím nic neděláme, přirozeně pak končíme jako oběti. To však není nic, co by se nedalo změnit nebo čemu by se nedalo předejít. Nejedná se zde o situace, kdy oběťmi skutečně jsme a kdy dané okolnosti skutečně změnit nemůžeme. Jedná se o ty, které změnit můžeme, ale neděláme to, protože se bojíme.

Odmítněte, aby vám strach stál v cestě. Udělejte to, co víte, že máte udělat. Jednáte-li v souladu se svým srdcem a se svým vyšším vedením, pak všechno, co bude následovat, poslouží tomu nejvyššímu dobru vás i všech ostatních, kterých se to týká. Hluboko uvnitř vždy cítíte, co je nejlepší. Také můžete požádat o znamení, že jdete opravdu po té pravé cestě. Nebesa vám znamení a potvrzení ráda poskytnou. Pravdou však je, že kdo CHCE pochybovat a kdo se CHCE bát, toho nepřesvědčí ani tisíc znamení. Je na nás a naší vlastní svobodné vůli, zda strachu dovolíme, aby nadále ovládal nás i celý náš život.

Tato karta nás vyzývá, abychom se chopili své síly a začali ve svém životě měnit to, co měnit můžeme. Když se přestaneme soustřeďovat na to, co změnit nemůžeme, a naopak se zaměříme na to, co ano, přestaneme se cítit bezmocní. Uvidíme nové možnosti. Objeví se nové příležitosti. A pak si přestaneme stěžovat na to, jaké jsme oběti - protože se jimi přestaneme dělat. Život jsme sem nepřišli promarnit strachem. Život máme žít. Máme ho ve svých rukou. Sami rozhodujeme o tom, jaký bude, kdo v něm bude, co během něj uděláme, jak naložíme s časem, jenž nám byl dán. MY jsme ti, kdo si vybírá. A jsme to MY, kdo může každý den učinit novou volbu.

- Magda Techetová

* * *

(z karetní sady Energy Oracle Cards, Sandra Anne Taylor)


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 10. července 2017

Nevyřešený vztah k otci a pocit nedostatečnosti

"Pokud má člověk nedořešené problémy ve vztahu ke svému otci, zůstává v něm pocit nezasloužení a nehodnosti toho, co mu Vesmír nabízí. Tím si následně vytváří nedostatek a strádání ve svém životě. Vyléčením a propuštěním negativních pocitů, které chováte ke svému otci, vám pomůže k uvědomění, že JSTE hodni dobra ve svém životě, a tak si budete moci vytvořit v životě hojnost všeho, co si přejete. Lpění na hněvu nebo jiné emoci zabírá ve vašem srdci zbytečně mnoho místa, a tak se do něj jen těžko dostanou nové, příjemné city. Pokud se necháváte ovládat svým strachem, pak ani když se k vám dobro dostane, nevěříte mu. A pokud v sobě vyživujete smutek, pak můžete žít v domnění, že i to dobré, co máte, zase ztratíte.
Možná také neustále cítíte potřebu dosáhnout uznání od nějakého muže. Dostávalo se vám uznání od vašeho otce či nějaké otcovské osobnosti, nebo jste zůstali neuznaní s pocitem nepotvrzené hodnoty? Vzdali jste se své vlastní osobní síly a dali ji do rukou svému otci? Dovolujete otci či jinému muži, aby rozhodoval o tom, jakou máte hodnotu? Vyžadujete uznání své ceny od muže, který ji není schopen vidět? Je načase vzít si svou osobní sílu zpátky.
Pustit se někdy i dlouhá léta trvajícího hněvu či smutku může být obtížné, avšak svoboda, které tím ve svém životě dosáhnete, za to rozhodně stojí." 

* * *

- Rev. Sheri, AngelMessenger.net
překlad: Magda Techetová

neděle 9. července 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 10. do 16.7. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 10. do 16.července. Energie jsou nyní hodně intenzivní. Cítíte to také? Můžete být touto energií ovlivněni. Dostala jsem ohledně těchto energií vize a poselství, o které se s vámi také podělím (Poselství a meditace zde: https://www.youtube.com/watch?v=Uk7iQPQCCvU - pozn.překl.) Přijde mi právě proto vhodné pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Nejprve se nad nimi pomodlím a požádám Boha, aby nám jejich prostřednictvím seslal vhledy a informace, které si přeje, abychom o tomto týdnu měli.

Pro začátek týdne tady máme kartu Smysl pro humor. Ta nám připomíná, že nemáme svůj život brát přehnaně vážně. Protože když všechno bereme příliš vážně, pak tento smysl pro humor ztrácíme. A nemyslíme tím žádný zlomyslný humor, ale umění brát s lehkostí lidské povahy i lidské ego. Místo abychom měli strach z nízkých energií a z napětí, můžeme se tomu zasmát. Nakonec zjistíme, že my všichni se potýkáme s těžkostmi a procházíme si podobnými zkušenostmi. Tím prosím nesnižuji ani neberu na lehkou váhu ničí těžkosti - ale v některých případech nám smysl pro humor může velmi pomoci zmírnit nebo odstranit napětí. Třeba se s někým hádáte a něco v té hádce vám přijde vtipné - tak se tomu společně zasmějte! Můžete tím celou hádku uzdravit a pomoci si k odpuštění. Smích je navíc jedna z věcí, které nám pomáhají odbourávat stres. Podívejme se nyní, jak to souvisí s dalšími kartami.

Druhá karta je Nevinnost a ta hovoří o propuštění pocitů viny. Máte pocit viny kvůli něčemu, co jste udělali nebo naopak neudělali? Obviňujete se za něco? Obviňování a pocity viny jsou nízké energie. Ano, možná jste udělali chybu, ale my všichni jsme nějaké chyby udělali a nikomu z nás nikdy nepomohlo, že bychom se za své chyby ubíjeli. Perfekcionismus, strach, že se na vás někdo rozzlobí nebo že něco uděláte špatně, to všechno jsou nízké energie. Není o tom, ZDA děláme chyby, ale jak se z nich POUČÍME. Každý omyl je příležitostí se něco nového naučit a vyrůst. Můžete své pocity viny odevzdat Bohu. Svěřte se mu s nimi a on vám pomůže vzít si s z nich ponaučení a požehnání a dosáhnout tak úlevy. Pojďme to udělat hned teď, kdo se cítíte provinile, kdo se bojíte nebo něčeho litujete:

"Drahý Bože, přicházíme k Tobě, protože nás tíží pocity viny a lítosti kvůli tomu, co jsme udělali, nebo jak jsme to udělali, a co bychom si bývali přáli udělat jinak." Řekněte nyní Bohu nahlas či v duchu, o co se jedná. Doslova přitom otevřete svou hruď, když to Bohu všechno dáváte. "Bože, je mi to tolik líto. Prosím, pomoz mi, abych si odpustil/a. A prosím i Tebe o odpuštění. Ukaž mi prosím lepší cestu. Pokud jsem svou chybou něco způsobil/a, pomoz mi najít způsob, jak to urovnat a vyřešit. A pokud mám udělat nějaké změny, ukaž mi, prosím, jaké a podpoř mě, až je budu vykonávat."

Pociťte tu úlevu, když všechnu tu vinu dáváte Bohu a neschováváte si ji už v sobě jako nějaké temné hluboké tajemství. Otevřete se Bohu, připusťte to všechno jemu i sobě a ciťte, jak se uzdravujete a jak je vám odpuštěno. Neznamená to, že danou věc budeme opakovaně dělat a pokaždé si prostě necháme odpustit. Je to o tom, že se opravdu poučíme, hneme se z místa a vyrosteme. Pocit viny nikdy nic nevyřešil ani nenapravil, je pro nás zcela zbytečný.

Na konec týdne tady máme kartu, která nám vyšla už předtím, a je to Prozkoumejte své možnosti. Týká se především těch z nás, kdo mají v životě něco, co jim škodí, nebo co již prostě přerostli. Mohli jste přerůst nějaký váš vztah - možná jste se každý dostal na jinou cestu, které se navzájem neslučují. Nebo je to práce, se kterou už nejste v souladu. Možná potřebujete změnit své stravovací či cvičební návyky, a nebo změnit místo bydliště. Ať už je to cokoli, tato karta vás vyzývá k tomu, abyste se podívali po možnostech, které se vám nabízejí. Abyste si udělali průzkum. Nemusíte hned dělat žádné radikální změny. Porozhlédnout se po svých možnostech nikomu neublíží. Bude se vám také mnohem lépe rozhodovat, když si předtím něco o daném tématu přečtete, poradíte se s někým, něco se o tom naučíte, sepíšete si všechna Pro a Proti, odevzdáte svůj strach Bohu a poradíte se s ním, zda jsou vaše pocity Božím vedením a nebo je to jen strach vyvolaný egem, aby vás zrazovalo od vaší vyšší cesty. Když se budete zabývat svými možnostmi, otevře se vám ještě více možností a budete je přitahovat. Pojďme se společně pomodlit:

"Drahý Bože, děkuji Ti, že tu pro mě jsi, i když na to hodněkrát zapomínám a i když chci často spoléhat výhradně sám/sama na sebe a od Tebe se odtahuji. Děkuji Ti za tu bezpodmínečnou lásku, kterou mně i všem ostatním dáváš. Pomoz prosím nám všem tuto lásku také cítit. Pomoz nám žít z Tvé lásky a vzkvétat. Pokud nás vedeš k nějakým změnám, dej nám prosím jasné vedení, kterému snadno porozumíme, a otevírej nám dveře na cestě, kterou si pro nás přeješ. Víme, že Tvá vůle je zajedno s tou naší a že bys nám nikdy nepřál nic, co by mohlo nám nebo našim milovaným ublížit. Víme, že si pro nás přeješ jen to nejlepší, abychom byli plni lásky, radosti, míru a podpory ve všech směrech.
Pokud chcete k naší hromadné modlitbě připojit nějakou svou vlastní, nyní je ten pravý okamžik: _______________________________________________."

Dostávám pro vás poselství, že máte mít víru, protože i když nám věci mohou připadat temné a zmatené, Bůh vidí cestu ven. Ví, kudy máte jít a co máte udělat. A tak s nim průběžně rozmlouvejte a nechte se jím vést. Odevzdávejte mu své strachy. Nikdy to nemůžete přehnat. Boha nemůžete ničím přetížit. 

"Prosím Tě, Bože, kdykoli začneme upadat do myšlenek plných strachu, zabraň nám v tom. Nechť to neděláme. Připomeň nám, že nám nepomohou starosti, ale modlitby. A že nám nepomůže ani pocit viny, který je pouze temnou energií, která nás svádí z naší cesty." 

Nemůžeme si dovolit marnit energii a čas na sebeobviňování - jsou pro nás příliš drahé. Máme tady spoustu dobré práce, kterou potřebujeme vykonat.

Bůh vás miluje, já vás miluji, prosím, i vy sami se milujte. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/n9qkssrqsgc
překlad: Magda Techetová


úterý 4. července 2017

Karetní výklad strážných andělů pro červenec 2017

(PROSÍM, pokud tento text KOPÍRUJETE někam jinam, učiňte tak v PLNÉM znění, tedy i s možností dobrovolného příspěvku uvedené na konci textu. Psaní je má práce, kterou chci pomáhat lidem a pokud si někdo přeje zaslat mi něco výměnou, má právo vědět kam. Nevyužívejte prosím mé texty ke svým reklamám a jiným zištným účelům - poskytuji je zde proto, aby pomáhaly, ne aby si někdo jejich prostřednictvím hromadil fanoušky či zákazníky. Děkuji a přeji vám příjemné čtení :)

* * *

Milí přátelé,

měsíc červenec nám letos bude poskytovat mnoho příležitostí k poznávání sebe samých. Přestože máme mnoho cílů, kterých si přejeme dosáhnout a jsme tedy primárně zaměření na záležitosti ve svém vnějším světě, mnohé z těchto záležitostí jsou přímo ovlivňovány naším vnitřním světem a tím, co se v něm odehrává. Vnější svět tvoří naše vztahy s druhými lidmi, naše kariéra, finance, domov či obecně životní prostředí a mnohé další věci nacházející se mimo naše nitro. Mnohé z těchto oblastí nám však zpětně zrcadlí, co se děje v našem nitru. Máme-li ve svých vztazích či práci problém s tím, že si nás lidé neváží, může to být pro nás zpráva, že si sebe nevážíme my sami. Pokud nám někdo projevuje neúctu, je možné, že si někde v nitru projevujeme neúctu my sami. (Samozřejmě to neznamená, že "si za to, co se nám děje, můžeme sami", ale že nám to naše moudrá duše "přivedla pod nos", abychom si uvědomili, jak zacházíme sami se sebou.) Čím větší pořádek a mír budeme mít sami v sobě, tím více se tento pořádek a mír bude odrážet i v našem vnějším životě. 
Většina z nás se bude věnovat především svému osobnímu životu, spíše než globálním záležitostem. To však neznamená, že je to méně důležité. Jak dobře víme, mír ve světě je tvořen mírem každého jednotlivce. Pokud tedy bude náš život plný lásky a míru, pak naše část, náš podíl, který ve světě tvoříme, bude přispívat k lásce a míru. 
Pokud si přejeme projevit ve svém životě (a tím i ve společnosti a ve světě) svůj nejvyšší potenciál, je třeba odstranit z cesty překážky, které nám v tom brání - nedostatečná sebedůvěra, podceňování se, pochybnosti, strach a další. Přitom všechny tyto překážky nemusejí být samy o sobě problémem - mohou být pouze následkem problému. Naše nedostatečná sebedůvěra může pocházet z nějakého dávného traumatu, kdy jsme něco pokazili nebo nám někdo řekl něco nelichotivého, a my si od té doby neseme pocit, že je s námi něco špatně - a nevěříme si. Obdobně i všechny ostatní blokády, které v sobě máme, nemusejí být prvotní příčinou, ale jen důsledkem jiné příčiny. 
Jsme tedy nabádáni k tomu, abychom se prioritně věnovali zkoumání a léčení sebe samých, protože pokud se v našem vnějším světě pouze zrcadlí náš vnitřní chaos, pak nám nepomůže, když vyřešíme vnější chaos, protože ten bude vznikat znovu a znovu jako odraz našeho nevyléčeného nitra. Pokud nějaký náš vnitřní blok způsobuje problémy v našem vztahu, nepomůže nám, když budeme řešit vztah, protože problémy v něm jsou pouze důsledkem/odrazem problému, který nosíme ve svém nitru. Naopak, vyléčíme-li své nitro, mnohé problémy v našem vnějším světě se uzdraví jako by zázračně samy od sebe, popř. s menší pomocí - a to trvale, pokud byly opravdu pouhým odrazem. 
Čas na kontemplaci, meditace a rozvíjení vnitřního míru budou v tomto čase pro nás i náš život velkou a dlouhodobou investicí, která se nám v případě, že se jí budeme opravdu věnovat, bohatě vyplatí - a nadále bude vyplácet i v budoucnu.
 
- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Pro první čtvrtinu měsíce je tady karta Léčitel Činu, která představuje buď osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo temperamentní, vášnivý, tvořivý, laskavý, inteligentní a zábavný, kdo dokáže s lehkostí řešit problémy. Může to být osoba, která nám bude v tomto nápomocná, a nebo my sami můžeme být vyzváni k tomu, abychom ztělesnili a využili tyto vlastnosti ve svém životě.
Pokud jde o situaci, karta hovoří o naší akci, jednání a to sebevědomém, které k nám přitahuje další lidi, kteří se námi nechávají inspirovat nebo se k nám chtějí připojit a podpořit nás. Je to známka toho, že cílů, které jsme si vytyčili, můžeme dosáhnout, a že i když toho potřebujeme hodně udělat, bude nás to bavit, protože ve svém konání budeme vidět smysl. Pustíme-li se do práce (ať už na sobě nebo na nějakém projektu), bude se nám dařit.Pro druhou čtvrtinu měsíce nám vychází Pětka Myšlenek. Ta nám říká, že pokud se nám v minulosti něco nevyvedlo, něco skončilo, nebo nám do cesty padla překážka, která se nedala překonat, bylo to všechno jen proto, abychom se vyhnuli cestě, která pro nás nebyla dobrá. Tyto překážky nám přišly na pomoc, abychom se vyhnuli zranění, které by nás čekalo, kdybychom v určitém směru (ve vztahu, v zaměstnání, ve svém způsobu chování či myšlení atd.) pokračovali dál. Je to pro nás znamení "Zastav se, rozmysli se a jdi raději jinudy", které však v záchvatu ukřivděnosti ega můžeme vnímat jako naschvál nebo že nám Vesmír nepřeje. Ve skutečnosti je to pro nás včasná záchrana a je pravděpodobné, že to dříve či později sami zjistíme. 
Tato karta se také týká zrad, podvodů a bezohledných či negativních osob, s nimiž jsme se mohli setkat - a našich nedoléčených ran s nimi spojených. Chceme-li ovšem uzdravit své nitro, nesmíme rozpitvávat, zda se zrada opravdu stala nebo nestala, zda máme vztek oprávněný či neoprávněný, zda daný člověk danou věc opravdu myslel tak, jak nám ji podal, nebo ne - protože pokud něco cítíme jako zradu, JE to pro nás zrada, i kdyby to ve skutečnosti zrada nebyla. Každý z nás jistě zažil, že se ho dotklo něco, co druhý člověk vůbec nemyslel špatně. Pokud se nás však něco dotklo, musíme to léčit tak, jako by se to tak opravdu stalo. Pokud jsme pocítili zranění, je jedno, co jak bylo nebo nebylo, protože citová rána, kterou jsme utrpěli, je skutečná - bez ohledu na skutečnost. Vyhněme se tedy racionální analýze, protože ta do tohoto emočního léčení nepatří. Racionální analyzování je dobré, chceme-li něco pochopit, uspořádat si něco v hlavě a uvidět souvislosti. Samotným citům ale nepomůže to, že je budeme pitvat. Je třeba je procítit a nechat odplynout. Tvořivě je vyjádřit a nedusit je v sobě. Dát jim prostor a milovat je.
Andělé také poukazují na ty emoce, které jsme v sobě potlačili, ale které si z nejrůznějších důvodů NEDOVOLUJEME CÍTIT - například hněv na milovaného člověka, abychom mu neublížili nebo ho neztratili, nebo strach, který jsme získali ze situace, jež se nakonec ukázala být zcela bezproblémová - ale tento strach v nás zůstal nedořešený. Racionální analyzování nám často brání propouštět emoce, a ty se v nás hromadí. Chce se nám možná stále ještě plakat kvůli situaci, ve které jsme se báli, ale která nakonec dopadla dobře, ale náš rozum řekne: "Ale vždyť se přece nakonec nic nestalo! Nemáš PROČ brečet!" a v nás tyto pocity zůstanou, protože jsou přece neopodstatněné! Náš rozum nám diktuje, co máme důvod cítit a co nemáme důvod cítit. Plete logiku tam, kam nepatří. Naše pocity nejsou řízeny logikou (byť v nich určité logické souvislosti existují) - jednoduše je cítíme a potřebujeme je cítit. Od toho jsou to CITY. Pokud se snažíme svým rozumem ovládat věci, které nespadají do jeho oblasti, ubližujeme si. Naši andělé nás tedy vyzývají k tomu, abychom si přestali bránit cítit pocity a nesnažili se je ovládat hlavou. Je jedno, zda MÁME DŮVOD daný pocit cítit - pokud přišel, tak existuje, a je zcela jedno PROČ. Když se vzdáme potřeby všechno si opodstatňovat rozumem, budeme si moci volně vydechnout - a spolu s výdechem se z nás vylije mnoho bolesti, která konečně dostane volnou cestu ven, aniž bychom ji pitvali, kde a jak a proč se vzala.
V neposlední řadě nás tato karta vede k omezení či ukončení kontaktu s lidmi, kteří do našeho života vnášejí dramata - a abychom si sami přestali dramata v životě vytvářet svým myšlením. 


Karta pro třetí čtvrtinu července navazuje na téma citů a emocí - Intuice a vhledy. Je o tom, že nemáme řešit, co a jak má nebo nemá být, co je jak správně nebo není - a máme se uvolnit. Tato karta znamená, že jsme poměrně křečovití a snažíme se mít hodně věcí pod svou kontrolou, abychom mohli sami přímo dohlížet na výsledek a mohli ho ovlivňovat. Vedle nedůvěry v život nebo Boha je to opět záležitost přemíry racionality. Přestože má rozum a racionálno důležité místo v našem životě, není dobré, začne-li převládat na úkor stránky citové. Začneme-li svůj rozum "montovat" i do věcí, které do jeho teritoria nespadají, a dáváme-li mu větší prostor než své citové stránce, brzy pocítíme následky této nerovnováhy. Obecně se má za to, že rozumové záležitosti, řešení problémů, analyzování a aktivní jednání spadají do mužské energie, zatímco vnímavost, city, intuice a schopnost přijetí spadají do ženské energie. Muži i ženy mají oba dva druhy energií a oba jsou pro ně důležité. Individuálně může některým z nás vyhovovat být více aktivní, jiným zase méně, podstatné je však to, aby byly tyto dva druhy energie v rovnováze, která nám osobně vyhovuje a která nám umožňuje zdravě žít. Pokud se někdo cítí dobře ve světě emocí, je to v pořádku, stejně jako když se někdo jiný cítí více "doma" ve světě racionálním. Nesmíme ale sklouznout k extrémům. V dnešním světě a naší společnosti je výrazně upřednostňovaná a prosazovaná racionální stránka věcí a mužská energie, zatímco city a záležitosti týkající se citů jsou podceňovány a odsouvány na vedlejší kolej. ("Nemám čas brečet, úkoly nepočkají!") Pokud si nechceme zadělat na vážné zdravotní a jiné problémy, pomůže nám, když se co nejdříve postaráme o znovunastolení rovnováhy obou energií ve svém životě. Ať už jsme se ocitli v přemíře kteréhokoli z nich, je třeba dát nyní větší prostor té druhé. Pokud nám to nejde, požádejme své anděly a archanděla Haniela o pomoc. Kdo není v kontaktu se svými city, a nebo si v nich brání (viz. předchozí karta), může mít problém s vnímáním svého vnitřního vedení a intuice, které jsou s naším cítěním přímo spojeny.  
Ochota dovolit si cítit je pro nás tedy (nejen) v tomto měsíci velkým - a velmi důležitým - tématem.


Karta pro poslední čtvrtinu července je Pětka Hojnosti, která vypovídá o našich pocitech strádání a nedostatku. Často máme přitom v životě přítomnu velkou hojnost, kterou ale nevnímáme kvůli nějakému akutnímu problému. Pokud prožíváme nějaký nedostatek, připomínají nám tímto andělé, že se jedná pouze o dočasný stav a že nemáme věšet hlavu. Rovněž nám připomínají, že nejsme na nic sami a že se nemáme bát přijmout pomoc, když ji potřebujeme. Neznamená to, že jsme neschopní (jak na nás často útočí naše ego). Každý člověk občas potřebuje pomoc druhých a ani my nejsme žádnou výjimkou, přestože se právě my většinou ocitáme v pozici pomáhajících a "silných".
Hlavní význam této karty však spočívá v něčem jiném. Andělé říkají, že v kontextu tohoto výkladu tato karta poukazuje na skutečnost, že si konečně dovolíme nebýt dokonalí a neporazitelní. Že si dovolíme projevit svou "slabost" a svou potřebu podpory ze strany druhých lidí nebo jiných zdrojů. Poukazují na to, že se nám otevře srdce, které bylo tvrdé a obrněné vůči citům ze strachu, že bychom byli "slabí", kdybychom city ukázali nebo je jen nechali vyjít na povrch. Přestože se tato karta týká především materiální roviny, úzce souvisí také s našimi emocemi a životem jako takovým.
Pokud strádáme v materiální oblasti, je velmi pravděpodobně tato karta znamením, že se nám v materiálních záležitostech pouze promítá naše strádání vnitřní - a že pokud si dáme, co potřebujeme, v rovině duševní, materiální stránka věcí se začne uzdravovat také. 

* * *

SHRNUTÍ
Měsíc červenec pro nás bude zejména v duševní rovině velmi očistný a léčivý. Záleží však na tom, zda toto očištění a léčení dovolíme. Nikdo, ani Bůh, nám nemůže vnutit něco, co nechceme. Pokud se někdo chce trápit nebo se jednoduše odmítá zabývat sám sebou, nikdo mu nebude nutit něco jiného. Každý člověk má vlastní svobodnou vůli a pokud si tedy přejeme nabízenou očistu a léčení podstoupit, vyslovme to svobodně, upřímně, sami za sebe.

"Jsem ochotný/á připustit očištění a léčení, které tolik potřebuji. Prosím o ochranu ve všech směrech a děkuji za to, že mám na svou vnitřní práci dostatek času, energie i vhodné podmínky. Děkuji."

(Modlitbu či prohlášení si můžete samozřejmě upravit nebo vytvořit sami - důležité je, aby odpovídala tomu, co opravdu cítíte.)

Velkou překážkou v tomto léčení a očištění může hrát naše hrdost - naše ego, které věří, že musíme být za každých okolností silní, dokonalí a neporazitelní. Ochota přiznat si, že to tak není, může být pro některé z nás problém. Zejména pro ty, kdo nejsou zvyklí být v kontaktu se svými emocemi a kteří si nedovolují projevovat smutek či bolest v domnění, že se jedná o slabost, nebo ze strachu, že by je hned někdo přiběhl zranit, jakmile by se trochu otevřeli. Požádejme tedy o nebeskou ochranu ve všech směrech, zařiďme si prostředí, ve kterém se budeme moci v soukromí uvolnit a otevřít, a dovolme léčivé nebeské lásce, aby z nás vytáhla všechno, co do nás nepatří a co není láska. Uvolnění a propuštění emocí ze svého nitra může být pro některé z nás klíčem k uzdravení těla, neboť mnohé zdravotní problémy pocházejí z potlačených emocí, jež ucpaly a zhehybnily energii, která jinak tělem zdravě proudí. Rovněž se díky tomu mohou uzdravit naše vztahy a další pro nás důležité oblasti v životě. Při léčení citů dejme stranou rozum - nic strašného se nestane, když chvilku nebude všechno řídit a na všechno dohlížet. Požádejme rovnou i o uzdravení této chronické potřeby kontroly nad vším a nad všemi a o uzdravení příčin této potřeby. Pak buďme otevření všemu, co k nám přijde, aby nám pomohlo vynést naše pocity na povrch (mohou to být lidé, věci, slova, prožitky, vize, myšlenky, události...) a využijme to k účelu sebeuzdravení, namísto abychom s tím začali bojovat. 
Tento měsíc je pro nás příležitostí k velké proměně nás samých i celého našeho života

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 2. července 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 3. do 9.7.2017

Ahoj, tady je Doreen Virtue a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 3. do 9.července. Tento týden bych chtěla pracovat s kartami Rady andělů na každý den. Toto období je velmi intenzivní a vy jste během něj obzvláště citliví, což je velmi obtížná kombinace, a tak potřebujeme zvláště teď velkou podporu. Nad kartami se nejprve pomodlím a zeptáme se Boha, co potřebujeme pro tento týden vědět, nad čím máme popřemýšlet a jak můžeme světu nejvíce pomoci. 

Tento týden nám začíná nádherným poselstvím Není se čeho bát. A v duchovní podstatě je to pravda - nemáme se čeho bát. Pokud si děláme starosti, pak si ve skutečnosti právě to také přitahujeme a zhmotňujeme si to ve svém životě. Starosti ve vás vyvolávají napětí a úzkost - a pak nemůžeme dýchat, nedokážeme jasně myslet, cítit a tedy ani vnímat vedení, kterého se nám dostává od Boha. Spíše než si dělat starosti je tedy lepší se za danou záležitost pomodlit a pustit se jí. Protože když si děláme starosti, jen tím věci zhoršujeme - jako bychom šťouchali do vosího hnízda. 
Pojďme se nyní pomodlit. Pomyslete na cokoli, co vám dělá starosti - ať už v osobním životě nebo globálně. Možná ani nevíte, co vám vlastně dělá starosti, pouze cítíte úzkost. 

"Drahý Bože, jsem teď tady a mám [takovéto] pocity a [takovéto] myšlenky (doplňte). Vím, že mi škodí, ale stejně je mám. Pomoz mi tedy prosím zjistit, jak s nimi naložit. Ujisti mě prosím, že jsi se mnou a že mě vedeš, a že mé modlitby jsou vyslyšeny a zodpovězeny."

Všimla jsem si, že kdykoli se modlím a přesto přitom cítím úzkost a mám starosti, pomůže mi, když se fyzicky uvolním - protáhnu si ramena, položím se, uvolním břicho. To vás otevře Božským řešením. NEZNAMENÁ TO BÝT PASIVNÍ. Neznamená to, že všechno za vás udělá Bůh. Tak to nefunguje. Po modlitbě dostanete vedení, a podle něj máte jednat. "Bože, co bys chtěl, abych udělal/a pro to, abych tuto situaci vyřešil/a?" Někdy i zbavení se starostí je jednou z věcí, které dané situaci pomohou. Většinou jsou to hlavně konkrétní kroky jako přečíst si něco v nějaké knize, navštívit nějaký kurz, promluvit si s nějakou osobou, přestat jíst nějaké jídlo, nebo něco jiného konkrétního. Opravdu se není čeho bát, mí drazí.

Pro střed týdne tady máme kartu Svatba! Ta má několik významů. Jedním z nich je zlepšení vašeho vztahu, dále zasnoubení nebo doslova svatbu, popřípadě žádost o ruku. Také to však může znamenat symbolický sňatek vás a vašeho Vyššího Já - kdy přestanete poslouchat ego a jednat na jeho základě. Nedovolíte už strachu, aby řídil váš život. Povzneseme své duše na vyšší úroveň, přestože jsme nadále ve svém fyzickém těle. S tím nám může pomoci archanděl Michael, který nám dodává sílu a odvahu a zbavuje nás strachu, abychom mohli kráčet po cestě, která je pro nás ta pravá. Tato karta také zvěstuje důvody k oslavám jakéhokoli druhu. 

Na konec týdne tady máme dvě karty. První z nich je Vztah. Vypadá to tedy, že vztahy budou v tomto týdnu ústředním tématem, na které se máme zaměřit - ať už je to váš vztah k sobě samým, k Bohu, k jiným lidem - a obzvláště silně vycházejí milostné vztahy. Je tedy vhodná doba na to, abyste soustředili svou energii a modlitby na lásku a milostný život, a pak také udělali aktivní kroky v souladu s vedením, kterého se vám dostane. 
Druhá karta pro konec týdne je Dokonalé načasování. Je pro nás velmi frustrující, když se za něco modlíme a pořád jako by se vůbec nic nedělo nebo je to pomalejší, než bychom chtěli. Je zapotřebí trpělivosti, protože věci se dějí v dokonalém čase. Jako když rozkvétá květina v okamžiku, který je pro ni nejlepší - kdybychom se snažili ji otevřít násilím, zničili bychom ji. Snaha věci urychlit a uspěchat se vám může vymstít - impulzivně sáhnete po prvním partnerovi a pak zjistíte, že je pro vás vztah s ním škodlivý; impulzivně přijmete nějaké zaměstnání a zjistíte, že jste v něm nešťastní; impulzivně se nastěhujeme do domu, který pro nás není dobrý.. a to všechno jen proto, že nevěříme Božímu načasování. Je to pro nás tedy výzva, abychom věřili, že věci se opravdu dějí tehdy, kdy mají, i když nám to tak teď třeba nepřipadá. Když se ale podívám na některé věci zpětně, zjistíme, že jejich načasování bylo opravdu dokonalé. 

Máme tu pro tento týden opravdu nádherné téma - téma lásky. Dopřejme si nyní chvíli a meditujme o lásce. I Bůh sám je láska. A protože vy jste byli stvořeni k jeho obrazu, jste také láskou. Jste hodni lásky, jste milováni a jste milující. Když se tedy na tuto pravdu a svou podstatu zaměříte a budete si říkat to slovo - LÁSKA - kdykoli se v tomto týdnu budete cítit vystrašení, budete mít starosti nebo budete vystresovaní, opakujte si "láska" a zklidněte se. 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/QTmYNwgVI2k
překlad: Magda Techetová

 

neděle 25. června 2017

Promluva Doreen Virtue o citlivosti a citech z duchovního hlediska

Co to znamená, když je někdo vysoce citlivý? Nejsou snad všichni lidé citliví? Osobně věřím tomu, že někteří lidé jsou rozhodně citlivější než ostatní. Bůh dal každému z nás unikátní duševní dary, které můžeme využívat k tomu, abychom učinili svět lepším. A jedním je, věřte nebo ne, citlivost. Ano, já vím, i mně se vždycky posmívali a říkali mi, že jsem přecitlivělá. Já tomu uvěřila a často jsem si za svou citlivost spílala. Ale svět právě nyní potřebuje co nejvíce citlivých lidí! Když si pustíte zprávy, vidíte celou přehlídku NEcitlivých lidí, kteří kvůli své necitlivosti ubližují ostatním a působí ve světě bolest. Není lehké být citlivými v tomto světě, protože cítíte úplně všechno. Můžete cítit velmi silně své vlastní emoce, k tomu emoce druhých lidí, emoce zvířat, cizí energie a také energii světa, zvláště když se stane nějaká katastrofa a vy cítíte žal a agónii z celého světa. Vycítíte také, zda někdo říká pravdu nebo ne. Můžete být citliví na chemické látky a snášet pouze přírodní. Můžete být citliví na umělé přísady v potravinách, které buď špatně trávíte nebo na ně máte alergii. Já sama jsem citlivá na energii bolesti, a proto jsem veganka, protože nedokážu pozřít nic, co v sobě nese energii bytosti, jež trpěla. Dále jsme hodně citliví na hluk. Když jsem byla mladší, poslouchala jsem hodně hlasitou hudbu, ale časem se má citlivost vyvinula natolik, že už poslouchám jen jemnou, klidnou hudbu. 

Jak je to s vámi? Mění se vaše chutě? Přestávají vám chutnat věci, které jste dříve zbožňovali? Nebo se mění vaše záliba ve filmech? Začaly vám vadit filmy a pořady, které jste dříve rádi sledovali? Zvláště ty, v nichž se vyskytuje násilí - už to nedokážete snést. 
Co vaše vztahy? Když jsme vysoce citliví, často zjistíme, že potřebujeme být buď s podobně citlivými lidmi a nebo jít sami někam do ústraní. Samozřejmě není dobré se úplně izolovat, ale potřebujeme mít kolem sebe hodné, jemné lidi a nebo zvířata, která mají také čistou, jemnou energii. 
Co vaše práce? Většina citlivých lidí prožívá kruté období, musejí-li pracovat v prostředí soutěživosti. Je těžké být citliví, ale toto všechno k tomu patří.

Citlivost je opravdu Božský dar. Mou modlitbou je, abychom si všichni dovolili být citliví, neboť čím více je na světě citlivých lidí, tím jemnějším se náš svět stává. Dokážete si představit, že bychom měli ve vládě citlivé politiky? Vím, že to nyní zní absurdně, ale já si to představit umím. Představuji si klidnou politickou atmosféru, v níž vystupují lidé, kteří jednají od srdce a následují svou vyšší cestu. Ano, vím, že vám to přijde směšné, ale já to opravdu vidím a této vize se držím, protože se modlím za více jemnosti pro náš svět. 
Je dobré se každý den modlit a také si dávat pozor na to, na co myslíme, abychom si takto nevědomky nepřitahovali a ve světě nezhmotňovali věci, které nechceme nebo kterých se bojíme. Starosti odevzdejme Bohu. 

Neciťte se prosím nijak špatně kvůli tomu, že jste citliví, nebo že máte jiný dar, jako třeba že vidíte do budoucnosti, že máte dar vidění, nebo nějaký další. Tento dar jste dostali od Boha jako součást výbavy pro své životní poslání! Pokud jste tedy citliví, pak vězte, že Bůh si PŘEJE, abyste byli citliví a měli právě tento duševní dar. Jen je třeba ho využívat ve službě lásky.

Pojďme se za to pomodlit:

"Drahý Bože, děkujeme Ti, že jsi nám všem dal duševní dary a prosíme Tě, abys nám pomohl jim porozumět, naučit se je využívat tak, jak si přeješ, a vážit si jich. Pomoz nám prosím přijmout svou citlivou stránku. Pomoz nám si uvědomit, že je pro nás bezpečné cítit a být citliví a že nemusí být bolestivé hluboce cítit, pokud to odevzdáme Tobě. Pomoz nám prosím se setkávat a navazovat a udržovat vztahy pouze s hodnými, vnímavými lidmi. Pomoz nám žít jemný život. A pokud máme život hrubý, pomoz nám prosím vnést do tohoto hrubého prostředí jemnost a dodej nám sílu a ochranu, kterou k tomu potřebujeme. Pomoz nám prosím žít naše životy tak, jak si přeješ, protože Ty si pro nás přeješ to nejlepší."

A pro každého z vás, kdo má bolavé srdce, plné strachu, utrpení, bolesti nebo trpí závislostí, modlíme se za vás a posíláme vám své modlitby. Vnímejte je nyní, jak vám je posíláme přes vaši obrazovku. Modlíme se, ať máte motivaci k hovorům s Bohem a následně mu také naslouchali. Abyste měli odvahu a sílu začít konat, a pak přijmout podporu, které se vám na cestě dostane, jakmile na ni vykročíte. Pokud napřed čekáte na podporu, než vykročíte, nedočkáte se - funguje to opačně.

Kromě toho, když vnímáte emoce druhých lidí, zvířat nebo energii situací, působí to obousměrně - kromě vnímání totiž zároveň dokážete vysílat emoce na vysoké úrovni. Nezaměřujte se tedy pouze na tu přijímající část citlivosti, ale i na tu dávající. Můžete emocemi povznášet druhé lidi na velmi vysoké úrovni! Můžete vnášet mír a klid do místností, do prostředí, do společnosti, když někam vejdete... a také do světa.

Pojďme to zkusit společně. Zhluboka se nadechněte... uvolněte se... Ukotvěte se nyní v tomto přítomném okamžiku. Nedovolte egu, aby vám vykládalo, co všechno je nebo není možné, nebo že je to moc složité. Energii dostáváte od Boha a andělů a dál ji vysíláte. Pociťte své pouto se zemí. Jakmile budete uzemnění, můžete se stát vodičem, který bude svádět Boží energii shora dolů a vy ji budete vyzařovat do okolí. 
Nadechněte se... vydechněte... a vizualizujte si světlo a lásku, které vycházejí z vašeho těla a vyzařují do okolí. Nádherné. 

Pojďme si ještě promluvit o citlivosti z mužské perspektivy, protože muži se s pocity vypořádávají jinak než ženy. Muži jsou vychováváni k tomu, aby své pocity pohřbívali, potlačovali a považovali je za slabost. Čeká se od nich, že budou tím silným pilířem celé rodiny, že porazí všechno, co jim přijde do cesty, a jak tak postupně hromadí ve svém nitru další a další pocity, jednoho dne to vybouchne a dojde k velké hádce, nebo se uchýlí k návykovým látkám či jiným nezdravým způsobům, jak se s pocity vypořádat, a nebo se oboří na někoho, s kým běžně pobývá, ať už je to partner či partnerka, přátelé nebo kolegové v práci. To všechno jsou nezdravé cesty.
Co je efektivní, je více své pocity sdílet a naučit se jim rozumět - co se stalo, proč se to stalo, proč reaguji tak, jak reaguji. Také se netrestat za nedokonalost, protože život není o tom být dokonalý, ale pracovat na sobě a zlepšovat se. Pokud dojde k hádce nebo jiné nepříjemné situaci kvůli potlačeným pocitům, nejde ani tak o to, co se stalo, ale co bude potom a co s tím uděláte. Když to zpracujete, můžete pak přijít k druhému člověku a vysvětlit mu, jak vám je a jak to vidíte ze svého úhlu pohledu. Mužům velmi pomůže, když se budou více vyjadřovat. A že najdou ZDRAVÉ způsoby, jak to udělat. To znamená, že nebudou hulákat a práskat dveřmi, ale že se posadí a normálně řeknou, jaký mají pocit nebo dojem - a v první řadě to řeknou sami sobě. Musíte si umět přiznat své vlastní pocity. Musíte poznat, jací jste a jaká je vaše energie, ještě než to budete sdílet s někým dalším.
Mužský způsob vypořádávání se s problémy je takový, že si je zkrátka důkladně promyslí, zanalyzují a přijdou s řešením, i kdyby nemělo být dokonalé nebo to mělo být jen stručné shrnutí, jaká situace vlastně je. Tady narážíme rozdíl -  muži chtějí věci napravovat a řešit, zatímco ženy o nich chtějí mluvit, aniž by měly potřebu je vyřešit. Muži chtějí prostě vyřešit situaci a pohnout se dál. Ženy by tedy mužům jasně říct, že nechtějí, aby jejich pocity nebo problémy řešil, pokud si přejí, aby jim pouze naslouchali.

Souhra mužské a ženské energie je pro nás i pro svět důležitá. Pouze s oběma energiemi v rovnováze může být svět šťastný a vzkvétat, stejně jako my ve svých osobních životech. Po staletí zde vládla mužská energie, ale ani převaha ženské energie by nepřinesla nic dobrého. Čím více tedy vyvážíme mužskou a ženskou energii sami v sobě a ve svých vztazích, tím lépe nám bude a tím lepší bude také náš svět.

* * *

zdroj: https://youtu.be/308CuHHIFXc
překlad: Magda Techetová