pondělí 13. listopadu 2017

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 13. do 19.11.2017

Ahoj, já jsem Robert Reeves a vítám vás u našeho týdenního duchovního vedení. Vím, že se toho hodně děje a že možná ani nemáte moc času na sledování výkladu, ale dopřejte si prosím tuto chvíli na to, abyste byli skutečně přítomní. Právě když jsme přítomní, nám naši andělé mohou poskytnout veškerou jasnost, inspiraci a vedení, abychom věděli, co udělat dál. Ale když skáčeme do jedné činnosti k druhé, přehlížíme spoustu znamení, kterých se nám dostává. Andělé nás v tomto období vedou mimo jiné k tomu, abychom více četli. Třeba vás zaujme nějaká knížka nebo její název. I to je znamení. Může to být i nějaká vtipná knížka, u které si odpočinete. Je to součást péče o sebe. 
Nyní se tedy zhluboka nadechněte, položte svým andělům otázku a nalaďte se na jejich odpovědi, které nám poskytnou skrze tyto karty. 

Pro tento týden nám vyšla karta azalky s názvem Moudrá duše. Ta vám říká, že už teď v sobě máte obrovskou moudrost získanou ze všeho, co jste v tomto životě prožili. Nejsou to jen věci, které jste se naučili z knih, seminářů apod., ale i ty, které jste zažili. Každá zkušenost, každá překonaná překážka, každá interakce s druhým člověkem nás něco naučila. Když se na to vše díváme s odstupem času, můžeme nacházet nové způsoby, jakými bychom k těmto situacím mohli přistoupit, a tím vším se učíme, jak to udělat v budoucnu lépe, nebo jak tím přispět někomu jinému. Když budeme brát své prožitky jako lekce, budeme díky nim růst, učit se a začneme jim více rozumět. Podíváte-li se na svá přesvědčení, která jste měli pět let zpátky, jistě budou mnohá z nich jiná, než jaká máte teď. A to neznamená, že to, co jste si mysleli předtím, bylo špatně. Znamená to jen, že dnes už se na to prostě díváte jinak. Ale to všechno je součástí procesu. Kdybychom svou cestu začali s tím, že už všechno víme, jaký smysl by naše cesta měla? Místo toho, abyste si dělali starosti kvůli tomu, že nevíte dost, soustřeďte se do svého nitra, kde už teď je mnoho moudrosti a je připravená k tomu, abyste ji začali využívat a předávat. Nebojte se ji sdílet s druhými. Vše, co jste zažili a co jste se naučili, vám v budoucnu poslouží, ať se bude dít cokoli. Máte tolik schopností a dovedností, které ani neoceňujete! Vaši andělé chtějí, abyste tento týden využili příležitosti ocenit svou vnitřní moudrost tím, že ji začnete využívat ve svém životě. 

Mějte nádherný týden, posílám vám spoustu andělů, vděčnosti a lásky a ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1455908267779329/
překlad: Magda Techetová


středa 8. listopadu 2017

Karetní výklad strážných andělů pro listopad 2017

Milí přátelé, 


přišel listopad a spolu s ním se dávají do pohybu energie, které nás mají přimět k tomu, abychom zvolnili tempo, popřípadě se i úplně zastavili, je-li to třeba, a než abychom se snažili řídit dění věcí kolem nás, máme se místo toho naučit, jak přijmout, že některé věci se dějí samy svým vlastním způsobem, aniž bychom na jejich proces museli neustále dohlížet. Naši andělé poukazují na to, kolik energie zbytečně ztrácíme snahou vše řídit, dále také spěchem, zanedbáváním péče o sebe, udržováním nezdravých vztahů aj. a jak ztrácíme v tom všem shonu sami sebe. Zpomalení, které na nás může působit jako zdržování nebo náhlá stagnace, nastává proto, abychom přestali "běžet závod", a místo toho se zamysleli nad tím, proč vlastně běžíme, zda to za to stojí a zda už se tento neustálý stres nepodepisuje na našem zdraví, ať už fyzickém nebo duševním. To se přitom netýká vyloženě pouze aktivit, plnění úkolů a povinností, ale i permanentního stresu, který si působíme starostmi a úzkostí. Pokud se tedy věci nehýbají, nemáme to brát jako něco špatného - ve skutečnosti se díky této pauze dáme do pořádku my i všechny okolnosti, které mohly být problematické právě kvůli našemu nátlaku, který jsme na ně vyvíjeli. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom (pokud se v konkrétní situaci nebudeme cítit být vedeni jinak) se pustili oteží, přestali se snažit vše kontrolovat, šetřili si svou sílu pro sebe a uvolnili se. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Pro první čtvrtinu měsíce zde máme kartu Pozitivní zjištění, která vypovídá o úspěchu, někdy i veřejném uznání a všech důvodech k optimismu. Pokud nám tedy něco dělalo starosti, je toto dobré znamení, že se vše vyřeší tím nejlepším možným způsobem (přestože ne vždy podle našich očekávání - jak víme, někdy pro nás nemusí být nejlepší to, jak si to představujeme my). 
Tato karta nám také připomíná, že optimismus má vysokou energii, která podporuje naši přitažlivost, a pokud tedy upadáme do negativity a pesimismu, může se nám spousta věcí kazit, protože naše energie přitahuje ještě více negativity a podporuje ji v nás samých ještě více. Abychom se z toho dostali ven, potřebujeme se nabudit k dobré náladě. Může nám pomoci hezká hudba, obklopení se barevnými dekoracemi, předměty nebo si obléknout nějaké veselejší barvy, setkání s pozitivně naladěnými lidmi (zvlášť pokud máme ve zvyku pobývat většinu času s lidmi, kteří si stěžují, a nebo s těmi, kteří neustále řeší jen problémy a ani na chvíli se neuvolní) apod. Je to svým způsobem výzva k detoxikaci od dramat - včetně našeho vlastního dramatického myšlení a představ, jimiž si navozujeme negativní emoce.
Někteří lidé si myslí, že být "preventivně negativní" jim pomůže, aby je nepřekvapilo nic zlého a vyhnuli se tak zklamání. Mají dojem, že jim to pomáhá mít nad vším větší kontrolu. Ve skutečnosti si tím ale způsobujeme ještě více bolesti. Emoce otupené permanentním dramatem sice nevnímají nečekaná zklamání tak silně, přicházíme tím však i o prožitek každého možného dobra, které si přitom v životě tolik přejeme mít. Chceme-li tedy do svého života vpustit lásku a hezké věci, musíme se vzdát svého lpění na negativitě a přestat se snažit pořád chránit. Ve skutečnosti nám nehrozí ani zdaleka tolik špatného, kolik si naše dramatem nemocná mysl myslí, a i když nás v budoucnu potká něco nepříjemného, vždy to zvládneme mnohem lépe se srdcem plným lásky než se srdcem zatíženým strachem a spoutaným úzkostlivou snahou mít všechno pod kontrolou. Je to o prioritách a naší volbě: 
"Je pro mě důležitější láska nebo strach?"
Když si to vyjasníme, snáze se rozhodneme a začneme podle svého rozhodnutí také měnit svůj život.Pro druhou čtvrtinu listopadu je tady Léčitel Citů, což je poselství, které nás vybízí k péči o sebe samé, zejména citové, zvláště pokud jsme zvyklí se neustále starat o všechny ostatní nebo naše vztahy a na sebe přitom zapomínáme. Když neustále energii vydáváme, musíme ji také přijmout, abychom si udrželi zdravou přirozenou rovnováhu. Totéž platí při vydávání energie na naše starosti, snaze ovládat běh věcí, snaze se někomu zavděčovat, vnitřním boji s tím, jak některé věci jsou, a také snášení citové tíhy v srdci, kterou v sobě nosíme, místo abychom ji propustili. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom v tomto období udělali sami sebe prioritou a podle této priority se také zařídili. Slibme si, že se o sebe budeme minimálně v toto období dobře starat a že to pro nás bude na prvním místě. To znamená odmítnout řešit zbytečnosti, odmítnout řešit cizí problémy, pomáhat ostatním jen tehdy, kdy se na to opravdu cítíme, odmítnout poslouchat ty, kdo si pořád jen stěžují, a také přestat si působit utrpení sami svým myšlením, sebekritizováním apod. Vše dělejme v souladu s laskavostí vůči sobě samým a dejme péči o své duševní a fyzické zdraví na první místo. Všechno ostatní bude pak pozitivně ovlivněno touto láskyplnou pečující energií, která se v nás probudí a bude prosakovat do každé oblasti našeho života.

Pro třetí čtvrtinu měsíce zde máme Eso Hojnosti, kartu, která vypovídá o nových příležitostech, nových začátcích (s příslibem úspěchu do budoucna!) a také o zdrojích toho, co potřebujeme. Máme být otevřeni novým a nečekaným cestám, kudy k nám něco může přijít, protože tyto cesty často zavíráme jen proto, že o nich nevíme nebo že by nás nenapadly. Tato karta vypovídá především o materiálních záležitostech spíše než o citových. Je to tedy období, kdy se máme zaměřit na to, abychom do těchto aspektů svého života nevnášeli energii strachu, ale naopak si uvědomovali hojnost, které se nám dostává, přestože ne v takové míře, v jaké bychom si přáli, a na této hojné a vděčné energii pak mohli začít stavět. Nic z toho, co si přejeme, nezískáme tím, že si budeme stěžovat, jak to nemáme nebo jak toho není dost.

Poslední čtvrtinu listopadu budeme podle poselství Pětky Citů trávit zpracováváním a léčením svých pocitů, zejména pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu. Tato ztráta přitom vůbec nemusí být nedávná - mohla se udát i dávno, třeba i v rané fázi našeho života. Odněkud nás však dosud ovlivňovala a nyní nastal čas pustit tyto city ven a konečně se od nich osvobodit. Kdo má neustálou potřebu kontroly nad ostatními lidmi a jejich chováním a nad všemi okolnostmi ve svém životě, pravděpodobně utrpěl nějakou bolestivou zkušenost, se kterou se doopravdy nevyrovnal a snaží se prostřednictvím této kontroly předejít další takové nežádoucí zkušenosti. Život se ale nedá "zmrazit" ani znehybnit a nedá se ovládat. Nikdo z nás nemůže řídit, co a jak se má stát, i když je možné do velké míry spoustu věcí ovlivnit. Potřebujeme se smířit s tím, že některé věci, byť si je nepřejeme, se v životě zkrátka dějí a budou se dít. Přestat s touto skutečností bojovat, uvěřit, že vždy všechno zvládneme, a konečně uzavřít mír se životem ve všech jeho podobách nám pomůže k obrovskému vnitřnímu osvobození a zbaví nás naší neustálé snahy ovládat běh života, kterou pouze ztrácíme energii.  
Když v tomto období dopřejeme prostor všem zraněným citům a pomůžeme jim dostat se ven z našeho srdce i mysli, budeme se moci otevřít vlně lásky, která přijde s nástupem prosince, mimo jiné i vlivem Vánoc. Začneme si uvědomovat, že láska je mnohem důležitější než strach nebo bolest. Láska nikdy nikomu neublíží, ani nás nečiní slepými či naivními - jak se domnívá mnoho z nás, kdo utrpěli velká zranění. Právě naše schopnost milovat je v tomto světě velmi cenná a je důležité, aby z ní nezmizela - abychom se nestali jen dalšími uzavřenými srdci, kterých je už tak ve světě plno. Přišli jsme světu pomoci k větší lásce, a tak se jí otevřeme. Vyplavení vlastní bolesti a uzdravení svého vlastního srdce je prvním krokem. 

* * *

SHRNUTÍ
Měsíc listopad nám slouží jako měsíc očisty - od negativního myšlení, omezených přesvědčení, nedůvěry, nezdravých návyků v péči o sebe a také od staré bolesti, která zabírá v našem srdci místo, jež ve skutečnosti patří lásce. Začnou se nám objevovat nové cesty a příležitosti, kterých můžeme využít, avšak nejprve musíme uvěřit, že tyto jiné cesty existují. Často se řídíme výhradně rozumem, který nepovažuje za reálné nic, co sám nevidí a co není sám schopen logicky vyvodit a dát do souvislosti. Pokud se otevřeme i možnostem, o kterých nevíme, a uznáme, že existují, začnou se nám ukazovat. Týká se to především zdrojů toho, co potřebujeme, zejména ve hmotné rovině. Máme se zbavit negativních a pesimistických postojů, které nám brání v nové cesty uvěřit. To souvisí také s našimi starými zraněními, kvůli kterým jsme možná uvěřili v něco negativního a vytvořili si nešťastnou víru v něco, co nemusí být pravda, ale co jsme kvůli opakovaným bolestivým zkušenostem začali za pravdu považovat. Naši andělé nám rádi pomohou tato přesvědčení proměnit, požádáme-li je o pomoc a budeme-li ochotni se těchto starých přesvědčení vzdát. Andělé nemohou rozhodovat za nás, a tak, pokud se nebudeme chtít vzdát své negativity, nebudou s tím moci nic udělat a na našem stavu se nic nezmění. Listopad nás vybízí k tomu, abychom se přestali bát, přestali nechat řídit celý svůj život strachem a začali být konečně svobodní. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pátek 3. listopadu 2017

Listopadový výklad

Milí přátelé,

protože jsem pracovně velmi vytížená a o víkendu budu na školení, udělám pro vás výklad na listopad až po svém návratu v neděli k večeru. Prozatím jsem vám vytáhla kartičku pro první čtvrtinu měsíce, a je to POZITIVNÍ ZJIŠTĚNÍ, která vypovídá o úspěchu, někdy i veřejném uznání a všech důvodech k optimismu. Pokud nám tedy něco dělalo starosti, je toto dobré znamení, že se vše vyřeší tím nejlepším možným způsobem (přestože ne vždy podle našich očekávání - jak víme, někdy pro nás nemusí být nejlepší to, jak si to představujeme my). 

Tato karta nám také připomíná, že optimismus má vysokou energii, která podporuje naši přitažlivost, a pokud tedy upadáme do negativity a pesimismu, může se nám spousta věcí kazit, protože naše energie přitahuje ještě více negativity a podporuje ji v nás samých ještě více. Abychom se z toho dostali ven, potřebujeme se nabudit k dobré náladě. Může nám pomoci hezká hudba, obklopení se barevnými dekoracemi, předměty nebo si obléknout nějaké veselejší barvy, setkání s pozitivně naladěnými lidmi (zvlášť pokud máme ve zvyku pobývat většinu času s lidmi, kteří si stěžují, a nebo s těmi, kteří neustále řeší jen problémy a ani na chvíli se neuvolní) apod. Je to svým způsobem výzva k detoxikaci od dramat - včetně našeho vlastního dramatického myšlení a představ, jimiž si navozujeme negativní emoce.

Někteří lidé si myslí, že být "preventivně negativní" jim pomůže, aby je nepřekvapilo nic zlého a vyhnuli se tak zklamání. Mají dojem, že jim to pomáhá mít nad vším větší kontrolu. Ve skutečnosti si tím ale způsobujeme ještě více bolesti. Emoce otupené permanentním dramatem sice nevnímají nečekaná zklamání tak silně, přicházíme tím však i o prožitek každého možného dobra, které si přitom v životě tolik přejeme mít. Chceme-li tedy do svého života vpustit lásku a hezké věci, musíme se vzdát svého lpění na negativitě a přestat se snažit pořád chránit. Ve skutečnosti nám nehrozí ani zdaleka tolik špatného, kolik si naše dramatem nemocná mysl myslí, a i když nás v budoucnu potká něco nepříjemného, vždy to zvládneme mnohem lépe se srdcem plným lásky než se srdcem zatíženým strachem a spoutaným úzkostlivou snahou mít všechno pod kontrolou. Je to o prioritách a naší volbě: 
"Je pro mě důležitější láska nebo strach?" 
Když si to vyjasníme, snáze se rozhodneme a začneme podle svého rozhodnutí také měnit svůj život. 

Krásný víkend přeje
MagdaChcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

úterý 31. října 2017

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 30.10. do 5.11. 2017

Ahoj, já jsem Robert Reeves a vítám vás u týdenního duchovního vedení. Tak jako vždy se prostřednictvím květinových karet spojíme s našimi anděly, abychom od nich získali vedení a náhled ohledně toho, čeho si potřebujeme být vědomi v následujícím týdnu. V poslední době se toho dělo opravdu hodně, a tak si nyní dopřejme chvíli na uvolnění a dýchání. Hluboké nádechy jsou velmi terapeutické a léčivé. Je to něco tak prostého a přitom na to tolik zapomínáme. Ano, sice dýcháme, ale když začneme dýchat opravdu vědomě a hluboce, najednou se vám srovnají ramena, zvedne se hladina vaší energie a cítíte mnohem větší mír. Kdykoli tedy budete vystresovaní nebo přetížení, udělejte si chvilku na toto hluboké dýchání. 
Pojďme se podívat, která karta nám vyjde na tento týden. Pokud máte v hlavě nějaké otázky, na které byste si přáli znát odpověď, zeptejte se nyní. Karta, kterou vytáhnu, vám pak pomůže zodpovědět vaše modlitby. 

A je to karta Komunikujte se svými anděly. Tato karta říká, že už vedení dostáváte, ale nějakým způsobem nad ním máváte rukou. Možná si neuvědomujete, že právě toto je vedení od vašich andělů. Nebo si myslíte, že se nejedná o Boží vedení, protože nejste dostatečně výjimeční na to, abyste mohli přijímat vedení od andělů. Ale každý člověk toto vedení dostává a vy také. Hluboko uvnitř svého srdce to víte. Cítíte to. Tato karta tedy říká, že máte těmto pocitům důvěřovat. 
Dále tato karta znamená, že se o některé moudré věci máte podělit s dalšími lidmi. Ne všechny zprávy, které k vám chodí, musejí být pro vás. Může k vám přijít vedení, které je ve skutečnosti pro někoho z vašich blízkých nebo i klientů. Buďte tedy ochotní a odvážní k tomu, abyste vystoupili a začali sdílet tyto informace a vedení. 
Květina strelície, která je na této kartě, je vynikajícím pomocníkem, kdykoli chcete promlouvat, přednášet, pořádat workshopy a dobře se vyjadřovat. Pomáhá vám přijímat jasná poselství s velmi hlubokým smyslem a vnášet to i do vašeho projevu, když promlouváte k druhým. 

Tento týden si tedy vezměte k srdci vedení, kterého se vám dostává, následujte ho, a podělte se o něj i s dalšími lidmi. 

Posílám vám mnoho vděčnosti a lásky a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1444874222216067/
překlad: Magda Techetová


čtvrtek 19. října 2017

Obviňování druhých vám nepomůže

Když budete ukazovat prstem a svalovat odpovědnost za to, jak se cítíte, a za to, jaký je váš život, na ostatní, moc vám to nepomůže. Nikam to nevede, když svou moc odevzdáváte vnějšímu světu a přenášíte na něj odpovědnost za to, jak dobrý život žijete. Nikam nevede, když vkládáte svůj život do rukou jiných lidí a čekáte, že ho budou žít za vás.

I když se může zdát, že nás rodiče, učitelé, přátelé, životní partneři a celý svět navigují svou lhostejností a nezodpovědným chováním špatným směrem, a i když nás možná v jednu chvíli připravili o úctu, lásku a náklonnost, kterou jsme si zasloužili, je pouze na nás, abychom se chopili svého života a vedli ho směrem, jakým si podle nás zasloužíme jít. Je na nás, abychom si připadali milovaní a hodnotní, abychom se vymanili z nefunkčních vztahů a odešli z nevhodných míst a situací. Je na nás, abychom svůj život žili tak, jak si přejeme.

Svalování viny na druhé je ztrátou času a energie. Čím méně času trávíte obviňováním, kritizováním a stěžováním si, tím více času vám bude zbývat na to, abyste se uzdravili a vyléčili své rány a svůj život. 
Když budete neustále obviňovat vnější okolnosti z toho, jak se cítíte, a budete neustále vkládat svůj život do rukou druhých, budete neustále vydáni na milost a nemilost ostatních lidí a budete neustále obětí vlastních okolností. 

Svůj život musíte žít vy sami. Po své cestě musíte kráčet vy sami. Když budete stále svalovat vinu na druhé, budete si stále připadat bezmocní. Když se vzdáte obviňování a převezmete odpovědnost za všechno, co cítíte a čím jste, začnete tvořit nádherné věci a šťastnou budoucnost. 

* * *

- z knihy 15 věcí, kterých se musíte vzdát, abyste byli šťastní; Luminita D. Saviuc


úterý 17. října 2017

Nepleťte si hlubokou lásku s intenzivním dramatem

V průběhu vašeho dětství se postupně vytvářely vaše představy o tom, co znamená "být milováni" a co je to "domov" podle toho, jak jste se cítili a co jste pozorovali ve svém blízkém okolí. Pokud jste tedy vyrůstali v prostředí, kde jste se jako malí často báli o své bezpečí či o svůj život (který tehdy opravdu závisel na lásce a péči vašich bližních!), např. v rodině alkoholiků či duševně nevyrovnaných nebo citově nepřístupných lidí, mohli jste si odnést do života negativní vzor "domova" a mylnou představu o "lásce". Když se tedy v současnosti snažíte najít si partnera či partnerku, s nimiž byste nalezli pocit "domova", velmi pravděpodobně navážete vztah s někým, kdo ve vás bude vyvolávat stejný strach o přežití a ze ztráty lásky, jaký jste prožívali v dětství, neboť jste se naučili mylně považovat intenzivní strach za lásku.

Nacházíte-li se pak v dysfunkčním vztahu, kde vás druhý člověk vydírá, vyhrožuje vám nebo vás jakkoli zneužívá (vaše city, tělo, kontakty, majetek aj.) a ubližuje vám, cítíte zvláštní "lásku" i přes všechnu bolest, kterou prožíváte, i přesto, že uvnitř víte, že takto vztah vypadat nemá a že toto skutečná láska není. Intenzivní strach, který ve vás daný vztah vyvolává, máte přese všechno utrpení podvědomě spojený s pocitem "lásky" či "domova". Navíc s každým dalším zraněním utrpěným ve vztahu ztrácíte své sebevědomí a sebedůvěru, a o to více se pak poutáte k partnerovi či partnerce, kteří vás zneužívají, jako k domnělému zdroji lásky, po které tolik toužíte. Tím jim však umožňujete vás zneužívat ještě více. Pokud v takovém vztahu nastane výjimečně nějaká světlá chvíle, upínáte se k ní jako k důkazu, že JE to opravdu láska a že váš vztah JE dobrý, přestože je těchto světlých chvil jen nepatrný zlomek ve srovnání s celkovým průběhem vztahu. Navíc tyto světlé chvíle často slouží jako další manipulativní prostředek, který zneužívající člověk využívá k tomu, abyste nemohli tvrdit, že byl váš vztah "jen špatný" - a aby pro vás tedy bylo případně těžší ho opustit. Vaše ochota snášet utrpení, bojovat o lásku, držet se i sebemenšího náznaku "lásky" a palčivá bolest z představy její ztráty je bohužel velmi snadno zneužitelná každým, kdo s vámi chce manipulovat a mít nad vámi kontrolu.  

Pokud se nacházíte ve vztahu, kde nikdy není nic jisté a na nic se nemůžete opravdu spolehnout, který je plný příslibů, ale málokdy nebo nikdy naplněných, v němž nevíte, čemu vlastně můžete a nemůžete věřit, a v němž neustále trpíte bolestivou nejistotou, pak si můžete být jisti, že se jedná o formu manipulace a zneužívání vaší touhy po lásce. 

Láska nikdy nebolí! Člověk, který vás skutečně miluje, vás nikdy vědomě nezraňuje a nikdy nedělá záměrně věci, o nichž ví, že vám ubližují! Je důležité, abyste si přestali plést hlubokou lásku s intenzivním dramatem, které vás k druhému člověku více a více připoutává vaším strachem! Manipulátor váš strach nezažene - ve skutečnosti ho bude ještě prohlubovat, aby měl nad vámi co největší moc! Pocit bezpečí, pocit domova, pocit lásky, který hledáte, nikdy nedostanete od vztahu s někým, kdo ve vás vyvolává strach a nejistotu! Na fyzické úrovni tento permanentní stres navíc ničí i vaše tělo, které může vážně onemocnět! Takové následky za žádný vztah nestojí! Uvědomte si tedy prosím, kde leží skutečná priorita! Vaše priorita není v nějakém vztahu, není v žádném člověku nebo v nějakých konkrétních podmínkách; je ve vás a ve vašem duševním a fyzickém zdraví, bez kterého byste nic z toho ostatního vůbec neměli! Zaměřte se tedy prosím primárně na to, abyste uzdravili sami sebe, abyste se vyléčili ze svého trýznivého strachu z opuštění, z nezdravých vzorců a mylných, destruktivních představ o tom, jak vypadá láska. Naučte se být šťastní bez ohledu na to, zda máte či nemáte vztah. JE to možné! Najděte bezpečí sami v sobě!

Když nebudete mít strach z opuštění a samoty, nikdo ho proti vám nebude moci zneužívat. A především nebude tento strach ubližovat vám samotným, protože každý strach, který cítíte, ničí v první řadě vás.

Milujte sami sebe natolik, abyste nikomu nedovolili vás zneužívat. Jste cenní lidé s velkým laskavým srdcem a vaše láska sem přišla léčit tento svět - ne živit ty, kdo mu škodí! Odmítněte jakékoli další zneužívání! Učiňte konec nezdravému obětování se a sebeničení! Přestaňte udržovat vztahy, v nichž se vašich citů zneužívá k živení něčího ega! I kdyby vás druhý člověk opustil, o nic tím nepřijdete! Pokud vás totiž někdo skutečně miluje, pak vás ve vašich zdravých změnách a volbách vždy podpoří, místo aby vás opustil, snažil se vás "držet pod zámkem" nebo se vám začal mstít. Ztráta někoho, kdo vás nemiluje, vás nebude bolet - to jen vaše zklamaná přání a očekávání. Avšak vězte, že tato bolest nikdy nebude tak velká jako ta, kterou byste cítili, kdybyste ztratili sami sebe.

* * *

- Poselství archanděla Michaela, Magda TechetováChcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 16. října 2017

Osvobození plynoucí z odpuštění

Na cestě k odpuštění je mnoho překážek. Asi nejtěžší z nich je pocit, že svým odpuštěním tolerujeme chování, které nám ublížilo. Odpustit ale neznamená prohlásit: "Nevadí, že jsi mi ublížil." Odpuštění znamená odpoutat se od svého zranění, a to ve vlastním zájmu - ve chvíli, kdy zjistíme, že NÁM lpění na starých křivdách brání žít šťastně a spokojeně. Lidé, kteří se zdráhají odpustit, by si měli uvědomit, že svým postojem trestají jenom sami sebe. Odpuštění nespočívá v tom, že bychom po sobě měli nechat šlapat. Jeho podstatou je milosrdenství v pravém slova smyslu. Odpustíme-li, připouštíme, že ten, kdo se proti nám provinil, se vůči nám jen neprojevil ze své nejlepší stránky. Uvědomujeme si, že člověk je víc než chyby, kterých se dopouští. I viníci jsou lidé. Chybují. I oni byli někdy zranění, tak jako my. Pravé odpuštění se musí odehrát v našem nitru. Odpouštíme, abychom se uzdravili, abychom zhojili své rány. Není nutné tolerovat zlé věci, je jen třeba odpustit člověku, který se jich dopustil.

Další překážkou na cestě k odpuštění je touha po pomstě. Odplata nám ale dopřeje jen krátkodobé zadostiučinění, pokud vůbec nějaké. S odstupem času si začneme vyčítat, že jsme se sami snížili k chování, jež jsme od počátku považovali za špatné. Chceme, aby tí, kdo nám ublížili, pocítili, jak velkou prožíváme bolest, a tak kopeme kolem sebe - a pak trpíme ještě víc. Není nic špatného na tom, ozvat se, když nám něco působí bolest, ovšem i tady platí, že lpěním na starých křivdách trestáme pouze sami sebe.

Odpustit bývá někdy těžké. Mnohdy je snazší celou situaci ignorovat. Někdy třeba i pocítíme nutkání odpustit, ale nakonec takovou myšlenku zavrhneme a necháme se unášet proudem nešťastných pocitů a dovolíme mu, aby prostoupil náš život. A často musí přijít nějaký silný impuls, díky němuž si uvědomíme, že už takhle dál žít nechceme a že šance dát všechno do pořádku nepotvrá věčně. 

Neodpuštění nám brání, abychom se pohnuli z místa. Už jsme si tak zvykli na život v křivdě, už ho tak důvěrně známe, že by nám odpuštění připadalo jako krok do neznáma. Často je pohodlnější druhého obviňovat, než se pustit do nápravy vzájemného vztahu. Když se zaměřujeme na chyby a nedostatky druhých, nemusíme se zamýšlet sami nad sebou a věnovat se řešení vlastních problémů.
Odpuštění nám umožňuje znovu se ujmout vlády nad svým životem, žít a rozvíjet se i navzdory události, která nás zranila. Život v ublíženosti nás staví do role věčné oběti; odpuštění je prostředkem, jak svá zranění překonat. Není nutné, abychom stále byli někým nebo něčím zraňováni, a v tomto poznání se skrývá veliká síla. 

Nabízet stručný a jednoduchý návod na to, jak odpustit, je stejné, jako dávat rady na záchranu světa - je to zkrátka těžké. Odpouštění někdy bývá nesmírně bolestným a trýznivým procesem, až se nám skoro zdá, že spasit svět by dalo stejnou práci. Mimochodem: v odpuštění opravdu tkví spása světa.

Když jsme byli malí a někdo nám ublížil, anebo když jsme někomu ublížili my, z úst provinilce pak obvykle zaznělo: "Omlouvám se, mrzí mě to." V dospělosti už takové omluvy příliš často neslýcháme. A když přece přijdou, mnohdy nám to nestačí. Udělají-li něco špatného děti, vnímáme jejich strach, jejich zmatek, jejich nevědomost. Zkrátka díváme se na ně jako na lidské bytosti. Na dospělé provinilce však nahlížíme pouze optikou toho, čeho se vůči nám dopustili. V našich očích jsou zredukováni na ploché, jednorozměrné postavy, charakterizované jen bolestí, kterou nám způsobili. Musíme je znovu začít vidět jako lidi - to je první krok na cestě k odpuštění. Dopouštějí se omylů a přehmatů; občas bývají slabí, necitliví, zmatení, sami zažívají bolest a trápení. Mají své chyby, jsou křehcí, osamělí, trpící a emočně nedokonalí. Jinými slovy: jsou úplně stejní jako my. Jsou to duše putující po cestě plné vzestupů a pádů.

Jakmile uznáme, že i viníci jsou lidé, můžeme jim začít odpouštět, což předpokládá, že si ze všeho nejdřív uvědomíme hněv, který vůči nim chováme ve svém nitru. Musíme ze sebe tuhle zablokovanou energii dostat ven. Třeba tak, že budeme nadávat do polštáře, popovídáme si o svých zlostných pocitech s kamarádem, vykřičíme je ze sebe - můžeme zkrátka udělat cokoli, co nám pomůže náš hněv ventilovat, odvést pryč. Jakmile se zbavíme hněvu, často zjistíme, že se pod ním skrýval smutek, bolest, nenávist, šrám na duši. V takovém případě si musíme i tyto emoce připustit a prožít je. A potom přijde to nejtěžší: propustit ony pocity, nechat je jít.

Vaše odpuštění v podstatě nemá co do činění s lidmi, kteří vám ublížili; s nimi si nedělejte starosti. To, co vám udělali, vypovídá víc o nich než o vás; jejich chování je odrazem světa, v němž žijí, a důsledkem problémů, s nimiž se potýkají. Když přetneme pouto výčitek, které nás k těmto lidem váže, osvobodíme se tím především MY. Každý člověk se potýká s nějakými svými problémy a my do nich nemáme proč strkat nos. My se máme starat o pokoj ve své duši, o své štěstí."

* * *

- z knihy Lekce života, Elizabeth Kübler-Ross a David Kessler