neděle 15. ledna 2017

Jak se stát průhlednými vůči nepříjemným energiím

Až budete pracovat ve světě a růst prostřednictvím služby, budete se setkávat s mnoha druhy energií a s nejrůznějšími typy lidí. Budete si více uvědomovat okolní jemné energie a myšlenky a pocity ostatních. Je důležité se naučit, jak s těmito energiemi zacházet, abyste mohli být zdrojem světla bez ohledu na druh energie, který vás obklopuje.

Proces učení se, jak zůstat klidní, mít svou energii vystředěnou a přitom vnímat energie, myšlenky a pocity lidí kolem sebe, můžeme nazývat stávání se „průhlednými“. Když jste průhlední, můžete být v pohodě v blízkosti nejrůznějších typů lidí. Můžete se naučit radovat se z toho pozitivního, co v nich je, a nalézat cesty, jak se dostat v přítomnosti méně harmonických energií svým vědomím dokonce ještě výše, než jste zvyklí.

K tomu, abyste mohli duchovně růst, nepotřebujete mít kolem sebe dokonalé prostředí zbavené negativity, ani se vzdálit světu. Jste tady, abyste se naučili být svým vyšším já uprostřed všech typů energií, které jsou tady na Zemi zastoupené. Můžete růst a nalézt ve svém srdci lásku, i když nejste s lidmi podobných vibrací, jaké máte sami.

Někteří lidé si myslí, že kdyby byli opravdu vyvinutými bytostmi, narodili by se rodičům, kteří by je vychovávali v prostředí plném lásky a podpory. Myslí si, že by dnes už byli plně rozvinutí a dokonalí, že už by nepociťovali žádnou bolest ani negativitu. Pravdou však je, že mnozí z vás jste se chtěli narodit do podmínek, které by vám ukazovaly energie světa a pomohly vám přivyknout si na ně už v raném věku.

Vyhledáváním situací, kde jste v bezpečí jako v ulitě, nezesílíte. Zesílíte tím, že se naučíte navigovat svou „loď“ v jakémkoliv počasí, když naleznete svou sílu a směr uvnitř sebe sama. Pokud v sobě máte jakýkoliv odpor ke svému složitému dětství, odpoutejte se od něj a oceňujte sílu, kterou jste ze situací, v nichž jste vyrůstali, získali.

V různých obdobích svého života jste se možná setkávali s lidmi, které jste dokázali milovat jen stěží. Podívejte se na podmínky, které máte ve svém životě právě teď. Máte-li ve svém okolí lidi nebo energie, se kterými vám není příjemně, dívejte se na ně jako na příležitost duchovně vyrůst, neboť vás učí více o tom, jak se stát průhlednými. Právě ty myšlenky a pocity lidí, se kterými je pro vás těžké se zharmonizovat, vám přinesou největší růst, až se naučíte být vůči nim průhlední. To je důvod, proč jste si tyto lidi přitáhli do svého života.

V blízkosti jaké emocionální energie se vám nedaří udržet si svůj klid? Je to zloba, frustrace, žádostivost, netrpělivost, ublíženost, stěžování si, neomylnost, strnulost, nezájem, neschopnost, lenivost, nedostatek sebekontroly, negativita, bezmocnost, strádání, manipulace nebo snaha o ovládání ze strany druhých? Právě vůči takovým energiím potřebujete být stále průhlednější, abyste duchovně rostli a získali více síly. Můžete se sice snažit se těmto energiím vyhnout, měnit zaměstnání nebo se odstěhovat pryč od sousedů, kteří vás obtěžují. Budete si však dál přitahovat lidi s podobnou energií, dokud se nenaučíte být v jejich blízkosti vyrovnaní a ve svém středu.

Chcete-li být energeticky průhlední, neposuzujte chování ostatních.

Abyste se stali průhlednými, přestaňte reagovat na jednání druhých. Pokud ve vás jejich chování vyvolává emoce, nejste průhlední vůči jejich energii. Když nemáte silné emoce a při jednání vycházíte ze svého klidného, jasného středu, dosahujete svými akcemi nejlepších výsledků.
Jedna z cest, jak dosáhnout průhlednosti, je najít si nějaký aspekt v jednání druhých, s nímž se lehce harmonizujete. Tak budete moci zůstat natolik klidní, abyste věděli, co podniknout. Budete vycházet z jasné, vyrovnané mysli.

Řekněme, že naproti vám pořádají hlučnou párty a vy zjistíte, že vás to rozzlobilo. Najděte na jejich energii něco, co se vám líbí. Můžete se třeba vyladit na aspekt oslavování, radosti a uvolnění, který tam také je, i když sami byste ho třeba dávali najevo jinak. Nebo když někdo na někoho křičí a vás to najednou rozladí, soustřeďte se na lekci, kterou si tito lidé vzájemně dávají nebo na zájem, jaký si věnují, a jak jim záleží na výsledku. V každé situaci jsou vyšší a nižší frekvence, na které se můžete vyladit. Můžete se zprůhlednit vůči těm nižším, když se na ně nebudete soustřeďovat a zaměříte se nebo vyladíte na to vyšší, co v dané situaci také je.

Když vás lidé zastrašují, vyhrožují vám nebo se snaží vás ovládat, představte si je ve velikosti několika centimetrů. Reagovali byste i pak stejným způsobem? Když jsou lidé rozzlobení nebo agresivní, představte si je jako malé, vztekající se děti, protože oni opravdu vyjadřují svá malá já, nikoliv své vyšší já. Pokud někdo nejedná tak, jak byste si představovali, vyšlete mu raději lásku a přijetí za to, kdo je, místo abyste se na něj zlobili. Můžete si to
procvičovat tak, že si budete představovat, jak odpovídáte s láskou na situace, které vás v minulosti vyváděly z míry.

Představte si například, jak mluvíte s někým, kdo je vůči vám uzavřený nebo vás vtahuje do boje o moc. Boj s ním vás strhává dolů, do jeho hry. Obklopte se místo toho světlem, abyste zkrášlili svou energii, otevřete své srdce a odmítněte vpustit tuto rušivou energii do svého života. Můžete se rozhodnout nechat sebou jeho emoce proplout, jako by byly na jiné frekvenci.

Posílání lásky transformuje energii kolem vás.

Vibrace vašich pozitivních milujících myšlenek jsou jemnější než negativita druhých, která tak vámi projde, aniž by zavadila o jedinou strunu. Až budete celkově průhlednější, začnete si do života přitahovat takové podmínky, které budou odrážet váš vnitřní klid a mír, a jen zřídka se budete setkávat s útočnými nebo negativními lidmi. Čím více dokážete soucítit s ostatními a posílat jim lásku, tím více budete průhlední vůči jejich emocionálním stavům.

Uvědomování si energie druhých lidí je velký dar. Díky takovému vědomí snadno poznáte, kdy se potřebujete zprůhlednit. Proto dříve, než kamkoliv vstoupíte, vnímejte na chvilku svou vlastní energii, a pak se vylaďte na atmosféru daného místa. Soustřeďte se na energii, která tam je a se kterou se můžete zharmonizovat. Když odcházíte, zjistěte, jestli vnímáte svou energii jinak než předtím. Cítíte-li se opravdu odlišně, přijměte pouze takové změny, pro které se rozhodněte. Znalost své vlastní energie vám poskytne referenční bod, podle nejž budete moci poznat, zda jste se nenechali ovlivnit jinými lidmi.

Mnozí z vás se nevědomky přizpůsobí energiím lidí, s nimiž vejdou do styku. Pravděpodobně jste velmi citliví na nálady druhých a máte schopnost cítit širokou škálu pocitů. Až budete příště s lidmi, všimněte si, jestli se náhodou nevědomky nepřizpůsobujete jejich energiím. Když mluví rychle, nezačínáte zrychleně dýchat? Mluvíte také rychleji? Když jsou lidé v depresi, potlačíte své pocity radosti a připojíte se k nim? Když jsou lidé rozzlobení, nestane se, že se najednou také zlobíte? Začněte tím, že si budete hlídat svůj dech, protože ten přizpůsobujete možná jako první dechu lidí, s nimiž jednáte. Takové nevědomé přizpůsobování dechu je jedním z důvodů, proč se otevíráte jejich myšlenkám a pocitům, které sami nechcete mít. Dýchejte pomalu a klidně. Tak se snáze udržíte ve svém středu a vnitřním klidu.

Jednání druhých lidí by vás nijak neobtěžovalo, kdybyste sami neměli podobné pocity, názory nebo chování, i když třeba v menší míře. Představte si, že lidé ve vašem životě hrají své role, aby vám odráželi jako zrcadlo určité části vás samotných. Když jednají způsobem, který se vám nelíbí, zrcadlí vám část vás samotných, kterou jste si ještě neuvědomili a nenaučili jste se ji milovat. Až se naučíte milovat a nacházet krásu v druhých lidech, stanete se průhlední vůči jejich energiím. Budete také posílat lásku té části vaší bytosti, která má obdobné pocity. Až se naučíte milovat každou svou část, zvýšíte své vibrace a už si nebudete do života přitahovat takové lidi.
Pokaždé, když zvýšíte vibrace nějaké své emoce, nebudete nevědomě přebírat nižší vibrace této emoce od jiného člověka. Už ve vás nebude místo, které by vám tuto emoci od druhých přitahovalo. Když například zvládnete svůj strach, rozpoznáte jej u jiného člověka, ale nebudete jeho strach už vnímat, jako by to byl váš vlastní. 

Naučte se rozpoznávat, kdy jste převzali energie druhých lidí.

Někteří z vás máte natolik přirozený talent léčit, že nevědomky přejímáte energie druhých, a potřebujete se naučit uvědomit si co nejrychleji, že k tomu došlo. Možná jste strávili spoustu času snahou dát život někoho druhého do pořádku, mysleli na jeho problémy a bolest jako na svou vlastní. K tomu, abyste tohle dokázali a přitom nesnížili svou energii, je zapotřebí vysoké úrovně mistrovství. Někteří si nevědomě včleňujete nižší energie druhých do své vlastní energie, protože s nimi hluboce soucítíte a toužíte jim pomoci. Když jste s lidmi, kteří jsou zklamaní, začnete se najednou cítit také zklamaní. Věnujete se jim, takže od vás možná odejdou s lepšími pocity, vy však potřebujete uvolnit zklamání, které jste do sebe převzali.

Naučte se poznat, kdy jste převzali energie druhých, a naučte se je uvolňovat. Energie druhých necítíte jinak než své; pouze podtrhnou a umocní vaše vlastní pocity. Když se po nějakém setkání cítíte smutní, rozzlobení nebo máte jiné pocity, které vám nejsou vlastní nebo jsou nezvykle silné, pak jste do sebe nejspíš přijali city a emoce druhých lidí.

Jsou cesty, jak uvolnit energii, kterou jste do sebe převzali a není vaše. Pouhé uvědomění si, že se necítíte tak, jako jste se cítili před setkáním s nějakým člověkem, vám může pomoci uvolnit jeho energii. Na fyzické úrovni můžete uvolňovat energii druhých ze svého těla pomocí hlubokého dýchání, jógy, cvičení nebo práce s tělem. Zastavíte-li se čas od času během dne a zhluboka se několikrát nadechnete, pomůže vám to pročistit si energii. Někteří se zbavují cizí energie tak, že se rozčílí, rozpláčí nebo vybuchnou smíchem. Až zvýšíte své vibrace, nebudete už v sobě držet emoce převzaté od jiných lidí. Budete schopni poznat ve své auře energetické vzory, které vám nepatří, a mentálním rozhodnutím je uvolnit.

Až se dostanete výš, můžete se rozhodnout spíše měnit svou energii podle potřeby, než být jen průhlední. Na vysoké úrovni mistrovství můžete vědomě vzít nějakou hustší, méně harmonickou energii druhých lidí, abyste jim pomohli ji přeměnit a uvolnit. Vaši velcí mistři jsou ochotní převzít negativitu lidí a proměnit ji na vyšší frekvence pozitivní energie a lásky, kterou jim pak vrátí nazpět. Dokud nezískáte takovouto rozvinutou dovednost, bude lepší, když se jednoduše zprůhledníte vůči energiím druhých a nebudete se snažit převzít je do sebe nebo je měnit.

Mnozí žijete ve městech, a tak se pohybujete v energetických polích mnoha lidí. Vznikají tu obrovské shluky emocionálních energií, které vás mohou ovlivňovat. Tyto emocionální energie se pohybují v různých vírech, protože podobné emoce se navzájem přitahují a prolínají se prostorem jako masa energie. Můžeme ji přirovnat třeba k frontám počasí, které procházejí vaší fyzickou dimenzí. Když budete klidnější a průhlednější, můžete existovat v jakýchkoliv energiích, aniž by vás ovlivňovaly.

Když budete více pozorovat své myšlenky a emoce, v každém okamžiku poznáte, zda jste se nenechali ovlivnit okolními energiemi. Stane se někdy, že se cítíte dobře, a chvíli na to, bez zjevného důvodu, prožíváte depresi, jste smutní nebo pociťujete úzkost? Nebo jste celý den leniví a „nanicovatí“, a když promluvíte s přáteli, zjistíte, že se bez důvodu cítí velmi podobně jako vy?

Emocionální energie velkých skupin lidí fungují podobně jako počasí. Máte-li někdy potíže meditovat nebo tvořit, může to být proto, že procházíte jakousi „astrální bouří“, ve které se jen těžko vylaďujete na jemnější vibrace. Astrální dimenze vibruje na trochu odlišných frekvencích, než jsou frekvence vašeho vesmíru, a sestává převážně z emocionální energie. Má mnoho úrovní. Na nižších úrovních jsou husté, negativní emoce, na vyšších jsou to pak emoce blaženosti a extáze. Když zažíváte radostné a šťastné pocity, vibrujete na vyšších úrovních astrální roviny a v podstatě rozpouštíte mnohé méně harmonické emoce. Nemusíte se nořit do svých negativních emocí, abyste je rozpustili. Každý okamžik, který strávíte v pocitech klidu a míru, zvyšuje vaše vibrace, a tím začínáte přirozeně uvolňovat své méně harmonické energie.

Můžete se cítit tak, jak se rozhodnete.

Můžete se cítit naplnění mírem, klidní, ve svém středu a vyrovnaní, bez ohledu na to, s kým jste nebo co se kolem vás děje. Až se naučíte být průhlední, budete mnohem citlivější, protože schopnost vnímat energie na stále jemnější úrovni přináší mnohé výhody. Vaše senzitivita je dar – umožňuje vám rozpoznat s větší přesností, co se kolem vás děje, jasněji si uvědomit podmínky a možnosti a rozhodnout se pro postup sobě vlastní. Váš vnitřní klid a mír bude darem pro ostatní. Pomůže i jim uvědomovat si vyšší úrovně vědomí.

* * *

- z knihy Duchovní růst, Sanaya Roman


Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 16. do 22.1. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 16. do 22.ledna. Než vstoupíme do tohoto silného týdne a uděláme výklad, už teď pro tento týden dostávám poselství. Ale ráda bych vám napřed představila telátko, které se nám zde na našem záchranném ranči narodilo. Narodilo se kravičce, kterou jsme sem přijali už březí a která měla toto telátko velmi brzy po svém příchodu sem. Jsme rádi, že jsou tu šťastné, protože je to nádherná, úžasná energie. Už před lety jsem se vzdala mléčných produktů, protože jak určitě víte, v továrnách na mléko jsou telátka, zejména býčci, odtrhnuta od matky okamžitě po narození, aby mohli krávě odebrat mléko. Kráva nedává mléko, dokud nemá telata! Je to opravdu odporné, jak s nimi zacházejí, až na pár světlých výjimek. Býčci jdou obvykle všichni na porážku, protože nemají využití pro mléko. A cena, kterou platíme za kraví mléko, za máslo a další produkty, za to opravdu nestojí! Existuje tolik dobrých náhražek, které jsou také mnohem lepší pro naše zdraví! Promiňte, že se tím nechávám tak unést, ale pro mě je ochrana zvířat velkou vášní.
A druhým zachráněným zvířátkem v posledním týdnu je kocourek Fénix, který původně žil ve staré budově osídlené squattery, to znamená lidmi, kteří se tam usadili, ale neplatili nájem. Před pár dny však tento dům nešťastně vzplanul a lidé, kteří tam byli, samozřejmě utekli - ale kocourka tam nechali. Hasiči ho pak našli schovaného pod troskami v popelu, a tak dostal vlastně i své jméno, protože doslova vyšel z popela. Má se tu moc dobře a my jsme za něho moc šťastní!
Kdykoli si koupíte nějaký můj online kurz na earthangel.com , 100% výdělku z těchto kurzů jde na tato zvířata. Je to náš splněný sen a vy k němu přispíváte. Pokud vidíte trpět zvířata a přemýšlíte, co byste pro ně mohli udělat, jak jim pomoci, určitě je jednou z cest stát se vegany, nejíst živočišné produkty a také je nepoužívat - například nenosit boty z kůže. To všechno můžeme udělat osobně my sami. Ale mít tento záchranný ranč? To je prostě úžasné!
Dobře, pojďme se podívat na karty pro tento týden. Nedávno jsme měli opravdu mocný úplněk, tzv. Měsíc Vlka, kdy jsme propouštěli mnoho věcí, a když jste něco pustili, vytvořili jste volný prostor, do kterého bude přitáhnuto něco nového. A jak víte, tento rok je jako stvořený pro nové začátky, takže máte optimální čas začínat nové věci. Tento měsíc má číslo 1 a také v tomto týdnu budeme mít den s andělským číslem 221, což znamená "Udržujte své myšlenky pozitivní a zachovejte si víru." 
Také - i když se to týká hlavně Ameriky - budeme mít prezidentskou inauguraci, 20.-21.1., a andělé mi ukázali, že to bude velmi intenzivní a že celý svět bude potřebovat naše modlitby za světový mír. Je to nejlepší čas k tomu zůstat doma nebo jít někam ven do přírody, neúčastnit se větších shromáždění lidí, a hlavně se modlit za mír. Ve světě probíhá mnoho změn, a to vyvolává spoustu vzruchu a energie kolem toho, takže jsme sem přišli v tomto čase hlavně proto, abychom to pomohli usměrnit skrze své modlitby.
Pro tento týden bych chtěla použít karty Poselství archandělů. Modlím se nad nimi a ptám se Boha, co chce, abychom věděli a co máme udělat. Karty jsou skvělým prostředkem pro komunikaci s Nebesy, protože se díky nim prosekáte všemi strachy a mraky ve své mysli, pokud tam nějaké máte. 

Pro pondělí a úterý je tady karta Útěcha. Tato karta vypovídá o útěše po nějaké ztrátě, truchlení nebo změně. A tak pro ty, kdo někoho ztratili, a nebo kdo truchlí kvůli nějaké životní změně, je tato karta určena. Je na ní archanděl Azrael, anděl útěchy. Ráda bych pro vás udělala modlitbu:

"Drahý Bože, prosíme Tě, abys nyní přišel ke každému, kdo sleduje tento výklad, a pomohl nám všem otevřít svá srdce Boží lásce a útěše. Pošli prosím další anděly ke všem, kdo prožívají žal, kdo se trápí kvůli nějaké změně a dělá si starosti, nebo kdo prožil nějakou ztrátu, ať už šlo o vztah, kariéru, domov, finance, zdraví či cokoli jiného. Prosíme Tě, abys nám pomohl cítit mír i přes to všechno."

Víte, je naprosto přirozené cítit smutek, když něco ztratíte. Možná nevíte, jak v tom všem najít mír. Jedna z cest je najít dar a požehnání v tom, co jste měli, ale také v tom, co teprve přijde. Bůh nikdy nezavře dveře, pokud už vám neotevřel nové, velké dveře. Přicházejí k vám nové věci, mí drazí.

Pro středu a čtvrtek je tady Čištění čaker, které znamená očistu naší energie. Říkají, že máte očistit své myšlenky a udržovat je pozitivní, hodně se modlit, také zbavit toxinů svou stravu, hodně také cítím alergeny - někteří z vás trpí kvůli alergii na lepek a pšenici a nebo kvůli celiakii. Zbavte tedy svou stravu lepku! Vy víte, že to máte udělat! Toto je pro vás tedy ponouknutí. Rovněž se to týká očisty prostoru - máte nyní skvělý čas na to, abyste se zbavili věcí, které vám doma, na pracovišti či v garáži pouze zabírají místo, a darovali je někomu, kdo je může naopak dobře využít! Také to můžete prodat. Hlavně jde však o to, abyste očistili svou energii, otevřeli okna a dveře - i když je třeba venku zima, tak alespoň na pár minut. Očistěte si prostor esenciálním šalvějovým olejem. A hodně se modlete, aby Bůh, Ježíš a archanděl Michael očistili prostor kolem vás, ale i ve vašem těle, vaší mysli, a také ve světě.

Pro silný závěr týdne je tady karta Priority. Je na ní archanděl Metatron, který nám pomáhá s naším duchovním růstem, ale také s dětmi. O tomto víkendu máte zůstat soustředění na to, co je pro vás opravdu nejdůležitější. Je to karta životního poslání a návratu na svou cestu, ze které jste se možná vychýlili kvůli Vánocům a oslavám a zůstali velice unavení. Co vás napadne jako první, když se řekne, že se máte soustředit na své priority? Co to je? Jaké jsou vaše osobní priority? Pro většinu z nás jsou prioritou naší blízcí, tedy rodina. Ale do té patří i Bůh. Pojďme se tedy pomodlit za to, na čem skutečně záleží. Nemluvím tady o práci, ale o prioritách našeho srdce.

"Drahý Bože, pomoz nám prosím otevřít Ti svá srdce. Pomoz nám prosím vzdát se strachu z lásky. Pomoz nám prosím propustit jakékoli naše soudy o lásce a uvědomit si, že jsme ve skutečnosti jedním s Tebou i se všemi ostatními na této planetě. Pomoz nám prosím, abychom přestali soudit a rozdělovat lidi a věci do různých kategorií. Pomoz nám mít s každým soucit, a to i tehdy, kdy s daným člověkem nesouhlasíme nebo mu nerozumíme. Pomoz nám prosím uzdravit sebe samé i druhé skrze lásku. 
Také Tě, Bože, prosíme, abys v tomto silném čase chránil nás všechny, a pokud se chystají jakékoli plány obnášející násilí vůči lidem, zvířatům, místům nebo naší planetě, pomoz nám je prosím vymazat. Nechť je toto planeta soucitu. Pomoz každému z nás jednotlivě vědět, co má dělat, aby co nejvíce přispíval k míru. Pomoz prosím nám všem, abychom byli soucitní a dovolili si být vnímaví. Víme, že ty jsi ten jediný skutečný vůdce a také jediná skutečná síla na tomto světě. Strach, starosti a všechno to s tím související jsou jen nižší energie a my Tě prosíme, abys nám pomohl držet se od toho stranou. Zaštiťuj nás prosím před nižšími energiemi nejen z okolí, ale i z našich myšlenek, jednání, z toho, co slyšíme, co říkáme, co čteme. Pomoz nám prosím volit si mír ve všem, co děláme, na co myslíme, co říkáme, a i v tom, co jíme a pijeme."

Tento týden věnujeme míru. Proto jsme přece tady, no ne? Nepřišli jsme sem proto, abychom ještě přiložili k tomu strachu a starostem, co tady jsou. Jsme tady jako součást řešení. Jsme moc rádi, že jste tu s námi, protože děláte ve světě velký pozitivní rozdíl! Každá vaše modlitba pomáhá nám všem, takže vám děkujeme! 

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/4oWnjAqWBuQ
překlad: Magda Techetová

 

pondělí 9. ledna 2017

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 9. do 15.1. 2017

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je vaše týdenní duchovní vedení. Než se podíváme do našich karet Květové terapie, naši andělé chtějí, abychom se napřed pěkně uklidnili a několikrát se zhluboka nadechli. Takže teď si nechme chvíli na uvolněné dýchání.
Je to skvělé, že? Andělé říkají, že když volně dýcháme, stáváme se také více otevřenými vůči přijímání jejich poselství. Navíc pak také svou situaci vidíme úplně jinak. Když jsme vystresovaní, vidíme ji mnohem hůř, snažíme se zjistit, jak dopadne, a upadáme do strachu. Při tom všem zapomínáme, na čem opravdu záleží. Co nejlepšího by se mohlo přihodit? Jaký je ten nejlepší scénář? A jak se můžeme co nejlépe postarat sami o sebe? Nejlepší je se zastavit a začít dýchat. Zjistíte, že se cítíte lehčeji a že máte také jasnější mysl. Všímám si, že lidé setrvávají ve stavu roztěkané mysli, kdy je i bolí hlava, a to může být z velké části proto, že pořádně nedýchají. NÁŠ MOZEK POTŘEBUJE KYSLÍK. Musíme se tedy pořádně z hloubky nadechovat, abychom toto zázračné palivo do mozku dostali. Samozřejmě, pokud trpíte bolestmi hlavy dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem, ale také přitom zkuste lépe dýchat. Všimněte si toho rozdílu, té změny, která se začne odehrávat. 
Nyní si tedy pomyslete nějakou otázku ohledně tohoto týdne, na kterou byste si přáli znát odpověď, a já požádám anděly, aby tyto karty naplnili vašimi záměry a modlitbami, tak aby vyšla ta nejlepší, která vám odpoví. 

Pro tento týden vyšla karta Zesilte své záměry. Je zajímavé, že nám andělé právě připomínali, že máme dýchat, a vyšla nám květina šáter (v angličtině Baby's Breath - dětský dech). Ta říká, že v životě máme milion různých věcí, do kterých se rozptýlila naše pozornost. Třeba šest projektů rozdělaných najednou nebo tisíc různých povinností, a vy se to snažíte v tomto týdnu všechno zvládnout zaráz. Tato karta vám říká, že když děláte sem tam trochu ode všeho, neuděláte pořádně nic. A že se máte raději plně a pořádně soustředit pouze na jednu věc, a teprve pak začít druhou. 
Co je tedy pro vás nejdůležitější právě teď? Plně se na to soustřeďte, udělejte to, a můžete zjistit, že máte hotovo ještě rychleji, než jste si to vůbec uvědomili. Pak můžete skočit do dalšího úkolu. A pak do dalšího. Víte jak, to nikdy nekončí :D 
Tato karta nás vede k tomu, abychom si seřadili priority, a teprve podle nich se rozhodli, do čeho a jak moc věnovat svůj čas a energii. Upozorňuje nás, že naše pozornost je roztříštěná mezi příliš mnoho věcí, možná i kvůli nové energii roku 2017. Ale nenechte sebou zmítat! Chopte se otěží vy sami! Využijte tento čas k vytyčení nových cílů a záměrů. Jakým směrem chcete, aby se váš rok ubíral? Je to nový čas, dostali jste k dispozici prázdný papír, ze kterého můžete vytvořit cokoli, co si přejete. Pokud se vám tedy nelíbí, jak pokračuje váš leden, můžete to změnit! Můžete změnit, kam směřujete, je-li to váš záměr. 

Takže: v tomto týdnu berte vše zlehka, udělejte si seznam priorit, a pak se zeptejte, čemu opravdu potřebujete nejvíce věnovat svůj čas a energii. A co je ze všeho nejdůležitější: DÝCHEJTE... a nechte rozpouštět všechno, co vás stresovalo. 

Přeji vám tedy úspěšný, inspirativní a produktivní týden a ať se vám splní všechny vaše sny! 

* * *

zdroj: https://youtu.be/smofeYr8Zj0
překlad: Magda Techetová

 

neděle 8. ledna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 9. do 15.1. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 9. do 15.ledna. Hodně se toho děje a víly jako andělé přírody jsou blízko Zemi a vědí, kam to směřuje, tak bych dnes chtěla pracovat s kartami Magická poselství víl. Tento týden nám v pondělí končí retrográdní fáze Merkuru, který se vydává opět přímým směrem, přesto však může ještě jeho retrográdní fáze doznívat, a tak bude třeba si dávat obzvlášť pozor na to, abyste se vůči druhým lidem vyjadřovali opravdu jasně. Ověřujte si, jestli vám správně porozuměli. Také sarkasmus může být špatně pochopen. Problémy mohou nastávat i v elektronice a cestování. Dejte si tedy do plánu nějaký čas navíc. Jakmile ale skončí retrográdní fáze Merkuru, 9.1., otevřou se vám nové dveře, nastane vhodný čas pro nové projekty. V tomto týdnu, 12.1., máme také úplněk, což je čas propouštění starého, a tak pouštějte, pouštějte, zejména starosti a vše, co vás stresuje, a modlete se. A v den 11.1. máme velmi mocné datum z hlediska čísel, protože číslo 111 znamená "Udržujte své myšlenky pozitivní, neboť se zhmotňují velmi rychle." Jsou to ty případy, kdy na něco pomyslíte a hned se to ve vašem životě objeví. Udržujte si tedy pozitivní vize, a to jak o sobě a svých milovaných, tak o našem světě. Protože v tomto světě se hodně projevuje svobodná vůle lidí, a za tu někdy platíme velkou cenu. Někdy nechápeme, proč by někdo ze svobodné vůle něco takového dělal. Potřebujeme se tedy modlit za to, aby se lidé svobodně rozhodovali pro to nejvyšší a nejlepší dobro pro všechny. 
Nejprve se nad kartami pomodlím, aby přinesly požehnání a vedení pro všechny, kdo sledují tento výklad, a aby vám přinesly odpovědi na otázky, které máte ohledně tohoto týdne. Z víl nemusíte mít žádný strach, jsou to strážní andělé zvířat, květin, stromů, vodstva i vzduchu. 

Pro pondělí a úterý tady máme kartu Děti. To znamená dvě věci. První z nich se týká dětí v tomto světě, i vašich dětí, ale druhá také vnitřních dětí. Vnitřní dítě je část vás, o kterou je třeba se starat a se kterou je třeba si hrát. Pokud jste tedy přespříliš pracovali, brali život příliš vážně, vyvíjeli tlak na to, abyste všechno stihli, nebo se strachovali o peníze, pak to všechno je pro vás znamení, že se máte zastavit a uvolnit se. Pusťte se toho.
Pojďme se za to pomodlit hned teď - abyste se spojili s dítětem uvnitř vás a pustili se toho upjatého dospělého. Několikrát se zhluboka nadechněte... Je to skvělý pocit se uvolnit..

"Drahý Bože, Vyšší Já, Svatý Duchu, Ježíši, pomozte mi prosím pustit se té mé dospělé části, která se stresovala, dělala si starosti a vyvíjela na věci nátlak. Děkuji vám, že mi pomáháte být v kontaktu s mým vnitřním dítětem, s tou mou částí, která je uvolněná, hravá a ulítlá. Děkuji ti, Bože, že mi pomáháš si uvědomit, že tato má část je nyní ve světě potřebná. Děkuji ti, že mi pomáháš, aby zodpovědná dospělá část vhodně doplňovala a vyvažovala mé vnitřní dítě."

Uvolněte se.... pusťte se... A pokud máte nějaké modlitby za své vlastní nebo jakékoli jiné děti, nyní je skvělý čas k tomu, abyste tak učinili. Nádhera.

Kartou pro středu a čtvrtek je Odejděte - jak dokonalé k úplňku! Karta Odejděte vás vybízí k tomu, abyste opustili všechno, co je pro vás škodlivé, například nějaké návykové chování, o kterém hluboko uvnitř víte, že vám nabourává sebedůvěru a že vám nijak nepomáhá. Nebo jíte škodliviny v jídle. Škodlivé věci mohou být i ve vaší práci nebo vztazích. Ve vašem bydlení nebo v tom, jak sami se sebou zacházíte. Je načase to propustit. 
Nádech...

"Drahý Bože, Svatý Duchu, Ježíši a archanděli Michaeli, děkujeme vám, že nám pomáháte propustit ze svého života všechno, co neslouží našemu nejvyššímu a nejlepšímu dobru. Pomoz prosím nám všem, abychom se zbavili nezdravé touhy po dramatech, škodlivých látkách nebo návykovém chování. Pomoz prosím nám všem, propustit to z našeho života."

Říkají, že máte ve své hlavě zmáčknout reset. Protože Bůh vás s těmito nutkáními nestvořil - ty jste si vyvinuli sami jako nezdravý způsob, jak se vyrovnávat se stresem v životě. Sice vám krátkodobě uleví, ale hluboko uvnitř víte, že z dlouhodobého hlediska vám jen škodí. Pokud víte, že vám něco sráží sebevědomí, odejděte od toho a propusťte to ze svého života. 

A kartou pro víkend je Trpělivost, prosím. Ta říká, že to, co si přejete, nastane, ale nejprve se musí projevit něco, co zatím nevidíte. Týká se to zejména svobodné vůle lidí, kterých se to týká. Promluvme si o tom. Bůh respektuje svobodná rozhodnutí každého člověka, a to i tehdy, když to není to nejlepší pro toho člověka samého a nebo i další osoby. Proto to vypadá, že Bůh "dovoluje", aby se děly zlé a kruté věci, protože v tomto fyzickém světě má každý svou vůli. Můžeme se však modlit za Boží zásah, kdykoli by vůle někoho jiného měla nežádoucím způsobem ovlivnit vás. Stejně tak se můžete modlit za to, aby vaše vlastní vůle měla veškerou motivaci, sílu, odvahu a podporu k tomu, aby v tomto světě učinila rozdíl. Děje se v něm mnoho věcí, ale místo toho, abyste kvůli nim upadali do deprese, se modlete za to, jak můžete vy něco udělat pro to, abyste světu pomohli. Dostanete jasný pokyn, který budete schopni naplnit a stejně tak dostanete všechno, co k tomu budete potřebovat. Tak to funguje u nás všech.
Jak víte, mou velkou vášní jsou zvířata. Už od mého prvního koťátka. A dnes máme s Michaelem a dalšími přáteli záchranný ranč, který je naším splněným snem a který máme po všech těch letech, kdy jsem jezdila po světě a přednášela. Dnes mám statek plný zvířat, která zachraňujeme, a zvířata přicházejí sama k nám, tak jako 16 prasátek, která se k nám dostala 12.12. minulého roku a která věděla, že u nás budou v bezpečí, jinak by šla na porážku, tak jsme je odkoupili. Obdobně také ovečky, které měly jít na porážku jen proto, že neprodukovaly dost vlny. A tak je prodali na porážku. Je to neštěstí vlnového průmyslu. Ale dnes jsou tedy tady u nás, šťastné a v bezpečí. Nedávno jsme dostali také 11 králíčků a jednu oslici, na kterou majitel neměl čas, a tak ji dal nám, aby byla v dobrých rukou a měla veškerou péči a pozornost, kterou potřebuje. Objevil se tu také divoký býk, sám od sebe, a dokonce i malinká toulavá siamská kočička, která se uprostřed noci objevila pod naším křeslem. Byl to skutečný zázrak, protože máme elektrické oplocení, spoustu psů a bydlíme úplně mimo města, a tak nemáme zkrátka ponětí, jak se mohla tato kočička dostat až k nám domů. Když ji Michael vytáhul, zahryzla se mu do ruky, ale když ji pak později přišel nakrmit, tulila se a nechala se hladit. Je to zkrátka zázračná kočička. Je důkazem toho, jak mocná je láska. Tolik zázraků je možných díky lásce! 

A tak prosím vězte, že opravdu, stresovat se kvůli tomu, co se ve světě děje, nikomu a ničemu nepomůže. Je přirozené smutek cítit, ale povzneste se nad to! Povzneste se na úroveň lásky a štěstí, protože jediná skutečná síla, která existuje, je láska. I Boží láska je s vámi, mí drazí, je ve vás i všude kolem vás. Ať vy i vaši milovaní prožijete týden plný lásky, míru, bezpečí a ať jsou všechny vaše potřeby naplněny. 
Bůh vám žehnej.

Andělská požehnání pro vás a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/Myr12y0AKBc
překlad: Magda Techetová

 

Mandevila

Energetické vlastnosti:
Rozpouštění nezdravé oddanosti, svoboda, prostor k pohybu, váš vlastní prostor, zplnomocnění a bytí sami sebou.

Spojení s archanděly:
Jofiel, Metatron a Michael

Spojení s čakrami:
kořenová

Popis léčení:
Mandevila je díky své popínavosti ideální rostlinou pro vysazení k plotu. Jak poroste do výšky, budete pozorovat i vy, že vás to pozvedá nad staré situace a znovu získáváte svůj pocit nezávislosti. Pět okvětních lístků přináší ochrannou energii, když máte pocit, že nemáte svobodu činit svá vlastní rozhodnutí. Když si myslíte, že si nemůžete zvolit to, o čem vaše srdce říká, že je pro vás nejlepší, použijte mandevilu, abyste situaci změnili! Její květy vám pomohou zbavit se věcí, které vám už neslouží. Nyní je čas, abyste se stali sami sebou a zůstali opravdu věrni sami sobě. Nyní můžete projevit všechna svá přání.

Poselství květu:
"Uvolním pouta, která brání vašemu růstu a pohybu. Občas máte pocit, že se dusíte a že si neužíváte situací, ve kterých se nacházíte. Nemějte strach; jsem zde, abych vám pomohla. Uvolním vazby, ať můžete růst a svobodně se pohybovat. Slyším, že cítíte, jako byste naráželi hlavou proti cihlové zdi; inu, berte to tak, že to je minulost. Spolu můžeme rozpustit všechna negativní pouta. Pošlu vás kupředu, abyste podnikli úžasné životní změny. Nyní je pro vás čas, abyste roztáhli křídla a vzlétli!"

* * *

- z knihy Květová terapie, Doreen Virtue a Robert Reeves

pondělí 2. ledna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš ROČNÍ výklad pro rok 2017! Jsem tady ve své pracovně a ráda bych se s vámi pobavila o tom, co nás tento rok čeká, protože to není monolog, ale diskuze, a také budeme pracovat s kartami, které vyložíme na každý měsíc tohoto roku. Doufám, že jste si našli čas na to, abyste se podívali zpětně na výklad pro rok 2016 ( http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/karetni-vyklad-doreen-virtue-pro-rok.html ), protože i když děláme výklad předem, často nerozumíme tomu, co to znamená, dokud se to nestane a podíváme se na to zpětně. Víme určitě to, že pro mnohé z nás byl rok 2016 velmi těžký. Hodně to souviselo s politikou, ale samozřejmě se to odráželo i v osobních životech. Jak možná víte, každá karta, kterou jsem pro rok 2016 vytáhla, vypovídala o prezidentských volbách a jejich vlivu na nás - a když se podíváte, co všechno se stalo, opravdu to mnohé lidi rozdělilo na různé tábory a způsobilo to mezi námi mnoho rozporů. Pro rok 2017 se tedy modlíme za to, aby se toto rozdělení vyléčilo, a to nejen v Americe, ale všude ve světě.
Co se týká výkladu karet, byla jsem vedena k tomu, abych vytáhla jednu kartu ze sady Marie, královna andělů, pak budu tahat ze dvou stejných sad karet Archanděla Michaela pro průběh roku, a na konec roku jednu kartu z Láskyplných slov Ježíše.

Pojďme si promluvit o zprávách, které jsem pro tento rok dostala. Jak víte, jsem jasnozřivá už od dětství a mnohdy to pro mě bylo strašné, protože jsem tomu nerozuměla. Tehdy jsem neměla k dispozici žádné knihy, které by o tom pojednávaly, a tak až teď si dávám zpětně dohromady, co jsem vlastně prožívala. Odjakživa jsem viděla anděly, byla jsem velmi osamělá, vysoce citlivá a také šikanovaná, protože jsem se lišila od ostatních. Andělé byli mými nejbližšími přáteli. Vždy jsem se vrátila do svého pokoje, kde mě andělé utěšovali a pomohli mi udržet si vědomí, že je v pořádku být jiná a že se mnou není nic špatně. Vídala jsem také zesnulé blízké svých přátel a známých, protože tyto duše byly přitahovány k člověku, který je schopen je vidět. Mě to děsilo, ale musela jsem se s tím vyrovnat. V noci, když mi bylo 6 let, ke mně jednou promluvil Duch a ukázal mi budoucnost - mé poslání, a když jsem pak šla v neděli s maminkou na mši, samovolně jsem vystoupila ze svého těla a pozorovala nás shora. A tehdy jsem jasně uslyšela mužský hlas - stejný, který mě později v roce 1995 varoval před napadením u auta - jak mi říká: "Toto je tvé poslání - oddělení mysli a těla." A pak jsem najednou byla zpátky ve svém těle, neměla sebemenší ponětí o tom, co se vlastně stalo, ale přesně takhle jsem prožila celý život. Snažila jsem se zapadnout, být "normální", mnoho let jsem dělala psychoterapeutku, ale naučila jsem se využívat svou jasnozřivost k pomoci svým klientům a hlavně jsem se vrátila ke své podstatě - sloužit Bohu tak, jak po mně chce, a za tento výklad se modlím již celé měsíce, protože některé vize, které jsem dostala o tomto roce, mě osobně vyděsily, a já nechci do tohoto světa vnášet žádný strach. Modlila jsem se tedy za řešení, která můžeme podniknout. 

Jsem tady, abych vám řekla pravdu. Nebudu vám mazat med kolem pusy. Jsem super-pozitivní člověk, ale také jsem super-upřímná ohledně všeho, co pro vás jako poselství dostávám. Své studenty učím techniku zvanou BLAH (Be Loving And Helpful = Být milující a nápomocní), což znamená říkat lidem vše, co vidí, slyší, cítí a co je napadá, když jim dělají výklad. Úplně stejně to dnes udělám já pro vás. 

Pojďme tedy vytáhnout kartu ze sady Marie, královny andělů. A kartou pro rok 2017 je PRAVDA. No, tady to máme. Už to trvá nějakou dobu, je to něco jako bitva mezi světlem a temnotou. Určitě jste si všimli například ve zprávách, že kdykoli se něco stane, dostáváte dvě až tři různé verze o tom, jak se to stalo. U nás v Americe toho byly krásným příkladem již zmíněné volby, kdy podle toho, co jste si konkrétně kde přečetli, jste získali určitý úhel pohledu. Hlavní otázkou tedy vždy bylo "Kde je vlastně pravda?" Neobešlo se to bez urážení a obviňování obou kandidátů a vy jste nevěděli, jak je to všechno doopravdy. 
Tato karta nás navrací ke skutečnosti, že Bůh je všudypřítomný, a to znamená, že je i uvnitř mě a uvnitř vás a všech ostatních. To také znamená, že máte schopnost poznat pravdu. Kdykoli se ptáte, zda je něco pravdivé či nikoli, obraťte se do svého nitra, zhluboka se nadechněte, a vnímejte, co vám říká vaše tělo - ten nejspolehlivější věštící nástroj, jaký máte. Vaše tělo vám řekne, co je pravdivé a co ne. Budete to cítit. Můžete mít husí kůži nebo pocítit svalové napětí. Záleží však na tom, co s tím uděláte
Když jsem měla vize o tomto roce, neustále se mi vracelo: "americké tanky na americké půdě". Bylo to jako Marshallův plán, kdy se politici a ozbrojené síly shodli na tom, že lid se natolik vymknul kontrole, že je musejí sami kontrolovat. A to právě kvůli vzteku, který se v lidech probouzí na základě nepravdivých informací, mediální manipulace, také rasismu, rovněž kvůli životnímu prostředí. Vzniknou dvě strany a každá bude přesvědčená, že právě jejím směrem bychom se měli vydat. Kdykoli jsem si vykládala karty ohledně dalšího roku, dostávala jsem tu samou zprávu: VZÁJEMNĚ PROTICHŮDNÉ CÍLE. Budou dvě cesty, jakými se lidé budou chtít dopracovat k tomu, co si přejí - být milováni a v bezpečí. Andělé tedy chtějí, abych vám zdůraznila, že je zapotřebí MÍRUPLNÝ aktivismus - což znamená, že pokud vás něco rozčiluje, máte si zvolit míruplnou cestu, jak se projevit. Například máte učit druhé na základě láskyplného vzdělávání, namísto nesmyslného sdílení děsivých článků, které jen každého rozruší a nic se tím nevyřeší. Příspěvky založené na lásce mohou být například o bojkotování určitých korporací. Pokud určitá korporace jedná způsobem, s nímž nesouhlasíte, jednoduše jí nedávejte žádné peníze! To je zcela míruplné a přitom tím děláte rozdíl. Také je skvělé tvořit a podepisovat petice. Zkrátka se soustřeďte na to, aby vše, co pro daný problém děláte, směřovalo k jeho míruplnému řešení.
Velmi často můžete vídat na sociálních médiích, jak lidé sdílejí články o věcech, které jsou problematické, a už nenabízejí žádné řešení. My se tedy v tomto roce budeme chtít zaměřit na řešení. V tom vám může pomoci vlastní průzkum a vyhledávání informací, rozhovory s lidmi, kterým věříte a které obdivujete, stejně tak i modlitby vám mohou pomoci k zázračným řešením. 
V tomto roce bude pokračovat odhalování tajemství těch, kteří mají strach o svou moc a budou se tedy snažit umlčovat ty, kteří jejich tajemství odhalují, uvězňovat je, označovat je za lháře... a zase to bude o tom, že nikdo neví, kde je pravda. Tato karta je tedy zcela dokonalá! 

Nechci ve vás vyvolat špatné pocity ohledně tohoto roku. Bude opravdu jiný než ten předchozí. Hraje v tom podle mě roli i čínská astrologie. Nechci se stavět do role astrologa, ale prostě si těchto vlivů všímám. V roce 2017 nás čeká mnoho ohromných nebeských událostí, kdy okolní planety a nebeská tělesa budou kroužit velmi blízko kolem Země a budou nás chránit. Vím, že celá naše galaxie, ani náš Vesmír, nechtějí, aby se nám cokoli stalo. Nejen proto, že nás milují, ale také proto, že okolo každé planety existuje určitý ekosystém, a je tedy i v jejich zájmu chránit naši nádhernou planetu. Dostává se nám tedy mnohé pomoci!
Rovněž mi bylo řečeno Ježíšem a archandělem Michaelem, že BUDEME TVOŘIT ZÁZRAKY, které naší Zemi pomohou. Přijde také mnoho Božích zásahů, zejména v našich nejtemnějších hodinách. Souvisí to také s tím, zda si VY dovolíte být těmi, skrze které se zázraky mohou uskutečňovat. 
V čínské astrologii byl rok 2016 rokem opice. A nebylo to tak? Jako šílené opice, které se v cirkusu houpají a skáčou z lana na lano? Byl opravdu šílený. Nyní vstupujeme do roku kohouta, což v čínské astrologii znamená především to, že vůdci - hlavně mužští, obdobně jako kohouti - si budou neústupně vykračovat a zastrašovat, a může to znamenat i konflikty mezi národy. Znáte to: já toho mám víc než ty; já jsem vůdce - ne, já jsem vůdce! a ve světě máme několik takových vůdců, kteří hladoví po moci. Mohou tedy být docela nebezpeční. My, protože se potřebujeme zaměřit na řešení, kterým může být samozřejmě v první řadě modlitba. Může vám připadat jako nedostatečná, ale ve skutečnosti je to jedna z nejmocnějších věcí, které můžete udělat. Nebudeme se modlit z pozice strachu, ale z pozice Boží síly. Pamatujte, že Bůh je tím jediným skutečným vládcem, nejen v tomto světě, ale ve všem, co existuje. On je Stvořitel. A tak Boží láska bude tou energií, které se budeme chtít držet. Budeme chtít sami sobě i druhým připomínat, že to Bůh je tím skutečným prezidentem, to on všemu vládne, on nás bez podmínek a bez souzení miluje a všechny nás chrání. Máte-li přítele či přítelkyni, kteří se trápí, to nejlepší, co můžete udělat, je říct: "Pojďme se společně pomodlit." Nemusí to být nijak náboženské! Nezáleží na formě modlitby! Nezáleží na tom, jakým způsobem se dovoláváte Vyšší Moci, svého Vyššího Já. Říkejte tomu klidně Zdroj, Vesmír nebo jakkoli. Ale modlete se. 
V tomto roce se stanete prostředníky pro uskutečňování Božích zázraků. Bůh sice ví všechno a ví, co potřebujeme, ale nikdy nejde proti naší svobodné vůli. Proto musíme vždy nejprve požádat o pomoc, než nám ji může dát a než může zasáhnout. Nezapomínejte tedy hodně žádat o pomoc, a pak jí také být otevření. Pamatujte také na to, že modlitba je hovor s Bohem, ale pak je tu také meditace, kdy zpětně přijímáte odpovědi od Boha. Určitě tedy budete potřebovat čas na meditace. Nemusí to být žádná formální meditace - přizpůsobte si to po svém. Může to být i zahradničení nebo procházka po venku. Nebo když se ráno vzbudíte, tak necháte chvíli zavřené oči, budete zhluboka dýchat a zeptáte se Boha, co by chtěl, abyste v tento den udělali k pomoci světu. Rovněž pamatujte na to, že Bůh k nám promlouvá různě - skrze pocity, myšlenky, vize (včetně snů a fyzických znamení, která vidíme), skrze slova a věci, které slyšíme (včetně písniček v rádiu, nebo když druzí lidé vysloví něco, co právě potřebujeme slyšet my). Součástí toho je však schopnost být otevření a umět přijímat
Řekli mi také, že v roce 2017 uvedeme do praxe úplně všechno, co jsme se naučili v průběhu svého života, nebo i více životů - všechny své duchovní schopnosti a vybavení. A to zahrnuje také vaše vystoupení z davu, abyste mohli vést ostatní a být příkladem všem, kdo se bojí, zlobí se nebo vyšilují. Jako duchovní studenti jsme se naučili, že soudit druhé znamená také za to zaplatit vysokou cenu. I v Bibli se píše: "Nesuď druhé, nechceš-li být sám souzen." V programu 12ti kroků se říká: "Když na někoho ukážeš prstem, tři další prsty ukazují na tebe." Dávejte si tedy pozor na odsuzování. Raději užívejte rozlišování. Souzení říká: toto je dobré/toto je špatné. Vychází z vaší hlavy a otevírá prostor vašemu egu, které do toho vstupuje a začnete soudit i sami sebe, což má za následek snížené sebevědomí a sebedůvěru, a také zpochybňování a nenásledování Božího vedení. Rozlišování vychází z vašich pocitů: toto mě přitahuje/toto mě nepřitahuje. Říká vám, kdy jít kupředu a kdy se raději stáhnout. Užívejte své tělo k rozlišování! Vím, že jste velmi citliví a že je toho někdy až příliš, dokonce tolik, že neumíte rozpoznat, který pocit je váš a který patří někomu jinému. Ale citlivost je v roce 2017 tím největším darem! Protože právě díky ní budete schopni rozpoznávat pravdu, vědět, koho následovat a koho ne, kam jít, kde žít, kde pracovat, s kým pobývat, co číst, poslouchat nebo sledovat... protože vaše tělo vám poskytne okamžitou odezvu. Stejně tak ohledně toho, co jíst a pít, popř. nejíst a nepít. Uděláte ohromnou službu sobě i všem ostatním, když budete své tělo udržovat co nejčistší, nejstřízlivější a nejzdravější, jak to jen bude možné, tak abyste byli skvěle naladěným nástrojem. Když jíme či pijeme chemické látky, otupují naši schopnost cítit. Proto je také užíváme, že ano, protože nechceme cítit! Bůh ví, že i já jsem to dříve dělala. Ale jako někdo, kdo je zcela střízlivý už od roku 2003, mohu říci, že je to naprosto úžasné. Citlivost je velkým darem, pokud jí nasloucháme, namísto abychom se ji snažili potlačovat. Obnáší to samozřejmě i určité změny v životě - například se vyhýbat hrubým energiím, jak jen je to možné. Jako vysoce citliví lidé budete potřebovat ústup od negativity, alespoň čas od času. Může to být den nebo tři dny - Ježíš sám odešel na tři dny do ústraní, aby se modlil a meditoval, a vrátil se pak svěží, ještě silnější a mocnější. Také si můžete vytvořit odstup od negativity na jeden rok - prostě říct svým známým a rodině, že nechcete nic vědět, protože vás to stejně jen vystraší. "Neříkejte mi prosím, kdo kde zemřel, neříkejte mi o politice, neříkejte mi o tragédiích." Pokud bude něco, co opravdu MÁTE vědět, dostane se to k vám i tak. Bude-li třeba, abyste se něco dověděli, Bůh to zařídí. Je to takový "život v bublině", ve které se ale modlíte a meditujete a zůstáváte v ní šťastní a v míru. Někteří řeknou: "Ale to je naivní! Takhle vůbec nedělá svou práci na aktivismu!" Ale pokud už v té době děláte maximum pro to, abyste pomohli, např. už nedáváte peníze dané korporaci, která je vám proti srsti, pak už nepotřebujete sledovat další informace, protože už děláte maximum. Pro ty statečné, kdo zprávy sledují, pohlížejte na ně prosím jako na Boží úkoly. "Tady je něco, kam můžu posílat své modlitby!" "Tady je něco, o čem bych chtěl/a vědět, jak tomu mohu pomoci." a modlete se za vedení. Důrazně vám radím, abyste se nezapojovali do žádných povstání a výtržností, kde se pouze vyvolává hněv a chaos - je to nebezpečné. Pokud jde o pochody za mír, věřte svému tělu, co vám říká - zda se toho máte účastnit či nikoli. Samozřejmě, pokud jde o vás, kdo jste povoláni k tomu říkat nahlas pravdu, potřebujeme vás! Jen na sebe prosím přitom dávejte pozor, ok? Nepotřebujeme po vás, abyste riskovali krk při snaze o hrdinství. V tomto roce se někteří vůdci budou snažit o vydobytí naprosté moci a nastolení diktatury a nebude se jim líbit nikdo, kdo mluví proti nim. Takže je třeba být opatrní a chytří. Hrajte chytře.
Chci vám ale připomenout, že vaše duše je věčná - vaši duši nemůže nic zranit. Jste naprosto věční.
Doufám, že jsem vás těmito poselstvími nevystrašila, ale taková je prostě pravda. 

Tento rok je rok jedničky (2+0+1+7 = 10; 1 + 0 = 1). Minulý rok byl rokem devítky, která je o dokončování a také o naplňování vašeho poslání. Jednička je o nových začátcích a zejména o začátcích změn. Změny mohou věci uvést v chaos. Uvidíme to všude možně v tomto roce. Když změníme směr, může to působit nezvykle a někdy nás to také zneklidní. Jste tedy vedeni k tomu, abyste se o sebe starali. Pokud jste byli zvyklí na určité zaměstnání, a v tomto zaměstnání dojde ke změně, a nebo budete vy potřebovat zaměstnání změnit kvůli financím nebo zdraví, vaše vedení vám řekne, co máte udělat, abyste si vše potřebné zajistili! Je to o důvod víc, proč si udržovat čistou a střízlivou mysl. Pamatujte však, že Bůh vás nesoudí - nemusíte být "dokonalí", abyste si jeho pomoc zasloužili. Nikdo z nás lidí není dokonalý a je přitom milován Bohem.

Nyní zamíchám karty archanděla Michaela a vyložím jednu pro každý měsíc. Protože jsem smíchala dvě sady dohromady, mohou v rámci roku vyjít dvě stejné karty. Je dobré se na tento rok připravit. Například pokud žijete v oblasti, které bývají zasaženy v důsledku počasí, zajistěte si dostatek jídla a dalších prostředků. Spousta věcí, které se děly v předchozích letech, se budou dít i nyní.
Nedávno mi někdo řekl: "Budu šťastný, když bude rok 2017 šťastný." Ale tak to nefunguje. V tomto světě je mnoho ega a střety ega jsou zkrátka součástí života v tomto světě duality. Jde o to, že my si pamatujeme, jaký byl život v Nebi - a to je překrásné místo. A cítíme, že kdyby tento svět byl v míru, kdyby nebyly žádné války, a všechny děti i dospělí i zvířata byli zaopatřeni a životní prostředí bylo čisté, PAK bychom byli šťastní. Jenže právě BÝT ŠŤASTNÍ je to, čím k tomu můžete přispět! Vaše štěstí je příspěvkem tomuto světu. Neznamená to, že vám na ničem nezáleží, když jste šťastní! Ale vaše utrpení ničemu nepomůže! Když se kvůli něčemu trápíte, nepřispíváte tím ke světovému míru, ale právě k negativním energiím ve světě. Nemusíte být ztrápení jen proto, abyste dávali najevo své soucítění! Samozřejmě, že se nás dotýká, když se něco stane, například zemře někdo, koho jsme měli rádi a obdivovali ho, nebo když vidíme, jak se zachází s lidmi či zvířaty, ale ten smutek či hněv sám o sobě neřeší vůbec nic. Alespoň pokud ho neusměrníme a konstruktivně pozitivně nevyužijeme. 
Nedělejte své štěstí a svůj vnitřní mír závislými na tom, co se kde děje. Protože tak nebudete  šťastní nikdy! Nepotřebujeme, abyste obětovali své štěstí a mír! Nepotřebujeme pomník s nápisem "Ten, kdo celý život prožil ve smutku". Váš smutek nic neřeší! 
Než jste sem přišli, dívali jste se sem dolů z Nebes a řekli jste si: "Ti lidé tam potřebují pomoc!" A tak jste mluvili s Bohem a svými strážnými anděly o tom, jak můžete lidem na Zemi pomoci. A oni pro vás vytvořili dokonalý plán, jak můžete světu nejvíce pomoci. To je tedy vaším posláním - pomáhat světu z pozice lásky, a ne strachu. Dělejte tedy vše, co je třeba, abyste nesetrvávali ve strachu. Tím pomáháte sobě i druhým, včetně vašich dětí.  
Je také nutné, abyste se o sebe dobře starali. V mnoha ohledech máte stejné symptomy jako ti, kdo přežili traumatické zážitky, protože vše, co se dělo, ať už globálně či osobně, vás poznamenalo. Je tedy důležité, abyste k sobě byli jemní a pobývali jen s jemnými lidmi, poslouchali jemnou hudbu - žádnou tvrdou hudbu s negativními slovy, prosím, protože ta jen zesílí negativitu ve vás - ale relaxační, klidnou hudbu, nebo písničky s pozitivními slovy, něco, co vás uklidní a pozvnese. 

* * *

Podívejme se nyní na karty pro jednotlivé měsíce:

LEDEN
Tady je karta Chraňte se. Mimo jiné to souvisí s inaugurací prezidenta ve Spojených Státech. Týká se to však celého světa. Vybízí vás, abyste neupadali do strachu, protože vyvstane velká spousta hrubé energie. Na začátku ledna nám stále ještě trvá retrográdní fáze Merkuru, spousta lidí je unavených ze svátků, a to jak fyzicky, tak emočně, a také mi ukazují vizi nějaké tragické události, která se odehraje vlivem lidí, a také události způsobené přírodou - zemětřesení nebo prudké bouře. Leden od vás vyžaduje, abyste byli duchovně silní. Proto jste tady. Proto neodcházíte domů do Nebe - protože tady máte práci. Až naplníte vše, co jste sem přišli udělat, pak odejdete. Ale do té doby jste tady, abyste pomáhali - vy i já. Odpusťte si. 
V tomto roce budete využívat všechny duchovní prostředky, které jste se naučili - a k tomu patří i zaštiťování se. Jak se tedy zaštiťujete? Jednoduše stačí požádat o ochranu a zaštítění, nebo si to můžete vizualizovat. Požádat o ochranu můžete kohokoli, ke komu se cítíte být duchovně blízko. Požádejte, abyste byli zahaleni do bubliny ze světla, skrze kterou projde pouze láska. Nechcete se izolovat, ale potřebujete se chránit. Můžete tedy skrze svůj záměr vytvořit ve své bublině póry, skrze které může projít dovnitř i ven pouze láska a nic jiného. Můžete si kolem sebe představit i obdobnou skořápku určité barvy, např. královské purpurové, která má vysokou energii a ve které se můžete cítit bezpečně. Odráží veškerou negativitu. A když si udržíte záměr, aby vůči lásce byla průchozí, pak se k vám láska dostane, stejně jako se vaše láska dostane k ostatním. V lednu se tedy hodně zaštiťujte. A pamatujte si, že nejste sami, kdo má takové pocity! Všichni si tím procházíme a všichni to také přežijeme, poučíme se z toho a vyrosteme. 

ÚNOR
Pro únor je tu karta Rozhodněte se být šťastní hned teď. Toto je jedna z největších duchovních lekcí. Já sama jsem si toto vyslechla od archanděla Michaela asi před 15 lety během jedné meditace. Řekl mi: "Buď šťastná bez ohledu na to, co se děje kolem tebe." A je to velká pravda, protože pokud děláte své štěstí závislé na tom, zda byl zvolen ten politik, kterého jste vy chtěli, a nebo na tom, zda se určití lidé chovají tak, jak chcete vy, tak to přece není duchovní učení - to je spoluzávislost a kontrolující chování! Kdyby byl svět v míru, vy ani já bychom tu teď nebyli potřební. Mohli bychom být zpátky v Nebi, hrát si se zvířátky a pobývat mezi nebeskými květinami. Byli jsme však vybráni k tomu, abychom přišli sem a pomohli tady. A potřebujete se naučit, jak zůstávat šťastní, protože tím udržujete své srdce otevřené. Když upadáte do strachu, vaše srdce se uzavírá. A vaše srdce je oknem či portálem lásky Boží. Ta bezpodmínečná láska, kterou si pamatujete z Nebe, prochází skrze vás a vaším srdcem se dostává dál k ostatním. A proto čím jsou věci horší, tím více potřebujete mít srdce otevřené. Čím jsou lidé hnusnější, tím více potřebujete mít srdce otevřené. Když lidé šílí, tak šílí kvůli strachu - a vy svým vlastním strachem pouze přiléváte olej do ohně. Je třeba, abyste byli šťastní - ale opravdu, upřímně, ne jen jako. Jak tedy dosáhnete štěstí uprostřed takového chaosu? Je třeba ustoupit do ústraní. Možná vypnete zprávy. Možná si dáte pauzu od sociálních médií. Nebo začnete skrývat příspěvky, které šíří strach. Pamatujte, že v médiích je spousta manipulace a jsou hojně zneužívána k tomu, aby určité lidi poškodila a odstranila z cesty jiným. Nechceme tedy spadnout do pasti této manipulace skrze náš hněv, který v nás vyvolávají některé zprávy. Zkrátka ustupte a ze srdce se vymodlete. Já sama to dělávám: "Bože! Ježíši! Michaeli! Pomozte mi zpátky k míru! Jsem tak rozčilená! Ukažte mi řešení!" Pak se zklidním a dostanu sílu. I vy dostanete sílu, protože my všichni jsme stejní a rovnocenní.  

BŘEZEN
Na březen tady máme Potěšitelný výsledek. Ukazují mi váhy na obrázku. Vyvstane v tomto období situace, která vás zděsí, ale pak se zázračně vyřeší a vy si budete říkat: "Proč jsem se tím nechal/a tak rozhodit??" No, jedním z důvodů - a napsala jsem o tom celou knihu Nenechte ničím zastínit své světlo - je ten, že jakmile jsme jednou traumatizováni, změní se nám mozkový systém i míra stresových hormonů v našem těle a my si zvykneme žít v dramatu. Začneme drama cítit jako přirozené, to správné. Stáváme se na dramatu závislí. Lidé, kteří prožili trauma, se velmi rychle začnou nudit, protože je hned napadá: "Někde musí být nějaké nebezpečí, které musím najít." A když něco hledáte, také to najdete, i kdyby to nebylo skutečné nebezpečí. Od ledna až do března to vypadá na horskou dráhu. Ale je TOHLE opravdu to vzrušení, které chcete? Nebo se chcete raději podílet na něčem smysluplném, jako třeba budování infrastruktury míru? Vy můžete být pilíři míruplných společenství, můžete být těmi, kdo založí sdružení organické výživy, kdo lidem pomáhá se uzdravovat, kdo napíše knihu nebo uspořádá seminář pro ostatní, nebo vymyslí něco úžasného pro děti. Otázka zde je, JAK STRÁVÍTE SVŮJ ČAS? Necháte si hrát na nervy prostřednictvím dramat a necháte si svou energii zbytečně vysát, a nebo řeknete: "Ano, za tohle se pomodlím, popř. udělám to, k čemu jsem v této souvislosti veden/a, ale mezitím se budu věnovat tady tomu." ? Cítíte ten rozdíl?

DUBEN
Na vaše děti dohlížejí andělé. Musím přiznat, že první myšlenka, kterou jsem dostala k této kartě, jsou děti jdoucí do boje. Je mi líto, jsem upřímná. Každopádně i ve všech ostatních ohledech, pokud se bojíte o své děti, to nejlepší, co můžete udělat, je modlit se za jejich ochranu. Můj syn Charles, se kterým jsem vytvořila karty Indigových andělů, byl v době svého mládí velmi divoký. Bývaly noci, kdy jsem nemohla kvůli tomu spát, a tak jsem se za něj modlila. A následující den mi vždy řekl, že byl zapletený do něčeho nebezpečného, ale v době, kdy jsem se modlila, toho nechal. Takže se modlete a vaše děti budou chráněny Bohem i anděly. A pokud v této době budou nějaké boje, pamatujte, že Bůh může zasáhnout, požádáte-li o to. Ne vždy je to však tak, jak si představujete. Často se stává, že se například modlíme za to, aby náš milovaný žil, ale on nepřežije. My se pak vztekáme na Boha a přestáváme mu věřit. Důvodem, proč k tomuto dochází, je to, že Bůh musí respektovat svobodnou vůli každého člověka - a váš milovaný dostal ve chvíli velkého zranění či nemoci na výběr, zda odejít a nebo zůstat. Mohli se tak například rozhodnout proto, aby svou rodinu ušetřili utrpení spojeného s péči o ně. Nebo zjistili, že již naplnili celé své poslání na tomto světě. Také mohli svým odchodem pomoci k duchovnímu růstu své rodiny. 
Lidé také často ztrácejí víru v Boha, když žádají o peníze, ale nedostanou je - místo toho dostanou nápady k podnikání či podnět ke změně zaměstnání, které ale nenásledují, a tím pádem se ani nedostaví výsledky. Je třeba si v takovém případě přiznat, že na tom, jak to dopadlo, máme svůj podíl i my. Bůh není Santa Claus, který nám zázračně všechno nahází do komína. Ani neviňte Boha jen proto, že určité náboženství vám zkreslilo jeho obraz. Bůh je ve všem - a je nyní velmi potřebný i ve vašem životě. Navraťte se tedy prosím zpátky ke spojení s Bohem.

KVĚTEN
Tohle se mi moc líbí! Máme tady pro únor i květen tu stejnou kartu - Rozhodněte se být šťastní hned teď. Takže znovu: toto je téma roku 2017 - náš Zdroj uvnitř, Bůh v našem vlastním nitru. Bůh je i ve vašem srdci, ve vašich citech i ve vašem životě obecně. Někdy si utrpení romantizujeme. Utápíme se v sebelítosti, říkáme si, jak nás nikdo nemiluje, ale tím nic nezměníte. Je mnohem lepší říct si: "No a co, stejně budu šťastný/á. Právě teď se chci cítit dobře. Mým posláním je pomáhat světu vlastním štěstím. A pokud bude třeba, abych udělal/a něco jiného, Bůh mi dá vědět." 

ČERVEN
Pro červen cítím velmi silnou energii. A je tu karta Běžte vpřed bez strachu. Mám z toho úplně husí kůži. První význam, který jsem k tomu dostala, je váš aktivismus, to, že vystoupíte a budete se projevovat, budete vůdci, a to i tehdy, jste-li stydliví a nikdy předtím jste nic takového nedělali, nevěříte si a nemáte třeba ani moc velké sebevědomí. Mějte důvěru v Boha! Věřte Bohu uvnitř vás. Kdykoli dostanete od Boha nějaký úkol, máte také vše potřebné k jeho naplnění. 
Druhý význam znamená jít beze strachu kupředu ve svém vlastním životě. Je to opět o tom, že bez ohledu na to, co se bude dít kolem vás - a bude kolem vás spousta chaosu a utrpení - budete dělat to, k čemu jste voláni. To znamená dopsat tu knihu, věnovat se tomu léčení, dokončit ten umělecký projekt, vrátit se do školy, přestěhovat se... Věřte v tomto ohledu Bohu, říká tato karta. 

ČERVENEC
Ano, tady to máme - Věřte a důvěřujte. Tento rok se mi v tomhle moc líbí. Víte, někdy i tragédie mohou pomoci lidem se sblížit. A to v tomto roce vidím. Ze začátku roku, kde jsou lidé rozdělení a rozeštvaní, se dostáváme k období, kdy se sblíží skrze utrpení. A vy do toho vstoupíte v jednotě se svým Vyšším i nižším já. Vidím, jak tragické události a chaos napomáhají vytvářet atmosféru důvěry v Boha v nás. Pamatujte tedy na to, že i ve vás je Bůh - nejste od něj odděleni, to je nemožné.

SRPEN
Tato karta vyšla velmi rychle - Prozkoumejte své možnosti. Ta obvykle vychází tehdy, jste-li vyzváni k tomu, abyste nechali za sebou nějakou hrubou situaci. Může se to týkat odchodu z pracoviště, odchodu od lidí, s nimiž jste pobývali, odchodu ze vztahů, ukončení nějakého stylu života... A kůň, tedy jednorožec na této kartě, cválá, což znamená, že tuto změnu budete chtít provést rychle, i když třeba nebudete vědět, jak konkrétně ji uskutečnit, jak si zajistit vše potřebné a jak vyjdete. Není to však impulzivní karta, protože tuto změnu jste chtěli udělat už nějaký čas předtím. Je o tom, že se o sebe postaráte ve velkém. Celý tento výklad je hodně o tom starat se dobře sami o sebe, abychom se poté mohli starat o to ostatní.

ZÁŘÍ
Zde vychází velmi silně Vaše životní poslání. Říkají tím tedy, že vše, co se kolem vás bude dít v září, je součástí vašeho životního poslání. Mnoho lidí si myslí, že aby naplnili své poslání, musí získat nějaký titul, vydat knihu, založit léčitelské centrum... a ano, to může být jeho součástí, ale vaším posláním je i vše kolem vás. V září si všímejte toho, co se děje kolem vás, třeba ve vaší rodině, kde bude potřebná vaše pomoc ve velmi prostých formách - třeba trávit čas se svými staršími příbuznými, podržet někoho za ruku, vzít někoho nakupovat, někoho vyslechnout, vzít někoho do podpůrné skupiny nebo duchovně zaměřené společnosti.. V září se budete angažovat v nezištné službě. Budete hodně dávat a pomáhat. 
Ukazují také na zeměkouli v rukou anděla na obrázku. To vidím jako Boží zásah k léčení světa, možná bude nějaký silný úplněk, zkrátka nebeské energie budou velmi silné. Také však vidím organizované hromadné modlitby za svět. Bude to jako reakce na nějakou událost, aby se vyléčily její následky, ale také proto, aby se zabránilo jejímu dalšímu pokračování. Je to tedy o využívání naší duchovní moci.

ŘÍJEN
V říjnu se můžete cítit nerozhodní, zmatení a v rozporu. Je tady karta Dopřejte si na toto rozhodnutí čas. Říkají, že jak se bude rok chýlit ke konci, dostanete nějakou příležitost, na kterou ale nemusíte hned impulzivně říct Ano nebo Ne. Můžete druhé lidi požádat o čas na rozmyšlenou. Hodně umělců, včetně spisovatelů, budou v tomto období publikovat svá díla a vydávat je. A pokud vám je vydavatelé odmítli, budete mít v tomto čase příznivé období k tomu, publikovat je sami. Také silně vychází vlastní podnikání a zaměstnání. Jde tu však o to dopřát si čas na rozmyšlenou, na vytvoření plánu podnikání, popřemýšlet o potenciálních partnerech v daném podniku, a hlavně o tom být sami na sebe hodní. 

LISTOPAD
Ach, tohle se mi líbí! Tato situace je již vyřešena. Toto je velká duchovní pravda, která léčí. Existují dva způsoby, jakými můžeme žádat o pomoc. První z nich je ten, kdy Boha prosíte o pomoc a uzdravení dané situace. Dávejte si přitom pozor, když Boha o pomoc žádáte, abyste mu neříkali, jak to má udělat. Jinými slovy, nebudete Bohu dávat scénář toho, co má udělat. Tak to prostě nefunguje! Nekonečná Boží moudrost totiž vidí i možnosti, které my ze své trojrozměrné perspektivy nevidíme a nechápeme. Nefunguje to tedy tak, že "Opustím svou práci a stanu se léčitelem, když mi zařídíš výhru v loterii." Nic takového. "Bože, ukaž mi prosím, jak tomu mohu co nejlépe napomoci." a "Děkuji ti, že mě podporuješ." 
Druhým typem modlitby je afirmační modlitba, kdy předem děkujete za naplnění modlitby. První způsob, kdy prosíte, také funguje, ale nesmíte Bohu říkat, jak to chcete. Druhý způsob je "Děkuji ti, Bože, že jsi tuto situaci uzdravil." Modlíte se tak, jako by se už stalo. A vězte, že v duchovní pravdě už tomu tak je. Tím se začne tato pravda odkrývat. V listopadu tedy budeme užívat své duchovní zdroje k afirmaci: "Tento svět je již v míru, naši političtí vůdci se již naučili všechny své duchovní lekce, včetně té, že štěstí nespočívá v dosažení co největší moci, největšího územi nebo co nejvíce peněz, ale že i oni se potřebují spojit s Bohem v sobě a následovat jeho vedení." Afirmujeme si tedy, že už si tuto lekci osvojili. Pokud svobodné jednání těchto lidí zasahuje do vaší svobody, máte právo žádat o Boží zásah.

PROSINEC
No tedy, tady máme kartu Jste v bezpečí a pod ochranou. Opět je to o tom, že i když se odehrává ona bitva ve světě, vy a vaši milovaní jste v bezpečí a pod ochranou. Vaše duše je věčná. A následujete-li své vedení, které vám vždy řekne, kam jít či nejít, zůstanete nadále v bezpečí. Je třeba však toto vedení opravdu následovat. Nemohu to více zdůraznit. Čím střízlivější si budete svou mysl udržovat, čím méně chemických látek budete užívat, tím lépe budete schopni toto vedení vnímat. Jste-li vedeni ke změně stravy, je to i proto, abyste lépe slyšeli své vedení. 

* * *

Pojďme se navzájem podpořit tím, že si uvědomíme, že jsme v tom všichni společně, všichni cítíme tutéž energii, ale proto jsme sem přišli - abychom pomohli. Držme se tedy všichni za ruce, i s Bohem, Ježíšem a archandělem Michaelem, protože my všichni tím projdeme a hodně vyrosteme. Řekneme si: "Páni! Už nemám žádné pochybnosti o Bohu! Už věřím v zázraky! Už vím, jak silný/á jsem a že dokážu cokoli!" A když pak vejdeme do roku 2018, už vás nic nezastaví! Neodvracejte se tedy od toho, ale také na sebe dávejte pozor. Buďte moudří a konejte míruplnou práci.

Vytáhneme tedy ještě jednu kartu z Láskyplných slov Ježíše. A vytáhla jsem DVĚ karty, dobře. 
"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám." je první z nich. Ježíš nám tím vzkazuje, že jeho pokoj a mír jsou s námi všemi na celém světě. To je nádherné. Nemusíme se bát, že bychom o něj přišli. A podívejte se na druhou kartu: "Vždy se modlete." Prosím, modlete se. Když se modlíte, pomáháte nám všem. Modlete se svým vlastním způsobem, za lásku a za mír. 

Pojďme se pomodlit společně.
Držím nyní vaše ruce. Chyťte se za ruce se všemi v tomto světě, kdo jsou tu s námi.

Drahý Bože, Vyšší Já, Svatý Duchu, milovaný Ježíši, drahá Matko Marie, archanděli Michaeli a všichni strážní andělé, kteří jste s každým na tomto světě, děkujeme vám za tuto příležitost se společně spojit. Děkujeme vám za vědomí, že my všichni jsme v duchovní pravdě jedno, a to zahrnuje i naše politické a korporátní vůdce. Nechť dokážeme prohlédnout skrze hněv, odsudky, frustraci a dokážeme vyléčit své myšlenky o těchto lidech. Abychom tyto myšlenky dokázali povznést k tobě do tvého světla, abys je očistil, stejně jako abys očistil nás. Vyveď nás z ega a veď nás k našemu Vyššímu Já, které je zajedno s tebou, Bože. Nechť jsou naše činy vedeny tvou nekonečnou moudrostí. Nechť se rozhodujeme na základě modliteb a porady s Bohem. Nechť máme veškerou sílu, odvahu, sebedůvěru i víru v Boha, abychom věděli, že zvládneme všechno, co přijde. Nechť pamatujeme na to, že v duchovní pravdě jsme všichni v bezpečí, neboť jsme byli stvořeni věční a hodni lásky, moudří, inteligentní, tvořiví a nesmrtelní. Nechť jsou potřeby nás všech spravedlivě naplňovány. Žádáme tě, Bože, aby si všechny děti v tomto světě uchovaly svou naději a nevinnost. Nechť máme všichni dostatek čisté vody, jídla, léků, přístřeší, a dej, ať jsou příslušníci všech lidských ras rovnocenně ctěny. Nechť je celý tento svět v jednotě. Žádáme tě, abys dohlížel na naše mírové vůdce, kteří promlouvají v pravdě a napomáhají tak k míru. Dohlédni na jejich bezpečí. Pomoz také našemu životnímu prostředí, aby bylo čisté a očištěné. Nechť problémy s životním prostředím přejdou od těch, kdo o nich hovoří, k těm, kdo s nimi mohou něco dělat. Nechť všichni ctíme přírodu a zvířata. Nechť začnou lidé vidět zvířata jako bratry a sestry namísto věcí. Nechť nám tvrdé lekce tohoto roku napomohou stát se jemnějšími a soucitnějšími vůči sobě samým i druhým lidem. 

A pokud se vy chcete za něco ještě pomodlit, nyní je vhodná chvíle: _______________________

Spolu s vámi přidávají své modlitby i ostatní, kdo se účastní tohoto výkladu. Pošlete svou energii i jejich modlitbám. 

Drahý Bože, prosím, vyslyš a zodpověz naše modlitby, tak jako vždy. Nechť my všichni jasně cítíme, myslíme, vidíme i slyšíme tvé odpovědi i vedení, které nám posíláš. Dej nám všem odvahu a sílu k tomu, abychom tvé odpovědi nejen přijali, ale také bychom věřili, že jich MŮŽEME dosáhnout a že jich MUSÍME dosáhnout. Nechť už nikdo z nás nadále neodkládá své životní poslání kvůli penězům nebo nedostatku sebedůvěry. Nechť všichni následujeme tvé vedení svými kroky současně s tím, jak naplňuješ naše potřeby, a ne až potom, co je naplníš. Nechť každý, kdo tento výklad sleduje, bez ohledu na věk, ví, že je na tomto světě za nějakým účelem a může v něm učinit velký pozitivní rozdíl. A že jejich promlouvání ve jménu lásky a míru pomáhá nám všem. 

Bůh vám žehnej a posílám vám mnoho modliteb, lásky a optimismu, a prosím, udržte si svou víru! Věřte v dobro, které je v každém člověku! Když dokážeme vidět dobro ve všech, včetně těch, kdo dělají otřesné věci, pak z nich naše láska dokáže vytěsnit jejich zlo a temnotu. Vyzařujte na všechno a všechny světlo svým srdcem, kudykoli budete procházet. A vězte, že vy, já i náš svět, je v Božích rukou. Bůh nedělá chyby. Bůh vás miluje. I vy prosím milujte Boha a vraťte se k němu ve svých myšlenkách, modlitbách i činech... a sledujte, co se bude dít - zázraky pro nás všechny. 

S láskou a andělskými požehnáními, 

Doreen Virtue

* * *

zdroj: https://youtu.be/y4AtHLwWmks
překlad: Magda Techetová 

neděle 1. ledna 2017

Afirmujte si nový rok

Co byste rádi prožili příští rok? Co byste rádi změnili? Oč byste požádali, kdybyste věděli, že je všechno možné a že můžete mít úplně všechno, nač si vzpomenete?
Nastal čas, abyste investovali svou energii do nadcházejících měsíců tak, že si ujasníte, co si přejete. Jak už jsme my andělé zdů­raznili, všechno, po čem toužíte, se uskutečňuje prostřednictvím slov, která používáte, když mluvíte, myslíte a píšete.
Dnes si v duchu nebo písemně sestavte seznam svých přání pro příští rok. Každý svůj cíl formulujte jako afirmaci, ve které pro­hlašujete, že vaše přání je už splněno. Poděkujte vesmíru za to, že vaše přání proměnil ve skutečnost, a vyjádřete mu vděčnost za to, že odpovědi na vaše modlitby předčily vaše očekávání.

* * *

Afirmační modlitba pro tento den
Děkuji ti, Bože, vám, andělé, i tobě, vesmíre, za to, že jste splnili tato moje přání: ____________. Odevzdávám vám všechny své obavy a pochyby týkající se uskutečnění mých snů. Otevírám své srdce, mysl i náruč a přijímám všechno dobré, co mi teď vesmír nabízí.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue