pátek 2. února 2018

Karetní výklad strážných andělů pro únor 2018

Milí přátelé,

rok 2018 nám začal v plné síle a s většinou nás se od začátku nemazlí. Energie tohoto roku nás vede k propouštění všeho, co nám bránilo či brání svobodně žít a dávat i přijímat lásku. Cokoli v našem myšlení, způsobu vnímání, názorech, postojích, návycích a činech, co je překážkou na naší cestě ke štěstí, potřebuje z našeho života odejít, a tento rok nám v tom hojně pomáhá. Problém je v tom, že změnám bráníme, protože za každou změnou vidíme ztrátu namísto zisku, který posléze následuje. Vidíme jen prázdné místo, které by v našem životě zůstalo, a i když víme, že je vždy možné ho zaplnit, ne vždy jsme ochotni věřit, že by se tak skutečně stalo. A když nevěříme, že nám budoucnost přinese něco nového a lepšího, přirozeně lpíme na tom, co máme, ať je to jakékoli. Držíme se toho, abychom to neztratili, hlídáme to, aby se to nezačalo nějak měnit, a místo abychom žili svůj život a dovolili mu se volně rozvíjet, řídíme a kontrolujeme ho plni úzkosti a nedůvěry sami. Jsme přesvědčeni, že víme nejlépe, co by jak mělo být, ale ne vždy to je pravda. Přestože sami umíme dobře poznat, co je pro nás nejlepší, a víme, co bychom si přáli, ne vždy je to pro nás nejlepší v té konkrétní formě, v jaké si to představujeme - toužíme po šťastném vztahu, ale s člověkem, s nímž ho není možné vytvořit; toužíme po finanční hojnosti, ale snažíme se jí dosáhnout cestou, která nám k ní zrovna nepomáhá; toužíme po zdravých vztazích, ale přitom máme sklony poutat se k druhým příliš nebo máme nějaký jiný návyk, kterým bychom si každý vztah zase pokazili... Příkladů je spousta. Podstatné u nich všech je to, že někdy prostě věci mají důvod, proč se neplní, proč nepřicházejí nebo proč se neodehrávají tak, jak to chceme my. Jako lidé neumíme vidět tak daleko jako Nejvyšší Moudrost. Nevidíme hned na konec celé cesty, ale jen na pár metrů, po kterých můžeme jít. Podle těch několika metrů však nemůžeme soudit, jaký bude cíl cesty. Je nesmysl pochybovat o cíli cesty jen proto, že na těch několika metrech před námi nic není. Spousta z nás to však dělá. Vydá se na cestu za něčím, co si přeje, ale když nevidí výsledky, odsoudí velmi brzy celou cestu i s cílem. Řeknou, že to není možné, a v celém procesu se zastaví. Zůstávají pak stát na místě a stěžují si, že se v jejich životě nic nemění. 
Změny, které přicházejí s energií tohoto roku, nám mají pomoct popojít dál, což nemusí být příjemné, když nevidíme dál než na těch pár osvětlených metrů. Ale když budeme změnám důvěřovat a vkročíme i do těch dalších, pro nás zatím neviditelných úseků cesty, odhalí se nám. Chce to odvahu, ale stojí to za to. Naši andělé samozřejmě chápou, že máme strach, zvlášť když jsme už tolikrát prožili zklamání nebo jiné rány, které otřásly naší vírou a kvůli kterým možná nevíme, co si vlastně máme myslet, čemu máme věřit. Připomínají nám však, že se v našem životě událo i mnoho šťastných změn a že na to zapomínáme proto, že naše mysl ignoruje pozitivní události a uchovává si v živé paměti jen to nejhorší. Je to mechanismus ochrany, snahy zůstat připravení na každé další možné ohrožení. Naše mysl je na prvotní úrovni nastavená na přežití, a podle toho pak reaguje a funguje. Třídí naše zážitky podle priority přežití - pozitivní událost byla sice hezká, ale ta negativní hraje roli v naší bezpečnosti, a proto má prioritu. Jinými slovy, hlavní slovo má v našich životech strach a snaha zabraňovat jakémukoli potenciálnímu ohrožení. (Zvláště to platí pro ty, kdo utrpěli opravdu velký otřes nebo traumatickou událost.) Místo abychom žili svůj život a nechali ho volně plynout, úzkostně řídíme každou jeho část, hlavně aby se nestalo něco, co nechceme. Náš život tak ovládá strach a ne láska. Na nás je, abychom se naučili nenechávat rozhodovat svou mysl a strach. Svobody a štěstí dosáhneme jen tehdy, když se svého života chopíme my sami a nedovolíme strachu, aby nám diktoval, co jak máme dělat, aby se stalo to či ono a aby se to stalo tak a tak. 
My svůj život nemáme ovládat a už vůbec ne jen hlavou. My máme svůj život ŽÍT. Toto téma se nám nyní opakovaně vrací a bude pravděpodobně hlavním tématem pro celý tento rok. ŽÍT svůj život a ne ho ovládat a řídit tak, aby pro nás bylo všechno předvídatelné a jisté. Musíme se naučit, že ne vždycky budeme všechno vědět a že to ani nepotřebujeme. Že život je v každém okamžiku takový, jaký být má, a to je v pořádku. 
Držet se minulosti a strachovat se, aby se náhodou neopakovala, je nešťastný způsob, jak promrhat každý dnešek. Právě přítomností si utváříme svou budoucnost. A pokud neustále tápeme v minulosti, vnášíme si ji i do přítomnosti, a tím i do budoucnosti. Často se pak stane, že ano - že se zopakuje. Avšak místo abychom si uvědomili, že nám to jen zrcadlí potřebu pustit se minulosti a přestat si přitahovat totéž i nadále, ještě více se utvrdíme v tom, že jsme měli pravdu a že se tyto věci dějí a musíme se před nimi mít pořád na pozoru. Vzniká tak koloběh zbytečné bolesti, kdy prožíváme bolestivé události, bojíme se jich, a tím, že se jich bojíme, si je k sobě opětovně přitahujeme, a o to více se jich pak bojíme. Leden i únor jsou pro nás úvod do rozpojování těchto cyklů. Ať už jsme prožili nebo prožíváme jakékoli těžkosti, zrcadlí se nám nyní něco důležitého - že je třeba něco změnit. Opakované negativní zkušenosti mají někde svůj začátek. Najděme ho a utněme celou tu následující šňůru opakujících se zranění. Uzdravme prvotní zranění, a ono se nám přestane v životě kopírovat. Vzdejme se také negativních afirmací jako "Stejně to zase nevyjde, stejně mě zase zklamou, stejně je v tom určitě nějaký háček..." Chceme-li, aby se věci začaly měnit, musíme se začít měnit my. A tento rok nám v tom pomůže. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první únorový týden je tady Trojka Myšlenek, karta žalu a léčení našich srdcí. Krásně navazuje na úvodní promluvu, protože poukazuje na stará zranění a zklamání, která se v našich srdcích zakořenila a kvůli nimž jsme zahořkli a přestali důvěřovat. Naše uzavřená srdce se skrze tuto kartu hlásí o pozornost, protože si přejí být otevřená - chtějí milovat a být milovány. Chtějí lásku dávat i přijímat. To ale nejde, když jsou zavřená kvůli strachu a staré hořkosti. V tomto týdnu (a možná i dalším období, bude-li zapotřebí více času) budou tedy naše srdce otevírána, a to jako odpověď na naši vlastní žádost a modlitby. Může se stát, že se v nás ona stará bolest něčím probudí, připomene, aby mohla být vyplavena na povrch. Je důležité si pak uvědomit, že se opravdu jedná o něco, co nám přišlo na pomoc, a ne o "další ránu". Je důležité nedívat se na tyto chvíle jako na ublížení, ale jako na dar, který nám přišel pomoci s otevřením našeho srdce. U srdcí, která jsou hodně zatvrzelá, často i hodně dlouhou dobu, bývá smutek nakonec jediným klíčem k jejich odemknutí. A tak se na to takto dívejme. Není to nic, čeho bychom se měli bát - naše srdce se touží otevřít, a to proto, abychom měli život plný lásky. Můžeme se ještě více uzavřít a cítit se ještě více ukřivdění, a nebo se konečně otevřít. Rozhodnutí je na nás. 
Tato karta vypovídá také o tom, že zklamání a jiné nešťastné události, které se v našem životě opakují podle stále stejných nebo velmi podobných vzorců, mají někde svůj původ a máme ho najít a uzdravit. Mohl nás kdysi podvést partner a od té doby můžeme neustále narážet na další a další podvádějící osoby. Mohl nás kdysi zradit jeden z rodičů nebo jiná blízká osoba a od té doby ve svém životě možná narážíme na další a další zrádce. Mohli jsme kdysi získat pocit těžké viny, a od té doby potkáváme lidi, kteří ho v nás znovu a znovu probouzejí a znovu a znovu nám něco vyčítají. Mnohé věci, které opakovaně prožíváme, nás mají pouze dovést na úplný začátek - k prvotnímu zranění, které se v nich pouze opakovaně připomíná, aby mohlo být vyléčeno. Dejme si pozor, abychom se místo toho ještě více neponořili do negativity a pesimistických přesvědčení. Tak totiž daná lekce nesplní svůj účel a bude muset přijít znovu. Naše cesta k uzdravení a svobodě se tak jen prodlouží a zdrží. Využijme všeho, co nám nyní přijde pomoci otevřít naše srdce a vyplavit z něj všechen ten smutek a bolest. Není to vůbec nic špatného.

Pro druhý únorový týden vyšla karta Pomocník Myšlenek. Ta vypovídá o tom, že se dá do pohybu spousta věcí - a může přitom vzniknout i poměrně velký chaos. Je to kvůli přeuspořádávání našeho života v souladu s tím, co si v něm opravdu přejeme mít a co v něm naopak nemá co dělat. Chaotické přeuspořádávání je normální a zdravou součástí procesu uzdravování a vytváření nových začátků. 
Toto období se může dotknout naší citlivé potřeby předvídatelnosti. Je možné, že v tomto čase nebudeme moci předvídat téměř nic. Máme tak šanci naučit se přijímat neočekávané. Když se naučíme být v klidu a pohodě i přesto, že netušíme, co jak bude a co může přijít, odstraníme tak jeden z hlavních bloků, které ovládají náš život. Zbavíme se tak úzkostlivé potřeby kontroly nade vším a nade všemi, čímž si ušetříme mnoho energie. Hned budeme svobodnější. Tento týden je pro nás tedy příležitost k odstranění dalšího bloku z našeho života - strachu, že když nebudeme všechno předem vědět, stane se něco strašného. Život nám nikdy nepřinese nic, co bychom nezvládli a co by pro nás a náš život nebylo důležité. Přestože jsme mohli v důsledku mnoha ran a zklamání získat pocit, že život nám chce jen ubližovat, není to tak. Jen jsme si to mylně vyložili. Neuměli jsme se na to podívat jinak. Nevěděli jsme o jiných způsobech, jak takovou věc vnímat. Neviděli jsme žádné souvislosti s budoucím štěstím a svobodou. Máme tedy nyní životu dát šanci ukázat nám, co všechno skvělého a nového může vzniknout, když mu dovolíme rozbourat to staré a nefunkční, tak jako když prudký vítr strhává z větví stromů staré listí. Nikdy nepřijdeme o nic, co by pro nás mohlo být dobré.

O třetím únorovém týdnu nám vypovídá Pětka Myšlenek, která poukazuje na naši ukřivděnost a vztek na všechno a všechny, kdo nám nějak uškodili. Je přirozené cítit bolest a hněv, když nám někdo ublíží. Stejně tak je přirozené chtít dosáhnout vyrovnání a spravedlnosti. Tato karta však poukazuje na to, jak touha po této spravedlnosti ničí náš vlastní život, zejména tehdy, když žádné spravedlivé vyrovnání nevidíme. Velmi úzce to souvisí s tématem odpouštění - tj. puštění se vzteku, který NÁM ubližuje. Obvykle lidé uvažují takto: "Když se budu tím, co se stalo, pořád zabývat, vztekat se a pořád dotyčnému připomínat, jak hrozně mi ublížil, dosáhnu tím spravedlnosti, protože ho tím potrestám." Bohužel však tento přístup trestá v první řadě nás, protože jsme to MY, kdo v sobě tento jedovatý hněv přechovává. Pokud je možné a jsme vedeni k tomu, abychom nějakého vyrovnání konstruktivním způsobem dosáhli, jistě toto vedení následujme. Nejedná se však o nutkání ega! Ego nám našeptává, abychom ubližovali. K tomu by nás Nejvyšší Moudrost nikdy nevedla. Nejvyšší Moudrost ví, že ubližováním nazpět nikdy nedosáhneme žádného štěstí, a ještě si tím pošpiníme svou vlastní karmu. Je jasné, že se chceme vyjádřit a dát dotyčnému najevo, čeho se dopustil, ale je zbytečné v sobě tuto energii udržovat. Pokud tedy cítíme, že potřebujeme něco říct, řekněme to. Pokud cítíme vedení k nějakému kroku, jenž by mohl vést k nápravě či vyrovnání, aniž by to vycházelo z nutkání ega, pak to udělejme. Ale poté se toho pusťme a už se k tomu nevracejme.
Stará ukřivděnost špiní naši energii. Zbavuje nás naší přitažlivosti. Zatemňuje naše světlo. Někdo by možná mohl říct, že mu to za ten pocit uspokojení stojí. Někdo namítne, že nevztekat se a nebýt ublížený vlastně znamená předstírat, že je všechno v pořádku, a to přece nejde. Nikdo však po nás nechce, abychom popírali, co se stalo, a mávli nad tím rukou. Chce se po nás, abychom byli svobodní - abychom se nestali otroky vlastního vzteku. To se netýká druhých, týká se to nás. Jsme to my, kdo tím přichází o každý další den možného radostného života. Jsme to my, kdo se sám okrádá o pocity štěstí, když lpíme na touze vidět druhého trpět za své činy. My tu nejsme pro to, abychom dohlíželi na potrestání všech, kdo nám kdy něco udělali - o to všechno se u každého člověka stará zákon příčiny a následku. Nejvyšší Moudrost ví, že ubližovat si hněvem a kazit si svůj vlastní život nám nic nepřinese, a ještě nás obere o to hezké, co stále máme. A protože také ví, že my sami si to nepřejeme, tak nás na to v tomto čase bude upozorňovat. 
Všímejme si svého sklonu k otevřené či pasivní agresi ve svém chování, pramenícího z neuspokojené představy o dosažení spravedlnosti. Naučme se žít v míru i s vědomím, že ne všechno dopadlo tak, jak by podle nás mělo. Naučme se přenechávat následky činů druhých zákonu příčiny a následku a zaměřme se místo nich na sebe a na to, abychom my sami žili co nejlépe a měli ve svém životě co nejvíce lásky. Vzdejme se emocí ukřivděnosti, zahořklosti a touhy po potrestání druhých, které jen špiní naše vyzařování. Vzdejme se nepřejícnosti vůči těm, kteří z našeho pohledu mají něco, co my nemáme. Přestaňme se vztekat a ubližovat si tím. Jen bychom si tak vytvořili další problém - možná mnohem vážnější, než si uvědomujeme. Přechovávání starého hněvu, ukřivděnosti a nepřejícnosti může vést i k vážným zdravotním problémům. A za to NIC na světě nestojí. 
S tímto tématem mimo jiné souvisí i naše vztahy a to, jak odpudiví můžeme být pro druhé lidi, vyzařují-li z nás takovéto energie. Chceme-li mít v životě více lásky a být pro druhé přitažliví, uděláme sobě i jim velkou službu, když budeme ochotni své srdce očistit ode vší staré špíny a ponechat ho otevřené něčemu mnohem krásnějšímu. 


Pro čtvrtý únorový týden tu máme Léčitele Myšlenek, karty pořádku a uklízení, a to nejen fyzického, ale zejména myšlenkového a emočního. Je to už čtvrtá karta v tématu Myšlenek. V podstatě celý tento měsíc bude o vnitřním úklidu. O vymetání starého vzteku, bolestí a zklamání ze svého srdce, o uzdravování našich ran, o velkém očišťování sebe samých od starých emočních a myšlenkových nánosů, které zcela zakryly nás samé - ty, jimiž hluboko pod všemi těmi nánosy skutečně jsme. 
Vedle emocí a myšlenek, které nám ubližovaly, je však třeba uklidit také ve svých vztazích a lidmi, s nimiž se stýkáme. Pobýváme s někým jen z pocitu viny nebo povinnosti? Pobýváme s někým, kdo po nás chce, abychom mu pořád pomáhali, ale přitom se svým životem nic nedělá? Pobýváme s někým, kdo nás unavuje svou negativitou? Naše vztahy by měly vzkvétat. Pokud nevzkvétají a nic z toho, co pro ně děláme, nemá efekt, je načase se místo nich začít věnovat jiným, které vzkvétat budou a ve kterých se naše snaha je udržovat bude také projevovat. Jednostranné a dysfunkční vztahy, na jejichž stavu se nic nemění bez ohledu na to, jak moc se snažíme o ně pečovat, jsou jen zbytečnou ztrátou naší energie, která může být důležitá jinde. Vytřiďme si tedy vše, co už v našem životě nefunguje, a jednoduše to propusťme ze svého života pryč. O nic tím nepřijdeme. 

Některé vztahy nemusíme vyloženě opouštět - někdy stačí s danými lidmi jednoduše netrávit tolik času. Tady však andělé varují ty z nás, kteří mají sklon hledat omluvy pro své dysfunkční vztahy a jejich účastníky, a ty, kteří neumí říkat ne a neumí si stát za sebou a svými hranicemi. Týká se to těch z nás, kteří raději trpí nepříjemný kontakt, než aby museli trpět případnou reakci druhého na nový stav věcí. Pro tyto osoby je toto tedy další lekce a příležitost zbavit se něčeho, co jim brání ve štěstí - návyku udržování dysfunkčních vztahů ze strachu, že se na ně někdo rozzlobí nebo je z něčeho obviní. Nenechme se vydírat strachem - jestliže se necítíme svobodní my, necítí se tak ani ti druzí, byť se mohou navenek jevit spokojeně. Udržování spoluzávislých vztahů škodí jak nám, tak i jim.

* * *

SHRNUTÍ
Celý únor bude plný příležitosti k tomu začít odbourávat nezdravé návyky v myšlení, vnímání a chování. Budeme pohlížet sami do sebe a uklízet. Budeme třídit, co ve svém životě chceme a co v něm mít nechceme. Bude k tomu však třeba ochota přiznat si své stíny a s nimi i skutečnost, že si za některé problémy opravdu můžeme sami. Není nic špatného na tom dělat chyby. Všichni se učíme. Nebojme se tedy na své stinné stránky a nepříjemné vlastnosti pohlédnout. Teprve když přijmeme, že je máme, můžeme s nimi začít pracovat. Dokud je budeme popírat, svalovat vinu na druhé nebo na vnější okolnosti a stavět se do pozice obětí, nehneme se z místa. Přestože jsme opravdu mohli utrpět mnoho ran vinou druhých, nijak nám nepomůže lpět na jejich obviňování a opakovaně oživovat minulost ve své mysli nebo i v srdci. Naší prací pro tento měsíc je uvolnit postupně všechen hněv a bolest, které jsme v sobě dosud nosili, způsobem, který nikomu včetně nás neuškodí, a tím se zbavit obrovského břemene, jež nás množná i velmi dlouhou dobu zbytečně zatěžovalo a bránilo nám v postupu vpřed. Je to služba, kterou děláme sami pro sebe, nikoli pro druhé. Je to o rozhodnutí přestat v sobě udržovat emoce, myšlenky či návyky, které nám ubližují. A přestat si ubližovat je projevem zdravé lásky a úcty k sobě a svému životu. 
Přijměme lekce, které nám únor nabízí, protože pokud se je naučíme, byť to třeba nevyjde hned napoprvé, pak nejen, že nám bude v životě mnohem lehčeji a budeme šťastnější, ale zároveň se nám podobné situace přestanou v životě opakovat, protože již splní svůj účel. 
Nejprve se tedy rozhodněme, že naše štěstí je pro nás důležitější než strach a lpění na starých křivdách. Nejsme-li vedeni k nějakému konkrétnímu konstruktivnímu řešení, pak přenechme dohled nad důsledky činů druhých na zákonu příčiny a následku a začněme se starat o sebe místo nich. Osvoboďme se od úzkostlivé snahy všechno řídit a ovládat tak, abychom věděli, co jak bude, a přijměme život se vším, co k němu patří - včetně nepředvídatelnosti a nejistoty. 
Přestaňme bojovat s tím, co se nám nelíbí, a zaměřme svou energii místo toho na věci, které nás těší a na ty, které můžeme sami utvářet. Začněme žít v přítomnosti. Pracujme s materiálem, který máme právě teď. Minulost nezměníme, můžeme jen uzdravit svůj vztah k ní. Budoucnost ještě nenastala, ale co se v ní objeví, záleží do velké míry na tom, co děláme teď. Je tedy velkou a dobrou investicí zapracovat nyní na svém uzdravení, vyklidit ze svého života všechno, co do něj už nepatří, a otevřít dveře novým, nepoznaným věcem. Přijměme nejistotu a chaos jako dar, díky kterému se bude moci přeskupit a přeuspořádat všechno tak, aby to pro nás skutečně fungovalo. 
Naši andělé budou stále s námi a vždy budou připraveni nám pomoci, když je požádáme a dovolíme jim to. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 29. ledna 2018

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 29.1. do 4.2. 2018

Ahoj, já jsem Robert Reeves a děkuji vám, že jste se dnes ke mně připojili na týdenní duchovní vedení. Jak toto vedení probíhá? Vytáhl jsem pro tento týden intuitivně dvě karty a na vás je, abyste na základě své vlastní intuice vybrali, zda je pro vás poselstvím karta č.1 nebo karta č.2. Důvěřujte tomuto vedení a podívejme se, co vám tedy vámi vybraná karta má pro tento týden říci. 

Pokud jste si vybrali KARTU Č.1, jedná se o Čištění čaker, poselství lotosového květu. V poslední době hodně vyvstává téma očisty a nastolování rovnováhy. A pokud se vám toto téma opakovaně vrací, je toto další pobídka od vašich andělů, abyste se opravdu zaměřili sami na sebe. Je mnoho věcí, na které zaměřujete svou pozornost, ale nyní nastal čas vrátit se na začátek. Co se děje ve vašem životě? Co se děje u vás? Dopřejte si na sebe čas, odpočívejte, načerpejte znovu síly a věnujte se věcem, které vás naplňují. Tato karta vychází tehdy, když vám chybí meditace. Je to tedy pro vás ponouknutí, abyste si během každého dne dopřáli chvíli na zklidnění a meditaci. Samozřejmě se hned ozve váš logický rozum: "Ale na to nemám čas! Už tak mám nabitý rozvrh!" Ale právě tady se začnou dít kouzla, když požádáme o pomoc své anděly a požádáme je, aby nám otevřeli bránu času. Požádejte je, aby vám pomohli najít tu nejvhodnější chvíli, kdy budete moci meditovat a komunikovat s nimi. Pokud jste tedy byli vedeni k výběru této karty, dělejte si více času sami na sebe a meditujte. A pokud jste si vybrali KARTU Č.2, budete určitě nadšení, protože je to Léčení financí, poselství žluté lilie. Ta nám zvěstuje, že problémy s financemi a hojností budou brzy minulostí. Nemáme si tedy o ně dělat žádné obavy. Když se strachujeme o své peníze a jejich dostatek, přímo si v jejich proudu vytváříme překážky. Strach se staví proudu hojnosti do cesty, a tím omezuje jeho příliv do našeho života. Nenechte tedy strach, aby diktoval, kolik hojnosti můžete nebo nemůžete mít. Andělé vám touto kartou říkají, že se máte přestat strachovat a místo toho se soustředit na to, na čem nejvíce záleží. Pamatujte, že o všechny vaše potřeby je postaráno. Všechno, co potřebujete, je to, co už máte. Když se zabýváme tím, co ještě nemáme, nebo tím, kolik musíme platit, a další a další věci, uniká nám, co všechno už vlastně máme. A když se podíváte do své minulosti, tak vždy, dokonce i v těch dobách, které byly pro vás nejisté nebo děsivé, se vždy našel způsob, jak o vás bylo postaráno. Budete v pořádku! Věřte prosím, že Bůh a andělé na vás dohlížejí a že všechny záležitosti týkající se peněz jsou uváděny právě teď do rovnováhy. Dělejte tedy dál tu pozitivní práci, snažte se a věřte, že všechno bude dobré. Budu se na vás zase těšit příště, doufám, že budete mít skvělý týden a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny! 

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreeves444/videos/1525471407489681/
překlad: Magda Techetová

středa 24. ledna 2018

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 22. do 28.1. 2018

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je ten čas, kdy se spojíme se svými anděly a společně se podíváme na to, co nás čeká další týden. Vytáhnu dvě karty a ještě před tím, než to udělám, si vyberte, která bude pro vás: Karta 1 nebo karta 2?
Pojďme si nejprve dopřát chvíli na to, abyste se naladili na svou vlastní intuici. Toto video by vám mělo pomoct hlavně v tom, abyste se naučili poslouchat své vlastní vnitřní vedení. Které poselství bude pro vás podle vaší intuice? 1 nebo 2? Důvěřujte tomu vedení.

Pokud jste si vybrali KARTU 1, pak je poselstvím pro vás Pusťte se své úzkosti. Je to karta úžasné levandule. Taky ji už cítíte? :D Je to poselství o tom, že se máme vzdát strachu a starostí, které máme. Hlavně proto, že všechny ty hrozné myšlenky plné strachu stojí v cestě našemu Božskému vedení. Takže co pod tím vším cítím, je to, že když se vzdáme strachu, stresu, starostí a úzkosti, bude pro nás mnohem snazší slyšet hlasy našich andělů. Dokážeme pak vnímat jejich ponoukání plné lásky a světla, abychom šli dál a vydrželi. Když ale věnujeme pozornost tomu hlasu, který je plný strachu, všechno se stává jedním velkým temným mrakem a my nejsme schopni rozpoznat, kdo k nám vlastně mluví, čemu to vlastně nasloucháme a co máme udělat dál. 
Chci tedy, abyste tento týden procvičovali svou schopnost se uvolnit. Dopřávejte si pravidelně čas na to, abyste uvolnili svou úzkost a stres a podívali se na všechno z jiného úhlu pohledu. Na každou situaci se můžete dívat očima strachu nebo očima lásky. A já opravdu doufám, že si vyberete dívat se očima lásky. Pustit se strachu, pustit se starostí a dovolit Božskému vedení, aby k vám přišlo.


A pokud jste si vybrali KARTU 2, je to karta echinacey s názvem Otevřete své třetí oko. Tato karta s sebou zároveň nese energii archanděla Michaela, takže pokud jste viděli záblesky modrého světla nebo na Michaela často mysleli, je tohle znamení, že s vámi je. Rovněž je to pro vás připomínka, že jste duchovní bytost a že jste obdařeni úžasnými intuitivními dary a že je třeba, abyste si je vyladili. Andělé říkají, že se nemáte bát toho, co byste mohli "vidět". Říkají, že máte strach, že třeba uvidíte něco strašného, nebo že začnete přitahovat negativní energie nebo že se otevřete až příliš. Pokud je vám to nějak podvědomé, připomíná vám tato karta zároveň i to, že je s vámi archanděl Michael, který patří mezi největší ochránce před negativními energiemi nebo ustrašenými myšlenkami. V tomto týdnu si tedy dovolte rozkvést. Dovolte si otevřít se všem těm úžasným darům, kterými jste byli požehnáni. Tento týden tedy propusťte své starosti a strach a dovolte archandělovi Michaelovi, aby vám pomohl rozvinout vaše duchovní dary ještě více.Tak, to by bylo, a teď ještě andělské doporučení pro tento týden. Andělé chtějí, abychom se zaměřili na vděčnost. Abychom si každý den našli alespoň tři věci, za které jsme vděční. Začnete si uvědomovat, jak vděční jste třeba za svoji rodinu nebo svoje přátele. A postupem času budete více a více specifičtí a začnete si uvědomovat více a více věcí. Že jste vděční za své přátele, protože vás pozvedávají. Nebo za domácího mazlíčka, který rozzáří váš den. Tento týden si tedy procvičujte vděčnost a uvidíte, jak ke konci týdne budete tuto vděčnosti vnímat o mnoho hlouběji a silněji. 

Těším se na vás, přeji vám krásný čas a ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1520037288033093/
překlad: Magda Techetová


pondělí 15. ledna 2018

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 15. do 21.1. 2018

Ahoj, tady je Robert Reeves a tohle je vaše týdenní duchovní vedení. Ještě než ale přistoupíme ke karetnímu výkladu, udělejte si minutku pro sebe a pořádně se nadechněte. Někdy se opravdu potřebujeme zastavit a aspoň chvíli pořádně dýchat. Všimněte si přitom, jak se tím zvedne vaše energie. Cítíte se odlehčení. A kdykoli chcete přijímat vedení svých andělů, je třeba se opravdu povznést a naladit se na tu pravou vlnu. Přitom je jedno, jestli kolem vás pobíhá vaše rodina, jestli zrovna perete prádlo nebo jedete domů z práce. Kdekoli si můžeme vytvořit takový posvátný prostor. A tak se zhluboka nadechněte a soustřeďte se na záměr se právě teď naladit na vaše vedení pro následující týden. Právě teď vám vaši andělé budou toto vedení předávat.
Co udělám já, je to, že vyberu dvě z karet Květové terapie. A pouze jedna z nich bude přímo pro vás. Chci podpořit vaši vlastní intuici. Chtěl bych, abyste i vy během výkladu vnímali své anděly a jejich přítomnost a přijímali jejich vedení. Takže: budu vybírat dvě karty. A chci, abyste se zeptali sami svého vnitřního vedení, která karta bude odpovědí na vaši otázku. Je to karta číslo 1, nebo karta číslo 2? Které vás zaujalo jako první? 1 nebo 2?
Pojďme se tedy podívat na to, co andělé chtějí, abyste pro tento týden věděli. Pokud máte sami nějakou otázku, nyní je ten pravý čas ji položit. A já nyní vyberou dvě karty.
Která je tedy pro vás? Karta 1 nebo karta 2?

Pokud jste si vybrali KARTU Č.1, pak je to karta s názvem Důvěra. Je to poselství karafiátu. Když už mluvíme o důvěře, je to i důvěra v to, že je toto poselství pro vás. Pokud cítíte, že jste vedeni k nějaké změně nebo rozhodnutí, nebo se vydat jiným směrem, důvěřujte tomu. Důvěřujte tomu vedení, které je ve vás. Nepodléhejte soudům logiky svého rozumu nebo názorům druhých, které by vás od tohoto Božsky vedeného rozhodnutí odradily. Vy sami nejlépe poznáte, co je pro vás tou nejlepší cestou, a právě to vám vaši andělé nyní připomínají. Věřte tomu! Věřte vedení, které máte vy sami! A také věřte, že jdete správným směrem. Neudělali jste žádnou chybu, nezmýlili jste se, jste právě tam, kde teď máte být! Nepochybujte o tom, ani to přehnaně neanalyzujte. Buďte vděční za to, kam jste se dostali, i když to třeba ještě neodpovídá vašim nejlepším představám. Ano, někteří z vás řeknou: "Ale Roberte, jak by TOHLE mohlo být dobré?! Jak mám věřit, že to je dobré, když je to zcela očividně špatné?" Ale soustřeďme se na světlou stránku věcí. Skrze každou těžkost se vám zároveň dostává příležitosti něco vyléčit. Hodně se tím učíte, dostáváte nový náhled na věci, a tím vším se pak ohromně posunete vy sami a ještě budete umět pomoci mnoha dalším lidem. Představte si, jak moc můžete lidem pomoct, když díky vaší zkušenosti budou moci předejít zbytečným problémům, nebo skrze své krize projdou díky vám rychleji. Léčení vás nebo jich se může díky tomu všemu, co nyní prožíváte, uskutečnit zázračnými a nečekanými způsoby! A tak tomu věřte! Věřte, že se jedná o požehnání z Nebes. Jistěže je to pro nás těžké vidět to dobré svým logicky založeným lidským pohledem, ale někde hluboko na úrovni duše to cítíme. Někde uvnitř cítíme, že to k něčemu je a že to má hlubší význam, že se tím posunujeme, i když jsme o tom měli jiné představy. Vězte však prosím, že jste přitom pořád chráněni a vedeni. Vaši andělé i Bůh vás velmi milují a dělají to nejlepší, co mohou, aby se o vás co nejlépe postarali.
Takže, pokud jste si vybrali kartu č. 1, tak toto bylo poselství pro vás.A pokud jste si vybrali KARTU Č.2, jedná se o karta s názvem Citové léčení. Je to poselství srdíček. Říkají vám, že v tomto období možná budou vyplavávat na povrch nějaké staré city. Budou se znovu vyjevovat staré záležitosti, které ale nemáte zatlačovat zpátky. Andělé chtějí, abyste své srdce léčili. Abyste se pustili minulosti, odhodili ta stará břemena, která jste dosud tahali na svých zádech, a ne abyste to všechno zase schovávali do sebe. Když se snažíme to potlačit, tak to pak jen ještě naroste, hromadí se to, stává se to čím dál složitějším a vše je ještě negativnější, než kdybychom to prostě nechali vyplout na povrch a jednoduše to pustili. Pokud tedy cítíte nějakou emoční tíhu nebo tíhu minulosti, toto je pro vás příležitost se z toho vyléčit. Zbavit se toho už jednou provždy. A pokud nevíte, jak přesně to udělat, požádejte o zvláštní pomoc i s tímto. Můžete požádat i své blízké, nějakého léčitele, nebo i lékaře. Samozřejmě požádejme své anděly. 
Požádejme tedy nyní pro všechny, kdo v tomto týdnu potřebují léčení jakéhokoli druhu, a kdo se potřebuje pustit toho, co už mu neprospívá, aby jim andělé poslali tolik lásky, že celým procesem projdou velmi snadno. Že velmi snadno propustí všechny ty staré bloky, všechna stará břemena, a to jednou provždy, aby mohli konečně opravdu vyzařovat své světlo. 
Nádhera.
Takže to bylo poselství pro vás, pokud jste si vybrali kartu 2.A máme tady ještě na závěr andělské doporučení - abyste si vybrali pro tento týden jednu nějakou duchovní činnost a každý den ji dělali. Jako třeba meditaci, nebo to, že si každý den vytáhnete jednu vykládací kartu, může to být každodenní projevování vděčnosti, nebo třeba to, že si každé ráno zavoláte k sobě své anděly a dáte jim své svolení, aby vám v průběhu dne pomáhali. Jde o to najít si každý den chvíli a říct: "Andělé, dnes mi pomáhejte, jak jen to bude možné. Jsem ochotný/á přijmout vaše léčení, vedení a požehnání a budu s otevřenýma očima a otevřeným srdcem sledovat jakékoli znamení a vedení, které mi budete po cestě dávat. 
Věnujte se tedy nějaké takové aktivitě každý den a všímejte si, jak se některé věci začnou měnit. 
Lidé se mě často ptají, jak dostávám poselství, jak své anděly dokážu vidět, atp. Je to všechno o procvičování. Čím více něco děláte, tím více to skrze vás proudí. A tak si prostě vyberte něco, co budete takto praktikovat každý den a uvidíte, jak skvěle vám bude na konci týdne.

Posílám vám spoustu vděčnosti, lásky i andělů a přeji vám, ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/robertreevesnaturopath/videos/1512885595414929/
překlad: Magda Techetová


středa 3. ledna 2018

Modrý úplněk a měsíční zatmění 31.1. 2018

Měsíční zatmění nastává, když je Měsíc v úplňku a jeho světlo je blokováno stínem Země. Úplněk je tradičně časem sklizně a úrody, avšak je-li v zatmění, jedná se spíše o skrytou úrodu a skryté výsledky. Nic není tak, jak to vypadá. Pokud si myslíme, že jsme selhali, popřemýšlejme nad tím znovu - ne všechno je ztraceno. Pokud si gratulujeme k úspěchu, raději ještě ustupme stranou a ověřme si detaily: věci nemusejí být tak jasné a prosté, jak se zprvu zdají, a možná je třeba ještě vykonat nějakou práci navíc. 

Měsíční zatmění je časem záhad a magie. Odhaluje skryté tváře lidí, kterými jsme, a toho, co děláme. Nabízí nám vzácnou příležitost pohlédnout hlouběji do následků toho, jak žijeme své životy. Tento čas je tedy nejlepší pro sebereflexi a přehodnocení toho, co můžeme změnit na způsobu, kterým žijeme svůj život, tak abychom se v budoucnu dopracovali k lepší úrodě.

Z velké části souvisí Měsíc s dětstvím, tedy obdobím, kdy jsme nejzranitelnější: závislí na péči a ochraně a moudrém povzbuzení. Měsíční zatmění proto může vynést na povrch vzpomínky, myšlenky a pocity z našeho raného života a ukázat nám, jaký dopad na nás toto období mělo. Možná budeme chtít projevit svou vděčnost těm, kteří se o nás tak láskyplně starali. Nebo si naopak budeme potřebovat přiznat svá zranění a bolest, která nám způsobili - ať už záměrně nebo nezáměrně - ti, u kterých jsme hledali pomoc a ochranu. Možná budeme chtít udělat obojí najednou: uznat alespoň snahu těch, kteří sami bojovali se svou vlastní bolestí a kteří proto nebyli schopni naplnit naše potřeby. Možná bude třeba, abychom si raději udrželi vzdálenost od těch, kdo utvářeli naši minulost, s vědomím, že je to tak pro nás lepší. 

Ať už jsme v dětství prožili cokoli, může to mít pro nás v čase měsíčního zatmění zásadní význam, neboť v této době se zabýváme vším, co nás udělalo takovými, jací jsme. Můžeme se v těchto dnech cítit obzvláště zranitelní. Naše city se budou objevovat ve velkém, což nás může vést k tomu, že je začneme soudit jako špatné nebo nevhodné. Pokud jsme stále sžíráni hněvem na stará ublížení nebo současná zranění, můžeme mít problém přijmout skutečnost, že jsme schopni cítit takovou nenávist k druhým nebo i k sobě. Je však životně důležité, abychom si dovolili cítit, truchlit, vyhněvat se. Přijetí těchto složitých a často i přemáhajících emocí je při zatmění Měsíce důležité, protože skrze tyto pocity můžeme odkrýt velkou moudrost, která nám pomůže přijmout jejich poselství a dát jim své místo v našem těle, mysli i srdci. Naše nevědomí může být rovněž hlasité, když jeho jemné doteky ignorujeme. Je-li tomu tak, pak je načase si přiznat tyto části sebe samých, které jsme odsunuli do temnoty a odmítali je uznat ze strachu a popření. Jakkoli znepokojivé mohou tyto prožitky být, povedou nás k větší citové svobodě, pokud se naučíme přijímat své myšlenky, pocity a vzpomínky přesně takové, jaké jsou. Je to jediný způsob, jak plně vstoupit do přítomnosti. 

Tím nám měsíční zatmění také říká, jak důležité je být nyní něžní k sobě i k druhým. Je třeba si uvědomit, že lidský život může být velmi těžký a že můžeme někomu ulehčit jeho utrpení čistě tím, že se k němu budeme hezky chovat. Nabídnout přátelskou ruku někomu, kdo se trápí, může pro někoho znamenat i rozdíl mezi životem a smrtí. Úsměv a krátké popovídání v řadě u pokladny může proměnit celý den někomu, kdo celou dobu žije v osamělé izolaci. Zastavit se a přivonět si ke květině, dívat se na ptáčky, zasmát se vtipné reklamě nalepené na autobusu... to všechno může přispět k našemu zdraví uprostřed tlaků, které se na nás ze všech stran každý den hrnou. Měsíční zatmění nám připomíná, jak důležité pro nás je být v kontaktu s vlastním vnitřním světem, naším citovým světem, naslouchat té bouři uvnitř a ne ji zatlačovat někam dozadu v naději, že se někam ztratí a už nepřijde. To se nestane. Protože tato bouře jste vy, jsem to já a jsme to my všichni: city a emoce zatlačené hluboko dovnitř se přenášejí celými generacemi a věky jako štafeta, popřená a ignorovaná, potlačovaná a vyhýbaná, která jednoduše chce být vyslyšena. 

Měsíční zatmění nastává 31.ledna 2018 ve 13:31 Greenwichského hlavního času, ve 12.stupni Lva. Je to zároveň druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci - tedy Modrý úplněk. Protože nastává současně při konjunkci Pluta (transformativní destrukce) a Černé Luny Lilith (syrová životní síla), a ještě konjunkci Erisu (radikální ženskost) a Uranu (velkého posla probuzení), bude toto čas neuvěřitelné energie. S tak mocnými silami, které jsou aktivní při tak nestálém čase jako je zatmění, se mohou věci vyvíjet naprosto jakkoliv! Je od nás proto vyžadována naprostá integrita a připravenost přijmout i ty nejkrutější pravdy, chceme-li využít tvořivou sílu těchto vesmírných uspořádání.

Emoce se mohou opravdu velmi rozvířit při bojích o moc v plné síle a zraněná ega bude popadat amok, jak se budou zoufale snažit se něčeho zachytit při rozpadající se zemi pod jejich nohama. Můžeme se ocitnout tváří v tvář své vlastní zranitelnosti, neschopni popřít ani odvrátit ostří jejího dotyku. Nebo se budeme snažit vnutit jiným svou vůli, abychom se vyhnuli bolesti v sobě samých. Toto není šťastný čas jednoduchých změn a inspirovaných srdcí. Toto zatmění vypaluje všechny energetické trosky z našich životů. Odhaluje i ty nejtemnější kouty, v nichž schováváme svou hanbu, sebepopření, které nás činilo slepými, a vyhýbání se strachu. Klíčem je, jak se s tímto odhalením vypořádáme. Budeme se snažit to honem zase zakrýt a předstírat, že se to nestalo? Zneužijeme zranitelnosti druhých k tomu, abychom odvedli pozornost od naší vlastní? Nebo si přiznáme všechno, co se nám odhalí, přijmeme, kdo jsme, a necháme posléze navracející se měsíční světlo spálit všechnu tu hanbu, vinu, strach, hněv a zoufalství, které nás dosud držely zamrznuté ve staré bolesti minulosti?

Navzdory vší intenzitě nám přichází na pomoc Venuše ve Vodnáři a dává nám radu: Neberte si v této době vůbec nic osobně, bez ohledu na to, jak osobně to vypadá. Udržujte si širší nadhled, vyšší perspektivu, která si je vědoma toho, že se právě nyní mnohá bezstarostná ega dostávají do nukleární směsi! Není špatné ani zlé, nedospělé ani "neduchovní", když cítíte vztek kvůli zradě, žal kvůli ztrátě, zoufalství z budoucnosti, která se jeví stejná jako minulost, které jsme se snažili utéct. Je to lidské, a právě lidmi být máme! Pokud však na základě těchto pocitů budeme i jednat, můžeme tím otevřít obrovskou konzervu plnou červů, kterou už nebudeme moci zavřít. Ve všech věcech hraje velkou roli načasování - a toto zatmění není časem na to jednat, ale být zdrženliví. 

Což může znít jako potlačení nebo popření, že ano? Zdržujeme se toho říkat pravdu a smějeme se i přes bolest. Zdržujeme se jednání na základě impulzivnosti a zrazování svého vnitřního hlasu. Ano, zdrženlivost může mít i takovou podobu: popření toho, kdo jsme, ve snaze udržet mír a zachovat si své status quo. Ale takovou zdrženlivost od nás zatmění nechce. Toto je moudrá zdrženlivost. Je třeba si být vědomi toho, že toto není čas na ukazování toho, co víme, nebo popisování toho, co vidíme. Je to jistě období mnohých vhledů, ale pravdy, které se nám nyní odhalují, potřebují čas, aby prostoupily naší myslí a duší, aby zapustily hluboké kořeny uvnitř nás a umožnily nám se začít nově rozhodovat a nově žít. Takoví, jací jsme momentálně, nejsme ještě schopni na ně efektivně odpovědět. Nejprve je musíme nechat, aby nás samy uvnitř změnily. Tou největší ctností je nyní trpělivost. 

Dopad, který toto zatmění na nás má, se bude ještě odhalovat v průběhu následujících měsíců, jak si budeme postupně uvědomovat, že náš život začíná vypadat velmi odlišně od našich původních představ. I když vnější podmínky zůstanou stejné, naše perspektiva se povznese - v některých případech tak dramaticky, že už nebudeme vůbec schopni žít svůj život svým starým způsobem. I čas na jednání potom přijde. Budeme už vědět, co se nám mělo vyjasnit, a díky tomu budeme schopni jednat s chladnou hlavou a čistým srdcem, které se zrodily z té rozžhavené pece, v níž se nacházíme nyní.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/hot-topics/life-under-a-lunar-eclipse-nothing-is-quite-as-it-seems
překlad: Magda Techetová

úterý 2. ledna 2018

Karetní výklad strážných andělů pro leden 2018

Milí přátelé,

máme tady další rok a spolu s ním nové příležitosti ke změnám, které jsme možná v tom předchozím nestihli nebo nedokázali uskutečnit. Naši andělé nám připomínají, že VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS, a to i tehdy, když bychom si opravdu něco přáli co nejdříve. Vždy existuje dobrý důvod, proč se něco neděje tehdy, když chceme, nebo se to třeba nestane vůbec, protože naše duše je moudrá a ví, co opravdu potřebujeme, přestože s tím možná rozumově ani citově nesouhlasíme, protože nevíme, proč to tak je a k čemu to je dobré. Víra od nás vyžaduje ochotu nevědět. Což je pro nás, respektive pro naše ego, velmi těžké. Přesto jsme však o to žádáni, protože tato ochota nelpět na stoprocentní informovanosti o všem nám ušetří mnoho energie, kterou jsme ztráceli zbytečným strachem a nejistotou. Máme se tedy odevzdat proudu života a jednat tehdy, jakmile se k tomu cítíme vedeni. Vše se děje v pravý čas - a bez ohledu na to, co všechno jsme si na ten který rok naplánovali, se na této skutečnosti nic nemění. 

Je pravda, že každý rok má svou charakteristickou energii a převažuje v něm určité téma. Minulý rok byl rokem jedničky (2+0+1+7 = 10 => 1 + 0 = 1). Byl to tedy rok nových začátků, ale také naší vlastní individuality. Cokoli, co nám bránilo být sami sebou - závislosti, upínání se k lidem a vztahům a přizpůsobování se jim, omezená přesvědčení apod. - bylo postaveno výzvě a buď změněno k lepšímu nebo odstraněno. Pokud jsme danou lekci nedokončili, bude nás provázet dál. Přesto však tento rok bude příjemnější v tom smyslu, že nebudeme mít takový pocit, že jsme na všechno sami. Rok dvojky vypovídá o navazování a zlepšování vztahů, sbližování a vzájemné komunikaci. Aby však mohly fungovat naše vztahy, musíme nejprve fungovat každý sám (viz. lekce předchozího roku). A tak, pokud nám zůstává nějaká lekce, která je důležitá k naší vlastní svobodě a zdravé nezávislosti, bude moudré se jí postavit a přijmout ji - a nečekat, že jí utečeme nebo že ji za nás vyřeší někdo jiný. Tento rok vztahům přeje, stále však platí, že nejprve musíme zpracovat to, co by nám je mohlo kazit - jako již zmíněné závislosti, nedostatečná sebeúcta a pocit vlastní hodnoty, nezdravé myšlenkové návyky, sklon hádat se s druhými o pravdu, snaha přetvářet druhé podle svých představ, manipulace s druhými ve snaze přimět je chovat se tak, jak chceme my... apod. 
Naši andělé nám připomínají, že ne všechno, co se nám na sobě nelíbí a co nám komplikuje život, můžeme úplně odstranit, a nemáme se cítit frustrovaní, když se o to snažíme. Naše stinné stránky potřebujeme s láskou přijmout a kultivovat je tak, abychom s nimi dokázali žít a přitom nám náš život nevhodně neomezovaly. Každý z nás má takovéto stránky a naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak s nimi pracovat. 

(Obecně o roku 2018 uveřejním brzy andělské poselství. Předem bych však chtěla požádat, aby se toto poselství, obdobně jako jiné, mnou psané texty, nešířilo na ziskové a komerční stránky, kde jsou často využívány k reklamě a lákání zákazníků. Jsem ráda, když se články líbí a lidé je mezi sebou sdílí - proto je také píšu - ale nechci, aby je někdo využíval k vlastnímu obohacování. Neslučuje se to s mým záměrem, se kterým články píšu a který je neziskový. Prosím tedy ty, kterých se to týká, aby tento můj záměr respektovali a nevyužívali mé texty k takovým účelům. Děkuji.)

Podívejme se tedy nyní na leden. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první týden je tady Devítka Myšlenek, která poukazuje na přemíru starostí, jež si děláme, negativitu a pesimismus. Může to být z důvodů finančních - během Vánoc a shánění dárků mohli někteří z nás opravdu finančně vykrvácet -; kvůli návratu zpět do pracovního režimu; kvůli povánoční depresi nebo se může jednat i o pesimismus týkající se nového roku. Ať už má však naše úzkost nebo negativní naladění jakoukoli příčinu, naši andělé nám radí, abychom věci nebrali tak vážně a uvědomili si, že strachováním se nebo stěžováním si stejně nic nevyřešíme a že uděláme mnohem lépe, když se uvolníme a zůstaneme alespoň neutrální. Nechtějí, abychom se snažili být pozitivní, když to tak upřímně necítíme. Připomínají nám, jak je důležité zůstat vůči sobě i druhým pravdiví, a to i tehdy, když zrovna neodpovídáme obrázku pozitivního šťastného člověka, který bychom chtěli ukazovat světu. Připomínají nám naši lidskost a potřebu přijetí všeho, co k této lidskosti patří - včetně dnů, kdy prostě nejsme dokonalí a kdy se prostě věci nedaří, tak jak bychom chtěli. I když se necítíme šťastně ani nadšeně, alespoň si neubližujme pocity viny nebo utápěním se v přehnané negativitě. 

Druhý lednový týden bude ve znamení Desítky Činu, která nás varuje před přetížením, zejména pracovním a časovým. Můžeme to být zčásti způsobeno i tím, že po období svátků se budeme snažit dohnat spoustu věcí, kterým jsme se během nich nevěnovali. Můžeme mít v tomto období pocit, že se nám sype na hlavu všechno, co jen může. Abychom si uchránili své fyzické i duševní zdraví, jsme v tomto týdnu vedeni k tomu, abychom si vypsali seznam všeho, co máme udělat nebo řešit, a potom tyto jednotlivé úkoly očíslovali podle priority, a potom si je přepsali jako nový, již seřazený seznam. (Jedno z andělských doporučení, jak to udělat, je zde: http://andelskydenik.blogspot.cz/2013/11/udelejte-si-poradek-ve-sve-mysli.html
Také bychom měli zvážit, zda bychom některé věci nemohli ze svého SOUČASNÉHO rozvrhu úplně vypustit. Neznamená to, že je neuděláme vůbec, ale že je prostě neuděláme teď hned. Máme zredukovat seznam všech povinností na absolutní nezbytné minimum, abychom se co nejméně zatěžovali. Zároveň nás andělé varují, abychom si na svá bedra nenabírali další úkoly a žádosti, když už tak máme co dělat s těmi, které máme řešit. Zejména toto upozornění platí pro ty, kteří neumí říkat Ne. Pokud nechceme samým přetížením onemocnět a všechno si tak ještě zkomplikovat problémem navíc, buďme zdravě asertivní a odmítněme nyní všechno, co opravdu nemusíme řešit.
Rovněž se nemáme bát požádat druhé o pomoc, je-li mezi našimi úkoly i něco, co nemusíme nutně dělat my sami. Opět je to připomínka naší lidskosti - a skutečnosti, že prostě ne vždy budeme všechno zvládat sami.

Pro třetí lednový týden je tady karta Pozitivní zjištění. Přináší nám úlevu od předchozího uspěchaného a stresujícího období a zvěstuje optimistické a jasné dny. V tomto týdnu se nám bude dařit a budeme úspěšní. Je to také znamení, že naše asertivita a redukce seznamu úkolů (viz. předchozí karta) se nám vyplatí. Tato karta je plná úsměvů a slunce a je vždy poslem dobrých zpráv. Záležitosti, které se nám dosud nedařilo vyřešit (a kvůli kterým jsme si možná dělali starosti - viz. první karta), se nyní vyřeší nebo alespoň dají do pohybu. 
Pokud v této době dostaneme nějaký nápad nebo inspiraci, máme je bez odkladu následovat.

Poslední lednový týden je tady další šťastná karta, a to Úspěšné dokončení. Nádherně navazuje na předchozí kartu úspěchu a optimismu - zde se náš optimismus potvrzuje a naplňuje. 31. ledna navíc bude také úplněk, tedy čas pro dokončování a završování záležitostí. Tato karta tedy krásně podtrhuje energii tohoto období. Budeme se loučit s tím, co nám už neslouží, tak jako jsme k tomu měli příležitost při úplňku 1.ledna, tedy hned na začátku nového roku, a učiníme rozhodnutí dál žít bez zbytečné tíhy. Leden sám o sobě je právě o tom - o zbavování se přebytečné tíhy a o tom, že sami začneme více rozhodovat o tom, co dělat opravdu budeme a co ne. Začneme být konečně svými vlastními "šéfy". 

* * *

SHRNUTÍ
Leden je pro nás měsícem zahazování břemen a budování zdravé sebeúcty. Mnohé věci, které jsme dosud trpěli, už zkrátka nadále chtít trpět nebudeme. Je možné, že nám u některých záležitostí jednoduše dojde trpělivost a dostane se nám jiskry odhodlání učinit konec všemu, co nás jen vysávalo, co nám nic nepřinášelo, co nemělo žádný skutečný smysl a co nám dokonce ubližovalo. 
Spousta vysoce citlivých a empatických lidí má výrazně posunuté hranice směrem k dávání a obětování se druhým než k ohledu na sebe a k péči o své vlastní zdraví. Tyto dva aspekty musejí být v rovnováze. Nám však záleží více na druhých než na sobě a snažíme se všem zavděčovat, být co nejušlechtilejší, pro sebe nic nechtít - hlavně že se mají dobře druzí. Ale i když je hezké těšit druhé, pomáhat jim a sledovat, jak se posunují dál, musíme se úplně stejně starat i o sebe samé, ať už sami nebo s něčí pomocí. 
Andělé zde poukazují také na problém se závislostí na pomáhání - tedy případů, kdy máme nutkavou potřebu neustále někomu pomáhat, protože jsme závislí na pocitu vlastní hodnoty a smysluplnosti, který díky tomuto pomáhání od druhých získáváme - a to i tehdy, kdy už opravdu jdeme za hranice vlastní energie i vlastního zdraví. Andělé nám připomínají, že hodnotu máme i tehdy, když nepomáháme! Naše hodnota nezávisí na tom, co všechno děláme pro druhé a kolik! Naše hodnota není ničím podmíněná! Hodnotu má každý! Také bychom neřekli, že naši blízcí nemají hodnotu jen proto, že pro nás zrovna nic nedělají! 
Přestože je leden jedním ze zimních měsíců, kdy si denního světla zrovna mnoho neužijeme, máme vnášet světlo do svých myšlenek i svého srdce a nebrat všechno příliš vážně. I když naše situace vážné být mohou, nijak nám ani ostatním nepomůže, když se jimi budeme ubíjet a trýznit. Naši andělé nám rádi pomohou zachovat si zdravý odstup tak, abychom si vnějšími okolnostmi nenechali zbytečně ubližovat a nebrali si je k srdci až příliš. 
Druhá polovina ledna pro nás bude velmi příznivá, pravděpodobně díky změnám, které učiníme pod nátlakem první poloviny měsíce. Je možné, že se právě díky vystupňované frustraci konečně rozhodneme změnit to, co jsme měli změnit už dávno, ale neodhodlali jsme se k tomu, dokud to nebylo opravdu nevyhnutelné. Pokud se rozhodujeme až tehdy, kdy to jinak nejde, přirozeně takové podmínky v našem životě nastanou - aby to už jinak nešlo. Jedná se tedy o naši vlastní svobodnou volbu a vyslyšenou modlitbu o změnu. Přejeme-li si změnu, ale přitom jí nějakým způsobem klademe odpor, přirozeně musí být tento odpor překonán - a tak se za pomoci vnějšího i vnitřního tlaku i stane. Vše je to ale v souladu s naší vlastní vůlí a našimi přáními. Nechme si tedy pomoci a učiňme všechny ty změny, ke kterým jsme (možná už hodně dlouho) vedeni.

Krásný nový rok a úspěšné lednové vykročení nám všem! 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

neděle 31. prosince 2017

Poselství našich andělů pro přechod do dalšího roku

S tím, jak se blíží konec starého roku a začátek nového, který bude navíc posvěcen úplňkem, máte nyní tu nejpříznivější energii pro jakékoli dokončování, uzavírání a propouštění všeho, co již naplnilo svůj smysl. Je to také skvělý čas pro úklid, roztřídění věcí a zbavení se těch nepotřebných (ať už vyhozením, darováním, prodejem či přeměnou v něco jiného - kreativitě se meze nekladou!) Nejedná se však pouze o fyzické věci. Úplně stejně je pro vás příhodné udělat si pořádek sami v sobě.

Vezměte si ve volné chvíli papír a psací potřebu a nechte ze sebe volně, bez jakéhokoli souzení, racionálního hodnocení nebo přemýšlení, vysypat všechno, co v sobě nosíte - všechny myšlenky a pocity, které chtějí jít ven. Nesuďte je, neanalyzujte je, nechte je prostě být. Vaše potřeba mít se neustále pod kontrolou, abyste působili určitým dojmem v souladu s představou druhých nebo svou vlastní, vytvořila obrovské bloky ve vaší mysli i v srdci a mnohá energie, která by měla vašimi myšlenkami a emocemi proudit, tam místo toho zamrzla jako voda v potoce. Aby se tedy znovu rozproudila, je třeba ji zahřát, prozářit, pohlédnout na ni. 

Nestyďte se prosím za nic, co jste si mysleli nebo co jste cítili. Nechte to být. Nikdo vás nechce soudit. Nikdo vás nechce hodnotit. Nikdo nepotřebuje analyzovat, co jste si mysleli nebo co jste cítili a proč. Nechte to být. Dejte stranou jakékoli racionální soudy - nemají tu teď co dělat. Máte-li se uzdravit a pocítit v sobě znovu skutečný život a ne jen soubor přísně kontrolovaných projevů, pak je nutné, abyste svůj věčně hodnotící a kritický rozum drželi na uzdě a nedovolovali mu plést se tam, kde pouze vytváří bloky kvůli odmítání některých vašich částí. 

Jak často si říkáte: "Tohle bych neměl/a cítit; tohle bych si neměl/a myslet; to je přece ošklivé tohle říkat!" ? Jak často se odsuzujete, kritizujete a vyčítáte si, jak jste hrozně nedokonalí nebo nedostateční a jak nejste takoví, jací byste měli být, aby to bylo 'správně a dobře'

Jako vaši andělé víme, že to, co ze všeho nejvíce potřebujete, abyste byli šťastní, je obrovské množství lásky a přijetí - od sebe samých. To VY musíte přijmout sami sebe i se vším, co se vám na sobě nelíbí! VY musíte uznat sami sebe a říct, že to nevadí, když na vás něco není takové, jaké jste chtěli! To VY sami si musíte říct, že se máte rádi, i když jste jiní, než si myslíte, že "byste měli" být! Přijměte se sami takoví, jací skutečně jste, i s tím, co se vám na sobě nelíbí, co na sobě odmítáte a co nechcete a co byste chtěli mít jinak. Přijměte se prosím sami a uvidíte, jak šťastní konečně budete! Zbavte se té neustálé potřeby mít pod kontrolou každý kousíček své osobnosti! Vzdejte se strachu, že se k vám začnou druzí chovat špatně a budou vám ubližovat, když se nebudete neustále ovládat a kontrolovat a dělat se takovými, jaké si myslíte, že vás oni chtějí mít! Vaši skuteční přátelé a spřízněné duše chtějí VÁS, ne tu masku, kterou si každý den upravujete a leštíte tak, aby se zamlouvala jiným! 

JSTE HODNI LÁSKY, I KDYŽ NEJSTE DOKONALÍ A NEDĚLÁTE VŠECHNO DOBŘE! 

Přejeme si pro vás, abyste tento čas zasvětili lásce a projevili ji sami sobě tím, že se konečně přestanete ubíjet permanentní snahou mít všechno pod kontrolou svého odmítavého, věčně nespokojeného a neukojitelného ega! Tím, že sami sobě přestanete vysílat myšlenky a pocity typu: "Nejsi dost dobrý/á!" Tím, že přestanete poslouchat ustrašená tvrzení svého ega, které vám namlouvá, že vás nikdo nebude mít rád, když se všem nebudete zavděčovat a když si dovolíte být takoví, jací chcete být vy. Tím, že budete důvěřovat Životu. Tím, že dáte přednost lásce před strachem. Čím méně se budete nechávat ovládat vlastním strachem a čím méně ho necháte určovat, co a jak máte dělat, aby se to náhodou někomu neznelíbilo, tím menší bude mít na vás vliv a tím méně věcí vás ve vašem životě bude strašit. Strach narůstá tím více, čím více pozornosti a prostoru mu dáváte. 
Ale totéž platí i o lásce. 

Vyberte si lásku a věnujte jí svou pozornost. Je jedno jak. Láska má nespočet podob. Láska je ve všem, co vás těší a přináší vám radost, i ve všem, co ve vás vyvolává dlouho zapomenuté slzy, aby mohly konečně odtéct. Láska ve vašem životě je a vždy bude hlavní a nikdy neuděláte nic špatně, když budete lásku následovat. Dejte lásce přednost před vším ostatním - a ona to ostatní uzdraví. 

Nechť je pro vás přechod do nového roku šťastným požehnáním lásky a nechť vás láska provází i celým následujícím rokem. Milujeme vás a vždy jsme a budeme s vámi.

* * *

- Poselství andělů, Magda Techetová 


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)