neděle 23. října 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 24. do 30.10. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30.října. Protože se toho ve světě tolik děje a energie je tak intenzivní, a samozřejmě také proto, že je říjen, kdy je hranice mezi světy velmi tenká a vy hodně cítíte, rozhodla jsem se pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Nad kartami se pomodlím, a pak vytáhnu tři karty pro začátek, střed a konec týdne.

Pro pondělí a úterý je tady karta Věnujte pozornost svým snům. Toto je další znamení toho, že vaše psychické schopnosti a intuice jsou nyní obzvláště silné. Jste velmi naladěni na poselství, která k vám přicházejí - i prostřednictvím snů. Často je to ve snech, které máte, když si zdřímnete. Snáze si je pamatujete. Přesto, i když si je nepamatujete, zůstávají ve vašem podvědomí. Sny, které k vám přicházejí, nebo zážitky, které prožíváte během snění, to vše zůstává uloženo ve vašem podvědomí a pomáhá vám to, i když si to přímo nepamatujete. Tato karta také znamená, že máte věnovat pozornost nejen svým snům během spánku, ale také při denním snění, a rovněž vaší intuici, fyzickým pocitům, opakujícím se myšlenkám a nápadům, jakémukoli vedení k tomu, abyste se vydali tím či oním směrem. I když se vám to může zdát divné, poslechněte to.

Podívejme se na střed týdne. Máte tady velmi posilující kartu s názvem Vy jste vytvořili tuto situaci, a tak máte moc ji změnit. To je velmi povzbudivé, protože vám to říká, že ať už čímkoli procházíte, a nebo ať se cokoli děje ve světě, tak jako Boží děti, Bohem stvořené k jeho obrazu, máte moc tvořit a zhmotňovat. Toto je situace, kdy jako byste sjeli ze správné cesty a vydali se špatným směrem, a máte možnost se vrátit zpátky a vydat se tím správným směrem Boží vůle mír, lásky, zdraví, hojnosti a všeho, co potřebujete. 
Ve středu týdne tedy budete brát věci do svých rukou. Opravdu to souvisí s první částí týdne, kdy budete dostávat intuitivní vedení a poselství, a protože budete znát pravdu o své situaci, budete moci učinit rozhodnutí - a samozřejmě se také modlit za vedení. Modlete se ke Svatému Duchu: "Co mám udělat dál?" A bez ohledu na vaši víru nebo náboženství, na to, kdo jste, co jste kdy udělali, tato modlitba ke Svatému Duchu velmi dobře funguje - ruku v ruce s archandělem Michaelem, který rovněž nenáleží k žádnému náboženství.

A na víkend máme kartu, která to dokonale doplňuje: Modlitba napomůže této situaci. Říkají, že nejen, že můžete danou situaci změnit, pokud se vám nelíbí a nebo již naplnila svůj účel, ale také si máte nechat pomoci - tím, že požádáte o pomoc. Nejste žádná oběť světa. Žádná vaše část není zablokovaná. To jen ego nám namlouvá, že jsme oběti a že na vině jsou všichni ostatní, že druzí nad námi mají moc - to jsou hrozné myšlenky, a ty nechceme posilovat! Chceme se chopit svého života a stejně tak utvářet i svět v souladu s Boží vůlí míru a lásky. 

30.října bude novoluní, a to ve velmi psychickém znamení Štíra, bude to tedy velmi silný čas, kdy budete hodně vnímat své fyzické pocity a také můžete být hodně emočně citliví, obzvlášť pokud odhalíte nějakou pravdu, kterou jste si nechtěli přiznat, že něco třeba nefunguje, nebo že nějaký vztah, o kterém jste si něco mysleli, je ve skutečnosti úplně jiný, můžete tedy získat pocity zrady nebo zmatení, popř. nejistoty. Vězte však, že to všechno je součástí cesty. Nejste v tom sami - my všichni tím procházíme. A čím více se modlíme a dovolujeme si nechat si pomoct, tím více máme síly a tím snáze dokážeme všechny tyto změny vykonat. Sama jsem toho živým důkazem a stejně tak tisíce lidí na naší planetě. Dovolte mi poslat vám modlitbu:

Bože, děkuji Ti, že pomáháš každému, kdo sleduje tento výklad, uvědomit si svou Bohem danou sílu a to, že my sami jsme Bůh a Bůh je námi. Neexistuje žádné oddělení. A všechna ta síla, odvaha, velikost, tvořivost, podpora, hojnost, zdraví, léčení a láska, to všechno je v nás právě teď. Není nic, co by nás drželo zpátky. Všechno v rozumové i citové oblasti máte k dispozici, abyste se zavázali k tomu, žít život, který si pro vás Bůh přeje - bezpečný, smysluplný a naplňující život, ve kterém nejen dáváte, ale i přijímáte. Přijměte tedy tuto modlitbu a ať pro vás otevře nádherné nové dveře.

V tomto týdnu můžete emocionálnější než obvykle, a tak si pamatujte, že vaše pocity jsou vaši přátelé - ukazují vám pravdu.

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili, posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/v8DVM16XDG8
překlad: Magda Techetová


Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.10. 2016

Milí přátelé,

nynější období (nejen tento týden, ale i jeho předchozí a následující pokračování) nám přináší mnoho příležitostí, jak se naučit plynout s proudem života - jak konečně přestat plýtvat energií na zbytečný boj a přijmout věci takové, jaké jsou, bez zarputilé snahy je neustále řídit podle sebe. Proud života je proměnlivý a je v přímém protikladu ke zkamenělosti ega, které chce mít všechno neměnné, zajištěné, potvrzené, předvídatelné a pod kontrolou. Události, které nás potkávají, jsou voláním našeho života po odevzdání se mu, po naprosté důvěře v něj, po puštění se a ukončení zbytečných bojů. Kdo má pocit, že se mu snad celý Vesmír vysmívá, není sám - není to však výsměch, ani škodolibost. Situace, v nichž jsme "bezmocní" - ve smyslu, že není nic, co bychom mohli udělat - jsou pro nás darem a příležitostí k odevzdání se a znovunalezení důvěry v život. Vesmír a náš život jsou v naprostém souladu a vědí, co je pro nás nejlepší. Pokud se to rozchází s naší osobní představou, býváme zklamáni, rozhořčeni, překvapeni a zaskočeni, zde je však důležité mít pokoru a důvěru ve Vyšší Moudrost, místo abychom si proti ní začali prosazovat vůli svého ega a plýtvali tak svou drahocennou energií na snahu vydobýt si kontrolu nad vývojem událostí. 
Naši andělé nás tedy vedou k tomu, abychom se ztišili, povolili, odpočinuli si a nechali je a Boha/Vesmír, aby pohnuli našimi záležitostmi tím nejlepším směrem, ať už to znamená cokoli. Umění se pustit a odevzdat celou záležitost Vyšší Moudrosti neznamená se "vzdát" ve smyslu přehození zodpovědnosti na někoho/něco jiného, nebo někomu/něčemu dovolit, aby o nás rozhodoval, jak nám namlouvá naše ego. Je to vědomá volba, a to ta nejlepší, jakou můžeme udělat. Nejsme-li přímo vedeni k nějakým krokům a nebo nevíme, co přesně bychom mohli udělat, je nejlepší požádat o vedení a mezitím, než k nám toto vedení přijde, nechat celou situaci Nebesům, aby do ní mohla proudit léčivá energie. 
Náš život nás má rád a chce pro nás jen to nejlepší, byť nám to tak někdy nemusí připadat. Vše má svůj smysl a čím poddajnější a uvolněnější budeme, tím snáze všechny důležité změny budou moci proběhnout a tím dříve se také dočkáme jejich zázračných výsledků.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.


První kartou pro tento týden je Organizace, která vypovídá o tom, že je třeba si udělat v životě nebo v nějaké oblasti pořádek a zavést nový řád. V kontextu tohoto týdne je to však spíše varování před snahou mít všechno pod kontrolou, zorganizované, naplánované a udržované ve velmi omezeném rámci. Toto je velmi racionální karta, která nese poselství o tom, jakou roli hraje v našem životě logika a struktura. Pro některé z nás to může být individuální výzva právě k větší organizaci a disciplíně, avšak pro většinu je to poselství o tom, že všeho moc škodí a že přespříliš řízené a plánované prožívání není skutečný život. V tomto smyslu je to výzva právě k puštění se snahy o neustálou kontrolu a udržování proudu života v přesně vymezeném korýtku. Radí nám, abychom racionální činnost využívali opravdu jen tam, kde je to na místě, a nesnažili se ji cpát úplně do všeho.

Druhou kartou je Desítka Hojnosti, která vypovídá o tom, že nám náš život zajišťuje veškerou hojnost vnitřní i vnější, duševní i hmotnou. Tato karta nám říká, že je o nás postaráno a že se nemusíme bát přestat se snažit všechno řídit (viz. předchozí karta). Máme se v tomto týdnu věnovat hlavně odpočinku, přemítání, vychutnávání si své hojnosti a také předávání své moudrosti druhým. Je to karta klidu a spokojenosti, což znamená, že jakmile se přestaneme stresovat kvůli námi neovladatelným záležitostem, všechno bude moci samovolně a klidně proudit, vše se dá postupně do pořádku a stejně tak se dáme do pořádku i my sami.

Poslední karta pro tento týden je Trojka Činu, příslib pozitivního vývoje věcí do budoucna. Říká nám, že máme krásné vyhlídky a že ať nám momentálně dělá cokoli starosti, vše se vyvine pro to nejvyšší dobro všech zúčastněných. Nemáme se tedy bát a místo toho se uvolněme, abychom této pozitivní, podpůrné energii umožnili našimi životy volně proudit.

SHRNUTÍ
Poselství pro tento týden je stručné a prosté: Přestaňme se snažit mít všechno pod kontrolou a místo toho nechme Božskou energii, aby vše, co sami vyřešit nedokážeme, vyřešila, proměnila a uzdravila. Nejsme jediní, kdo může v dané situaci něco udělat, a je třeba, abychom si to uvědomili. Často zapomínáme na to, že Nebesa s námi náš život prožívají a že jsou tady pro nás - a že mohou vidět dál než my a vědět i o lepších cestách, než které jsme si vytipovali. Ponechme tedy Nebesům volnou ruku ve svém životě, požádejme o pomoc všude tam, kde si nevíme rady, odstupme stranou, aby mohlo k posunu dojít, a začněme konat až tehdy, kdy jasně pocítíme, že to udělat máme a dostaneme jasné vedení. Do té doby nemá smysl se stresovat a snažit se předvídat, co jak bude, nebo co udělat, aby byl výsledek takový a takový. Pusťme se této snahy řídit každý okamžik svého života a dovolme mu, aby mohl volně plynout. Tento obnovený, svobodný proud nám přinese mnohá požehnání a napomůže nám žít šťastnějším a zdravějším způsobem, ke kterému máme ty nejlepší vyhlídky.

* * *

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

pondělí 17. října 2016

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 17. do 23.10. 2016

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je vaše týdenní duchovní vedení. Pomyslete si nyní otázku, na kterou si přejete znát odpověď. Může to být absolutně cokoli - vaši andělé vám přinesou cenné vhledy, které vám pomohou. Pokud vás nenapadá nic, na co se zeptat, můžete se prostě zeptat na staré dobré "Co právě teď potřebuji vědět?" Andělé mimo jiné říkají, že tento týden vás čeká spousta silného očišťování a zbavování se starých věcí. 

Pro tento týden nám vyšla karta Smích. To je velmi zajímavé, protože nám vyšla už minule. Říká nám, že se máme více soustřeďovat na svou radost a štěstí. Asi nyní v životě máme několik věcí, kvůli kterým nejsme úplně nadšení. Co byste s tím mohli udělat, nebo jak jinak byste se na to mohli podívat, aby se vaše energie pozvedla a pomohla dané situaci ke změně? Tato karta říká, že si zasloužíte se bavit a svůj život si užívat každý den! Smích je jednou z mých nejoblíbenějších věcí. Když se smějete, jste blíže spojeni se svými anděly, kteří jsou naladěni na vlnách radosti. Tento týden se tedy zamyslete nad tím, které věci vám srážejí energii, které vám brání být sami sebou a upřímně se smát. A tím myslím opravdu smích, ne jen to, že se usmějete, ale srdečný, upřímný smích. Musíte zjistit, co vás učiní šťastnějšími. Nemusíte životem procházet s tím, že budete neustále dělat kompromisy a odkládat své štěstí! Zasloužíte si být šťastní už teď! A já nechci slyšet, že jste promarnili další minutu svého cenného života věcmi, které nemáte rádi. Pokud se jedná o něco, co nemůžete změnit, může se to zdát těžké, ale lze se na danou situaci i na lidi v ní podívat způsobem, který ve vás nebude vyvolávat tak negativní emoce. Nebo si můžete říct, že za půl roku už tato situace bude vyřešená. Zapíšete si do kalendáře nebo diáře datum, a slíbíte si, že v tuto dobu už z toho budete venku. Budete na tom pracovat a propustíte to, abyste se mohli zase smát.

Tento týden se vám tedy dostane mnohých požehnání, která vám přinesou radost a smích. Podstoupíme-li ono očištění, uděláme tak místo radosti, která je na cestě k nám. Je to všechno součástí procesu. Důvěřujte tedy tomu, že vše je v dokonalém pořádku. 

Doufám, že budete mít nádherný týden a ať se vám splní vaše sny!

* * *

zdroj: https://youtu.be/I5mhCTRDnZA
překlad: Magda Techetová

 

neděle 16. října 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 17. do 23.10. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 17. do 23.října. Dnes bych chtěla pracovat s kartami, které jsme už nějakou dobu nepoužili - Poselství archandělů. Vytvořila jsem je už dávno a slouží také k připomínání si jednotlivých archandělů, jejich vlastností a toho, kterého si můžete zavolat pro jaký účel. Samozřejmě můžete vždy zavolat na pomoc Boha, ale někdy, když jsme vystresovaní, nedokážeme vnímat Boží vysokou energii čisté lásky, a tak nám pomůže přivolat si na pomoc anděly, kteří nám pomohou se povznést na vyšší úroveň energie a lépe tak slyšet Boha. 
Nad kartami se nejprve pomodlím a požádám Boha, aby nám skrze ně seslal poselství pro každého, kdo tento výklad sleduje, ohledně toho, co můžeme očekávat a jak můžeme přinést co největší požehnání tomuto světu, sobě samým i našim milovaným. 

Karta pro pondělí a úterý je Indigové a křišťálové děti. Tato karta vypovídá obecně o dětech - o ochraně vašich dětí a také vašeho vnitřního dítěte. Stejně tak je to ovšem poselství o indigové povaze, tedy přirozeném vůdcovství a naslouchání vlastní pravdě a intuici. Indigové děti nás všechny učí schopnosti využívat svůj vlastní detektor lži, který máme v sobě my všichni. Když tedy něco slyšíte, vidíte, nebo někoho potkáte, či se vám dostane nějaké nabídky, vaše vlastní pocity vám řeknou, zda tomu můžete věřit, a nebo je naopak třeba být na pozoru, popř. se od toho držet dál. Mě učil můj vlastní syn Charles, jak je důležité rozlišovat, s kým, na jaká místa a kdy chodit. Rozlišování a vybírání si neznamená druhé soudit. Je to velmi potřebná schopnost. Ze začátku týdne je tedy důležité naslouchat především vlastní intuici.

Pro střed týdne nám vyšly dvě karty a obě dvě vypovídají o našich psychických schopnostech. Je to velmi zajímavé, ze začátku týdne je to vše o důvěře ve vlastní pocity a intuici, a pak pro střed týdne je tu karta Jasnocitění, která souvisí s vašimi pocity a vnímáním, a Jasnovědění, které souvisí s vaším vědomím, s tím, že něco prostě víte. Andělé nás tedy v tomto týdnu velmi nabádají k tomu, abychom věřili tomu, co vnímáme a přijímáme. Poslechnout své pocity vám může i zachránit život. Sama to vím, a to jak ze zkušeností lidí, které jsem potkala během těch 25 let duchovního vyučování, tak i ze své vlastní zkušenosti. Sama jsem málem přišla o život při loupeži auta. 

Na víkend nám vychází karta Božský řád. Ta nám říká, že všechno je nyní přesně tak, jak být má. Máme se dívat za vnější iluzi a spatřit uvnitř skrytý řád. Andělé říkají, že to konkrétně pro tento týden znamená, že budete muset někomu nebo něčemu říct Ne. Možná budete také muset od někoho nebo něčeho odejít, protože už s vámi nesouzní. Každopádně ale chtějí, abyste věděli, že jste v bezpečí. Máte vědět, že tato změna je přesně to, co máte udělat, je Božsky řízená, je Boží vůlí pro vás a spadá do dokonalého Božského pořádku. 
Naše ego se do toho někdy vkrádá a probouzí v nás strach, že když si přiznáme pravdu, tak tím někoho naštveme, nebo tím někoho či něco ztratíme, ale Bůh a andělé vás ujišťují, že jdete po správné cestě, když ctíte svou vnitřní pravdu. Vaše pocity budou tedy v tomto období opravdu hlasité.
Prosím, netlumte je! Velmi snadno je otupíte, když budete užívat alkohol nebo jiné drogy, popř. i některá jídla. To si nepřejeme. Je třeba, abyste jim naslouchali, a pak podle nich jednali.

Pojďme se společně pomodlit:

Drahý Bože, 
dej prosím nám všem sílu, víru a odvahu k následování poselství, která nám dáváš prostřednictvím našich myšlenek a pocitů. Pomoz nám prosím být naladěni na toto vedení a pamatovat si, že jsme podporováni a chráněni, zatímco kráčíme po své Božské cestě.

Posílám modlitby všem, kdo to potřebují.

Říjen je měsíc, ve kterém se ztenčuje hranice mezi světy a vy můžete energie cítit ještě intenzivněji. 

Posílám vám své modlitby, které budou s vámi na každém kroku vaší cesty, a také mnoho lásky a andělských požehnání. A prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/JOA7dqitbyk
překlad: Magda Techetová

sobota 15. října 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.10. 2016

Milí přátelé,

v tomto období můžeme být velmi unavení, a to nejen z důvodu kratších a ne zrovna slunečných dní, ale také kvůli nedávnému emočně nabitému úplňku a období kolem něj. Naši andělé nás vedou k tomu, abychom měli sami se sebou (a také s druhými lidmi) velký soucit, chovali se k sobě s láskou, dobře o sebe pečovali, dopřávali si to, co potřebujeme, a nebáli se odmítat žádosti, které nechceme a nemusíme naplňovat. Radí nám, abychom ze svého rozvrhu a plánů vyškrtali všechno, co v něm nemusí být a co může počkat, a ponechali si v něm jen to nejnutnější společně s časem na odpočinek a aktivity, které nám energii dobijí, místo aby nás o ni připravily. Rovněž nám doporučují zdržovat se mimo nákupní centra a podobná zatížená místa, zvláště jsme-li vysoce citliví a pobyt mezi větším množstvím lidí nás vyčerpává. Doporučují nám používat svíčky různých barev, pracovat s krystaly a nosit oblečení a doplňky v barvách, které nás budou povzbuzovat nebo uklidňovat, jak bude kdo z nás potřebovat. Rovněž nám pomůže příjemná hudba, kterou když si doma pustíme, budeme pozitivně vnímat nejen my sami, ale také pročistí energie v našem domově - ve kterém někdy zůstávají zbytky starých energií, zvláště v dlouho přehlížených či neuklizených částech. Využití principů feng-shui nám v tomto ohledu velmi pomůže, neboť tak, jak my působíme na místo, ve kterém žijeme, působí zpětně ono na nás. Když se tedy postaráme o své prostředí, pomůže i ono nám, protože stagnující energie, která se úklidem, prosvícením nebo při hraní hudby rozproudí, se takto odrazí i v nás a našem životě, kde se dají věci do pohybu. 
Andělé nám připomínají, že nijak nevadí, pokud nyní nemáme sílu na to něco řešit, měnit nebo rozebírat, a že nás naše lidskost nedělá nijak méně duchovními nebo dobrými. Jsme-li vůči sobě soucitní a máme k sobě úctu i přesto, že způsob našeho žití momentálně neodpovídá našim ideálním představám, je tento soucit, úcta a láska naší hlavní vibrací, a právě na té nejvíce záleží. Zdůrazňují také, abychom se nenechali soudit jinými lidmi a nenechali si mluvit do toho, jakým způsobem máme prožívat své období, neboť to je u každého z nás silně individuální a každý si potřebuje tímto procesem projít sám, svým způsobem. Přestože mohou mít druzí zcela logické a nevyvratitelné argumenty pro to, proč bychom měli to či ono dělat jinak, a mohou mít v jistém smyslu pravdu, pouze my dokážeme poznat, zda s daným názorem souzníme a nebo nikoli. Není nic špatného na tom nesouhlasit s věcmi, které se zdají být zcela jasně pravdivé, když nám nesedí a neodpovídají naší individuální situaci. Vždy totiž existují cesty, kterými se náš život ubírá, ale které my - ani druzí lidé - nevidíme. Pouze cítíme, že tam jsou a že když uděláme věci jinak, tak, jak cítíme, že je udělat máme, pak po té správné cestě půjdeme.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Posel Citů. Je to velmi milá karta vypovídající o potěšujících zprávách, nově probuzených citech, laskavých gestech a také o větší vnímavosti. Andělé říkají, že pro momentální "škarohlídy" tato karta znamená, že se jim bude dostávat mnoha povzbuzení ve vnějším světě, aby ze svého současného negativního a pesimistického náhledu na svět zase vybředli. Nemusí se jim to povést úplně, ale rozhodně se mohou začít cítit lépe. Zároveň však podotýkají, že je důležité, aby ti, kterým tato povzbuzení budou do života přicházet, byli OCHOTNÍ svou energii a náhled pozvednout. Andělé nikdy nesmí zasahovat do svobodné vůle nikoho z nás, a pokud se tedy někdo dobrovolně rozhodne se vztekat, mračit a vidět svět černě, ani tisíc pozitivních znamení s tím nic nenadělá.
Pro většinu z nás je toto poselství o laskavosti, které se nám dostane ze strany druhých lidí a Vesmíru a které máme s vděčnosti přijímat. Je to balzám pro naši duši, která je tolik zvyklá dávat a pracovat, aniž by cokoli čekala nazpět. Je to záležitost vyrovnání, kdy se zase bude mnohé pomoci a dobrých věcí dostávat nám. Dovolíme-li ostatním, aby nás těšili a pomáhali nám, moc nám to pomůže a o to lépe pak budeme moci pokračovat ve svém konání, jakmile se na to budeme zase cítit.
Tato karta představuje kromě situace také člověka - citlivého, nesmělého, stydlivého, ale velmi jemného a hodného, který nám v tomto období může být nápomocný. Stejně tak to však může znamenat i nás a naše vlastnosti, které budeme moci pozitivně využít. 
Andělé také dodávají, že tato citlivá stránka naší osobnosti se nyní bude hodně projevovat a my se máme o své citové bezpečí dobře postarat, abychom svému citlivému já dopřáli prostor k sebevyjádření a také k vyléčení, pokud bylo někým/něčím zraněno. Znamená to trávit čas o zdravé samotě, popř. jen s lidmi, s nimiž se cítíme dobře a mezi kterými můžeme své citlivé já nechat vyjít na povrch v láskyplné atmosféře. Je tedy důležité odmítat pobývat v hrubém prostředí, a to bez jakýchkoli výčitek svědomí. Ohleduplnost vůči nám samým je stejně tak důležitá jako ohleduplnost vůči druhým.

Druhá karta pro tento týden je Sedmička Činu, která nás vybízí k tomu, abychom si stáli za svým a nenechali se ve svých rozhodování zviklat jinými lidmi. Toto je karta, která krásně navazuje na tu předchozí ve smyslu asertivní ochrany vlastního já a jeho citlivé, vnímavé stránky, která nyní potřebuje laskavou, bezpečnou atmosféru, a pokud ji někdo narušuje, je třeba ho do ní odmítnout vpustit. Bez ohledu na to, zda se jedná o nejbližší a nebo naopak cizí osoby, nyní jsme prioritou my (a naše těla i duše nám to dávají zcela nevybíravě najevo). Je naprosto v pořádku starat se nyní o sebe a zajistit si čas i podmínky k uzdravení, odpočinku a péči, které tolik potřebujeme. Tato karta nám říká, abychom si nedělali žádné výčitky, když nám bude někdo vnucovat názor, že něco neděláme dobře a nebo že to neděláme tak, jak "bychom měli" - včetně vlastního ega! Máme sami sebe milovat natolik, abychom si nenechali nikým ubližovat a dopřáli si zcela nekompromisně čas sami na sebe.

Třetí kartou pro tento týden je Dvojka Hojnosti, která říká, že v tomto období budeme potřebovat být přizpůsobiví. Věci se budou hodně měnit, v každém okamžiku mohou být úplně jinak, a na nás je, abychom se k ničemu nepoutali a prostě nechali věcem svůj prostor k proměňování se. Pokud se nám nebude líbit, jak se v tomto čase vyvíjejí naše záležitosti, můžeme si být jisti tím, že to ještě není hotová podoba a že se dané záležitosti budou nadále ještě vyvíjet. Nemáme se nechat zastrašit nečekanými změnami a zvraty, které všechny slouží k těm nejlepším výsledkům, a cokoli se bude odehrávat, bude nezbytné k probourání dosavadních nehybných bloků, které jsme si možná sami v životě udržovali. Naši andělé budou neustále po našem boku a vždy nám zajistí vše, co budeme potřebovat.

SHRNUTÍ
Toto je velký týden péče o sebe, kdy je naše vlastní duševní i fyzické zdraví naprostou prioritou, a té máme podřídit vše ostatní. Kdo to zatím nedokázal, bude k tomu přiměn - vlastní duší či tělem. Jako lidé máme své hranice a je důležité na ně brát ohled. Pokud se setkáváme ve zvýšené míře s lidmi, kteří jsou bezohlední a kteří opakovaně překračují naše hranice a nárokují si naši energii, můžeme najít příčinu v tom, jak přistupujeme sami k sobě. Klademe na sebe příliš velké nároky? Trestáme se a kritizujeme se za to, že nám něco nejde tak, jak jsme chtěli? Ženeme se dál i přesto, že jasně cítíme, jak si potřebujeme odpočinout? Tyto neláskyplné činy, které sami sobě projevujeme, se nám promítají ve vnějším světě. Kromě již zmíněného setkávání se s bezohledností v různých podobách můžeme také ztrácet peníze, dostávat nečekané účty nebo přijdeme o něco cenného, abychom si konečně uvědomili, že někde ztrácíme energii a že je třeba tomu zamezit. Mít se rádi a rozhodovat o svém životě i bez svolení jiných lidí je zcela v pořádku, necháváme-li se přitom vést svým srdcem. Na rozdíl od ega, srdce nikdy nepotřebuje žádné potvrzení ani důkazy, že míří správně - prostě to cítí. Ego nás brzdí - vyžaduje nejprve důkazy, ujišťování, přesvědčení a stoprocentní jistotu podloženou logickými argumenty, a přesto bude mít vždycky tisíce pochybností a důvodů, proč nevěřit a raději zůstat ve své pohodlném omezeníčku. 
V tomto období se bude hodně věcí měnit a budou se měnit i nadále, a tak, pokud se poutáme k mysli a k egu, budeme vystaveni velkým nepříjemnostem. Kdo se dokáže poddat proudu života a následovat vedení srdce bez ohledu na to, že nemá v ruce žádné důkazy ani záruky, čistě jen pocit, že jde správně, bude mít tímto k dispozici vše, co potřebuje. Schopnost být flexibilní a otevření, nechat se utvářet a modelovat do krásy, to všechno nám nyní bude sloužit k dosažení nové svobody a většího štěstí. Naše zvýšená vnímavost má sloužit právě k tomu, abychom dokázali lépe vnímat své srdce, i přes ječení panikařící mysli, která se najednou nebude mít čeho chytit a zoufale se bude snažit něco najít. Jsme zvyklí více přemýšlet a řešit věci hlavou, než cítit a prostě jen vnímat. To se v tomto období změní, aby se činnost naší analytické mysli zdravě vyrovnala vnímavostí srdce. Toto období slouží k odplavení všeho, co nám dosud jen překáželo, a k proměně nefunkčních věcí do nové, smysluplné podoby. Je to všestranné uzdravování, ke kterému můžeme nejlépe přispět tím, že se budeme dobře starat sami o sebe a budeme pamatovat na to, že i ostatní jsou jen lidé, kteří potřebují atmosféru lásky ke svému uzdravení.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Astrologická předpověď pro období 15.-31.10. 2016

Druhá polovina října bude charakteristická dynamickou energií, se kterou bude třeba opatrně zacházet. Jako vždy je pouze na nás, jak ji využijeme, ale pokud jí dovolíme určovat podobu věcí, které přijdou, můžeme se dostat do nepříjemných situací, kterým by bylo lepší se vyhnout. Pokud si však udržíme co nejjasnější vědomí, můžeme tuto energii využít k posílení našich záměrů a závazků a zvládnutí věcí, které nás obvykle přetíží, ještě než s nimi vůbec začneme. 

15.-23.října nastane konjunkce mezi Marsem a Plutem v Kozorohu, která ohromně podpoří naši schopnost konat a dokončovat věci, a také prolomit překážky, které nám předtím bránily v pokroku. Zvažte nyní svůj nejdůležitější současný cíl - to, pro co vaše srdce hoří - a pak se zavažte, že během tohoto týdne na něm budete soustředěně pracovat a dělat to, co je k pokroku třeba. Představte si toto spojení Marsu a Pluta jako energetický přídavek: ostrý a intenzivní, pronikavý a výkonný. Tam, kde naše mysl obvykle tápe, ji toto spojení udržuje soustředěnou; tam, kde jsou naše emoce pod mraky, přináší jasnost; tam, kde se naše úsilí obvykle vytrácí, nyní vytrvává a je zesíleno.
Je tu však varování: Mars a Pluto v tomto uspořádání mají pověst potížistů. Nálady mohou být hodně silné, frustrace vybublávají na povrch a boje o moc jen kvetou. Nakonec, cíl jednoho nemusí být ideálním výsledkem pro druhého, a my se můžeme setkat s velkými překážkami, když se ještě hlouběji odevzdáme přáním naší duše. Proto je nyní zapotřebí také citlivost a vnímavost, neboť druzí lidé nemusejí sdílet naši vizi a namísto toho vnímají změnu jako ohrožení jejich statu quo. Je to však důvod k tomu, abychom se vzdali svých aspirací? Nikoli. Je to důvod k podněcování dialogu? Ano, pokud je to potřebné a možné. S Jupiterem, který je nyní ve Vahách, se uvolňuje obrovská síla ze všeho, čeho dosáhneme společně, a právě ze vztahů mohou vzejít největší požehnání. Je tedy třeba, abychom k nim měli úctu, zatímco kráčíme po své vlastní cestě svým vlastním způsobem, a podporovat druhé v tomtéž. Když najdeme tuto rovnováhu mezi nezávislostí a blízkostí, budeme mít klíč k využití současných energií dynamickou, pozitivní cestou.

16.října nastane úplněk ve 24.stupni znamení Berana v konjunkci s pokračující konjunkcí Uranu a Erisu. Tento vznětlivý úplněk nás vyzývá k nalezení nejvyššího vyjádření našeho zápalu a umožňuje větrům změn proudit našimi životy. Ustálení rovnováhy mezi aktivním utvářením našeho života a odevzdáním se vyšší síle, která ho utváří odjinud, je klíč. Nemůžeme prostě dělat všechno surovou silou vůle, ale musíme, když je to třeba, umožnit Božství, aby proudilo skrze nás a stalo se nám vlastním. Musíme se naučit číst znamení ve svých vlastních životech: věci, které plynou, a věci, které ne; cíle, jejichž uskutečnění nás stojí mnoho sil, a cíle, které se zhmotňují snadno; činnosti, které pozvedávají naši energii, a ty, které nám ji seberou ještě dříve, než se do nich pustíme.
Tento úplněk promlouvá o potřebě brutální upřímnosti, primárně vůči sobě samým. Vyžaduje od nás, abychom se na svůj život podívali suchýma očima, nikoli očima uslzenýma zoufalstvím. Je mu jedno, jak jsme se dostali tam, kde teď jsme, kdo co komu udělal, kde jsme udělali chybu nebo se spletli. Svalování viny a obviňování v jeho světě nemá žádné místo. Chce po nás jednoduše to, abychom se dokázali podívat bez emocí na to, kde nyní jsme a co s tím můžeme udělat. Pokud se nám líbí, kde jsme, skvělé! Zapracujme na tom, aby se nám to líbilo ještě víc. A pokud se nám to nelíbí, tento úplněk nám dá složitou, ale moudrou radu, abychom vyvinuli úsilí k povznesení se jiným směrem. Pokud hledáme místo na vyslyšení a prostor pro cítění vlastních citů, tentokrát se nám ho nedostane. Avšak pokud chceme chladné, tvrdé a jasné posouzení dalších nevyhnutelných kroků, máme úžasného měsíčního průvodce. A tak naslouchejme pozorně, obraťme se dovnitř, vyslyšme hlas pravdy a slova, kterým jsme možná předtím odolávali. Vzdejme se tohoto odporu. Je vám sdělováno něco, co potřebujete slyšet. Vyslyšte to, bez ohledu na to, jaké to ve vás vyvolává pocity. V tomto úplňku je pravda, ostrá a ryzí jako zlato.

Zatímco měsíční intenzita bude ustupovat, Venuše 18. října vstoupí do znamení Střelce, kde zůstane až do 12.listopadu. Takto nám přináší vítané povznesení. Venuše ve Střelci je neoblomná ve své víře, že život má být zábavný, bez ohledu na to, kolik důkazů o opaku se jí po cestě dostává! Nelze ji nijak porazit ani zastavit. Život je pro ni hra, a tak s ní máme hrát a hrát dobře, protože kromě toho, že má hru ráda, by nás také ráda viděla na vrcholu, vítězné v její pozitivitě.
Po celém tom období, kdy jsme museli vytrvávat ve velké intenzitě, by bylo snadné její entusiasmus odmítnout jako nerealistický. Jak bychom si jen mohli jít prostě hrát, když se toho tolik děje?! Ale Venuše není nezodpovědná, nedospělá nebo slepá vůči síle těchto časů. Jednoduše si uvědomuje, že nikdo není schopen vydržet tuto intenzitu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a že kdokoli si myslí, že může, nebo spíše že by měl, tomu uniká celá pointa bohatosti života. Život nemusí být buď/anebo, může být obojí/i. Jak intenzivní, tak zábavný; jak děsivý, tak vzrušující; jak depresivní, tak plný naděje; jak bolestivý, tak i osvobozující. Venuše je nyní průkopnicí, která nám připomíná, že existuje spousta všelijakých frekvencí a že někdy je třeba se přeladit na ty odlehčené, srdečné frekvence, abychom pozvedli svou energii a přiměli svou mysl i ducha opět proudit.

Zábava osvobozuje. V tomto smyslu je Venuše daleko od nezodpovědnosti nebo bytí "mimo realitu" - ve skutečnosti je hluboce moudrá. Říká, že jsme to měli dlouho těžké, ale že je načase se odlehčit a zase se usmát. Neznamená to, že zanedbáme to, co je třeba udělat, ale že si uvědomíme, že život není jen o tom a že má více stránek! Mezi 27.říjnem a 1.listopadem vstoupí Venuše do konjunkce se Saturnem a osvojí si vážnější odstíny, nikoli aby přidusila našeho ducha, ale aby ho posílila, povzbudila v plánování další cesty a zároveň v tom, zůstat otevřený vůči neviděným možnostem. Venuše a Saturn společně odhalují zdravý rozum uprostřed tvořivosti a zábavu uprostřed zodpovědnosti. Můžeme myslet i nad rámec a ocenit omezení, která určité možnosti smetou ze stolu, zatímco jiné zviditelní. Nemůžeme dělat všechno, být všechno a mít všechno, ale můžeme si vybrat, na čem záleží nejvíce a tomu se zavázat, myšlenkově, tělesně i duševně. Venuše a Saturn tomuto závazku žehnají a stejně tak i veškeré naší snaze, neboť jedině skrze ocenění pravidel zhmotňování ve svých vlastních životech můžeme poznat, jak je co nejlepšími způsoby porušovat!

Mezitím Slunce 22.října vstoupí do znamení Štíra, následováno Merkurem 24.října. Venuše procházející Střelcem může mít problém s vodními hloubkami Štíra, které nás stahují dolů. Ale nemusí nám to tak připadat. Pronikavá moudrost Štíra - jeho odpor vůči všemu kromě pravdy - podporuje její Střelcovské vize a zajišťuje, že nebudou pouze povrchními nadýchanými obláčky, ale hluboce zakořeněnými v půdě ducha a zalévány Posvátným Zdrojem. Pokud potřebujeme hlouběji porozumět tomu, jak jsme se dostali tam, kde teď jsme, Merkur ve Štíru nám bude dychtivě shánět klíče k tomuto poznání. Pokud přemýšlíme nad tím, co nám uniká, abychom mohli konečně nastartovat, Slunce rádo posvítí do našeho podvědomí, abychom objevili zdroj problému.

Novoluní ve Štíru 30.října nám přináší čas tichého uzavření. Společně s Neptunem a v konjunkci s Merkurem vypovídá o soucitném porozumění zrozeném z hluboké moudrosti duše, rozhrnutí opony ega z našich očí. Po intenzivním měsíci nám toto novoluní nabídne jemný odpočinek a tichou reflexi a vyzve nás, abychom se otevřeli vhledům, kterým jsme dříve odolávali. Tam, kde nám uprostřed měsíce během úplňku chyběl soucit, se nám nyní navrátí, ukáže, co je třeba udělat, abychom zůstali na správné cestě a pokračovali dál i tehdy, kdy se věci nedaří a zklamání nás okrádají o radost. Ať už se během tohoto novoluní nacházíme kdekoli, bude nám připomněno, že základem míru mysli je sebepřijetí. Pokud budeme naslouchat hovorům, které sami se sebou vedeme, a zjistíme, že jsou kruté a šikanující, kritické či odmítavé, bude toto novoluní trvat na tom, abychom se nejprve začali sami o sebe starat tak, jak bychom se starali o nejlepšího přítele. Neboť jedině tehdy dokážeme přijmout těžkosti bez rozsypání se a vychutnat si úspěchy bez pocitů zahanbení nebo popření. 
Jsme tím, co jsme, připomíná nám toto novoluní, a co jsme, je v pořádku, bez ohledu na nedostatky a selhání, které tak citlivě vnímáme. Jemná moudrost tohoto novoluní uzavírá říjen tím, že nahradí naše hrubé, neústupné pocity vřelým a jemným přijetím. Nechť každý jeden z nás je požehnán touto soucitnou měsíční milostí.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195.1073741828.441253605959061/1133400766744338/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová

pátek 14. října 2016

Nesnažte se neustále "dokonale žít"

"Jako vaši andělé bychom vám dnes rádi připomněli, jak důležité je přistupovat k sobě s láskou a úctou i v době, kdy ne všechno jde tak, jak byste si přáli - ať už z jakéhokoli důvodu. Součástí vašeho duchovního růstu a seberozvoje je osvojování si a využívání nových způsobů myšlení, jednání, komunikace či vnímání - je však také třeba, abyste k sobě měli dostatek soucitu a trpělivosti a nebičovali se za to, že vám něco nejde tak, jak "by mělo", nebo že zrovna nemáte žádnou sílu na to, abyste způsob svého prožívání rozebírali a snažili se ho měnit tak, aby odpovídal ideální představě. 

Jste lidé a žijete ve hmotném světě, kde máte své hranice, a to v duševní i fyzické rovině. Ne vždy budete mít dost sil na to, abyste své prožitky analyzovali, chápali a snažili se dělat věci jinak. Přestože víte z mnoha různých zdrojů, že je důležité být pozitivní a milující, neznamená to, že je něco špatně, když se vám to nedaří! I když se vám nedaří myslet pozitivně, věřit v dobré věci, nebát se nebo si nepostěžovat, pokud k sobě přistupujete s láskou a soucitem, pak i vaše energie je plná lásky, bez ohledu na to, co říkáte, co jste si zrovna pomysleli, co jste vyslovili nebo udělali. Nemusíte mít strach, že si okamžitě začnete přitahovat katastrofy, když nebudete NEUSTÁLE dokonale pozitivní a naladění na lásku. Vaše energie a vyzařování sice vašimi slovy, činy a myšlenkami ovlivněny jsou, ale pokud se milujete a ctíte, je tato láska a úcta k sobě i své lidskosti vaší dominantní energií a přes jakékoli omyly, negativní myšlenky nebo nepříznivé období zůstává vaší hlavní vibrací. 

Snažit se být za každou cenu dokonale pozitivní, když přitom jasně cítíte, že se do ničeho nutit nemůžete a že byste spíše potřebovali jednoduše nechat věci plynout bez ohledu na to, jaké jsou, znamená jít proti sobě samým, proti vedení svého srdce, proti potřebám svého těla a duše, proti lásce. Ve chvíli, kdy sami sobě působíte násilí - byť v dobré víře, že to tak "má být" a že "tak je to správně", protože si přejete to nejlepší - ztrácíte pocity lásky, a naopak získáváte pocity frustrace, nepochopení, neohleduplnosti nebo opuštěnosti. Často jste pak na tento problém upozorňováni prostřednictvím lidí nebo okolností, které ve vás tyto pocity vyvolávají na povrch - lidé, kteří na vás neberou ohled, vnější nátlak, strádání v různých formách, apod. Ukazují vám tak, že je třeba, abyste k sobě sami začali přistupovat s větší láskou a jednali v souladu s tím, co cítíte, že opravdu potřebujete. 

Je sice skvělé, že se snažíte dělat vše co nejlépe, ale k tomu, abyste rostli a udržovali ve svém životě dobré věci, nepotřebujete být neustále učebnicově pozitivní. Život neslouží k tomu, aby byl neustále analyzován a organizován podle nějakých pravidel - ony známé zákony přitažlivosti aj. vám mají sloužit jako inspirace, mají vám pomoci k uvědomění si některých souvislostí, mají vás obohatit a pomoci vám, ale neslouží k tomu, abyste jim celý svůj život podřizovali a neustále podle nich soudili všechno, co děláte. Vraťte se prosím zpátky k životu, nechte se unést jeho proudem a dávejte si lásku v jakékoli formě, kterou potřebujete. Když se milujete a ctíte, je to to hlavní, na čem záleží. Vaše energie zůstane láskyplná a pozitivní i přesto, že máte třeba špatnou náladu, že se vám něco pokazilo nebo že zrovna nemáte sílu v něco věřit. Je v pořádku být lidmi - a to se vším, co k tomu patří."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)