pátek 30. září 2016

Vysoká citlivost není porucha!

Citlivost smyslového vnímání není syndrom; není to porucha; není to diagnóza. Stejně jako mít modré nebo hnědé oči není syndrom, porucha ani diagnóza. Není to ani porucha smyslového vnímání, ani hyperakuze. Citlivost smyslového vnímání je genetická, vrozená a neutrální vlastnost, která může být velmi ovlivněna podněty okolního prostředí - ať už pozitivními nebo negativními. A ano, je to pravda - čím negativnější je naše okolní prostředí, tím spíše bude vysoce citlivý člověk trpět depresemi nebo úzkostí. Samotná vlastnost vysoké citlivosti však depresi ani úzkost nezpůsobuje.

Jedna z hlavních věcí, které vysoce citliví lidé musejí udělat vedle extrémního uzemňování se a vědomostí o vysoké citlivosti je VYLÉČIT SE ZE STARÝCH RAN!! Pro většinu z nás to znamená hlubokou a pořádnou terapii... Právě tehdy, když jsem uzdravila rány ze svého dětství, mé vysoce citlivé já plně rozkvetlo, zářilo a ve své citlivosti nacházelo potěšení. Právě tehdy jsem se naučila nastavovat pevné hranice a začala ctít své pravé citlivé dary. Právě tehdy jsem se naučila "Žít v tomto světě, ale nenechat se jím formovat" (Římanům 12:2) a poznala, co znamená skutečně žít.

Stojí také za zmínku, že čtyři věci, které mají společné VŠICHNI vysoce citliví lidé, jsou:

1. Hloubka zpracovávání
2. Přemíra podnětů
3. Emoční intenzita
4. Smyslová citlivost

(z knihy Elaine Aronové: Psychoterapie a vysoce citliví lidé). Způsob, jakým se každá z těchto čtyř věcí projevuje v životě každého jednotlivce se neuvěřitelně liší - a obvykle hodně závisí na tom, z jaké rodiny a kultury jedinec pochází a na míře, do jaké byla jeho citlivost přijímána, chápána, zvládána a nebo zesměšňována.

Je snadné být Vysoce citlivým člověkem? Ne, rozhodně není. Ale ve skutečnosti je život čas od času těžký pro každého. Existuje způsob, jak být šťastní a přirození i jako vysoce citliví lidé. Je k tomu třeba práce, podpory, vědění, pokusů a omylů, abyste si vytvořili svůj vlastní unikátní Manuál zvládání vysoké citlivosti. Stejně tak věřím, že práce, podpory a poznávání je zapotřebí i pro průměrně citlivé lidi, aby mohli být šťastní a přirození. 

Jsem na vaší cestě s vámi.

S láskou

- Jacquelyn Strickland

* * *

zdroj: http://www.lifeworkshelp.com/HSP-Newsletter/sensory-processing-sensitivity-what-it-is-what-it-isnt/
překlad: Magda Techetová 

Věrnost své vlastní cestě

Až vykročíte na svou cestu, můžete se někdy setkat s nelibostí lidí kolem vás. Lidé ve vašem okolí se mohou cítit ohroženi, když začnete růst anebo se nějak měnit. Bojí se, že ztratí vaši lásku. Místo abyste se cítili ohroženi jejich odporem, raději jim pošlete více lásky a soucítění. Takový odpor druhých někdy může být opravdovým darem. Jeho překonáváním totiž posilujete svá vlastní rozhodnutí a rozvíjíte si větší odvahu a oddanost své vlastní cestě. Možná jste si někdy všimli, že když vám někdo řekne, že něco nezvládnete, rozhodnete se právě naopak dokázat, že to zvládnout můžete. 

Máte-li přátele, kteří vám říkají, že udělat to či ono je těžké nebo dokonce nemožné, a přitom to s vámi myslí dobře, uvědomte si, že vám jen ukazují vaše vlastní pochybnosti. Odrážejí vám je zpět jako zrcadlo, takže si je můžete uvědomit, můžete s nimi pracovat a snadno je uvolnit. Když se zabýváte námitkami svých přátel, zabýváte se vlastně svými vlastními pochybnostmi a strachem. Máte-li svou cestu vyjasněnou, ostatní vám obvykle budou zrcadlit vaši vlastní důvěru. Nezlobte se na ně, že vám nevěří, naopak jim v duchu poděkujte, že vám ukazují vaše vlastní pochybnosti a pomáhají vám posílit vaše rozhodování a vůli.

Nenechte se při tvoření svého života ovlivňovat obrazy jiných lidí. Třeba si přejete věnovat se dráze hudebníka, zatímco vaši rodiče chtějí, aby z vás byl obchodník. Uvědomte si, že to s vámi myslí dobře a že chtějí, abyste měli úspěch. Kudy vede vaše cesta, to však můžete vědět jen vy sami. Vaše životní práce se může dost lišit od toho, co si představují ostatní. Je důležité vážit si svého vlastního směru. Chcete-li v čemkoli uspět, musíte to milovat. Jen vy sami víte, kam vás vede vaše láska. Jdete-li proti svému vnitřnímu vedení, snažíte-li se o úspěch v něčem, co vás nebaví, jen abyste uspokojili druhé, ztratíte svou vlastní radost a pocit oživení. Rozhodněte se, že se svým životem budete dělat to, k čemu vás vedou vaše vnitřní podněty, i když třeba zatím nevidíte žádnou možnost, jak si tím vydělat peníze. Cítíte-li, že je to správné, že to respektuje vaši integritu a přináší vám to radost, udělejte to. Úspěch přichází, následujete-li své srdce. 

Nejlepší je následovat svou vlastní moudrost. Když pak vše dobře dopadne, budete vědět, že je to výsledek vaší práce, a příště si budete ještě více důvěřovat. A když se věci nevyvinou tak, jak jste původně očekávali, získáte tím hodně znalostí a zkušeností, které vám příště pomohou dělat lepší rozhodnutí. V obou případech získáte mnohem více, budete-li následovat svou vnitřní moudrost, než když budete jednat podle toho, co si myslí ostatní. 

Nejednat podle svých snů se nedá ničím ospravedlnit. Někteří z vás obviňujete ostatní. Říkáte třeba: "Nejsem svobodný/á; můj manžel či manželka mi brání dělat to, co chci; jsem zodpovědný/á vůči svým dětem nebo rodičům". Budete-li si stále opakovat, že nemůžete mít, co chcete, tak to opravdu mít nebudete. Začněte si říkat, že MŮŽETE mít, co chcete. Pro uskutečnění svých snů se dá vždycky něco udělat hned teď. Máte neustále na výběr; ať se cítíte jakkoli polapeni určitou situací nebo okolnostmi, vždycky existuje nějaká cesta ven.

Na chvilku se zamyslete, co byste rádi udělali se svým životem. Čekáte, až vám k tomu dá někdo svolení nebo vám pomůže dříve, než začnete sami? Pokud ano, nechcete si to svolení dát sami? Udělejte to teď hned. Držíte se zpátky, protože někdo ve vašem životě nepodporuje to, co chcete dělat? Proces objevování své životní práce a učení se věřit si a jednat podle svých vnitřních sdělení je stejně důležitý jako práce sama. Kdyby někdo přišel a všechno vám rovnou dal, neměli byste takovou sílu, jakou získáte, když něco děláte sami. Jste kapitánem své lodi; váš úspěch je ve vás.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

 

pondělí 26. září 2016

Květinový výklad Roberta Reevese pro týden od 26.9. do 2.10. 2016

Ahoj, já jsem Robert Reeves a toto je čas, kdy vám udělám výklad, abyste věděli, co můžete očekávat v průběhu následujícího týdne. V posledních týdnech jsem svůj výklad trochu pozměnil, tak aby pro vás byl specifičtější. Takže VY položíte otázku. A já se naladím na anděly a sdělím poselství přímo pro vás. Možná si říkáte, jak by to bylo asi možné, abych vyložil kartu přímo pro vás. Ale vydržte a uvidíte, že vám to dá smysl.
Nyní si tedy pomyslete otázku, na kterou si přejete znát vedení. Může to být nějaká velká životní změna, nějaký problém nebo komplikace, nebo se můžete chtít ptát na svého přítele či člena rodiny, kteří mají problémy. Ať už je to cokoli, požádejte nyní své anděly, aby vám na to dali odpovědi. Pokud nevíte, na jakou konkrétní otázku se zeptat, požádejte je prostě, aby vám sdělili to, co potřebujete vědět. Myslete si tedy svou otázku a já nyní žádám anděly, aby své sdělení poslali právě zde skrze tyto karty, tak aby vám vyšla ta pravá. Co tedy andělé chtějí, abyste věděli?

Je to karta Jste vyléčeni. Jaká nádherná zpráva! Tato karta má dvojí význam. Sami si vyberete, který z nich je pro vás ten pravý. První význam říká přesně to, co je na kartě napsáno, tedy že jste vyléčeni. Pokud jste měli například nějaký zdravotní problém nebo jinou těžkost, pak vám tato karta říká, že všechno je v procesu, že vaše modlitby byly vyslyšeny a jsou nyní zodpovídány tak, abyste se uzdravili. Ta energie, kterou potřebujete, ta pomoc, podpora, lékaři, terapeuti, přátelé, rodina, zkrátka cokoli, co potřebujete, abyste mohli žít šťastnější, zdravější a více naplněný život, k vám právě nyní přichází. Tato karta je také poselstvím archanděla Rafaela, léčitele, který nám přináší léčení ve všech možných formách, aby nám v naší situaci pomohl. 
Druhý význam této karty je o tom, že vy sami jste léčitelé a jste schopní pomáhat druhým prostřednictvím léčení. Může to znamenat přímo fyzické léčení rukama jako je reiki léčení, nebo se stát nutričními poradci, nebo léčit pomocí krystalů. Také to znamená, že vaše vlastní energie, taková, jaká je, je sama o sobě velmi léčivá a když se stýkáte s přáteli nebo jinými milovanými lidmi, nasloucháte jim, jste tam s nimi, nebo je třeba jen povzbudivě pohladíte po rameni, přinášíte jim ohromné množství léčivé energie. Máte tento přírozený dar pomáhat druhým a léčit je. Vidíte svět jinak než jiní lidé a kdykoli s někým navážete spojení, je to pro vás možnost, jak jim posloužit. Podělit se s nimi o svůj dar, abyste jim jejich den alespoň trochu usnadnili. A díky zákonu karmy se nám pak těchto požehnání a léčení dostává nazpět, a to ještě ve větším množství. Přitahujete tedy do svého života ještě více zázraků tím, že pomáháte druhým lidem zlepšit jejich dny. 

V tom jsou tedy významy této karty: pokud jste prožívali nějaké těžkosti a problémy, začnou mizet, nebo najdete nový způsob, jak je léčit, nebo potkáte někoho, kdo vám s tím pomůže. A nebo jste sami léčitelé a byli jste sem posláni proto, abyste lidem takto pomáhali. Je to pro vás silné poselství a já se modlím, abyste tento svůj dar opravdu začali využívat tak, jak cítíte, že máte. 

Mějte nádherný týden a ať se vám splní všechny vaše sny!

* * *

zdroj: https://youtu.be/0R9jhbjWfn4
překlad: Magda Techetová

 

neděle 25. září 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 26.9. do 2.10. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 26.září do 2.října. Toto je opravdu roztočený týden. Zrovna jsme vypluli z retrográdní fáze Merkuru a teď se nám mění roční období. Navíc v pondělí, 26.září, spousta lidí ročně oslavuje přítomnost andělů a archandělů ve svém životě. Byla jsem tedy vedena k tomu, abych dnes pracovala se třemi archandělskými sadami karet - archanděla Gabriela, Michaela a Rafaela. Z každé sady vyberu jednu kartu a budou tedy tři, pro začátek, střed a konec týdne. Budeme mít také novoluní, což je z historického hlediska čas pro zhmotňování, kdy se odstraní bloky, plní se přání a kdy přijímáme. Je to tedy energeticky velmi silný týden. 

Gabriel, archanděl poslů, začíná týden velmi důležitou zprávou Autenticita. Tato karta vypovídá o bytí sami sebou, o tom být pravdiví a důvěřovat, že vaše pocity a sny jsou dostatečné. Nemusíte je překrucovat tak, aby byly společensky přijatelné, nebo si je v hlavě upravovat tak, aby byly prodejné nebo více praktické. Je to o tom věřit svému pravému, skutečnému já, které bylo Bohem už stvořeno jako dokonalé, že má veškerou sílu i vědění potřebné k této situaci. 
Pojďme se tedy společně pomodlit:

Drahý Bože, víme, že jsi stvořil každého z nás pro určitý účel a že jsi nám k jeho naplnění dal veškeré dary. Žádáme Tě, abys nám pomohl sebe samé jako takové přijmout, abychom se milovali stejně, jako nás miluješ Ty. Abychom mohli žít a zářit. 

Na počátku - zejména na počátku - tohoto týdne opravdu přijímejte, kým jste. A uvědomte si, že se nemáte za co omlouvat, pokud někomu nějaká vaše část připadá divná, jiná, nedostatečná nebo nehodna přijetí. Může se to stát, jste-li ve styku s lidmi, kteří kráčí po jiné cestě než vy, ale to neznamená, že je s vámi něco špatně. A pokud vás někdo sráží, není to osoba, kterou byste si v životě měli držet. Je však rozdíl mezi tím, když vás někdo skutečně ponižuje a verbálně zneužívá, a když se vám pouze snaží pomoci si uvědomit, že si nějakým způsobem ubližujete. Modlete se tedy za rozeznání těchto případů a pobývejte s lidmi, kteří vás podporují pro vaše nejvyšší dobro.

Pro střed týdne jsem vytáhla kartu archanděla Michaela, která byla slepená ještě s jednou, a tak tomuto poselství věřím. První z nich je Běžte beze strachu dál. Doplňuje první kartu v tom smyslu, že máte být sami sebou a zejména se držet svých snů. I když se vám zdají příliš velké nebo nedosažitelné, nebo nevíte, JAK to uskutečnit. Běžte si za tím a nebojte se! Archanděl Michael vás podporuje!
A pak tady máme skvělou kartu, která na to dokonale navazuje: Jste střeženi a chráněni. Jste v bezpečí, zatímco procházíte oblastí, kterou před vámi nikdo neprozkoumal. Bůh, Ježíš, archanděl Michael i vaši strážní andělé vás chrání, vedou a podporují vás všemi prostředky. Pokud potřebujete na své cestě nějaké finance, například měníte zaměstnání - to mi teď vychází velmi silně - pak je klíčem následování svého vnitřního vedení. Podpoří vás! Nenechají vás upadnout! Pokud vás Bůh vybral pro určitý úkol - a to víte, když se vám vrací opakovaně nějaké vedení - pak také Bůh zajistí, aby se naplnil! Není to o tom, že by vás Bůh hodil do vody a "plav", to ne. Všechno, co potřebujete, je vám dáno. Alespoň pokud následujete své vedení. Můžete se toho bát, ale děsivé to opravdu není, protože je o vás postaráno.

Nyní se dostáváme k archandělu Rafaelovi a jeho kartě pro konec týdne: Detoxikace. Ta souvisí hlavně s odpouštěním. Samozřejmě, fyzická detoxikace těla vám pomůže pozvednout vaši energii, sebevědomí a také udržet jasnou mysl. Sama vím, jak je důležité udržet svůj jídelníček co nejčistější, abych byla schopná slyšet hlasy Boha, Ježíše a andělů velmi jasně. Když to poruším, okamžitě to pocítím, stejně jako i ostatní lidé, kteří jsou citliví na chemikálie. A i vy se stáváte citlivější. Je to tedy poselství o fyzické detoxikaci.
Stejně tak je to však i poselství o detoxikaci energetické. Pátek, den novoluní, je časem přijímání, ale zároveň i propouštění toho, co by mohlo stát v cestě příchodu toho, co si přejete. Hluboko uvnitř už víte, zda je třeba nechat něco jít. Protože vnímáte hlasy Boha a svých andělů a opakovaně dostává vedení ke změně stravy, ke změně okruhu lidí, s nimiž se stýkáte, hudby, kterou posloucháte, atd. Věnujte těmto poselstvím pozornost, protože jsou skutečná. Je to opravdu cesta tam, kam se chcete dostat. Dokonce i tehdy, když vám to, co máte opustit, připadá zábavné, a bojíte se, že se bez toho budete nudit nebo budete napjatí, říkám vám jako někdo, kdo je střízlivý už mnoho, mnoho let, že nadšení z vnitřního míru je mnohem více naplňující než cokoli, co by nám mohla dát jakákoli látka. 

Jaký silný týden pro vás! Ukazují mi vizi vás, jak ze sebe odloupáváte vrsty toho, co nejste. Ukazují mi, jak projevujete svou skutečnou lásku a světlo. Jak se stáváte sami sebou - skoro jako Pinocchio - skutečnými kluky a skutečnými dívkami. Bůh nás stvořil v naší ryzí podobě a my se musíme zbavit všech odpadků, které jsme na sebe nabrali, zahodit všechny strachy, pochybnosti, nedostatečnou sebedůvěru i chemické látky, které vám brání být sami sebou.

Drahý Bože, pomoz prosím každému, kdo sleduje tento výklad, aby měl Tvou sílu, a pošli nám prosím více lásky a světla. Děkujeme i vám, andělé, obzvláště archandělovi Michaelovi, za to, že nás chráníte, že chráníte náš svět a povznášíte nás nad negativitu. A prosíme, ukažte nám, jak můžeme my sami být součástí tohoto požehnání velkého míru na Zemi.

Bude to úžasné a moc vám děkuji za to, že jste se ke mně dnes připojili. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/Zg3zpPQk_xU
překlad: Magda Techetová

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.9. do 2.10. 2016

Milí přátelé,

energie se v tomto období pozvolna uvolňuje a my, i když ve svých životech stále řešíme určité problematické záležitosti, můžeme nyní pocítit úlevu a zklidnění. Je to čas, kdy si máme odpočinout, bez ohledu na to, co všechno musíme udělat a zařídit. I samotné činnosti přitom můžeme dělat s klidem v duši namísto stresu. 
Naši andělé nás mimo jiné vedou i k tomu, abychom povolili, co se týká našich přání, na která až příliš naléháme nebo spěcháme. Energie spěchu a nátlaku jim brání v procesu volného utváření a náš sklon zasahovat do něj a snažit se ho řídit sami způsobuje jen zdržení a zbytečné komplikace. Naše nedůvěra a tendence neustále dohlížet na to, zda se vše vyvíjí tak, jak chceme, bývá nejčastější překážkou na cestě ke splnění našich přání. Vesmír ví o nejlepší cestě, která k němu vede, a také ví, v jaké podobě nám splněné přání nejvíce prospěje. Přejeme-li si lásku, nenaléhejme na Vesmír s žádostí o jednoho konkrétního člověka - buďme otevření komukoli kdo je nejlepší pro nás. Přejeme-li si peníze nebo nějakou věc, nenaléhejme na jeden jediný zdroj - buďme otevření jakémukoli zdroji. Pokud si něco přejeme, nechme Vesmíru volnost v tom, aby mohl vybrat ten nejlepší způsob a cestu k našemu naplnění, a my byli spíše spolutvůrci celého procesu než jeho direktoři. Náš nátlak a energie spěchu a naléhání ho zdržuje a prodlužuje a navíc nás také zbytečně obírá o psychickou a fyzickou energii, neboť stres vyčerpává naši mysl i tělo. Uděláme tu nejlepší službu sami sobě i svým přáním, když se stresovat přestaneme, nebo stres alespoň co nejvíce omezíme. Problémy stresem nevyřešíme, je to jen zbytečná zátěž navíc, která nám v řešení brání. Když se rozhodneme přestat se stresovat a naopak se uvolnit, všechno se začne vyvíjet mnohem snáze a my se budeme cítit lépe. Díky tomu budeme také lépe fungovat a své záležitosti vyřešíme rychleji a efektivněji. Nestresovat se neznamená, že jsme nezodpovědní, je to jen negativní návyk naší společnosti, který když se naučíme nahrazovat novými, pozitivními přístupy, napomůžeme odbourávat. Jakýkoli čin podporující naše vlastní zdraví a štěstí je všeobecně prospěšný i naší společnosti a světu, protože my sami jsme jeho přímou součástí. Dovolme si tedy dobře se o sebe postarat.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Čtyřka Činu, karta oslav, radosti a vřelé společnosti. Pro některé z nás může symbolizovat svatební hostinu, oslavu narozenin nebo jinou šťastnou událost, při které se setkáme se svými blízkými a společně se budeme z něčeho těšit. Je to karta vřelé atmosféry přijetí, a to jak té v našem okolí, tak i té, kterou vytváříme my sami. V tomto výkladu však spíše vypovídá obecně o tom, jak naše uvolněná, vítající energie napomáhá ke splnění našich přání a k pozitivnímu vyřešení našich problémů. Říká, že když se budeme více radovat a těšit se z toho, co máme, snáze si toho do života přitáhneme ještě více, a to ve spoustě různých podob.

Druhou kartou pro tento týden je Osmička Myšlenek, která poukazuje na negativní vliv našeho myšlení na naše prožívání. Říká nám, že věci zdaleka nejsou tak špatné, jak je vnímáme, a že ani naše možnosti nejsou tak omezené, jak nám to připadá. Jediné překážky máme ve svých hlavách, ve svých myslích. Mysl je skvělý a potřebný nástroj, ale neměl by nás ovládat, měl by nám sloužit. To, jak ho využíváme, záleží na nás. Pokud víme, že máme sklony k negativitě, požádejme své anděly o pomoc s odstraněním tohoto návyku, a následně jednejme podle vedení, kterého se nám dostane. Pro některé z nás je to poselství o tom, že sami mohou odejít ze situace, ve které uvízli, nebo změnit svůj náhled tak, aby je negativně neovlivňoval, místo aby neustále obviňovali okolí nebo podmínky. Pokud myslíme omezeně, přirozeně toto omezení vidíme všude kolem sebe. Totéž ale platí i pro myšlení plné lásky a dostatku, které pak vidíme kolem sebe. Je na nás, na co se zaměříme. I když v našem životě může být spousta nepříznivých okolností, je na nás, zda se rozhodneme být jejich oběťmi a nebo se naučit žít i přes ně. Naše svoboda začíná uvnitř nás.

Poslední karta tohoto týdne, Čtyřka Citů, se připojuje ke kartě předchozí ve smyslu emočním. Vypovídá o naší nespokojenosti, znudění, nenaplnění a možná i znechucení. Pokud jsme prožili mnoho zklamání či nesplněných přání, mohlo nás to pocitově otrávit tak, že už se nám ani nechce se z něčeho těšit a nevidíme to dobré, co k nám přichází, protože nás otrávilo tolik negativního. Tato karta nám připomíná, že i když věci vnímáme nepříznivě, stále je mnoho těch, které stojí za to a ze kterých se můžeme těšit. Když pozvedneme svou perspektivu a začeme se vědomě soustřeďovat na to, co se nám líbí a co naši pozornost i pocity odvede do příjemnější oblasti (zvířátka, estetika, meditace, četba, cvičení, tvorba, milé filmy, apod.), velmi brzy k sobě začneme opět přitahovat pozitivní zážitky a zkušenosti.

SHRNUTÍ
Tento výklad poukazuje na to, jak byly naše myšlenky i pocity zasaženy negativními zkušenostmi či zážitky, a na naši potřebu je uzdravit a pozvednout. První karta nás povzbuzuje k oslavám, k zaměřování se na to, co nás těší a za co jsme rádi, a také ke stmelení se s lidmi, s nimiž si rozumíme a mezi nimiž se cítíme dobře - zvlášť pokud jsme poslední dobou pobývali hlavně s těmi, kdo chtěli rozebírat problémy. Pomáhat a radit lidem je samozřejmě krásné, ale je to forma práce, nikoli potěšení, byť nám také přináší určitou formu naplnění. Vztah, ve kterém pouze "pracujeme", nemůže nahradit vztah, ve kterém se můžeme uvolnit, pobavit a připomenout si i krásy života. Takové vztahy máme sklony zanedbávat, protože vztahy, v nichž řešíme problémy, považujeme za akutnější a důležitější. Když si tedy po dlouhé době zase dovolíme nějaké to zpestření, velmi nám to prospěje a pozvedne to naši energii, díky které si pak začneme přitahovat nové, svěží prožitky.
Bude také třeba vzdát se svého sklonu stavět se do pozice oběti a udržovat se v ní; házet vinu na všechno a všechny ostatní, stěžovat si na okolnosti (byť opravdu JSOU nepříznivé a opravdu nám mohou působit bolest) a místo toho se vzchopit a udělat to, co udělat můžeme. Neznamená to prohrát nebo přiznat porážku, neznamená to přehlížet věci, které se nám nelíbí, nebo je popírat, ale jednoduše si zvolit zaměření na něco jiného. Když víme, že s něčím stejně nic nenaděláme, nemá smysl na to plýtvat ještě další energií (kterou bychom to ještě posílili a prodloužili). 
Naše negativita a pesimismus bývají způsobeny tím, že se neustále soustřeďujeme na svůj nedostatek, na věci, které nefungují a které nemáme, i když je chceme, na přání, které se nám nesplnila. Pak snadno ztrácíme víru a optimismus - protože to přece vidíme, že je to špatně! Naše mysl má podivuhodný talent vybírat si z toho všeho, co vnímá, hlavně to negativní, a to pozitivní zcela přehlédnout, a naše pocity pak jen přirozeně následují její vybrané myšlenky, a tak se v konečném důsledku celkově ladíme negativně a přitahujeme si k sobě negativní zkušenosti, které nám zpětně potvrzují naše přesvědčení a pohled na věci. Čekat, až se okolnosti změní, až se stane něco, co nám DOKÁŽE, že můžeme věřit, je nesmysl, protože s negativním přesvědčením a pochybováním si budeme přitahovat pouze další podněty k pochybnostem a žádné závratné změny se nedočkáme. Změna začíná uvnitř, v našem nitru. Sami se rozhodněme přehodit výhybku, místo abychom čekali, až to za nás někdo nebo něco udělá. Kdo je příliš unavený, než aby se o něco snažil, ať si klidně odpočine, ale také ať se zbytečně netopí v negativních myšlenkách a neutvrzuje se ve svém strádání či zklamání. Čím méně se na to budeme soustřeďovat, tím méně energie tomu budeme dávat, a tím méně to budeme posilovat. A tím dříve a snáze to pak zase odezní a uvolní místo pro nové, krásnější zážitky :)

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

sobota 24. září 2016

Empatická zeď vysoce citlivých lidí

Mimořádně citliví lidé bývají obzvlášť náchylní k takzvané "emocionální nákaze". Jedná se vlastně o přejímání a přivlastňování si pocitů druhých. Probudíte se dobře naladěni, ale cestou do práce potkáte smutného nebo naštvaného souseda, který vás nakazí, a do práce přijdete také nabroušení.
Ochrana před takovouto emocionální nákazou se obvykle utváří ve věku tří až čtyř let. V tomto věku již dítě dokáže rozlišit vlastní pocit od cizího a nevypukne automaticky v pláč, jakmile uvidí jiné, plačící dítě. Možná mu jen lehce zvlhnou oči a pochopí, že je někdo smutný, ale už se od smutku dokáže distancovat. 
Tato empatická zeď, jak ji nazývá psychiatr Donald Nathanson, je výsledkem přirozeného psychologického vývoje. Máme-li tuto zeď příliš vysokou, budeme nejspíš k pocitům druhých neteční. A je-li naopak příliš nízká, cizí pocity nás neustále budou napadat. 

Autorky Marianne Brodinová a Ingrid Hylanderová uvádějí, že nemá-li dospělý člověk dostatečnou ochranu empatické zdi, může v něm zoufalý dětský pláč vyvolat úplně stejný pocit zoufalství. V takovém případě však dospělý zároveň ztrácí i velkou míru schopnosti dítě utěšit. To totiž zpětně převezme zoufalství dospělého a jeho pocit se ještě vystupňuje. Někdy stačí, aby zasáhl nový, "nenakažený" dospělý, a dítě se v mžiku utiší. 
My, Křehcí siláci si tuto empatickou zeď někdy potřebujeme vystavět z více vrstev cihel, aby na nás pocity druhých tak snadno nemohly. Někteří z nás si možná naopak pod vlivem pudu sebezáchovy tuto zeď postavili příliš vysokou a potřebovali by jednu nebo více vrstev zbourat, aby dosáhli optimální výšky, která by je sice chránila, avšak nebránila jim vnímat emoce druhých.

Ukážete-li dospělému fotografii plačícího dítěte, jeho automatickou reakcí bude soucitné a empatické "mmm....". Taková je naše instinktivní reakce na emoce malých dětí. Projevíme stejný pocit a potvrdíme ho, čímž si dítě ke svým pocitům vypěstuje zdravý vztah. Právě díky dospělým, kteří jeho pocity vnímají a potvrzují.
Reakce dospělého, který zachová chladnou hlavu a dítěti řekne: "Ty se zlobíš, viď? Ale to je úplně v pořádku", obvykle způsobí, že hněv dítěte vychladne. Takový je zřejmě přirozený průběh pocitů.
Dospělý člověk, jenž chce rychle utišit plačící dítě a více či méně vědomě mu to dává najevo, místo aby jeho pláč přijal a potvrdil, často ještě pláč prodlouží. Dítě, jehož smutek se nesetkává s potvrzením, se naučí slzy potlačovat a nedávat zármutek najevo. Opakuje-li se to často, je možné, že dítě přestane své city projevovat a nakonec samo nebude vědět, co cítí. Odcizí-li se člověk vlastnímu zármutku, bude také obtížněji přijímat pláč druhých a nebude mít pro jejich smutek pochopení.

Jestliže dítě cítí, že ho dospělí vnímají a rozumí jeho pocitům, emoce obvykle rychle odezní a dítě získá nový poznatek: Tohle jsem cítil a někdo měl pro můj pocit pochopení. Když se však dítě setkává s dospělými, kteří jeho pocity nedokážou přijmout a snaží se je zahnat sígnály typu "Ten tvůj brek mi leze na nervy" nebo kteří mu dávají jen velmi neurčité a vágní odpovědi, bude pravděpodobně zmatené a bude mít problém pochopit jak svoje, tak cizí pocity. 

Podle Bena Furmana však na šťastné dětství není naštěstí nikdy pozdě. Nemůžeme sice změnit svou minulost, ale můžeme si vybrat, jak se k ní postavíme. A dnes si také můžeme dopřát to, co nám kdysi bylo odepřeno. Můžeme se sami stát dospělými a najít vlastní způsob, jak zmatenému dítěti ve svém nitru vysvětlit: "Je úplně v pořádku, že cítíš smutek/hněv/rozčilení/stud. Na tom není vůbec nic špatného. Mně to nevadí." 
Možná to zní trochu schizofrenicky, ale funguje to. Naslouchejte svému nitru. Dopřejte svým pocitům svobodnou existenci a pokuste se je pojmenovat. 

MIMOŘÁDNÁ OCHRANA PRO OBZVLÁŠŤ TĚŽKÉ DNY
Dvě užitečná cvičení pro dny, kdy se cítíte obzvlášť zranitelní, nebo když víte, že budete vystaveni zvláště obtížným situacím:

Zeď
Posaďte se a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
Zavřete oči a představte si svoji empatickou zeď.
Jak vypadá? Je z betonu, kamene, nebo jiného materiálu?
Jak vysoká chcete, aby byla?
Prohlédněte si ji a uvědomte si, že budete-li mít potřebu se před něčím chránit, můžte ji kdykoli postavit.

Slupka
V klidu se posaďte.
Zavřete oči.
Představte si, že celé vaše tělo pokrývá ochranná slupka.
Tuto slupku v duchu "naplňte" světlem.
Důkladně ten pocit ochrany prociťte.
Otevřete oči, protáhněte se a vykročte vstříc novému dni.

* * *

- z knihy Naučte se plavat v moři emocí aneb Jak přežít s darem mimořádné citlivosti, Doris Dahlingová a Maggan Hägglundová

pátek 23. září 2016

Podzimní poselství stromů

Podzim coby symbol barvitých proměn vnáší do vašeho života mnohá překvapení. Stejně jako se odkrývají holé větve stromů, když z nich opadává listí, i vy se můžete cítit „obnažení“ a zranitelní, zatímco se z vás odlupují staré vrstvy energií a z vašeho života se vytrácejí některé věci, které původně zakrývaly další skutečnosti uložené hlouběji pod povrchem. Symbolicky vypovídá podzimní období přesně o tom, co je smyslem současného období ve vašem životě.

Tak jako se stromy nebojí vzdát se starého listí a odhalit své holé větve, ani vy se nemusíte bát nechat jít to, co odejít má a chce. Ať je to cokoli, nastal čas nechat to jít a dovolit podzimnímu větru, aby vaše suché listí odnesl. Není na tom nic špatného. Je to zcela přirozené, neboť i vy, stejně jako vše v přírodě, procházíte přirozenými cykly proměn. Máte z toho však strach, neboť se při tom odhalují věci, které byste raději měli schované pod pokličkou, které byste raději neviděli a necítili, o kterých byste raději nevěděli, které byste raději neřešili. Mnohé z nich jste sami potlačili hluboko do svého nitra, odkud pak ovlivňovaly vaše myšlení i vnímání, a nyní všechny tyto věci vyplouvají na povrch, abyste je mohli propustit. Nemůžete je propustit, když si je nepřipustíte. Všechny ty potlačené pocity, myšlenky, nepřipuštěné pravdy - to všechno vás proto nyní žádá o pozornost a o uvolnění.

Každé listí se po uvolnění ze stromu stane opět součástí země, aby pak na jaře mohlo v korunách stromů vyrůst nové. Životní energie se nikdy neztratí. A pokud v jedné formě naplnila svůj účel, je třeba nechat ji jít svou cestou, aby se mohla přirozeně přeměnit na novou formu, která vám bude opět dobře sloužit. Tak jako se měníte vy, mění se i všichni ostatní lidé a mění se i váš svět, ať už v osobním nebo globálním měřítku. Je nemožné, aby vám navždy vyhovovaly tytéž věci, tytéž vztahy, tatáž přesvědčení, tytéž postoje a přístupy, tytéž názory, tytéž energie. I když vám něco po určitou dobu dobře slouží, při vaší neustálé proměně vám některé věci postupem času sloužit přestávají. To ale neznamená, že je to špatně.

Na proměnách a na skutečnosti, že vašemu novému já vyhovují nové věci, není vůbec nic špatného. Je to stejně přirozené jako ono barvící se listí, které na podzim opadává, a zelenající se pupeny, z nichž na jaře vyrůstají nové lístečky plné života. Je to dokonalý koloběh, během něhož se energie mění do rozmanitých forem, podle toho, v jakých je právě potřebná.

Ve vašem životě je to stejné. V jednom období potřebujete zelené lístečky, v druhém potřebujete květy, v dalším období potřebujete plody, v jiném zase potřebujete oprostit svůj život od starých listů a ponechat je přírodě, aby je svou zázračnou silou mohla opětovně proměnit v novou energii. Vaše potřeby i přání se neustále mění stejně jako vy sami. Vaše vztahy se mění stejně tak, jako se měníte vy a druzí lidé, s nimiž tyto vztahy máte. Na tom není nic špatného.

Jediné, co vám ubližuje, je váš strach a neochota tyto přirozené změny připustit. Bojíte se, že když přijdete o své suché listí, už vám nové nenaroste. Nemáte důvěru v život. Ale když vám dnem i nocí zajišťuje nespočet nádechů a výdechů a životodárný tlukot srdce, jak by vám mohl něco důležitého odepřít? Váš život vás miluje. Miluje vás stejně tak jako všechno živé na této planetě. Mějte v něj důvěru, tak jako věříte, že se zítra znovu nadechnete. Věřte, že dostanete vše, co potřebujete, i když nyní něco propustíte. Nebojte se toho.

Potřebuje-li z vašeho života něco odejít, otevřete tomu dveře. Všechna důležitá životní energie, ať už ve formě materiálních věcí, lásky, vztahů, zdraví nebo čehokoli jiného, co pro svůj život potřebujete, se k vám vždy přirozeně vrátí právě v takové formě, v jaké ji potřebujete. Dokud však lpíte na té staré, která vám neslouží, ale kterou se bojíte nechat proměnit, nelze to uskutečnit. Začínáte být nespokojení a strádáte, a o to více pak lpíte na tom starém. A když takto bráníte životní energii v přirozených procesech, vznikají ve vašem životě bloky, konflikty, problémy a pociťujete bolest, nátlak či odpor, neboť životní energii nelze zadržovat věčně. Vždy se bude hlásit o slovo, ať se ji budete snažit umlčet sebevíc. Není však důvod se změn bát a bránit se jim. Váš život vás vede přesně tam, kam potřebujete, abyste dosáhli většího štěstí a lásky a abyste mohli naplnit své úžasné poslání, které přinese mnoho dobrého vám i ostatním bytostem. Bráníte-li si ve změnách a v růstu, bráníte si ve štěstí a jen si tím komplikujete celý ten proces, který by jinak proběhl snadno a pokojně.
Jak by vypadala příroda kolem vás, kdyby se stromy bály pustit své staré, suché listy a starou mrtvou kůru? Líbily by se vám stromy se starou ošklivou kůrou, které by měly celý rok jen suché, hnědé listy? Asi ne, viďte? Ale právě tak vypadáte vy, když tolik lpíte na tom, aby se nic neměnilo a aby bylo všechno při starém, přestože jste již ve starých podmínkách nešťastní. Jste jako les plný stromů, které by se mohly zelenat, rozkvétat a poskytovat své přirozené dary světu, jen kdyby se odvážily poddat se přirozenému proudu života, který jim vždy poskytuje právě to, co v daném období potřebují, ať je to slunce, vzduch, déšť, horko, mráz, sníh nebo vítr, ale které nic z toho neprožívají, protože nemají důvěru v další dny, a tak si ze strachu udržují ve svých korunách suché listí.

Podzim ve vašem životě vám přišel pomoci toto suché listí uvolnit. Suchým listím je cokoli, co už vám v životě nepřináší štěstí nebo co vám dokonce ubližuje. Nemusíte se bát ho odevzdat větru a nechat ho odvát. Když propustíte starou energii, uvolní se tak průchod té nové, která se k vám rozproudí hned, jakmile bude moci. Je to jen na vás. Sami se rozhodujete, zda budete celý proces zadržovat a zpomalovat, nebo zda ho necháte s důvěrou volně plynout. Zkuste se někdy venku zastavit, zavřít oči a zhluboka dýchat podzimní vzduch. Ucítíte v něm všechno to, co vám nyní sdělujeme. Ucítíte, co vám chceme říci. A především ucítíte veliké množství lásky, jimiž vás příroda a život sám neustále zahrnují. Když zapomínáte na to, že život pro vás chce jen to nejlepší, přirozeně upadáte do strachu a pochyb, které vám pak přitahují nežádoucí zážitky a působí vám stres.

Čím častěji se budete rozpomínat na hloubku a dokonalý smysl každého životního procesu, tím lépe se budete cítit a tím více důvěry budete mít ve svůj život. Máte-li srdce plné víry, není v něm místo pro strach. A když nemáte strach, netrápíte se – a život může volně plynout a přinášet vám všechno, co si přejete nebo co potřebujete. Mějte víru a nebudete mít strach. Nelpěte na svých představách o tom, jak by se měly změny udát a jak přesně by měly dopadnout, ale věřte, že život všechno zařídí pro nejvyšší dobro vás i vašich milovaných, tak aby byl váš osobní i společný svět zase o něco šťastnější. Život miluje štěstí. Přeje si ho pro vás. Dovolte mu tedy, aby vám ho přinesl tím nejlepším možným způsobem, o kterém by se vám samotným možná ani nesnilo. Dovolte Vesmíru, aby našel lepší cesty, které vám přinesou vše, co potřebujete a co si přejete, a třeba ještě více. Věřte Životu a dovolte mu, aby vás vedl. Tak jako stěhovaví ptáci vždy najdou cestu domů, i vám Život vždy pomůže najít cestu tam, kam potřebujete, přestože sami neznáte každý kousek své cesty. Chyťte se za ruku, kterou vám Život podává, a nechte se jím vést. Ať už vaše cesta povede kudykoli, povede do šťastného cíle. A to je jediné, na čem záleží. 

* * *

(Poselství stromů, M.T.)